Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
264 HOTARÂREA Nr.264 din 15 decembrie 2015 privind constatarea încetarii Contractului Individual de Munca nr. 105/30.07.2010 încheiat cu domnul Morcan Ovidiu-Serban, director la Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, ca urmare a demisiei 2015-12-15
263 HOTARÂREA Nr. 263 din 15 decembrie 2015 privind modificarea Statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-12-15
262 HOTARÂREA NR.262 Din 15 decembrie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Andy Trans Tours Serv SRL, pe traseul Tauteu – Sânnicolau de Munte - Oradea ( SC Limtex SRL ) 2015-12-15
261 HOTARÂREA NR.261 Din 15 decembrie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Andy Trans Tours Serv SRL, pe traseul Tauteu – Salacea - Diosig ( SC Încaltaminte Lago SRL ) 2015-12-15
260 H O T A R Â R E A Nr. 260 din 15 decembrie 2015 privind mentinerea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.228/24 noiembrie 2015 2015-12-15
259 HOTARÂREA nr.259 din 15 decembrie 2015 privind mentinerea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.226/24 noiembrie 2015 2015-12-15
258 HOTARÂREA NR. 258 Din 15 decembrie 2015 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa Nr. 1 la Hotarârea nr. 245 din 24.11.2015 2015-12-15
257 HOTARÂREA NR.257 Din 15 decembrie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Loreta Trans SRL, pe traseul Oradea ( P-ta Nucetului) – Osorhei ( SC Romanbag Production SRL ) 2015-12-15
256 HOTARÂREA NR.256 din 15 decembrie 2015 privind promovarea în instanta a unei actiuni în dizolvarea judiciara a S.C. GAZ BIHOR S.A. 2015-12-15
255 HOTARÂREA NR.255 din 15 decembrie 2015 privind promovarea în instanta a unei actiuni având ca obiect constatarea nulitatii contractelor de ipoteca constituite asupra terenurilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumparare nr. 5835/23.06.2006 si radierea acestora din C.F. – uri 2015-12-15
254 HOTARÂREA NR.254 din 15 decembrie 2015 privind promovarea în instanta a unei actiuni având ca obiect constatarea nulitatii contractelor de ipoteca constituite asupra terenurilor care fac obiectul contractului de vânzare-cumparare nr. 5834/23.06.2006 si radierea acestora din C.F. – uri 2015-12-15
253 HOTARÂREA NR. 253 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor si Municipiul Salonta 2015-12-15
252 HOTARÂREA NR.252 din 15 decembrie 2015 privind prelungirea Acordurilor de Parteneriat încheiate între DGASPC Bihor si Asociatia Social Comunitara Oradea, comuna Paleu, comuna Tileagd, comuna Bors si comuna Sântandrei pentru anul bugetar 2016 2015-12-15
251 HOTARÂREA NR.251 din 15 decembrie 2015 privind modificarea si completarea articolului 1 din Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 158 din 28.07.2014 2015-12-15
250 HOTARÂREA NR.250 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la 10 decembrie 2015 2015-12-15
249 HOTARÂREA NR.249 din 24 noiembrie 2015 promovarea unei atiuni în justitie, în contradictoriu cu Fundatia Româna pentru Tineret Bihor, în scopul executarii Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 224 din 20.10.2015 2015-11-24
248 HOTARÂREA Nr.248 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea modelului-cadru al Caietului de sarcini si al Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizarii unei noi proceduri de externalizare a unor servicii sociale din subordinea D.G.A.S.P.C. Bihor 2015-11-24
247 HOTARÂREA NR. 247 din 24 noiembrie 2015 privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 7, situat în Oradea str. M. Kogalniceanu nr. 16/A, apartinând CMI Dr. Polman Calin Sorin 2015-11-24
246 H O T A R Â R E A Nr. 246 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate afererenta obiectivului: „Modernizare drum judetean DJ 709, km 75 942 – 79 552, limita Judet – Talpos, judetul Bihor” 2015-11-24
245 HOTARÂREA NR.245 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea si completarea Anexei Nr. 3 si Nr.4 ale Hotarârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în Judetul Bihor 2015-11-24
244 HOTARÂREA NR. 244 Din 24 noiembrie 2015 privind însusirea Acordului de colaborare nr.16.411/22.10.2015 privind efectuarea stagiului de practica în cadrul programelor de studii universitare de licenta sau masterat încheiat între Consiliul Judetean Bihor si Universitatea din Oradea 2015-11-24
243 HOTARÂREA Nr.243 Din 24 noiembrie 2015 Privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 6, situat în Oradea str. M. Kogalniceanu nr. 16, apartinând CMI Dr. Lajosi Petru 2015-11-24
242 HOTARÂREA Nr.242 Din 24 noiembrie 2015 Privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului reprezentând cota de ½ din cabinetul stomatologic nr. 6, situat în Oradea str. M. Kogalniceanu nr. 16, apartinând CMI Dr. Lajosi Ecaterina 2015-11-24
