Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Meteo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

BNR 22.01.2018
eur

1 EUR

usd

1 USD

gbp

1 GBP

huf

100 HUF

= 4.6656 RON

= 3.8059 RON

= 5.2916 RON

= 1.5078 RON

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr. 1080 din 2017 a Presedintelui CJB.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare consilieri judeteni.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr Regal Travel traseul Sacueni Oradea fabrica de mobila.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberarea licenta traseu ptr Autoros ABC pe traseul Sacueni Oradea Reropam.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Fazati Trans pe traseul Sacueni-Oradea.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Acular Com traseul Oradea pta Nucetului-Bors.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr Acular Com traseul Oradea - Transilvaniei - Bors.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu Acular Com SRL traseul Oradea Peta - Bors.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2017.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si cofinantarii proiectului Incubator cultural romano-maghiar pentru arte interpretative.pdf
ianuarie 2018 proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si cofinantarea proiectului Centru Educational pentru conservare patrimoniu natural si cultural.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 22423 din 01.06.2016 incheiat intre Tisza si DGASPC Bihor.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr 195 din 29.08.2017.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 2013 1.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 198 din 27.09.2011.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 9 a HCJB nr. 245 din 2017.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind identificarea unui imobil teren de pe raza UAT ptr mutare centru Cighid.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind eliberare licente de traseu pentru SC Sanzador SRL pe traseul Oradea-Dobresti.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Nord West Bus SRL pe traseul Tauteu - Oradea.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Autoros ABC pe traseul Sacueni - Oradea (SC Noul Woodest SRL).pdf
12.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta transport pentru SC Razban Company SRL pe traseul Sacueni-Marghita.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de sef serviciu la Monitorul Oficial.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind constituire comisie solutionare a intampinare inregistrata la PM Marghita cu nr7223 din 28092017.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind completarea HCJB 193 din 29.08.2017.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea semnarii contractului linie de credit.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Filarmonicii de Stat Oradea.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale teatrului Szigligeti Szinhaz.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 05.12.2017.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 - rectificat.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Paza si Protectie Bihor pe 2017 rectificat.pdf
12.2017 proiect de hotarare privind Modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Bihor nr. 157 din 2016 respectiv a anexelor 1 si 2 din HCJB 174 din 2016.pdf
12.2017 informare raport contol Prefectura.pdf
12.2017 Informare privind activitatea ATOP pe trimestrul III al anului 2017.pdf
11.207 Proiect de hot cofinantare obiectiv Reabilitate si Modernizare DJ 767 A Uileac de cris- Balaia- Burzuc-Sarbi.pdf
11.207 Proiect de Hotarare actualizare documentatie obiectiv Reabilitare si Modernizare DJ Uileacu de Cris-Balaia - Burzuc - Sarbi.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean 1.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al jud Bihor in domeniul public al mun. Oradea a terenului str. Piata Regele Ferdinand I nr. 6.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul 2018.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu per tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul 2018 pentru judetul Bihor.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind prelungire durata valabilitate acord locatiune 2082 din 2011 1.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie la RA Aeroportul Oradea.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune ptr ap 19 de la et 2 imobil monument istoric Palat Stern.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra spatiu comercial de la parter imobil monument istoric Hotel Parc.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 3A etaj 1 din imobil Palatul Moskovits Miksa.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept de preemtiune asupra spatii comerciale de la parter imobil monument istoric Hotel Parc.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 29.01.2015.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 2013 1.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 200 din 2016 1.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniul public al judetului Bihor.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniul privat al judetului Bihor.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind insusire PAD dezmembrare teren str T Blajovici nr 2 ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de sef serviciu la serviciul public de editare Monitor Oficial.