Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 13.12.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6485 RON

= 4.0861 RON

= 5.1722 RON

= 1.4383 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
12.2018 proiect de hotarare privind repartizarea pe UAT a fondului constituit la nivelul CJ din sumele incasate suplimentar din impozitul pe venit.pdf
12.2018 Proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
11.2018 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul 2019.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind stabilirea medii le unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2019.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind revocare drept administrare com Suncuius ptr imobil Suncuius str. Traian Vuia nr. 442.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 22423 din 2016 intre Tisza si DGASPC Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei de evidenta a Persoanelor Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 1 la HCJB nr. 196 din 2018.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei 2 la HCJB nr. 136 din 28.08.2018.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 181 din 2016.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala din HCJB nr. 195 din 2018.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala din HCJB 194 din 2018.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind incetarea detasarii domnului Puia Lucian Calin director general la DGASPC Bihor, la Directia de Evidenta a Persoanelor Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Valenti Impex SRL pe traseul Poclusa de Barcau Marghita.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind detasarea domnului Puia Lucian Calin director general la DGASPC Bihor la Consiliul Judetean Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane in vederea exercitarii cu caracter temporar functie temporar vacanta de director la DGASPC.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de selectie pentru posturile de administrator ramase vacante la Parcuri Industriale Bihor SRL.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor RA Aeroportul Oradea.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind constituire drept administrare ptr DGASPC Bihor ptr imobil teren in suprafata de 29528mp Ciumeghiu.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind constatarea incheierii unor contracte de servicii sociale ca urmare a continuarii procedurii de externalizare (1).pdf
11.2018 proiect de hotarare privind constatarea incetarii dreptului de folosinta cu titlu gratuit constituit ptr DGASPC Bihor pentru imobil str. Corneliu Coposu nr. 2.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobarea harta strategica de zgomot pentru sectorul de drum DJ797km 2+566-10+000.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului pentru sectorul de drum DJ 797 km 2+566-10+000.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a statului de functii si a ROF ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigrama, stat functii ROF ale Teatrului Regina Maria.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobare ROF CJB.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobare participare la proiectul privind combatere violenta domestica VENUS.pdf
11.2018 proiect de hotarare privind aprobare acord parteneriat pentru proiectul privind combatere violenta domestica VENUS.pdf
10.208proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Paza si Protectie Bihor SRL pentru anul 2018.pdf
10.2018proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
10.2018 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind tinerea unei singure AGA la Parcuri industriale conf art. 121 din Legea 31 din 1990.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind solicitare trecere teren 29528 mp din domeniul public Ciumeghiu in dom public jud Bihor ptr construire Centru pentru persoanele de la Cighid.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind retragere drept administrare Muzeu asupra imobil Cabana Vadu Crisului aflat in domeniu public Bihor.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr. 20127 din 2018 inaintata de dl Puia Lucian Calin.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de 20procente din sumele defalcate din TVA ?i din impozitul pe venit pe anul 2019.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind punerea in executare a Deciziei civile nr. 186 R 2017 irevocabila pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar nr. 6976 111 2009.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind participarea Centru jud de resurse si asistenta educationala la proiectul Consolidare inovatie sociala elevi liceu.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 160 din 2018.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 125 din 2018 a Consiliului Judetean Bihor.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 123 din 2018 a Consiliului Judetean Bihor.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din anexa 1 la HCJB nr. 136 din 2018.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente traseu pentru SC Puscau Trans SRL pe traseul Oradea Bors (SC Vitrerom SRL).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseul pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Salard Oradea (SC Real Hyper Magazine SRL).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Trans Alesd SA pe traseul Pestere Alesd (Lic. Constantin Serban).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Trans Alesd SA pe traseul Cacuciu Vechi Alesd (Lic. Constantin Serban).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Puscau Trans SRL pe traseul Oradea Bors (SC Galassini Group SRL).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Marinova Impex SRL pe traseul Saniob Oradea (SC Turnatorie Iberica SRL).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni Biharia (SC PGS SOFA&CO SRL).pdf
