Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 13.12.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6485 RON

= 4.0861 RON

= 5.1722 RON

= 1.4383 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
» Organigrama Consiliului Judeţean Bihor» Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor» Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor» Codul etic al personalului din cadrul Consiliului Judeţean Bihor» Administrator public» Cabinetul președintelui» Serviciul audit intern» Direcția generală administrație publică locală
» Director Direcţia Generală Administraţie Publică Locală» Compartimentul relații cu consilierii» Biroul coordonarea consiliilor locale» Compartimentul relații cu presa, imagine» Serviciul juridic contencios» Serviciul relații cu publicul, registratura și ATOP
» Direcția generală economică
» Director Direcţia Generală Economică» Serviciul financiar contabil» Serviciul achiziții publice» Biroul resurse umane» Compartimentul monitorizarea instituțiilor subordonate» Serviciul administrarea patrimoniului» Serviciul administrativ
» Direcția generală tehnică
» Director Direcţia Generală Tehnică» Serviciul tehnic investiții» Compartimentul drumuri județene» Compartimentul informatică» Compartimentul unitate județeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice» Biroul autoritatea județeană de transport» Compartimentul mediu» Compartimentul relații euroregionale și transfrontaliere
» Instituția arhitectului șef
» Arhitect şef» Serviciul disciplină în construcții și autorizații de construire» Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului» Compartimentul informare și consultare publică
» Direcția generală de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă
» Director Direcția Generală de Dezvoltare Regională» Serviciul dezvoltare durabilă și planificare» Serviciul elaborare proiecte» Serviciul monitorizare și implementare proiecte, GIS» Serviciul centrul național de informare și promovare turistică Bihor

Proiecte în derulare

Instituții subordonate

Educație

Cultură

Asistență socială

Unități sanitare

Alte servicii de interes public

Societăți comerciale și regii autonome

Fundații și asociații