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul Consultativ la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind demararea procedurii de concurs pentru ocupare sef serviciu la Serv public de Editare a Monitorului Oficial.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind constituire comisie solu?ionare a ntmpinare inregistrata la P.M. Marghita cu nr. 7223 din 28.09.2017.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind cofinantarea din bugetul Judetului Bihor a obiectivului reabilitare si modernizare DJ767 DN 76.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2018.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Statului de functii al Filarmonicii de Stat Oradea.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale teatrului Szigligeti Szinhaz.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico ec faza SF pentru investitia reabilitare si modernizare DJ767 DN76.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Paza si Protectie Bihor pe 2017 rectificat.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 rectificat.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Devizului General pentru obiectivul Alunecare teren pe DJ 764A Budureasa - Stana de vale.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii la DGASPC Bihor.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind aprobare scoatere definitiva din fondul forestier national a unor terenuri.pdf
11.2017 proiect de hotarare privind Modificarea si completarea Hotararii Consiliului judetean Bihor nr. 157 din 2016 respectiv a anexelor 1 si 2 din HCJB 174 din 2016.pdf
11.2017 Proiect de hotarare actualizare documentatie SF traseu Traseul Regional Transilvania de nord , drum apuseni , reabilitare DJ 108 K L totala 12893 .pdf
11.2017 Proiect de hot cofinantare pt obiectivul Traseul Regional Transilvania de nord, Drumul Apuseni, Reabilitare si modernizare DJ 108 K, L totala 12 839.pdf
10.2017 proiect de hotrare privind eliberarea unei licente traseu ptr SC Scorte Trans-Com pe traseul Oradea-Nojorid.pdf
10.2017 proiect de hotrare privind aprobarea modificarii Organigramei, stat Functii ale Teatrului Szigligeti.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind reactualizarea documentatiei tehnico -economice faza SF ptr obiectivul Traseu Regional Transilvania N DJ 764A, DJ 108J.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 214 din 13.09.2017.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind insusire PAD dezmembrare teren str T Blajovici nr 2 ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr.SC Codrean Trans SRL pe traseul Oradea - Salonta.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr. SC Marinova Impex pe traseul Topa de Sus - Oradea.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr. SC Marinova Impex pe traseul Tauteu-Cauaceu.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de selectie a candidatilor pentru functiile de membru al CA la SC Parcuri Inductriale.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea renuntarii la judecata in cauza ce face obiectul dosarului 7270-271-2017.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Realizarea planurilor de management pentru Siturile Natura 2000 aflate in custodia CJB.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifului practicat de SC Compania de Apa pentru serviciul public de canalizare-epurare.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii formei juridice a societatii Parcuri Industriale Bihor din SRL in SA.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.09.2017.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului Traseu regional transilvania Nord.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului Traseu regional transilvania Nord.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului Traseu regional transilvania Nord modificat.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Paza si Protectie Bihor pe anul 2017 - rectificat.pdf
10.2017 proiect de hotarare privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru RA Aeroportul Oradea.pdf
10.2017 proiect de hotarare insusire raport de evaluare teren 500 mp Budureasa superficie.pdf
10.2017 proiect de hotarare insusire raport de evaluare teren 500 mp Budureasa superficie.pdf
10.2017 proiect de hotarare aprobarea modificarii formei juridice a societatii PARCURI INDUSTRIALE BIHOR din SRL in SA.pdf
10.2017 proiect de hotarare aprobare buget judet Bihor 2017 rectificat.pdf
10.2017 proiect de hotarare aprobare buget judet Bihor 2017 rectificat.pdf
10.2017 Proiect de hotrare drept de administrare teren perimetral al cladirii Teatrului de stat Oradea.pdf
10.2017 Proiect de hotarare stabilire salarii de baza servicii publice din subordinea CJB incepand cu 01 septembrie 2017.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza pentru functionari publici si pers contractual aparat CJ.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind retragere administrarecentru scolar ed incluziva ne. 1 Tileagd si constituire administrare centru sc .pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 29.01.2015.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniul public al judetului Bihor.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniul privat al judetului Bihor.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini si al contractului de furnizare servicii sociale Centrul Cadea.pdf
10.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2021.pdf
