Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 15.11.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6635 RON

= 4.1283 RON

= 5.2853 RON

= 1.4462 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
Serviciul disciplina în construcţii şi autorizaţii de construire

Atribuţii:


Conform articolului 44 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) asigură aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr.50/1991, republicata în 2009 şi a  Ordinului nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
b) asigură aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniu pe toată suprafaţa judeţului şi la toate unităţile administrativ-teritoriale;
c) acordă asistenţă tehnică pentru asigurarea nivelului de competenţă în domeniul autorizării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe şi municipii);
d) asigură pe întreg teritoriul judeţului respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării precum şi aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor – în limitele de competenţă precizate de legislaţia în vigoare;
e) ia măsurile ce se impun conform legislaţiei şi limitelor de competenţă acolo unde se constată abateri şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a celor stabilite;
f) ca structură de specialitate tehnică şi pentru creşterea operativităţii în procesul autorizării şi executării construcţiilor se îngrijeşte de emiterea autorizaţiilor de construire din limitele de competenţă urmărindu-se: - verifica documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării conform prevederilor art.19 alin (1) din Ordinul nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; - sintetizeaza condiţiile din avizele şi acordurile obţinute prin grija emitentului, în  corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant;
g) redactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/ desfiinţare emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor de oportunitate solicitate de primăriile de comune, oraşe sau municipii, în situaţia inexistenţei structurilorde specialitate la nivelul primăriilor respective;
h) asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţa, a actelor emise, în care emitentul este Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
i) asigură emiterea autorizaţiilor în regim de urgenţă – la lucrări de primă  necesitate în cazuri de avarii, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional – în limitele de competenţă conferite de lege;
j) asigură caracterul public al listei cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise;
k) are obligaţia  să facă control în toate unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile legale;
l) asigură alte acţiuni dispuse în termen legal de către Arhitectul Şef sau Vicepreşedintele care coordonează instituţia;
m) asigură arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative în vigoare;
n) respectă Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor;
o) îndeplineşte şi alte activităţi specifice, aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea Consiliului Judeţean Bihor.