Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

           Consiliul Judeţean
Untitled Document
                  Meteo
            Curs valutar
            Newsletter
 Pentru a fi la curent cu ultimile ştiri introduceti adresa de e-mail:
 
email 
abonare dezabonare

 
           HOTĂRÂRI 2004
Hotarari
Nr. Hot.
Denumire
Iniţiator
Data aprobării

1.

Dir. Ec.

24.02.2004

2.

Dir. Ec.

24.02.2004

3.

Dir. Ec.

24.02.2004

4.

Dir. Ec.

24.02.2004

5.

Dir. Ec.

24.02.2004

6.

Dir. Ec.

24.02.2004

7.

Dir. Ec.

24.02.2004

8.

Dir.Tehnica
24.02.2004

9.

Arhitect Sef
24.02.2004

10.

D.G.J.P.D.Copilului
24.02.2004

11.

Dir.Tehica
24.02.2004

12.

Juridic
24.02.2004

13.

Dir. Tehnica
24.02.2004

14.

Dir. Ec.
27.04.2004

15.

 
Dir. Ec.
27.04.2004

16.

 
Dir. Ec.
27.04.2004

17.

 
Dir. Ec.
27.04.2004

18.

 
Dir. Tehnica
27.04.2004

19.

 
Administratia Locala
27.04.2004

20.

 
Dir. Ec.
27.04.2004

21.

 
Dir. Ec.
27.04.2004

22.

 
D.G.J.P.D.Copilului
27.04.2004

23.

 
Dir. Tehnica
27.04.2004

24.

 
Administratia Locala
27.04.2004

25.

 
Dir. Tehnica
27.04.2004
26.

Privind unele masuri pentru reorganizarea activitatii Clubului sportiv "F.C.Oradea".

 
27.04.2004
27.
 
23.06.2004
28.

Privind validarea mandatelor consilierilor judeteni alesi la 6 iunie 2004

 
23.06.2004
29.

Cu privire la constituirea CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR în urma alegerilor din 6 iunie 2004.

 
23.06.2004
30.

Privind alegerea presedintelui Consiliului judetean Bihor.

 
23.06.2004
31.

Privind alegerea vicepresedintilor Consiliului judetean Bihor constituit în urma alegerilor locale din 6 iunie 2004.

 
23.06.2004
32.

Privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului judetean Bihor.

 
23.06.2004
33.

Privind corectarea suprafetelor la cladirea si terenul aferent Filialei Bibliotecii din Baile Felix aflata în administrarea Bibliotecii Judetene "GHEORGHE SINCAI"Oradea

 
31.08.2004
34.

Privind aprobarea plafonului valoric maximal pe produsele distribuite în cadrul programului "lapte-corn" pentru anul de învatamânt 2004-2005

 
31.08.2004
35.

Privind aprobarea transmiterii din patrimoniul public al judetului Bihor si din administrarea Scolii Ajutatoare nr.3 a cladirii si terenului aferent situate în Oradea, str. Cuza Voda nr.2,în patrimoniul Fundatiei Caritatea - Bucuresti

 
31.08.2004
36.

Privind aprobarea transmiterii din patrimoniul public al judetului si din administrarea Consiliului Judetean Bihor, respectiv Directia Judeteana Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului , a cladirii si terenului aferentCentrului de Primire a Copilului, situata în Oradea, str.Iuliu Maniu nr.38 în proprietatea Episcopiei Române Unite Greco-Catolice Oradea

 
31.08.2004
37.

Privind iesirea din patrimoniul public al judetului Bihor si din administrarea Consiliului Judetean Bihor a imobilului situat în Oradea, str.Republicii nr.33

 
31.08.2004
38.

Privind aprobarea trecerii în domeniul public al judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor a imobilului 2731 situat în municipiul Oradea str. Calea Aradului nr.76, (actualmente str. Calea Aradului nr.4)

 
31.08.2004
39.

Privind aprobarea înfiintarii Serviciului public judetean de protectie a plantelor Bihor, unitate cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului judetean Bihor.

 
31.08.2004
40.

Privind desemnarea noilor consilieri judeteni în cadrul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica.

 
31.08.2004
41.

Privind transformarea depozitului ecologic de deseuri Oradea în depozit ecologic judetean de deseuri Oradea în depozit ecologic judetean de deseuri nepericuloase.

 
31.08.2004
42.

Privind aprobarea înfiintarii unei fundatii având ca scop sprijinirea lucrarilor de protejare a monumentelor istorice de catre Consiliul judetean Bihor în cooperare cu Consiliul local Oradea.

 
31.08.2004
43.

Privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru mandatul 2004 - 2008.

 
31.08.2004
44.
 
31.08.2004
45.