09.2017 proiect de hotrare privind aprobarea modificarii Organigramei, stat Functii ale Teatrului Szigligeti.pdf
09.2017 proiect de hotrare drept de administrare teren perimetral cladirii Teatrului de stat Oradea.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si pers contractual din serviciile publice din subordinea CJB.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza pentru functionari publici si pers contractual aparat CJ.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Rieni in public Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind retragere drept administrare Lic tehnologic GH. Baritiu si constituire drept admin Lic special nr 1.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate acord de locatiune nr. 2082 din 2011.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind modificarea si comletarea HCJB nr 212 din 13 septembrie 2017.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 29.01.2015.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 207 din 29.08.2017.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 174 din 30.08.2016.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare ptr imobil teren situat in Stana de vale.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniu public al Judetului Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniu public al Judetului Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusire raport evaluare ptr. imobil teren situat in Stana de Vale.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusire PAD dezmembrare teren str T. Blajovici nr.2 ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind insusire PAD dezmembrare teren str T Blajovici nr 2 ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind infiintarea Liceului Tehnologic Special nr.1 Oradea.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind incheierea unui contract de constituire a unui drept de superficie.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind fuziunea prin absortie Centru Sc Educatie Incluziva nr. 1 de catre Centrul Orizont Oradea.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr.SC Codrean Trans SRL pe traseul Oradea - Salonta.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind declansare procedura expropriere teren 3539 mp Bulz.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind completarea anexei la HCJB nr.132 din 2017.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii formei juridice a societatii Parcuri Industriale Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobarea modificarii formei juridice a societatii Parcuri Industriale Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobarea depunerii si cofinantarii proiectului Cultural Treasury with tripartite.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobarea depuneri si cofinantarii proiectului SEED.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului Traseu regional Transilvania Nord.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobare proiect integrat pentru dezvoltare durabila zona montana.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind aprobare plan amplasament, dezmembrare teren, str. T Blajovici nr.2, ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
09.2017 proiect de hotarare privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru RA Aeropotul Oradea.pdf
09.2017 proiect de hotarare aprobarea proiectului BHB VELO.pdf
09.2017 proiect de hotarare aprobare buget judet Bihor 2017 rectificat.pdf
09.2017 PH privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
08.2017proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii avocatiale in dosar nr. 7270-271-2017.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind trecerea a doua mijloace fixe aflate in administrarea Aeroportului din domeniul public in privat ptr scoatere functiune.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind solicitre trecere din domeniul public com.Budureasa in dom public jud Bihor teren in suprafata de 6.5 ha.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Curatele in domeniul public al Jud Bihor.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind renuntarea la achizitia imobilului reprezentand cladire si teren in suprafata de 54108 mp Cighid.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea Master Planului privind infrastructura de apa aprobat prin HCJB 120 din 2008.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 8 din 29.01.2015.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 3 din 2017.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 160 din 29.06.2017.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 161din2014 privind aprobarea strategiei pentru dezvoltare durabila a judetului Bihor.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniu public al Judetului Bihor.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune pentru perioada 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog Bihor 2014 - 2020.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind aprobarea garantarii unei linii de finantare revolving in valoare de 6.700.000 lei.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 - rectificat.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii planului de analiza a riscurilor - Judetul Bihor pe anul 2017.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind aprobare plan amplasament, dezmembrare teren,str. T Blajovici nr.2, ptr constituire drept superficie in favoarea AJOFM Bihor.pdf