10.2018 proiect de hotarare privind constatarea incetarii dreptului de folosinta cu titlu gratuit constituit ptr DGASPC Bihor pentru imobil str. Corneliu Coposu nr.2.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii de conventii de colaborare cu scopul modernizarea serv sociale ale DGASPC.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 septembrie 2018.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Paza si Protectie Bihor SRL pentru anul 2018.pdf
10.2018 proiect de hotarare pentru modificarea HCJB nr. 131 din 2018.pdf
10.2018 proiect de hotarare privind indrepatrea erorii materiale din HCJB nr. 84 din 2018.pdf
09.2018proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru Reparatii capitale si amenajari interioareMuzeu.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind revocarea HCJB nr. 154 din 2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile nr. 18617 din 12.09.2018 si nr. 19212 din 20.09.2018 si nr. 19302 din 21.09.2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile nr. 17449 din 28.08.2018 si nr. 18111 din 05.09.2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind repartizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind repartizarea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind punerea in executare a Deciziei civile nr. 186 R 2017 irevocabila pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar nr. 6976 111 2009.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind punerea in executare a Deciziei civile nr. 186 R 2017 irevocabila pronuntata de Curtea de Apel Oradea in dosar nr. 6976 111 2009.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiilor comerciale II si VII din imobil Hotel Parc str. Republicii nr.5.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr.3 si nr.4 ale HCJB nr.294 din 21.12.2012.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei nr. 2 la HCJB nr 47 din 29.03.2007.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr.131 din 2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr.125 din 2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 131 din 17.07.2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 131 din 17.07.2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 125 din 2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 123 din 2018.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 500 mp nr cadastral 51230 CF nr 51230 Budureasa.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul in suprafata de 500 mp nr cadastral 51230 CF nr 51230 Budureasa.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente traseu pentru SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni Oradea.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind detasarea domnului Puia Lucian Calin la Directia de Evidenta a Persoanelor Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane in vederea exercitarii temporare a functiei de director la DGASPC Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind darea acordului pentru tinerea unei singure AGA Ordinare la Societatea Parcuri Industriale conform art.121 din L 31 din 1990.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind constatarea incetarii dreptului de folosinta cu titlu gratuit constituit ptr DGASPC Bihor pentru imobil str. Corneliu Coposu nr.2.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind constatarea incetarii dreptului de folosinta cu titlu gratuit constituit ptr DGASPC Bihor pentru imobil str. Corneliu Coposu nr. 2.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind constatarea incetarii Acordului de locatiune nr. 2082 din 2011 intre Episcopia Romano Catolica si Muzeul Tarii Crisurilor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind completarea anexei la HCJB nr. 227 din 2017.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Popesti.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigrama, stat functii ROF ale DGASPC Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentantilor UAT jud Bihor in AGA la Parcuri Industriale.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si al institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si al institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru Reparatii capitale si amenajari interioareMuzeu.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind aprobare organigrama si stat de functii ale Teatrului Szigligeti Szinhaz Oradea.pdf
09.2018 proiect de hotarare privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Calin.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea contractului de folosinta cu titlu gratuit nr. 66 4016 2016.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr 113 din 2018.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCJB 123 din 2018.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din HCJB 122 din 2018.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind asocierea jud Bh CJB cu Fundatia Partium respectiv Fundatia Alma Mater pentru realizare in comun lucrari.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a ROF ale Filarmonicii de Stat Oradea.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor SA pentru anul 2018 rectificat.pdf