Privind aprobarea de principiu pentru construirea unui sediu nou al Consiliului judetean Bihor pe amplasamentul din Calea Aradului nr.76 (actualmente nr.4)

 
31.08.2004
46.

Privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, sportivilor, antrenorilor si conducatorilor de cluburi sportive din judetul Bihor.

 
31.08.2004
47.

Cu privire la acordarea unei alocatii lunare în valoare de 500.000 lei pentru persoana având vârsta cea mai înaintata din fiecare unitate administrativ-teritoriala din judetul Bihor si înfiintarea unei fundatii în scopul promovarii de programe de asistenta social-comunitare.

 
31.08.2004
48.

Cu privire la alocarea sumei de 5.000.000 mii lei Consiliului local al Municipiului Oradea.

 
31.08.2004
49.

Privind aprobarea înfiintarii Corpului de control al presedintelui Consiliului judetean Bihor si trecerea compartimentului redactional de redactare a monitoarelor oficiale ale judetului, de la Serviciul informatica si comunicatii, la Biroul secretariat si relatii cu consilierii.

 
31.08.2004
50.

Privind aprobarea Contractului colectiv de munca si a Acordului de munca pentru salariatii aparatului propriu al Consiliului Judetean Bihor si rectificarea bugetului propriu al judetului în sensul cuprinderii sumelor necesare acordarii unor drepturi prevazute în contractul colectiv de munca si acordul de munca.

 
31.08.2004
51.

Privind unele masuri necesare identificarii unor solutii în vederea rezolvarii problemei sediului Muzeului Tarii Crisurilor din Oradea

 
31.08.2004
52.

Privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Bihor pe anul 2004.

 
28.09.2004
53.

Privind luarea unor masuri necesare în vederea înfiintarii Asociatiei "Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera România - Ungaria" cu sediul în Oradea.

 
28.09.2004
54.

Privind aprobarea unor masuri referitoare la statutul persoanelor care ocupa functii de conducere în cadrul societatilor, respectiv institutiilor publice subordonate sau aflate, dupa caz, sub coordonarea Consiliului Judetean Bihor.

 
28.09.2004
55.

Privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului "Fundatiei Social-Comunitare a judetului Bihor".

 
28.09.2004
56.

Privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului "Fundatiei de protejare a monumentelor istorice din judetul Bihor".

 
28.09.2004
57.

Privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Bihor pe anul 2004

 
26.10.2004
58.

Privind aprobarea trecerii din patrimoniul public în patrimoniul privat al judetului Bihor a bunurilor mobile de la fostele Banci Agricole: DIOSIG, SUNCUIUS si SACUENI si înregistrarea în patrimoniul public al judetului, a suprafetei de 600 mp.teren,în valoare de 86.662.370 lei,detinute de fosta Banca Agricola Sacueni

 
26.10.2004
59.

Privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Judetean Bihor cu nr. 29 din 24 iunie 2003, privind însusirea inventarului actualizat pentru domeniul public al judetului Bihor

 
26.10.2004
60.

Privind trecerea din patrimoniul public al judetului Bihor, în patrimoniul privat al judetului Bihor, a unor spatii din incinta Policlinicii I, str. Savinestilor nr. 1, respectiv a Policlinicii nr. II din str. M.Kogalniceanu nr. 16, Oradea,

 
26.10.2004
61.

Privind aprobarea preluarii în patrimoniul public al judetului Bihor, pe perioada garantiei de doi ani, a obiectivelor de investitii - Alimentari cu apa a localitatilor : BOROD (com.BOROD), BUDUSLAU (com.BUDUSLAU), MIZIES (com.DRAGANESTI) realizate în baza HG.687/1997

 
26.10.2004
62.

Privind transmiterea unor bunuri mobile cuprinse în domeniul public judetean din administrarea Consiliului Judetean Bihor, în administrarea Muzeul Tarii Crisurilor si Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai"

 
26.10.2004
63.
 
26.10.2004
64.
 
28.12.2004
65.
 
28.12.2004
66.
 
28.12.2004
67.
 
28.12.2004
68.
 
28.12.2004
69.
 
28.12.2004
70.
 
28.12.2004
71.
 
28.12.2004
72.
 
28.12.2004
73.
 
28.12.2004
74.
 
28.12.2004
75.
 
28.12.2004
76.
 
28.12.2004
77.
 
28.12.2004
78.
 
28.12.2004
79.
 
28.12.2004
80.
 
28.12.2004
81.
 
28.12.2004

Pentru a deschide si vizualiza aceste documente, descarcati Adobe Acrobat Reader


Untitled Document
Copyright © 2003-2007 Consiliul Judetean Bihor | created by Stevenson ltd.