Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul elaborare proiecte

Atribuţii: 


Conform articolului 18 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) identifică şi formulează idei de proiect în colaborare cu structurile funcţionale ale Consiliului Județean Bihor în vederea dezvoltării județului şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor de formare oferite personalului din administraţia publică, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse, inclusiv completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat;
b) identifică şi elaborează propuneri de finanţare din fonduri comunitare şi alte surse de finanţare naţională şi/sau internaţională pe baza priorităţilor din Programul de Guvernare şi alte documente strategice şi programatice din domeniul de activitate al Consiliului Județean Bihor;
c) sprijină direcţia de specialitate cu privire la monitorizarea proiectelor cu finanţare externă derulate de instituțiile subordonate în calitate de beneficiari sau parteneri;
d) propune sau asigură implementarea unor instrumente manageriale interne necesare funcţionării Direcţiei;
e) oferă consultanţă de specialitate către departamentele interne şi instituţiile externe care sunt subordonate Consiliului Județean Bihor şi care sunt interesate de intensificarea eforturilor de atragere de surse externe de finanţare pentru susţinerea programelor şi proiectelor proprii pe obiectivele de infrastructură, obiective de patrimoniu, unităţi de învăţământ, unităţi de sănătate, centre sociale, infrastructură generală, infrastructură de afaceri, etc.,
f) propune şi realizează proiecte în domeniul infrastructurii, proiecte care să răspundă necesităţilor comunităţii locale, urmăreşte  implementarea proiectelor derulate
g) stabileşte relaţii de parteneriat cu organizaţii şi instituţii  locale, naţionale şi internaţionale în vederea absorbţiei fondurilor structurale, întocmeşte documentaţia aferentă;
h) asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale atrase de către Consiliul Județean Bihor;
i) traducerea dosarelor tehnice şi anexelor aferente cererilor de finanţare în funcţie de cerinţele Comisiei Europene şi partenerii externi implicaţi în proiectele respective
j) asigură organizarea internă, pregăteşte documentele necesare evaluării proiectelor depuse, asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor
k) întocmeşte procesele verbale de recepţie pentru echipamentele furnizate de operatorii economici contractaţi pe diverse proiecte cu finanţare europeană de către Consiliului Județean Bihor în vederea completării dosarului de contract;
l) asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei şi care vizează îmbunătăţirea activităţii direcției;
m) participă, în calitate de reprezentant al Consiliul Județean Bihor şi în limita mandatului primit, la grupuri de lucru interministeriale constituite în vederea implementării proiectelor la care Consiliul Județean Bihor este partener;
n) participă la elaborarea cererilor de finanţare şi monitorizează condiţiile derulării proiectelor în conformitate cu strategiile şi direcţiile de acţiune stabilite de conducerea Consiliului Județean Bihor;

Şef serviciu:
Aurelia Dumiter

Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul I.C. Brătianu nr. 8, 410033, Oradea
Telefon fix: 0359/170298
Fax: 0359/464933
E-mail: aurelia.dumiter@cjbihor.ro