241 HOTARÂREA NR.241 din 24 noiembrie 2015 Privind modificarea anexei nr.1 la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 160 din 28 iulie 2015 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita România – Ungaria, asupra spatiilor din imobilul Incubatorul de Afaceri Euroregional, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A 2015-11-24
240 HOTARÂREA NR.240 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea si completarea anexelor nr.1 si 2 la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 180 din 25 august 2015, privind aprobarea preluarii în domeniul public al Judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor a unor sectoare de drumuri comunale si a terenului aferent acestora din domeniul public al Comunei Lunca si administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca 2015-11-24
239 HOTARÂREA NR. 239 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea Statului de functii al Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet 2015-11-24
238 HOTARÂREA NR. 238 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea Statului de functii al Spitalului de Psihiatrie Nucet 2015-11-24
236 HOTARÂREA NR. 236 din 24 noiembrie 2015 privind încetarea cu acordul partilor a contractului de management nr. 9667/31.07.2013 încheiat cu Dume Dumitru-Adrian în vederea asigurarii managementului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor 2015-11-24
235 HOTARÂREA NR.235 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 214/2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr 1 Valea lui Mihai 2015-11-24
234 HOTARÂREA NR.234 din 24 noiembrie 2015 privind stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2016 2015-11-24
233 HOTARÂREA NR.233 din 24 noiembrie 2015 privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul fiscal 2016, pentru judetul Bihor 2015-11-24
232 HOTARÂREA NR.232 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bihor si institutile publice subordonate Consiliului Judetean Bihor 2015-11-24
231 HOTARÂREA NR. 231 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea art.1 alin.3 al Hotarârii Consiliului Jude?ean Bihor nr.139/09.07.2015 2015-11-24
230 HOTARÂREA NR. 230 din 24 noiembrie 2015 privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr.140 din 09.07.2015 2015-11-24
229 HOTARÂREA NR. 229 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea modificarii Anexei la Hotarârea Consiliului judetean Bihor nr.172/2015 2015-11-24
228 HOTARÂREA NR. 228 din 24 noiembrie 2015 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a sumelor rezultate dupa aplicarea gradului de colectare, pe anul 2015 2015-11-24
227 HOTARÂREA NR. 227 din 24 noiembrie 2015 privind validarea Dispozitiei nr.925/2015 a Presedintelui Consiliului Judetean Bihor 2015-11-24
226 HOTARÂREA NR.226 din 24 noiembrie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat 2015-11-24
225 HOTARÂREA Nr.225 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Departamentul pentru Egalitate de sanse între Femei si Barbati si Consiliul Judetean Bihor, pentru prevenirea, combaterea, interventia, monitorizarea si raportarea cazurilor de violenta domestica 2015-10-20
224 HOTARÂREA NR. 224 din 20 octombrie 2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Bihor în Consiliului de conducere al Fundatiei Române pentru Tineret Bihor 2015-10-20
223 HOTARÂREA NR. 223 din 20 octombrie 2015 privind desemnarea reprezentantului Judetului Bihor în Adunarea Generala si în Consiliul Director al Asociatiei “Agentia de Management al Destinatiei Bihor” 2015-10-20
222 HOTARÂREA Nr.222 din 20 octombrie 2015 privind îndreptarea erorii materiale, prin modificarea art.1 alin.(1) din HCJ nr.197/2015 privind reorganizarea serviciilor sociale furnizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-10-20
221 HOTARÂREA Nr.221 Din 20 octombrie 2015 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 20487/01.07.2015, încheiat între Tisza Gheorghe si Tisza Coloman Stefan si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, prin act aditional 2015-10-20
220 HOTARÂREA Nr.220 Din 20 octombrie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 18/A din monumentul istoric Palatul Moskovits Adolf si fiii, situat în Oradea pe str. Vasile Alecsandri nr. 1, etaj 3 2015-10-20
219 HOTARÂREA NR.219 Din 20 octombrie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Domigal S.R.L., pe traseul Beius (S.C. Autogara Omnitrans S.A.) – Dobresti ( Liceul Tehnologic nr.1) 2015-10-20
218 HOTARÂREA Nr.218 Din 20 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L. pe anul 2015 2015-10-20
