Județul Bihor
Consiliul Județean

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

04.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind retragere drept administrre Muzeu si constiotuire drept folosinta ECOLAND imobil A. Lazar 13.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind repartizare cota 20 la suta sume defalcate TVA si cota defalcata imp venit an 2017 si estimari 2018 - 2020.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind prelungire Contract intre JB si Fundatia Festival internat de teatru.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 10A str Patriotilor 4 et 2.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la Spitalul de Psihiatrie Nucet.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 149 din 28.06.2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 3 din 2017.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 149 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insu_ irea planului de amplasament imobil str. Tudor vladimirescu nr. 42.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind inaintarea unei ctiuni in constatare in contradictoriu cu PNL Filiala Bihor.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind exprimare acord principiu ptr infiintare org si functionare Compartiment de adictii cu 12 paturi.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Puscau Trans pe traseul Oradea b-dul Decebal - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Puscau Trans pe traseul Oradea Republicii - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Puscau Trans pe traseul Oradea P-ta Ncetului - Clujului- Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2017.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la RA Aeroportul Oradea.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobare achizitionarii de catre RA Aeroportul Oradea de servicii avocatiale.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind acordare drept uz si servitute catre SDEE Transilvania Nord asupra str. Calea Borsului nr. 5.pdf
04.2017 proiect de hotarare priv eliberare licenta traseu SC Puscau Trans traseul Oradea Nucetului - Calea Aradului - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr. 121 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCJB nr 154 din 2015.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu pentru SC Marinova Impex SRL, pe traseul Topa de Sus - Oradea.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Puscau Trans pe traseul Oradea Transilvaniei - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova pe traseul Sacueni - Oradea.pdf
04.2017 Proiect de hotarare privind prelungire durata contract de folosinta gratuita nr.66-4016-2016 Institutia Prefectului.pdf
04.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bihor.pdf
03.2017 raport privind modul de indeplinire a HCJB adoptate in cursul anului 2016.pdf
03.2017 raport de activitate privind indeplinirea atributiilor proprii a presedintelui si a hotararilor Consiliului Judetean in perioada 28.06.2016-31.12.2016.pdf
03.2017 raport anual eficienta unitati politie.pdf
03.2017 proiect hotarare privind eliberare licenta traseu SC Trans. Intern si Internatio traseu Oradea-Bors.pdf
03.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
03.2017 proiect hcjb modif comp atop 2017 modif.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind prelungire durata valabilitate acord de locatiune Ep Romano Catolica - JB - Muzeu.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind modificarea si completarea HCJB 195 din 2016 modificata si completata prin HCJB nr 238 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind aprobare document tehnico-ec faza SF drum Apuseni DJ 108K - 12,893km.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind acordul ptr externalizare serviciu intocmire documentatii cadastrale.pdf
03.2017 proiect de hotarare reactualiz doc tehnico-ec rest de execut ptr obiectiv reabilit si modern DJ767A Uileacul de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privnd aprobare cofinantare din bugetul JB obiectiv drum Apuseni DJ 108K.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind stabilirea componentei nominale a comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind stabilire cost mediu anual si lunar pentru un copil si o pers adulta beneficiari protectie speciala la DGASPC.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind revocarea HCJB nr 121 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de douazeci la suta din sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit pe 2017 si estimari pentru 2018 - 2020.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind reactualizarea doc. tehnico-ec aferenta obiectiv reabilitare si modernizare DJ 764Beius-Rosia-Astileu-Alesd.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind reactualizarea doc tehnico-ec aferenta obiectiv Reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind prelungire durata contract comodat JB - Institutia Prefectului.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 77 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea planului de situatie a imobil str. T Vladimirescu nr 42.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind inlocuirea reprezentantului CJB in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind exprimare acord infiintare, organizare functionate Compartiment Adictii 12 paturi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra corp b din imobil str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr Ovitrans Logistic SRL traseul Simian - Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Salard - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Sacueni - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Oradea - Bors (SC Celestica).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Beius - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea licenta traseu ptr Ovitrans Logistic SRL traseu Curtuiseni - Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu Ovitrans Logistic traseu Curuiseni-Simian-Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Ca la Liceul Ioan Bococi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al JB in AGA la SC Paza si Protectie Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind depunerea unei cereri de interventie accesorie in interesul apelantului reclamant, in dosarul nr. 1881-111-2016 Curtea de Apel Oradea.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind constatarea desfiintarii Camerei Agricole Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantarea din buget JB a obiectiv reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantarea bin bug, JB a obiectiv Reabilit si modern DJ 764 Beius-Rosia-Astileu-Alesd.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantare din buget JB obiectiv reabilitare si moderniz DJ 763A DN79 Sustiu-Limita judet Arad (Moneasa).