08.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat.pdf
08.2018 completare punct 7 ROF aparat specialitate CJB.pdf
08.2018 Proiect de hotarare schimbare destinatie imobil Republicii 35.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind numirea dlui Bothazy Nandor in functia de conducere temporar vacant de sef serviciu gr II la Serviciul Editare al Monitorului Oficial Bihor.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind mutarea temporara a d-lui Puia Lucian Calin director al DGASPC Bihor pe perioada cercetarii administrative.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr.200 din 2016.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind modif HCJB nr.154 din 2016.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la Societatea Parc Stiintific si Tehnologic Bihor SRL.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al actionarului majoritar Jud Bihor in AGA la Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2019 care se constituie venituri la buget local al jud si bugetul inst subord.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si ROF al aparatului de specialitate CJB.pdf
08.2018 Proiect de hotarare privind actualizare plan de analiza si acoperire riscuri.pdf
08.2018 Proiect de hotarare organigrama stat Rof UAMS Nucet.pdf
08.2018 Proiect de hotarare constatarea incheiere contracte de furnizare servicii sociale ca urmare a continuarii procedurii de externalizare la DGASPC Bihor.pdf
08.2018 Proiect de hotarare acord Jdetul Bihor pentru executare lucrari monument Vasile Alecsandri 10.pdf
08.2018 PROIECT Retragere drept de administrare Comuna Suncuius.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind stabilire contributie pentru beneficiari servicii sociale din cadrul Centru rezidential de asistenta pentru pers fara adapost.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind repartizarea pe U.A.T. a fondului la dispozitia consiliului judetean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea contractului de folosinta cu titlu gratuit nr.66 4016 2016.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 157 din 2016 si a anexelor 1 si 2 din HCJB nr. 174 din 2016.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 13 din 2018.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC OTL SA, pe traseul Oradea Santion.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni Oradea.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati de cult a sumei de 1.000,00 mii lei cuprinsa in bugetul jud Bh pe anul 2018.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea recalcularii remuneratiilor brute din Contractele de mandat ale administratorilor Cons de adm la RA Aeroportul Oradea.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Reabilitare DJ 792A Beliu Tinca Les.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul Reparatii capitate si amenajari interioare sediul nou Muzeu.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul Reparatii capitale si amenajari interioare Muzeu.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare DJ 767 A Uileacu de Cris Balaia Burzuc si a cheltuielilor legate de proiect.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Reabilitare si modernizare DJ 767A, a cheltuielilor legate de proiect.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Reabilitare DJ 792A si a cheltuielilor legate de proiect.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 iunie 2018.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico ec pentru obiectiv Reparatii Capitale si amenajari muzeu.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatori tehnico ec ptr obiectiv Reparatii capitale si amenajari interioare sediul nou Muzeu.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei Statului de Functii si ROF ale Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Jud Bihor si Inspectoratul Scolar Judetean Bihor.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico ec aferenti obiectiv Reabilitare DJ 792A.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico ec aferenti obiectivului reabilitare si modernizare DJ 767 A.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico ec aferenti obiectiv Reabilitare DJ 792A.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec aferenti obiectivului Reabilitare si modernizare DJ767A Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc.pdf
07.2018 proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale catre Societatea Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
07.2018 Proiect de hotarare retragere dr de administrare si constituire drept de folosinta cu titlu gratuit IPJ Bihor imobil Sacuieni.pdf
07.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Jud BH, com Tileagd pe de o parte si com Tamaseu pe de alta parte in cadrul SC Parcuri.pdf