08.2017 proiect de hotarare privind accesul pe proprietatea publica a jud Bihor, str. I.C. Bratianu a dlui Balan Adrian Florin.pdf
08.2017 Proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Sabmar SRL pe traseul Sacueni-Oradea.pdf
08.2017 Proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Autoros ABC traseul Sacueni-Oradea.pdf
08.2017 Proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Fazati Trans pe traseul Hodos-Oradea.pdf
08.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea valorii cofinantarii servicii asistenta tehnica ptr infrastructura de apa perioada 2014-2020.pdf
08.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Oradea pe anul 2017 - rectificat.pdf
08.2017 Informare privind activitatea ATOP pe trimestrul II al anului 2017.pdf
07.2017 proiect de hotrare privind incheierea protocolului de colaborare pentru punerea in aplicare a Ordinului 1985-1305-5805-2016.pdf
07.2017 proiect de hotrare privind aprobarea bugetului local al Judetului Bihor pe anul 2017 - rectificat.pdf
07.2017 proiect de hotrare privind analiza oportunitate mutare Centru Cighid.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind stabilirea salriilor de baza pentru angajatii din serviciile publice din subordinera CJB.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al CJB incepand cu 01.07.2017.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei imobilului situat in Oradea, str. Republicii nr. 35.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind revocare drept administrare a DGASPC in favoarea CSEI Orizont.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind reactualizare doc tehnico-ec faza SF aferenta obiectiv Traseu regional Transilvania N lungime totala 43,375 km.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune ap 16 et. 2 str. Vasile Alecsandri nr. 1.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii la Spitalul de Psihiatrie Nucet.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind modificarea Anexei la HCJB nr.162 din 2014.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare nr. 11654 din 13.06.2017 imobil situat in Cighid comuna Ciumeghiu.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind insusirea planului de situatie si planului cadastral ptr imobil str. Republicii nr. 35.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniu public al Judetului Bihor.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de conducere de director la UAMS de psihiatrie Nucet.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in colegiul director al DDIP.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind demararea procedurii de achizitie document tehnice reabilitare imobil Republicii 35.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a contractului de munca al d-lui Lucaciu.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la Directia Social Comunitara Bihor.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Turismului si Judetul Bihor prin Consiliul Judetean Bihor.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a asocierii dintre judet Bihor, Comuna Tileagd pe de o parte si Sacueni la SC Parcuri.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.06.2017.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii ptr obiectivul Traseu Regional Transilvania N in vederea implementarii luimin POR 2014 - 2020.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Parcuri industriale 2017.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Paza si Protectie Bihor pe anul 2017.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii la Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de func'ii la Scoala de Arte Francisc Hubic Oradea.pdf
07.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si ROF ale UAMS Popesti.pdf
07.2017 proiect de hot indreptare eroare mat si trecere din dom public JB la mun Oradea pozitia 780 inventar.pdf
06.2017 proiect privind majorarea capitalului social la SC Parcuri Industriale Bihor SRL.pdf
06.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
06.2017 proiect de hotrare privind constituire drept folosinta gratuita in favoarea Centrului Militar judetean Bihor asupra bunuri de inventar.pdf
06.2017 proiect de hotrare privind aprobarea organigramei, statului de functii, ROF ale UAMS de psihiatrie Nucet.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind retragerea dreptului de admin a Lic.I. Bococi si constituire drept admin fav Mun. Oradea imobil T. Vladimirescu 42.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind retragere drept administrre Muzeu si constiotuire drept folosinta ECOLAND imobil A. Lazar 13.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind prelungire durata contract de inchiriere intre Tisza si DGASPC Bihor.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind prelungire Contract intre JB si Fundatia Festival internat de teatru.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind modificarea Statului de Functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor Judetului Bihor.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind insusirea planului de situatie a imobilului situat in Nucet str. Nescarusului 5.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind inchirierea unui imobil in vederea desfasurarii activitatii Institutiei Arhitectului Sef.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL traseul Suplac-platforma ind-Cuzap-suplac-Birouri (Ruta 15).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL traseul Oradea-Suplac-platforma ind Ruta 1.