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinant din buget JB obiectiv Reabilit si modern DJ767 DN76 Sambata - Dobresti si DJ 767 Dobresti-Luncasprie.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinant din buget JB a obiectiv reabilit si modern DJ767 Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la Filarmonica de Stat.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea stat functii al CJCPCT.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnico-ec faza SF ptr biectiv reabilit si modern DJ 763A DN79 Sustiu-Limita de Judet Arad (Moneasa).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea declararii recursului impotriva sentintei nr 657 din 2017.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii din bugetul JB obiectiv drum Apuseni - DJ 764A DJ 108J.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea acordului de cofinantare incheiat intre JB si ISU Crisana.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Organigrama, stat functii, ROF, Spital Psihiatrie Nucet.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobare acorduri perteneriat incheiate intre DGASPC bihor cu ASCO, UAT BORS, UAT Paleu, UAT Salonta.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobare Organigrama, Stat de functii, ROF Muzeu.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind actualizare document tehnico-ec faza SF drum Apuseni DJ 764A DJ 108J - 43,375 km.pdf
03.2017 proiect de hotarare priv aprob principal chelt ptr ob de inv reabilitare si modernizare DJ 76 (Sambata)-Dobresti si DJ 767 (Dobresti)-Luncasprie.pdf
03.2017 proiect de hotarare pentru modificarea HCJB nr. 154 din 2016.pdf
03.2017 plan strategic anual 2017.pdf
02.2017 proiect hotarare privind validare dispozitie nr 843 din 2016.pdf
02.2017 proiect hotarare privind modificarea HCJB nr 31 din 28.01.2016.pdf
02.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
02.2017 proiect hotarare prelungire durata valabilitate acord locatiune nr. 2082 din 10.11.2011 ptr Muzeul Tarii Crisurilor.pdf
02.2017 proiect de hotarare reactualizare doc tehnico-ec DJ767b din DN 76 Tasad-Copacel-Serghis.pdf
02.2017 proiect de hotarare reactualizare doc tehnic - ec DJ 792 Beliu-Tinca-Les.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune corp B imobil str. Pictor N. Grigorescu 1.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare bunuri imobile str. Armatei Romane nr. 1A.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind insusire raport evaluare bunuri imobile Valea Crisului nr 146.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Razban Company Popesti - Tileagd.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Sacueni-Oradea SC Shinheung.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Marinova Impex - Oradea - Santandrei.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Codrean Trans Sacueni - Cauaceu.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Acular Com SRL Tauteu - Oradea -ada fabrica mobila.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind constatare incheiere contracte de furnizare servicii sociale.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind cofinantare reabilitDJ 792 Beliu-Tinca-Les.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind cofinantare modernizare DJ 767b din DN 76 Tasad-Copacel-Serghis.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exerc bugetar 2016.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea profilului consiliului deadministratie la R.A. Aeroportul Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnic-ec. reactualizate ptr extindere si modernizare terminale pasageri Aeroportul Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Sacueni - Oradea - SC Bihore.pdf
02.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Hodos - Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare achizitionare servicii avocatiale dosar nr. 4129-111-2016.pdf
01.2017 proiect hotarare prelungire durata valabilitate acord locatiune nr. 2082 din 10.11.2011 ptr Muzeul Tarii Crisurilor.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Les.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul reabilitare DJ 767b din DN 76 Tasad - Copacel - Serghis.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul modernizare DJ 767d km 0+000 - 2 +100 Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul modernizare DJ 767 Dobresti - Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului reabilitre si modernizare DJ 767 Dobresti - Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului modernizare DJ 767d Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului modernizare DJ 767 b din DN 76 Tasad - Copacel - serghis.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului Reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Les.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 154 din 28.07.2015.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari la RA Aeroportul Oradea.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-ec pentru obiectivul Construire, extimdere modernizare terminale pasageri Aeroportul Oradea.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnico-ec aferenta obiectiv Infiintare centru de pregatire pentru salvatori montani in jd Bihor.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune ap 7 imobil Palatul Moskovits - str. V. Alecsandri nr. 1.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind modificarea HCJB nr 31 din 28.01.2016.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind constituirea in favoarea Asociatiei Salvatorilor Montani BH a unui drept de folosinta cu titlu gratuit bunuri propr privta jud BH.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special la nivelul jud. Bihor pentru anul scolar 2017 - 2018.pdf
01.2017 Proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu pentru SC Andy Trans Tours pe traseul Parhida - Diosig.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans pe traseul Sacueni - Oradea.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans Tours pe traseul Salacea - Diosig.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans Tours pe traseul Salacea - Diosig (1).pdf
01.2017 Proiect hotarare acoperire deficit buget sectiune dezvoltare an 2016.pdf
01.2017 Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
01.2017 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 154 din 28.07.2015.pdf
01.2017 Informare privind activitatea ATOP trim. IV an 2016.pdf
01. 2017 Proiect hotarare privind validare dispozitie nr 843 din 2016.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2016
» ARHIVA PROIECTE 2015

Aboneaza-te la Newsletter

Consiliul Județean Bihor Oradea, Parcul Traian nr. 5 Orar: 8-16 Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro, Web: www.cjbihor.ro