07.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018- rectificat.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 9786 mp str. Ceyrat in public pentru constructia de locuinte de serviciu.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind prelungire contract inchiriere 22423 din 01.06.2016 incheiat intre Tisza Gh, Tisza St si DGASPC Bihor.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind participarea UAT jud BH in calitate de membru fondator la constituirea asociatiei Bihor West Professional.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr.235 din 8.09.2012.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 162 din 2014.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind insusire plan amplasament teren suprafata 3.272 str. Traian Blajovici nr. 2.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind identificarea terenului in suprafata de 28.389 pentru Campus Scolar str. Ceyrat nr. 4.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Valenti Impex SRL pe traseul Budoi - Marghita.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Rotexim Atic SRL pe traseul Alesd - Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Loreta Trans SRL pe traseul Tileagd - Osorhei.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Loreta Trans SRL pe traseul Oradea - Osorhei.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Acular Com SRL pe traseul Tauteu - Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Budim SRL traseul Chiscau Beius.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind aprobarea monografiei economico militare a judetului Bihor editia 2016 actualizata.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al CJB.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, stat functii, ROF la Aeroportul Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind aprobare model cadru caiete sarcini exterbalizare servicii sociale.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind aprobare acord parteneriat pentru proiect PRONATURE.pdf
06.2018 proiect de hotarare privind acord CJB pentru reabilitare, modernizare corpuri cladire aflate in administrarea Universitatii Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare identificare teren suprafata 7622 str, Ceyrat 4 ptr parc stiintific si tehnologic.pdf
06.2018 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Sabmar SRL pe traseul Popesti Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Regal Travel traseul Sacueni Oradea.pdf
06.2018 proiect de hotarare eliberare licenta SC Mirelio SRL traseul Tauteu Marghita.pdf
06.2018 proiect de hotarare eliberare licenta SC Marinova Impex SRL pe traseul Topa de Sus Bors.pdf
06.2018 proiect de hotarare eliberare licenta SC Budim traseul Saliste de Beius Beius.pdf
06.2018 Proiect de hotarare privind neexercitarea apelului impotriva minutei penale nr.85 din 2018.pdf
06.2018 Proiect de hotarare prelungire contract de folosinta cu Fundatia Culturala.pdf
06.2018 Proiect de hotarare modif HCJB nr 73 din 2018.pdf
06.2018 Proiect de hotarare insusire rapoarte de evaluare Ceyrat.pdf
06.2018 Proiect de hotarare insusire plan de amplasament Calea Aradului.pdf
06.2018 Proiect de hotarare demarare procedura scoatere la licitatie imobil Santau.pdf
06.2018 Proiect de hotarare aprobare plan anual servicii sociale.pdf
06.2018 Proiect de hotarare aprobare stat de functii DEP.pdf
06.2018 Proiect de hotarare acord locatiune Muzeu.pdf
06.2018 Modificare HCJB nr.115 din 2012.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind participarea UAT jud BH in calitate de membru fondator la constituirea asociatiei Bihor West Professional.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 162 din 2014.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al jud Bihor.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Valenti Impex SRL pe traseul Budoi - Marghita.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Rotexim Atic SRL pe traseul Alesd - Oradea.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Loreta Trans SRL pe traseul Tileagd - Osorhei.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Loreta Trans SRL pe traseul Oradea - Osorhei.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru Acular Com SRL pe traseul Tauteu - Oradea.pdf
05.2018 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJB in Consiliul de Administratie al CAS Bihor.pdf
05.2018 Proiect de hotarare prelungire contract de folosinta cu Fundatia Culturala.pdf
05.2018 Proiect de hotarare modificare si completare HCJB nr.235 din 2012 (2).pdf
05.2018 Proiect de hotarare modif HCJB nr 73 din 2018.pdf
05.2018 Proiect de hotarare insusire rapoarte de evaluare Ceyrat.pdf
05.2018 Proiect de hotarare insusire plan de amplasament Calea Aradului.pdf
05.2018 Proiect de hotarare demarare procedura scoatere la licitatie imobil Santau.pdf
05.2018 Proiect de hotarare aprobare plan anua servicii sociale.pdf
05.2018 Proiect de hotarare aprobare acord parteneriat proiect Pronature.pdf
05.2018 Proiect de hotarare aprobare stat de functii DEP.pdf
05.2018 Proiect de hotarare aprob organigrama stat rof Aeroport.pdf
05.2018 Proiect de hotarare acord locatiune Muzeu.pdf
05.2018 Modificare HCJB nr.115 din 2012.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind promovarea unei cereri de chemare in judecata ptr un nr cadastral in com. Bratca sat Vadu Crisului nr.146.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a acord de locatiune nr. 2082 din 10.11.2011 intre Episcopia Romano-catolica jud. Bihor si Muzeu.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de folosinta incheiat intra Jud Bihorsi IPJ Bihor.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind participarea UAT jud BH in calitate de membru fondator la constituirea asociatiei Bihor West Professional.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind numire comisie selectie si aprobare scrisoare asteptari la Societatea Parcuri Industriale.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune adupra imobil cabinet stomatologic nr. 13 str. Mihail Kogalniceanu nr 16.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra spatiu comercial din pasaj imobile Arborele verde, Palat Vulturul Negru.