Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
02.2019 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare de trecere imobil teren 5.210 mp din public Beius in public jud BH - Autogara.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile indreptate impotriva HCJB nr. 247 din 18.12.2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 157 din 26.07.2016.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 183 din 30.08.2016.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in AGA la Societatea Drumuri Bihor SA.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor complet.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant special pentru anul scolar 2019-2020.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
02.2019 Proiect de hotarare dare in folosinta gratuita catre Societatea Parc Stiintific si Tehnologic a terenului str Ceyrat.pdf
02.2019 Proiect de hotarare aprobare contract de asociere in participatiune UAT BH si Univ Oradea si Parcuri industriale.pdf
01.2019 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 483 din 2018.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere dom public Salonta in public BH DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere administrare jud BH CJB a unor sectoare drumuri pentru DJ 795 Salonta -Tinca.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare de trecere imobil teren 5.210 mp din public Beius in public jud BH - Autogara.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr 26940 din 27.12.2018.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com. Ciumeghiu inscrise in CF 54843 si 54845.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com Tamaseu inscrise in CF nr. 55063 si CF nr. 55048 Tamaseu.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind incetarea si vacantarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind incetarea detasarii domnului Puia Lucian Calin la Consiliul Judetean Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane in vederea exercitarii cu caracter temporar a functiei de director general la DGASPC Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind dare in folosinta gratuita catre Parc Stiintific si Tehnologic SRL 7622 mp teren str. Ceyrat.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Calin director general la DGASPC Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere in participatiune in vederea realizarii si exploatarii Parcului Stiintific si Tehnologic Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind aprobare ROF CJB.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind acordul judetului bihor pentru prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 12714 2947 1226 din 11.10.2013.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2018
» ARHIVA PROIECTE 2017
» ARHIVA PROIECTE 2016
» ARHIVA PROIECTE 2015