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr. SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni-Santion (SC Reropam SRL).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Tauteu-Suplac-platforma ind (Ruta 2).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Suplac-platforma ind-almasu Mare-Suplac-distributie sonde (Ruta 18).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Suplac-platforma ind-Saldabagiu Barcau-Suplac-Birouri (Ruta 17).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Suplac-platforma ind-Balc-Suplac-platforma ind (Ruta 4).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-suplac-platforma ind (Ruta5).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-suplac-platforma ind (Ruta 16).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-Viisoara-parc2 (Ruta 22).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-Petreu-Depozit (Ruta 23).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-Foglas-parc 48 (Ruta 19).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-Petreu-Depozit-Marghita-ANL (Ruta 24).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento trans SRL traseu Marghita-magazin peny-Petreu-Depozit-Marghita-ANL (Ruta 24) (1).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL traseu Marghita-ANL-Suplac-platforma ind (ruta6).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL traseu Marghita-ANL-Suplac-platforma ind (ruta6) (1).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL traseu Marghita-ANL-Suplac-platforma ind (ruta 7).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL traseu Marghita-ANL-Sacueni-Parc1 (ruta 21).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Regal Travel SRL traseu Sacueni -Oradea (SC Dalia Shoes SRL).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Ganesha Agroprest pe traseul Budoi-Marghita (SC Zetakappa SRL).pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Ganesha Agroprest pe traseul Budoi - Marghita SC Marconf SA.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Autoros ABC SRL pe traseul Oradea (autog Intrans) - Biharia SC Cavalli Wood.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentan al CJB in Consiliul de administratie al Spialului de psihiatrie Stei.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJB in Comisia Judeteana pentru stabilire drept proprietate.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind constituire drept folosinta cu titlu gratuit bunuri de inventar in favoarea ISU Crisana.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind constituire drept de folosinta gratuita in favoarea DGASPC Bihor spatiu imobil C.Coposu 2 .pdf
06.2017 proiect de hotarare privind constatarea schimbarii sediului societatii Parcuri Industriale Bihor SRL.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind constatarea retragerii ADL din calitatea de asociat la SC Parcuri Industriale Bihor SRL.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul reparatii capitale si amenajari interioare sediu nou Muzeu.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF ale Teatrului Szigligeti Szinhaz.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea organigrama, stat functii, ROF ale RA Aeroportul Oradea.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea monografiei economico-militare a judetului Bihor editia 2016 actualizata.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 - rectificat.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al aparatului de spcialitate al Consiliului Judetean Bihor.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea ROF a DDIP.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, statului de functii si a ROF ale Bibliotecii Judetene GH Sincai.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind aprobare proiect conservare protectie promovare natura de ambele parti ale frontierei.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza dali aferenta proiectului reparatii capitate si amenajari int sediu nou Muzeu.pdf
06.2017 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza dali aferenta proiectului reparatii capitate si amenajari int sediu nou Muzeu (1).pdf
06.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr. 121 din 2016.pdf
06.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
06.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
06.2017 proiect de hotarare pentru modificrea HCJB nr. 174 din 2016 privind validarea desemnarii nominale a membrilor ATOP.pdf
06.2017 proiect aprobare acord cadru de colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse in cadrul traseului regional prioritizat Transilvania Nord Drumul Apuseni.pdf
06.2017 informare privind punerea in executare a masurii dispuse de Camera de conturi bihor cu privire la inventariere.pdf
06.2017 completare la proiectul de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor domeniu public.pdf
06.2017 completare RAPORT ORGANIGRAMA .pdf
