Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Compartimentul relații cu consilierii

Atribuţii: 


Conform articolului 24 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) asigură transmiterea mapelor de şedinţă pentru consilieri judeţeni şi a invitaţiilor pentru şedinţele consiliului judeţean;
b) sprijină întocmirea materialelor supuse dezbaterii consiliului judeţean;
c) ia măsurile necesare publicării în presa a dispoziţiilor de convocare Consiliului Judeţean Bihor în şedinţe ordinare si extraordinare în termenele prevăzute de lege;
d) ţine evidenţa prezenţei, absenţei motivate sau nemotivate ale consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la lucrările Consiliului Judeţean Bihor;
e) efectuează lucrările de secretariat tehnic pentru comisiile de specialitate în vederea obţinerii avizelor necesare introducerii unui proiect de hotărâre pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor;
f) asigură legătura între consilierii judeţeni şi orice alte persoane fizice sau juridice interesate, în conformitate cu legislaţia în vigoare ;
g) ţine evidenţa consilierilor judeţeni, inclusiv pe formaţiuni politice, alianţe electorale şi politice, precum şi modalităţile de contacte ale acestora (telefon, fax, e-mail);
h) ţine legătura cu preşedinţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bihor, stabilind data şi ora ţinerii şedinţelor comisiilor de specialitate;
i) asigură convocarea consilierilor judeţeni la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele ordinare/extraordinare ale Consiliului Judeţean Bihor;
j) întocmeşte dosarele şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor şi răspunde de ordonarea, păstrarea şi arhivarea acestora;
k) ordonează, păstrează şi arhivează hotărârile adoptate şi dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor ;
l) înregistrează şi ţine evidenţa dispoziţiilor preşedintelui şi hotărârile consiliului judeţean, asigură multiplicarea acestora şi transmiterea în termenul legal, luând măsuri pentru publicarea în presă, când este cazul;
m) conlucrează la întocmirea raportului anual al preşedintelui cu privire la starea şi activitatea administraţiei judeţului şi a atribuţiilor proprii precum şi a rapoartelor anuale de activitate ale consilierilor judeţeni şi cele ale comisiilor de specialitate;
n) întocmeşte scadenţarul sarcinilor stabilite în şedinţele consiliului judeţean, hotărâri şi dispoziţii, informând lunar conducerea Consiliului Judeţean Bihor asupra stadiului realizării acestora;
o) predă Instituţiei Prefectului judeţului Bihor hotărârile şi dispoziţiile in condiţiile legii pentru verificarea legalităţii de către prefect;
p) ia măsurile necesare pentru publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor a informaţiilor de interes public( proces-verbal al şedinţelor consiliului judeţean, hotărâri), conform metodologiei prevăzute în Dispoziţia presedintelui consiliului judetean;
q) asigură, prin persoana desemnată, implementarea prevederilor legale privind
declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor judeţeni (înregistrarea declaraţiilor în registrele speciale, eliberare dovada, transmiterea de copii certificate la Agenţia Naţională de Integritate, publicarea pe site a declaraţiilor de avere şi de interese, etc) ;
r) efectuează lucrări de secretariat tehnic necesare bunei organizări a şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei;
s) asigură consemnarea dezbaterilor din cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor precum şi a altor şedinţe dispuse de conducerea instituţiei, întocmind procesele verbale ale acestora;
t) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor actele cu caracter normativ ale consiliului judeţean;
u) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean;

Coordonator birou:
LILIANA SILAGHI

    

Contact:
Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/411774
Fax: 0259/410182
E-mail: lilicrisan.@cjbihor.ro