Județul Bihor
Consiliul Județean

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

19.06.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 08.06.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
16.06.2017 Rezultatul concursului de promovare organizat de Consiliul Județean Bihor, în vederea ocupării funcției publice vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate, din data de 14.06.2017-proba scrisă
15.06.2017 Rezultatul la proba de inteviu a concursului de promovare organizat de Consiliul Județean Bihor, în vederea ocupării funcției publice vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate, din data de 14.06.2017-proba scrisă
15.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului/examenului de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat in data de 12.06.2017-proba scrisă
14.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante șef serviciu din cadrul Serviciului monitorizarea instituțiilor subordonate din data de 14.06.2017
14.06.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07 iunie 2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef
14.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat în data de 08.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
13.06.2017 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 12.06.2017
12.06.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef
09.06.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, organizat în data de 12.06.2017 – proba scrisă
09.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 08.06.2017-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
07.06.2017 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.06.2017 proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul monitorizarea instituțiilor subordonate din cadrul Direcției Generale Economice
07.06.2017 CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR organizează în data de 22 iunie 2017, ora 10:00 – proba scrisă la sediul instituției, examen de promovare din funcţia de debutant pentru personalul care întrunește condițiile de vechime de minim 6 luni din cadrul instituției
07.06.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef
31.05.2017 Comunicare privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 08.06.2017-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine
31.05.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 07.06.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Instituției arhitectului șef
15.05.2017 Concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Consilier, gradul IA din cadrul Compartimentului relații cu presa, imagine al Consiliului Județean Bihor
15.05.2017 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de ȘEF SERVICIU la Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
05.05.2017 Concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
05.05.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului disciplina în construcții și autorizații de construire și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului
18.04.2017 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliul Județean Bihor în data de 05 aprilie 2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios
13.04.2017 Rezultatul probei –interviu, al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios
07.04.2017 Rezultatul probei scrise a concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic contencios
03.04.2017 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 05.04.2017-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic
24.03.2017 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic-contencios al Consiliului Judeţean Bihor
FORMULARE

Declarație pe propria răspundere cf art 54 din legea 188

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CONTRACTUALI

Formular de înscriere funcționari publici

ADEVERINȚĂ ATESTARE

Testare cunoștințe PC nivel de baza

Testare cunoștințe PC nivel mediu

Testare cunoștințe PC nivel avansat

Aboneaza-te la Newsletter

Consiliul Județean Bihor Oradea, Parcul Traian nr. 5 Orar: 8-16 Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro, Web: www.cjbihor.ro