05.2017 proiect hotarare privind constituire drept administrare in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind stabilirea contributiei personale lunare a beneficiarilor internati la U.A.M.S. subordonate CJB.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind retragere drept administrre Muzeu si constituire drept folosinta ECOLAND imobil A. Lazar 13.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind rectificarea denumirii C.M.P.Nucet in UAMS Nucet.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind prelungirea acordului de locatiune nr 2082 din 10.11.2011 Muzeu.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind prelungire Contract intre JB si Fundatia Festival internat de teatru.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind numirea membrilor in Consiliul de administratie la Aeroportul Oradea.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune imobil cabinet stomatologic nr 12 str M. Kogalniceanu nr. 16.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr. 3 si nr. 4 ale HCJB nr.294 din 2012.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant in consiliul consultativ la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Popesti.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind demarare procedura selectie ptr postul vacant in CA la Aeroportul Oradea.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii si a ROF ale Directiei de evidenta a persoanelor a Judetului Bihor.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contributiei JB la cofinantare proiect Fazare proiect sistem de management integrat al deseurilor solide in JB.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind aprobare modificare plan ocupare functii publice an 2017.pdf
05.2017 proiect de hotarare privind amanarea pronuntarii asupra solicitarii formulate de catre SC Selina SRL prin cererea inregistrata la CJB sub nr. 7413 din 10.04.2017.pdf
05.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr. 121 din 2016.pdf
05.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
05.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
05.2017 proiect de hotarare pentru modificarea HCJB nr 174 din 30.08.2016 privind validare desemnare nominala membri ATOP.pdf
05.2017 proiect de hotarare aprobare promovare in instanta a unei actiuni cu obiectul constatere nulitate contract vanzare - cumparare imobil str. pictor N. Grigorescu nr.1 corp B.pdf
05.2017 Informare privind activitatea ATOP pe trimestrul Ia anului 2017.pdf
04.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezervor de apa.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind retragere drept administrre Muzeu si constiotuire drept folosinta ECOLAND imobil A. Lazar 13.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind repartizare cota 20 la suta sume defalcate TVA si cota defalcata imp venit an 2017 si estimari 2018 - 2020.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind prelungire Contract intre JB si Fundatia Festival internat de teatru.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 10A str Patriotilor 4 et 2.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea statului de functii la Spitalul de Psihiatrie Nucet.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 149 din 28.06.2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 3 din 2017.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 149 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind insu_ irea planului de amplasament imobil str. Tudor vladimirescu nr. 42.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind inaintarea unei ctiuni in constatare in contradictoriu cu PNL Filiala Bihor.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind exprimare acord principiu ptr infiintare org si functionare Compartiment de adictii cu 12 paturi.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu ptr SC Puscau Trans pe traseul Oradea b-dul Decebal - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu pentru SC Puscau Trans pe traseul Oradea Republicii - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Puscau Trans pe traseul Oradea P-ta Ncetului - Clujului- Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii judeteni prin vot secret.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2017.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la RA Aeroportul Oradea.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind aprobare achizitionarii de catre RA Aeroportul Oradea de servicii avocatiale.pdf
04.2017 proiect de hotarare privind acordare drept uz si servitute catre SDEE Transilvania Nord asupra str. Calea Borsului nr. 5.pdf
04.2017 proiect de hotarare priv eliberare licenta traseu SC Puscau Trans traseul Oradea Nucetului - Calea Aradului - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr. 121 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
04.2017 proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCJB nr 154 din 2015.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu pentru SC Marinova Impex SRL, pe traseul Topa de Sus - Oradea.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Puscau Trans pe traseul Oradea Transilvaniei - Santion.pdf
04.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova pe traseul Sacueni - Oradea.pdf
04.2017 Proiect de hotarare privind prelungire durata contract de folosinta gratuita nr.66-4016-2016 Institutia Prefectului.pdf
04.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Bihor.pdf
03.2017 raport privind modul de indeplinire a HCJB adoptate in cursul anului 2016.pdf
03.2017 raport de activitate privind indeplinirea atributiilor proprii a presedintelui si a hotararilor Consiliului Judetean in perioada 28.06.2016-31.12.2016.pdf
03.2017 raport anual eficienta unitati politie.pdf
03.2017 proiect hotarare privind eliberare licenta traseu SC Trans. Intern si Internatio traseu Oradea-Bors.pdf
03.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
