Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul administrativ

Atribuţii: 


Conform articolului 33 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) şeful serviciului răspunde de organizarea activităţii personalului, stabilirea sarcinilor pe fiecare salariat, urmărirea realizării acestora, respectarea programului de lucru şi a disciplinei în cadrul compartimentului;
b) întocmeşte propunerile anuale privind cheltuielile administrative;
c) asigură piesele de schimb, carburanţii şi lubrifianţii pentru maşinile din dotare;
d)efectuează recepţia bunurilor şi materialelor procurate şi asigură depozitarea, conservarea, buna gospodărire şi gestionare a lor;
e) răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere, reparare şi exploatare a mijloacelor auto din dotare;
f) întocmeşte actele privind consumul de carburanţi şi lubrifianţi, întocmeşte fişele activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi eliberează foile de parcurs;
g) organizează şi desfăşoară activităţile din atelierul de reparaţii şi garajul auto;
h) asigură efectuarea zilnică a reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente, în limita fondurilor alocate prin buget cu această destinaţie;
i) asigură întreţinerea instalaţiilor de încălzire, alimentare cu apă şi energie electrică din sediul instituţiei;
j) elaborează propunerile anuale privind reparaţiile capitale şi curente pentru imobilele şi mijloacele fixe din dotarea aparatului de specialitate al Consiliului judeţean;
k) participă la inventarierea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar şi a celor privind transmiterea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar la alte unităţi;
l) răspunde de gospodărirea energiei electrice, combustibililor şi materialelor;
m) asigură curăţenia şi întreţinerea în încăperi, holuri, săli de şedinţă şi alte spaţii;
n) colaborează cu Jandarmeria Română şi S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL, pentru întocmirea planurilor de pază ale instituţiei, întocmeşte sau reactulizează contracte de prestări servicii şi urmăreşte derularea lor;
o) răspunde de activitatea de prevenire, stingere a incendiilor şi apărare civilă; participă la activităţile organizate în acest sens de instituţiile specializate;
p) asigură ducerea la îndeplinire a oricăror sarcini nou apărute, trasate de şefii ierarhici superiori şi cele primite de la conducerea instituţiei.

Sef serviciu:        
NICOLAE IANC


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/410470