Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 19.06.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6663 RON

= 4.0420 RON

= 5.3256 RON

= 1.4384 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
74 HCJ NR.74 din 25.04.2018 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA SPAȚIULUI COMERCIAL DIN PASAJUL SITUAT ÎN IMOBILELE MONUMENT ISTORIC HANUL ”ARBORELE VERDE” DIN ORADEA STR. VASILE ALECSANDRI NR.8-10 ȘI PALATUL ”VULTURUL NEGRU” DIN PIAȚA UNIRII NR.2-4 ȘI STR.INDEPENDENȚEI NR.1 2018-04-25
73 HCJ NR.73 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISO BIHOR,A BUGETULUI PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT” 2018-04-25
72 HCJ NR.72 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT NR. 66/4016/2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BIHOR 2018-04-25
71 HCJ NR.71 din 25.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 164 DIN 29 IUNIE 2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSERVAREA,PROTECȚIA,ȘI PROMOVAREA NATURII DE AMBELE PĂRȚI ALE FRONTIEREI ROMÂNO-UNGARE” ACRONIM PRONATURE,A BUGETULUI PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 2018-04-25
70 HCJ NR.70 din 10.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXELOR NR.3 ŞI NR.4 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.294 DIN 21.12.2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,CAIETULUI DE SARCINI ŞI A PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU PERIOADA 01.05.2013 – 30.06.2019 ÎN JUDEŢUL BIHOR,MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN HCJ NR. 47/2013,HCJ NR.132/2014,HCJ NR.245/2015,HCJ NR. 96/2016,HCJ NR. 220/2016,HCJ NR. 112/2017 2018-04-25
69 HCJ NR.69 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL ŞTEI ( AUTOGARA SC OMNITRANS SA) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
68 HCJ NR.68 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL BEIUŞ ( AUTOGARA SC OMNITRANS SA) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
67 HCJ NR.67 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL SĂCUENI – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
66 HCJ NR.66 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL SĂLARD – BORŞ (SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
65 HCJ NR.65 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL ORADEA (CALEA ARADULUI) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
64 HCJ NR.64 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC REGAL TRAVEL SRL,PE TRASEUL SĂCUENI – CAUACEU ( SC PGS SOFA 2018-04-25
63 HCJ NR.63 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC AUTOROS ABC SRL,PE TRASEUL ORADEA ( AUTOGARA SC INTRANS SRL) – BIHARIA ( SC CAVALLI WOOD INTERIORS SRL) 2018-04-25
62 HCJ NR.62 din 25.04.2018 PRIVIND PROMOVAREA UNEI ACȚIUNI ÎN REVENDICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN CONTRADICTORIU CU PERSOANELE CARE OCUPĂ ABUZIV TERENUL SITUAT ÎN COMUNA BRATCA,SAT VALEA CRIȘULUI NR. 146,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR,ÎN VEDEREA FORMĂRII UNUI NUMĂR CADASTRAL 2018-04-25
61 HCJ NR.61 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BIHOR 2018-04-25
60 HCJ NR.60 din 25.04.2018 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND CABINET MEDICAL DE STOMATOLOGIE NR. 13,DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA,STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16,ETAJ 1 2018-04-25
59 HCJ NR.59 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2018-04-25
58 HCJ NR.58 25.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.01.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2018-04-25
57 HCJ NR.57 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEȘTI 2018-04-25
56 H 56 din 25.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor SA pentru anul 2018 2018-04-25
55 HCJ NR.55 din 25.04.2018 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI APROBAREA SCRISORII DE AŞTEPTĂRI LA SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. 2018-04-25
54 HCJ NR.54 din 25.04.2018 PRIVIND EXTINDEREA CAPACITĂȚII UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEȘTI CU 30 DE PATURI 2018-04-25
53 H 53 din 25.04.2018 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special in Judetul Bihor pentru anul scolar 2018-2019 2018-04-25
52 HCJ NR.52 din 25.04.2018 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE TEMPORAR VACANT DE ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 2018-04-25
51 HCJ NR.51 din 25.04.2018 PRIVIND EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCȚIEI DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 2018-04-25
50 HCJ NR.50 din 25.04.2018 PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL ORADEA 2018-04-25
49 HCJ NR.49 din 25.04.2018 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL CONSULTATIV LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PSIHIATRIE NUCET 2018-04-25
48 HCJ NR.48 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 31 MARTIE 2018 2018-04-25
47 HCJ NR.47 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 31 DECEMBRIE 2017 2018-04-25
46 H 46 din 25.04.2018 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 2018-04-25
45 Hotărârea 45 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial II, situat la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, din municipiul Oradea, str. Republicii nr. 5 2018-03-20
44 Hotărârea 44 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial 3, de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-03-20
43 Hotărârea 43 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial I, de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-03-20
42 Hotărârea 42 din 20.03.2018: privind aprobarea promovării în instanță a unei acțiuni în răspundere civilă delictuală privind recuperarea integrală a prejudiciului cauzat patrimoniului Județului Bihor de către dl. Kiss Alexandru Iosif Francisc, dl. Rus Beneamin și S.C. Selina S.R.L. și însușirea Raportului de constatare al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea în ceea ce privește întinderea prejudiciului cauzat patrimoniului Județului Bihor 2018-03-20