217 HOTARÂREA Nr. 217 din 20 octombrie 2015 privind însusirea Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Bihor nr. 891/08.10.2015 privind mandatarea unui consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic – Contencios sa reprezinte Judetul Bihor – Consiliul Judetean Bihor, în calitate de parte vatamata, în dosar nr. 2022/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor 2015-10-20
216 HOTARÂREA NR. 216 din 20 octombrie 2015 privind însusirea Acordului de colaborare încheiat în vederea constituirii si functionarii Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Bihor, structura parteneriala fara personalitate juridica în sprijinul Inspectoratului scolar Judetean Bihor si desemnarea reprezentantilor Judetului Bihor 2015-10-20
215 HOTARÂREA NR. 215 din 20 octombrie 2015 privind însusirea Acordului de colaborare încheiat în vederea constituirii si functionarii Consortiului Regional al Regiunii de dezvoltare Nord – Vest, structura parteneriala fara personalitate juridica în sprijinul Centrului National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic si desemnarea reprezentantilor Judetului Bihor 2015-10-20
214 HOTARÂREA NR.214 din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr.1 Valea lui Mihai 2015-10-20
213 HOTARÂREA NR.213 din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Liceului Tehnologic ”IOAN BOCOCI” Oradea 2015-10-20
212 HOTARÂREA NR. 212 din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Liceului Tehnologic ”GEORGE BARITIU” Oradea 2015-10-20
211 HOTARÂREA NR. 211 Din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr.1 Tileagd 2015-10-20
210 HOTARÂREA NR.210 Din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Popesti 2015-10-20
209 HOTARÂREA NR.209 Din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva „ORIZONT” Oradea 2015-10-20
208 HOTARÂREA NR.208 din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva „CRISTAL” Oradea 2015-10-20
207 HHOTARÂREA NR.207 Din 20 octombrie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr 1 Oradea 2015-10-20
206 HOTARÂREA NR.206 din 20 octombrie 2015 privind modificarea art.1 din Hotarârea nr. 226/2012 a Consiliului Judetean Bihor privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Bihor în Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea 2015-10-20
205 HOTARÂREA NR.205 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea Statului de Functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Muzeului Tarii Crisurilor” 2015-10-20
204 HOTARÂREA NR. 204 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2015-10-20
203 HOTARÂREA NR.203 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la 30 septembrie 2015 2015-10-20
202 HOTARÂREA NR.202 din 20 octombrie 2015 privind validarea Dispozitiei nr.888/2015 a Presedintelui Consiliului Judetean Bihor 2015-10-20
201 HOTARÂREA NR.201 din 20 octombrie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat 2015-10-20
200 HOTARÂREA Nr.200 din 29 septembrie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 7 din monumentul istoric Palatul Stern, situat în Oradea pe str. Republicii nr. 10/A, etaj 1 2015-09-29
199 HOTARÂREA NR.199 Din 29 septembrie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Codrean Trans S.R.L., pe traseul Oradea (P-ta Nucetului) – Salonta ( S.C. Inteva Products Salonta S.R.L.) 2015-09-29
198 HOTARÂREA Nr.198 din 29 septembrie 2015 privind modificarea Statului de functii valabil pe anul 2015, al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor 2015-09-29
197 HOTARÂREA NR.197 din 29 septembrie 2015 privind reorganizarea serviciilor socialefurnizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-09-29
196 HOTARÂREA NR.196 din 29 septembrie 2015 privind modificarea art.1 din Hotarârea nr. 223/2012 a Consiliului Judetean Bihor privind numirea reprezentan?ilor Consiliului Judetean Bihor în Consiliul de administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr. 1 Oradea 2015-09-29
195 HOTARÂREA NR.195 din 29 septembrie 2015 privind înfiintarea Centrului Scolar de Educatie Incluziva Nr 1 Valea lui Mihai, începând cu anul scolar 2015-2016 2015-09-29
194 HOTARÂREA Nr.194 din 29 septembrie 2015 privind modificarea Statului de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bihor, valabil pe anul 2015 2015-09-29
193 HOTARÂREA Nr.193 Din 29 septembrie 2015 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Consiliul Judetean Bihor 2015-09-29
192 HOTARÂREA Nr.192 Din 29 septembrie 2015 privind demararea lucrarilor necesare conservarii imobilului situat în loc. Oradea, str. Republicii nr. 35, aflat în domeniul public al Judetului Bihor, identificat în CF nr. 177677 Oradea (provenita din conversia CF 15477 Oradea) nr. topo 585/4, obiect al dosarului de instanta nr. 294/35/2012 aflat pe rolul Curtii de Apel Pitesti 2015-09-29
