Județul Bihor
Consiliul Județean

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Curs valutar

Descriere generală

Camera Agricolă Judeţeană Bihor este o instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bihor şi în coordonarea tehnico-metodologică a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


Obiectul de activitate al Camerei Agricole Judeţene Bihor îl constituie asigurarea consultanţei agricole pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe, conform legislaţiei în vigoare.


Atribuţiile Camerei Agricole sunt următoarele:

elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi asigură aplicarea acestuia;

întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;

asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;

sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;

asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;

susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;

asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;

organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;

se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;

colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;

implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


Conducere

Ștefan Marius - Director executivContact

Str. Roman Ciorogariu nr.65, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-467253

Fax: 0259-467259
E-mail: ojca_bh@yahoo.com

Web: http://www.ojcabihor.ro


Aboneaza-te la Newsletter

Consiliul Județean Bihor Oradea, Parcul Traian nr. 5 Orar: 8-16 Telefon: 0259 410181, Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro, Web: www.cjbihor.ro