Județul Bihor - Consiliul Județean

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 22.09.2017
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.5950 RON

= 3.8316 RON

= 5.1944 RON

= 1.4834 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
28.08.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 16.08.2017-proba scrisă, în vederea ocupării posturilor contractuale temporar vacante de consilier, gradul II și consilier IA din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
23.08.2017 Rezultatul probei–interviu, al concursului organizat în data de 16.08.2017-proba scrisă, pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante de consilier, gradul II și consilier IA din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
17.08.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 16.08.2017-proba scrisă, în vederea ocupării posturilor contractuale temporar vacante de consilier, gradul II și consilier IA la Serviciul Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
11.08.2017 C O M U N I C A R E privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 16.08.2017-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual temporar vacant de consilier, gradul II si consilier gradul IA din cadrul Serviciului Centrul National de Informare și Promovare Turistică Bihor
02.08.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 25.07.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul I din cadrul Serviciului monitorizare și implementare proiecte, GIS 
31.07.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat în data de 25.07.2017-proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de consilier, gradul I din cadrul Serviciului monitorizare și implememtare proiecte
26.07.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 25.07.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul I la Serviciului monitorizare și implementare proiecte, GIS- Compartimentul monitorizare proiecte GIS din cadrul Direcției generale de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă
20.07.2017 C O M U N I C A R E privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 25.07.2017-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier, gradul I din cadrul Serviciului monitorizare și implementare prioecte GIS- Compartimentul monitorizare proiecte GIS 
03.07.2017 Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier, gradul I din cadrul Serviciului monitorizare și implementare proiecte, GIS-Compartimentul monitorizare proiecte, GIS al Direcției generale de dezvoltare regională, programe și proiecte cu finanțare externă
23.06.2017 Rezultatul probei scrise a examenului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 22.06.2017-proba scrisă, în vederea evaluarii activitatii doamnei Cus Alexandra, consilier debutant in cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
19.06.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 08.06.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
16.06.2017 Rezultatul concursului de promovare organizat de Consiliul Județean Bihor, în vederea ocupării funcției publice vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate, din data de 14.06.2017-proba scrisă
15.06.2017 Rezultatul la proba de inteviu a concursului de promovare organizat de Consiliul Județean Bihor, în vederea ocupării funcției publice vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate, din data de 14.06.2017-proba scrisă
15.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului/examenului de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat in data de 12.06.2017-proba scrisă 
14.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate din data de 14.06.2017
14.06.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07 iunie 2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef 
14.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat în data de 08.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
13.06.2017 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 12.06.2017
12.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef 
09.06.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, organizat în data de 12.06.2017 – proba scrisă
09.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 08.06.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
07.06.2017 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.06.2017 proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul monitorizarea instituțiilor subordonate din cadrul Direcției Generale Economice
07.06.2017 CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR organizează în data de 22 iunie 2017, ora 10:00 – proba scrisă la sediul instituției, examen de promovare din funcţia de debutant pentru personalul care întrunește condițiile de vechime de minim 6 luni din cadrul instituției
07.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef
31.05.2017 Comunicare privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 08.06.2017-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine 
31.05.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef 
15.05.2017 Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine al Consiliului Județean Bihor 
15.05.2017 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de ȘEF SERVICIU la Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 
05.05.2017 Concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor 
05.05.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului disciplina în construcții și autorizații de construire și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului 
18.04.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliul Județean Bihor în data de 05 aprilie 2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios 
13.04.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios
07.04.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios
03.04.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic
24.03.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic-contencios al Consiliului Judeţean Bihor
FORMULARE
Declarație pe propria răspundere cf art 54 din legea 188
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONTRACTUALI
Formular de înscriere funcționari publici
ADEVERINȚĂ ATESTARE
Testare cunoștințe PC nivel de baza
Testare cunoștințe PC nivel mediu
Testare cunoștințe PC nivel avansat