03.2017 proiect hcjb modif comp atop 2017 modif.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind revocarea HCJB nr 120 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind prelungire durata valabilitate acord de locatiune Ep Romano Catolica - JB - Muzeu.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind modificarea si completarea HCJB 195 din 2016 modificata si completata prin HCJB nr 238 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind aprobare document tehnico-ec faza SF drum Apuseni DJ 108K - 12,893km.pdf
03.2017 proiect de hotrare privind acordul ptr externalizare serviciu intocmire documentatii cadastrale.pdf
03.2017 proiect de hotarare reactualiz doc tehnico-ec rest de execut ptr obiectiv reabilit si modern DJ767A Uileacul de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privnd aprobare cofinantare din bugetul JB obiectiv drum Apuseni DJ 108K.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind stabilirea componentei nominale a comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind stabilire cost mediu anual si lunar pentru un copil si o pers adulta beneficiari protectie speciala la DGASPC.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind revocarea HCJB nr 122 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind revocarea HCJB nr 121 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de douazeci la suta din sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit pe 2017 si estimari pentru 2018 - 2020.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind reactualizarea doc. tehnico-ec aferenta obiectiv reabilitare si modernizare DJ 764Beius-Rosia-Astileu-Alesd.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind reactualizarea doc tehnico-ec aferenta obiectiv Reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind prelungire durata contract comodat JB - Institutia Prefectului.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 77 din 2016.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea planului de situatie a imobil str. T Vladimirescu nr 42.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu public JB.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat bunuri domeniu privat JB.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind inlocuirea reprezentantului CJB in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind exprimare acord infiintare, organizare functionate Compartiment Adictii 12 paturi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra corp b din imobil str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu ptr Ovitrans Logistic SRL traseul Simian - Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Salard - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Sacueni - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Oradea - Bors (SC Celestica).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Beius - Bors.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberarea licenta traseu ptr Ovitrans Logistic SRL traseu Curtuiseni - Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu Ovitrans Logistic traseu Curuiseni-Simian-Valea lui Mihai.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Ca la Liceul Ioan Bococi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al JB in AGA la SC Paza si Protectie Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind depunerea unei cereri de interventie accesorie in interesul apelantului reclamant, in dosarul nr. 1881-111-2016 Curtea de Apel Oradea.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind constatarea desfiintarii Camerei Agricole Bihor.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantarea din buget JB a obiectiv reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantarea bin bug, JB a obiectiv Reabilit si modern DJ 764 Beius-Rosia-Astileu-Alesd.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinantare din buget JB obiectiv reabilitare si moderniz DJ 763A DN79 Sustiu-Limita judet Arad (Moneasa).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinant din buget JB obiectiv Reabilit si modern DJ767 DN76 Sambata - Dobresti si DJ 767 Dobresti-Luncasprie.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind cofinant din buget JB a obiectiv reabilit si modern DJ767 Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la Filarmonica de Stat.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea stat functii al CJCPCT.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnico-ec faza SF ptr biectiv reabilit si modern DJ 763A DN79 Sustiu-Limita de Judet Arad (Moneasa).pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea declararii recursului impotriva sentintei nr 657 din 2017.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii din bugetul JB obiectiv drum Apuseni - DJ 764A DJ 108J.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea acordului de cofinantare incheiat intre JB si ISU Crisana.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobarea Organigrama, stat functii, ROF, Spital Psihiatrie Nucet.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobare acorduri perteneriat incheiate intre DGASPC bihor cu ASCO, UAT BORS, UAT Paleu, UAT Salonta.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind aprobare Organigrama, Stat de functii, ROF Muzeu.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind actualizare document tehnico-ec faza SF drum Apuseni DJ 764A DJ 108J - 43,375 km.pdf
03.2017 proiect de hotarare privind actualizare document tehnico-ec faza SF drum Apuseni DJ 764A DJ 108J - 43,375 km.pdf