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor nr. 3 si nr. 4 a Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 294 din 21.12.2012.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr.162 din 2014.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 13 din 30.01.2018.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 164 din 2017.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al jud Bihor.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind extinderea Unitatii de Asistenta Medico Sociala Popesti cu 30 paturi.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Autoros ABC traseul Oradea-Biharia.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest pe traseul Salard-Bors.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest pe traseul Oradea-Bors.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Stei-Bors.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Sacueni-Bors.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Beius-Bors.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Regal Travel pe traseul Sacueni-Cauaceu.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJB in Consiliul de Administratie al CAS Bihor.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special la nivelul judetului Bihor pentru anul scolar 2018-2019.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2017.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2018.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor pentru anul 2018.pdf
04.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Stat functii, ROF ale UAMS Popesti.pdf
04.2018 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr.235 din 2012.pdf
04.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018.pdf
04.2018 Proiect de hotarare prelungire Contract folosinta cu titlu gratuit cu Institutia Prefectului.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind transparenta platilor efectuate de institutii si intreprinderi publice din subordinea CJB.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind stabilire cost mediu lunar ptr un copil si ptr o persoana majora cu protectie speciala la DGASPC Bihor.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind participarea UAT jud BH in calitate de membru fondator la constituirea asociatiei Bihor West Professional.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind numire comisie selectie si aprobare scrisoare asteptari la Societatea Parcuri Industriale.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCJB 37 din 2013.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr 14 din 30.01.2018.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 8 din 29.01.2015.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind indrepatarea erorii materiale din HCJ nr 14 din 30.01.2018.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind extinderea Unitatii de Asistenta Medico Sociala Popesti cu 30 paturi.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Marinova Impex pe traseul Tetchea - Bors (SC Shinheung Electronics).pdf
03.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Razban Company pe traseul Popesti-Marghita (SC TRW Automobile Safety Systems SRL).pdf
03.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Sabmar SRL pe traseul Salard - Oradea (SC Bihore SRL).pdf
03.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind constatarea incheierii unui contract de furnizare servicii sociale continuare externalizare la DGASPB Bihor.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind cofinantarea din bugetul judetului Bihor a obiectivului Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les km 24+987-67+696.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele 50 Cuzap Marghita Oradea si 51 Budoi Marghita Oradea.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii mijloace fixe de pe amplasament str. Ceyrat nr. 4.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special la nivelul jud Bihor pentru anul 2018-2019.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modelului cadru al caietelor de sarcini si al contractului de furnizare servicii sociale.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor pentru anul 2018.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea acordurilor de parteneriat incheiate de DGASPC Bihor.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Stat functii, ROF ale UAMS Popesti.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind aprobare protocol colaborare intre AJOFM Proiect INTESPO si jud Bihor.pdf
03.2018 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-ec ptr obiectivul Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les km 24+987-67+696.pdf
03.2018 Proiect de hotarare privind neexercitarea dr de preemtiune spatiu comercial II din monument istoric Hotel Parc.pdf
03.2018 Proiect de hotarare privind insusire inventar PUBLIC.pdf
03.2018 Proiect de hotarare privind insusire inventar PRIVAT.pdf
03.2018 Proiect de hotarare neexercitare preemtiune spatiu comercial I din imobil Hotel parc Oradea.pdf
03.2018 Proiect de hotarare neexercitare preemtiune spatiu com 3 din imobil Hotel Parc Oradea.pdf
03.2018 Proiect de hotarare insusire plan amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire imobil Oradea str Ceyrat nr.4.pdf
03.2018 Proiect de hotarare aprobare promovare in instanta actiune recuperare prejudiciu.pdf
03.2018 Proiect de hotarare aprobare buget Judetul Bihor si institutii subordonate pe anul 2018.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind transparenta platilor efectuate de institutii si intreprinderi publice din subordinea CJB (1).pdf
