Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Compartimentul relaţii euroregionale şi transfrontaliere

Atribuţii: 


Conform articolului 35 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) îndeplinesc toate atribuţiile privind relaţiile cu Ungaria şi asigurarea secretariatului tehnic pentru Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar:
b) întocmeşte, asigură şi prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean programele întâlnirilor cu delegaţii din ţară şi străinătate precum şi deplasările externe în concordanţă cu înţelegerile angajate;
c) asigură împreună cu celelalte compartimente activităţile de protocol ocazionate de primirea de invitaţi sau delegaţi din străinătate cu prilejul organizării de către partea română a unor evenimente oficiale;
d) asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile oficiale străine, în colaborare cu alte compartimente;
e) asigură traducerea obiectivă a convorbirilor oficiale şi ia măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii acestora;
f) asigură traducerea corespondenţei şi a materialelor primite în şi din limba maghiară;
g) sprijină realizarea acţiunilor de înfrăţiri a localităţilor şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor cu alte localităţi din Ungaria;
h) colaborează cu compartimentele de specialitate la fundamentarea proiectelor de hotărâre de consiliu judeţean incidente domeniului de activitate al serviciului;
i) asigură şi susţine promovarea intereselor regionale, respectiv ale judeţului Bihor, în Ungaria prin crearea unei imagini pozitive a judeţului, asocierea cu instituţii şi agenţi economici, întărirea colaborării cu organismele din Ungaria;
j) asigură participarea de reprezentanţii aleşi sau numiţi din cadrul Consiliului Judeţean la şedinţe şi reuniuni ale organismelor  internaţionale la care judeţul Bihor este membru;
k) înregistrează şi rezolvă în nume propriu corespondenţa primită de la preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul judeţului, elaborând şi alte lucrări la cererea acestora în condiţii de confidenţialitate;
l) elaborează, întocmeşte prognoze, sinteze, informări, rapoarte şi analize periodice în relaţie cu activitatea desfăşurată;
m) colaborează şi solicită sprijinul consiliilor locale, organelor centrale şi judeţene ale administraţiei publice, agenţilor economici din judeţ şi din ţară la realizarea activităţii de culegere a informaţiilor necesare în rezolvarea problemelor şi atribuţiilor ce revin compartimentului;


Contact:
Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/412298
E-mail: edit_horvath@cjbihor.ro