Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor

SECRETAR AL JUDETULUI

CARMEN SOLTĂNEL

Contact:

Consiliul Judeţean Bihor,

Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/411774
Fax: 0259/410182
E-mail: secretar_gen@cjbihor.ro


Atribuţii:

a) avizează pentru legalitate dispozițiile președintelui Consiliului Județean şi hotărârile Consiliului Județean;
b) participă la ședințele Consiliului Județean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui Consiliului Județean;
e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
f) asigură procedurile de convocare a Consiliului Județean și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul - verbal al ședințelor Consiliului Județean și redactează hotărârile Consiliului Județean;
g) pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Județean și comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) coordonează, verifică, conduce activitatea Direcției Generale Administrație Publică Locală;
i) coordonează activitatea Direcției de Evidență a Persoanelor;
j) îndeplinește funcția de președinte al Colegiului Director din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor;
k) îndeplinește funcția de președinte al Colegiului Director din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
l) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Județean sau de președintele Consiliului Județean.

Proiecte în derulare

Instituții subordonate

Educație

Cultură

Asistență socială

Unități sanitare

Alte servicii de interes public

Societăți comerciale și regii autonome

Fundații și asociații