02.2018 proiect de hotarare privind participarea UAT jud BH in calitate de membru fondator la constituirea asociatiei Bihor West Professional.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind numire comisie selectie si aprobare scrisoare asteptari la Societatea Parcuri Industriale.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra cabinet medical 10 imobil Savinestilor 1.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune ap 4 et.1 din imobil Palatul Moskovits Miksa.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune cabinet medical camera 60-62 str. Corneliu Coposu 2 et.1.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCJB 37 din 2013.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr 14 din 30.01.2018.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 8 din 29.01.2015.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind indrepatarea erorii materiale din HCJ nr 14 din 30.01.2018.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind extinderea Unitatii de Asistenta Medico Sociala Popesti cu 30 paturi.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Marinova Impex pe traseul Tetchea - Bors (SC Shinheung Electronics).pdf
02.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Sabmar SRL pe traseul Salard - Oradea (SC Bihore SRL).pdf
02.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Razban Company pe traseul Popesti-Marghita (SC TRW Automobile Safety Systems SRL).pdf
02.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind cofinantarea din bugetul judetului Bihor a obiectivului Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les km 24+987-67+696.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele 50 Cuzap Marghita Oradea si 51 Budoi Marghita Oradea.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii mijloace fixe de pe amplasament str. Ceyrat nr.4.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special la nivelul jud Bihor pentru anul 2018-2019.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea promovarii in instantaa unei actiuni in raspundere civila ptr prejudiciu stabilit Raport constatare DNA.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii la UAsMS Popesti.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea modelului cadru al caietelor de sarcini si al contractului de furnizare servicii sociale.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor pentru anul 2018.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind aprobarea acordurilor de parteneriat incheiate de DGASPC Bihor.pdf
02.2018 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-ec ptr obiectivul Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les km 24+987-67+696.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr. 1080 din 2017 a Presedintelui CJB.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in privat a 2 mijloace fixe aflate in administrare la lic Special nr 1.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare consilieri judeteni.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de 20 procente din sumele defalcate din TVA si impozit pe venit pe anii 2019-2021.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a acord locatiune nr 2082 din 2011 incheiat intre Episcopia Romano catolica CJB si Muzeu.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune spatii VI VII VIII X si XI din imobil Hotel Parc.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 19 imobil monumet Palatul Ullman, str Piata 1 Decembrie 9.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind neexecitarea drept preemtiune imobil cabinet dr Pop Cecilia cam 60 62 str. C Coposu 2 et 1.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 193 din 29.08.2017.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala di cuprinsul anexei la HCJB nr. 274 din 12.12.2017.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr Regal Travel traseul Sacueni Oradea fabrica de mobila.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberarea licenta traseu ptr Autoros ABC pe traseul Sacueni Oradea Reropam.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Fazati Trans pe traseul Sacueni-Oradea.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Acular Com traseul Oradea pta Nucetului-Bors.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Acular Com traseul Oradea - Transilvaniei - Bors.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu Acular Com SRL traseul Oradea Peta - Bors.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind desemnare comisie selectie candidati pentru functia membru ai CA Parcuri Industriale.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind asocierea dintre UAT jud Bihor si Parcuri Industriale Bh ptr infiintarea Societatii Parc stiintific si tehnologic.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si cofinantarii proiectului Incubator cultural romano-maghiar pentru arte interpretative.pdf
01.2018 proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si cofinantarea proiectului Centru Educational pentru conservare patrimoniu natural si cultural.pdf
01.2018 proiect de hotarare desemnarea reprezentantului CJB in Consiliul de Administratie la CASS Bihor.pdf
01.2018 Proiect de hotarare privind stabilirea componentei colegiului director la DGASPC.pdf
01.2018 Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant special in jud Bihor anul 2018-2019.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2017
» ARHIVA PROIECTE 2016
» ARHIVA PROIECTE 2015