Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Compartimentul de informare şi consultare publică în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului

Atribuţii:
 

Conform articolului 46 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
b) răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;
c) răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesare a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori perivaţi, persoane fizice sau juridice;
d) gestionează activităţile de informare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;
e) întocmeşte raportul informării şi consultării publicului, care însoţit de punctul de vedere al structurii de specialitate, fundamentează decizia consiliului judeţean de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
f) este compartimentul din cadrul administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv;
g) în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, compartimentul poate fi sprijinit în îndeplinirea atribuţiilor de către un grup de lucru permanent, format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor, conform Regulamentului local aprobat.


Autorizaţia de construire / desfiinţare

Avize amenajarea teritoriului si urbanism

Certificatul de urbanism

Formulare tip, Cereri tip

Anunturi publice Primarii