03.2017 proiect de hotarare priv aprob principal chelt ptr ob de inv reabilitare si modernizare DJ 76 (Sambata)-Dobresti si DJ 767 (Dobresti)-Luncasprie.pdf
03.2017 proiect de hotarare pentru modificarea HCJB nr. 154 din 2016.pdf
03.2017 plan strategic anual 2017.pdf
02.2017 proiect hotarare privind validare dispozitie nr 843 din 2016.pdf
02.2017 proiect hotarare privind modificarea HCJB nr 31 din 28.01.2016.pdf
02.2017 proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
02.2017 proiect hotarare prelungire durata valabilitate acord locatiune nr. 2082 din 10.11.2011 ptr Muzeul Tarii Crisurilor.pdf
02.2017 proiect de hotarare reactualizare doc tehnico-ec DJ767b din DN 76 Tasad-Copacel-Serghis.pdf
02.2017 proiect de hotarare reactualizare doc tehnic - ec DJ 792 Beliu-Tinca-Les.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune corp B imobil str. Pictor N. Grigorescu 1.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare bunuri imobile str. Armatei Romane nr. 1A.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind insusire raport evaluare bunuri imobile Valea Crisului nr 146.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Razban Company Popesti - Tileagd.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Sacueni-Oradea SC Shinheung.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Marinova Impex - Oradea - Santandrei.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Codrean Trans Sacueni - Cauaceu.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind eliberare licenta traseu SC Acular Com SRL Tauteu - Oradea -ada fabrica mobila.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind constatare incheiere contracte de furnizare servicii sociale.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind cofinantare reabilitDJ 792 Beliu-Tinca-Les.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind cofinantare modernizare DJ 767b din DN 76 Tasad-Copacel-Serghis.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exerc bugetar 2016.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea profilului consiliului deadministratie la R.A. Aeroportul Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnic-ec. reactualizate ptr extindere si modernizare terminale pasageri Aeroportul Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Sacueni - Oradea - SC Bihore.pdf
02.2017 proiect de hotarare eliberare licenta traseu SC Marinova Impex Hodos - Oradea.pdf
02.2017 proiect de hotarare achizitionare servicii avocatiale dosar nr. 4129-111-2016.pdf
01.2017 proiect hotarare prelungire durata valabilitate acord locatiune nr. 2082 din 10.11.2011 ptr Muzeul Tarii Crisurilor.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Les.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul reabilitare DJ 767b din DN 76 Tasad - Copacel - Serghis.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul modernizare DJ 767d km 0+000 - 2 +100 Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind reactualizarea doc tehnic - ec pentru obiectivul modernizare DJ 767 Dobresti - Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului reabilitre si modernizare DJ 767 Dobresti - Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului modernizare DJ 767d Varciorog.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului modernizare DJ 767 b din DN 76 Tasad - Copacel - serghis.pdf
01.2017 proiect de hotrare privind cofinantarea din bugetul CJB a obiectivului Reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Les.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 154 din 28.07.2015.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari la RA Aeroportul Oradea.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-ec pentru obiectivul Construire, extimdere modernizare terminale pasageri Aeroportul Oradea.pdf
01.2017 proiect de hotarare privind aprobarea doc tehnico-ec aferenta obiectiv Infiintare centru de pregatire pentru salvatori montani in jd Bihor.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune ap 7 imobil Palatul Moskovits - str. V. Alecsandri nr. 1.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind modificarea HCJB nr 31 din 28.01.2016.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind constituirea in favoarea Asociatiei Salvatorilor Montani BH a unui drept de folosinta cu titlu gratuit bunuri propr privta jud BH.pdf
01.2017 Proiect hotarare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special la nivelul jud. Bihor pentru anul scolar 2017 - 2018.pdf
01.2017 Proiect hotarare priv constituire drept administr in favoarea Muzeului casa pompelor si rezerovr de apa.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu pentru SC Andy Trans Tours pe traseul Parhida - Diosig.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans pe traseul Sacueni - Oradea.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans Tours pe traseul Salacea - Diosig.pdf
01.2017 Proiect hotarare eliberare licenta traseu SC Andy Trans Tours pe traseul Salacea - Diosig (1).pdf
01.2017 Proiect hotarare acoperire deficit buget sectiune dezvoltare an 2016.pdf
01.2017 Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica ptr inchiriere spatiu C. Coposu 2 et II.pdf
01.2017 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 154 din 28.07.2015.pdf
01.2017 Informare privind activitatea ATOP trim. IV an 2016.pdf
01. 2017 Proiect hotarare privind validare dispozitie nr 843 din 2016.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2016
» ARHIVA PROIECTE 2015