Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciului achiziţii publice

Atribuţii: 


Conform articolului 29 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) solicită, centralizează şi analizează necesarul de achiziţii publice prevăzute în bugetul propriu al Consiliului Judeţean ;
b) stabileşte graficul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, in funcţie de valoarea surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri;
c) pregăteşte şi elaborează documentaţia specifică procedurii de achiziţie publică pe baza solicitărilor structurilor beneficiare, împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
d) asigură transparenţa şi încurajează mediului concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al procedurilor iniţiate (Monitorul Oficial, invitaţii, site-ul Consiliului Judeţean, adresă poştă electronică);
e) asigură multiplicarea şi distribuirea documentelor specifice în vederea realizării achiziţiilor publice;
f) oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentatia de atribuire, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
g) propune constituirea comisiilor de evaluare şi redactează dispoziţia Preşedintelui referitoare la componenţa comisiei;
h) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea procedurii şi personalul compartimentului poate face parte din comisiile de evaluare;
i) acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;
j) asigură condiţiile tehnice de comunicare a raportului de atribuire (redactarea raportului, comunicarea rezultatelor, restituirea garanţiilor de participare, etc.);
k) asigură condiţiile tehnice și juridice de soluționare a contestaţiilor şi comunicarea rezolvării acestora;
l) întocmeşte dosarul achiziţiei care se arhivează împreună cu 1 exemplar din oferte;
m) colaborează cu direcţiile de specialitate din Consiliul Judeţean, la întocmirea contractelor de achiziţii proprii;
n) îndrumă şi acordă consultanţă consiliilor locale şi altor instituţii publice care solicită consiliere în domeniul specific;
o) asigură transparenţa derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţii publice prin publicarea anunţurilor/invitaţiilor în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
p) întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată.

Şef serviciu:
CRISTINA JOCA


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/441317
E-mail: achizitii@cjbihor.ro