41 Hotărârea 41 din 20.03.2018: privind cofinanţarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leş, km 24 987 - 67 696,L = 42,712 km, judeţul Bihor” 2018-03-20
40 Hotărârea 40 din 20.03.2018: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leş, km 24 987 - 67 696, L = 42,712 km, judeţul Bihor.” 2018-03-20
39 Hotărârea 39 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Răzban Company S.R.L., pe traseul Popeşti – Marghita (S.C. TRW Automobile Safety Systems S.R.L. ) 2018-03-20
38 Hotărârea 38 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Marinova Impex S.R.L,. pe traseul Ţeţchea – Borş ( S.C. Shinheung Electronics S.R.L.) 2018-03-20
37 Hotărârea 37 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Sabmar S.R.L.., pe traseul Sălard – Oradea ( S.C. Bihore SRL) 2018-03-20
36 Hotărârea 36 din 20.03.2018: privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseele 50 Cuzap - Marghita – Oradea și 51 Budoi – Marghita – Oradea 2018-03-20
35 Hotărârea 35 din 20.03.2018: privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor – PROIECT INTESPO POCU 135/2/3/113589 și Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor 2018-03-20
34 Hotărârea 34 din 20.03.2018: privind constatarea încheierii unui contract de furnizare servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor 2018-03-20
33 Hotărârea 33 din 20.03.2018: privind aprobarea modelului-cadru al Caietelor de sarcini şi al Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de externalizare pentru locuințele moderat/maxim protejate 2018-03-20
32 Hotărârea 32 din 20.03.2018: privind aprobarea Acordurilor de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor cu Administrația Socială Comunitară Oradea, Comuna Borș, Comuna Paleu, Comuna Hidișelu de Sus, Comuna Sîntandrei și Municipiul Salonta 2018-03-20
31 Hotărârea 31 din 20.03.2018: privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2018-03-20
30 Hotărârea 30 din 20.03.2018: privind transparența plătilor efectuate de Consiliul Județean Bihor, instituțiile și întreprinderile publice locale din subordinea Consiliului Judetean Bihor 2018-03-20
29 Hotărârea 29 din 20.03.2018: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018 2018-03-20
28 Hotărârea 28 din 20.03.2018: privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-03-20
27 Hotărârea 27 din 20.03.2018: privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-03-20
26 Hotărârea 26 din 20.03.2018: privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 8/29.01.2015 2018-03-20
25 H 25 din 20.03.2018 privind insusirea planului de amplasament si delimitare a imobilului str. Ceyrat nr. 4 cadastral 199877 2018-03-20
24 H 24 din 20.03.2018 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii efective a unor mijloace fixe situate pe str. Ceyrat nr. 4 aflate in domeniul privat al jud Bihor 2018-03-20
23 H 23 din 20.03.2018 privind modificarea si completarea anexei HCJB 37 din 28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bihor 2018-03-20
22 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 274 din 12.12.2017 2018-01-30
21 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Connectronics România SRL ) 2018-01-30
20 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (P-ţa Nucetului) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
19 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
18 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Str. Transilvaniei) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
17 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Complex Peţa) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
16 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni – Oradea ( SC Reropam SRL) 2018-01-30
15 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Regal Travel SRL, pe traseul Săcueni – Oradea ( SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL) 2018-01-30
14 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor și societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în scopul înființării societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. 2018-01-30
13 Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-01-30
12 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor 2018-01-30
11 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiilor comerciale VI, VII, VIII, X și XI de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-01-30
10 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 19 din imobilul monument istoric Palatul Ullmann, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9 2018-01-30
9 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului, a două mijloace fixe aflate în administrarea Liceului Tehnologic Special nr. 1 Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2018-01-30
8 Hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea 2018-01-30
7 Hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, în perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2018-01-30
6 Hotărâre cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2019-2021 2018-01-30
5 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 193 din 29 august 2017, de aprobare a garantării unei linii de finanţare revolving în valoare de 6.700.000 lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Construire, extindere şi modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea” 2018-01-30
4 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 2018-01-30
3 Hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.1080/2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor 2018-01-30
2 Hotararea nr.2 din 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative - acronim CBC Incubator”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border cultural incubator for performing arts – acronym CBC Incubator 2018-01-11
1 Hotararea nr.1 din 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Centru Educațional transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural și cultural – acronim EduCultCentre”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage – acronym EduCultCentre 2018-01-11

» Arhiva hotarâri 2017 » Arhiva hotarâri 2016 » Arhiva hotarâri 2015 » Arhiva hotarâri 2014 » Arhiva hotarâri 2013 » Arhiva hotarâri 2012 » Arhiva hotarâri 2011