Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul monitorizare și implementare proiecte, GIS

Atribuţii: 


Conform articolului 19 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) propune şi realizează proiecte care să răspundă necesităţilor, urmărind  implementarea proiectelor şi evaluarea rezultatelor;
b) asigură sprijinul necesar procesului de coordonare şi implementare eficientă, eficace şi transparentă a fondurilor structurale atrase de către Consiliul Județean Bihor ;
c) asigură traducerea dosarelor tehnice şi anexelor aferente cererilor de finanţare în funcţie de cerinţele specifice, asigurând organizarea internă si pregătind documentele necesare evaluării proiectelor depuse / activităţilor desfăşurate;
d) asigură legătura cu instituţiile vizate în vederea îndeplinirii atribuţiilor legate de întărirea capacităţii instituţionale;
e) asigură realizarea şi transmiterea la termenele stabilite a raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor şi a activităţilor realizate;
f) realizează recepţia produselor/serviciilor achiziţionate în cadrul contractelor încheiate pe proiecte cu finanţare europeană, în care Consiliul Județean Bihor este beneficiar;
g) asigură activităţi de interpretariat în cadrul proiectelor şi a manifestărilor instituţiei care necesită acest lucru;
h) asigură implementarea recomandărilor formulate de către organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul instituţiei şi care vizează îmbunătăţirea activităţii serviciului;
i) participă la realizarea managementului proiectelor cu finanţare externă: programare, identificare, formulare, evaluare ex-ante şi depunerea de cereri de finanţare externă în vederea accesării de finanţare externă;
j) colaborează cu compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor  în vederea obţinerii tuturor informaţiilor referitoare la monitorizarea şi implementarea proiectelor cu asistenţă externă, în vederea elaborării caietelor de sarcini;  
k) coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor, în acest scop păstrează evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate;
l) coordonează, evaluează şi monitorizează desfăşurarea contractelor de furnizare sau prestări servicii din cadrul proiectelor cu finanţare externă;
m) colaborează cu structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor pentru asigurarea condiţiilor legale privind gestionarea financiară a proiectelor aflate în implementare;
n) întocmeşte documente de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoarte de monitorizare şi evaluare a proiectelor în conformitate cu prevederile legale şi a contractelor de finanţare;
o) asigură evidenta şi păstrarea documentaţiei proiectelor cu finanţare externă pentru proiectele sau programele finalizate până la predarea către arhiva Consiliului Județean Bihor, în condiţiile legii;
p) propune sau asigură implementarea unor instrumente manageriale interne necesare bunei funcţionări a serviciului şi a direcţiei;
q) formulează propuneri privind bunele practici identificate urmare a implementării proiectelor cu finanţare externă;
r) sprijină direcţia de specialitate cu privire la monitorizarea proiectelor cu finanţare externă derulate de instituțiile subordonate în calitate de beneficiari sau parteneri;
s) asigura schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor cu structurile implicate;
t) asigura legătura cu celelalte părţi implicate in monitorizarea proiectelor;
u) planifică şi răspunde de organizarea în condiţii optime a activităţilor aprobate prin proiect;
v) ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din bugetele proiectelor, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în proiect;
w) actualizează harta digitală a judeţului Bihor şi harta Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin dezvoltarea aplicaţiei WEB;
x) ţine evidenţa cartografică a drumurilor judeţene;
y) întocmeşte hărţi cu limitele inundabile pentru diverse asigurări de producerea viiturilor
z) determină obiectivele potenţial a fi afectate;
aa) constituirea bazei de date judeţene, redactarea hărţii de risc natural la inundaţii  şi detalierea hărţii de risc natural la inundaţii la nivelul localităţilor;
bb) delimitarea zonelor în care se impune instituirea interdicţiei de amplasare a construcţiilor definitive, unde frecvenţa inundaţiilor, adâncimea apei, viteza acesteia şi durata inundaţiilor fac din aceasta o cale de scurgere a apelor mari;
cc) delimitarea zonelor construite care prezintă risc major la inundaţii – zona care urmează să fie apărată prin măsuri structurale şi nestructurale, conform legislaţiei  şi reglementărilor în vigoare.

Şef serviciu:
IONUŢ BAN


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Strada Parc I.C. Brătianu, nr. 8, Oradea
Telefon fix: 0359/464933
E-mail: ionu.ban@cjbihor.ro