191 HOTARÂREA NR.191 din 29 septembrie 2015 privind însusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al jude?ului Bihor 2015-09-29
190 HOTARÂREA NR.190 din 29 septembrie 2015 privind însusirea propunerii motivate a Judetului Bihor în scopul mentinerii afectatiunii de interes public si de nerestituire în natura a imobilului situat în Oradea, str. Moscovei nr.5, care face obiectul Dosarului de retrocedare nr. 37/19.12.2002, aflat în curs de solutionare la Comisia Speciala de Retrocedare a unor bunuri care au apartinut cultelor religioase din România 2015-09-29
189 HOTARÂREA NR.189 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea asocierii dintre Judetul Bihor si S.C. EuroBusiness Parc S.A, pe de o parte si Comuna Tileagd, pe de alta parte, în cadrul S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. si modificarea Actului Constitutiv al societatii 2015-09-29
188 HOTARÂREA NR.188 din 29 septembrie 2015 privind respingerea cererii S.C. Selina S.R.L. de exprimare a acordului privind eliberarea despagubirii pentru terenul situat în Oradea, zona Armatei Române, C.F. 163782 Oradea (cadastral nr. 10310/15) si C.F. nr. 168581 Oradea (cadastral nr. 168581), obiect al dosarului de instanta nr. 699/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor 2015-09-29
187 HOTARÂREA NR.187 din 29 septembrie 2015 privind modificarea Hotarâri Consiliului Judetean Bihor nr. 166/31.07.2012 privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru mandatul 2012-2016 si a Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 167/31.07.2012 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica, pentru mandatul 2012-2016 2015-01-29
186 HOTARÂREA NR._186 din 29 septembrie 2015 privind modificarea art.1 al HCJB nr.244 din 2012 privind numirea a 3 consilieri judeteni în calitate de membri ai Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-09-29
185 HOTARÂREA NR.185 din 29 septembrie 2015 privind modificarea Anexei la HCJB nr.143 din 28 iulie 2015 privind aprobarea Acordului de cooperare între Oficiul Francez pentru Emigratie si Integrare, Institutia Prefectului – Judetul Bihor si Consiliul Judetean Bihor, destinat implementarii proiectului de reinsertie a familiilor cetatenilor români apartinând minoritatii romilor, revenite din Franta 2015-09-29
184 HOTARÂREA NR.184 din 29 septembrie 2015 privind modificarea art. 2 al HCJB nr.146 din 2012 privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Jude?ean Bihor 2015-09-29
183 HOTARÂREA NR.183 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”, pe anul 2015 -rectificat 2015-09-29
182 HOTARÂREA NR.182 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificatHOTARÂREA NR.182 din 29 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat 2015-09-29
181 HOTARÂREA NR.181 din 25 august 2015 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2015-08-25
180 HOTARÂREA NR.180 din 25 AUGUST 2015 privind aprobarea preluarii în domeniul public al Judetului Bihor si în administrarea Consiliului Judetean Bihor a unor sectoare de drumuri comunale si a terenului aferent acestora din domeniul public al Comunei Lunca si administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca 2015-08-25
179 HOTARÂREA NR.179 Din 25 august 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puscau Trans SRL, pe traseul Oradea (Magnoliei) – Bors ( SC Vitrerom SRL ) 2015-08-25
178 HOTARÂREA NR.178 Din 25 August 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Puscau Trans SRL, pe traseul Oradea (P-ta Nucetului) – Bors ( S.C. Vitrerom S.R.L. ) 2015-08-25
177 HOTARÂREA NR.177 Din 25 August 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Otgabi Impex SRL, pe traseul Hodos – Oradea ( S.C. Constructorul Salard S.R.L. ) 2015-08-25
176 HOTARÂREA NR.176 Din 25 August 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Otgabi Impex SRL, pe traseul Salard – Oradea ( S.C Tybkon SRL) 2015-08-25
175 EXPUNERE DE MOTIVE privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, valabile pe anul 2015 2015-08-25
174 HOTARÂREA NR.174 din 25 august 2015 privind însusirea apelului promovat de catre Serviciul Juridic Contencios împotriva Sentintei Civile nr. 522/05.05.2015 pronuntata de Judecatoria Beius în cauza care face obiectul dosarului cu nr. 1023/187/2014 2015-08-25
173 HOTARÂREA NR.173 din 25 august 2015 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotarârea C.J. Bihor nr. 132/2014, urmare a Sentintei nr. 565/2015 pronuntata de Tribunalul Arges în dosar nr. 4462/109/2014 2015-08-25
172 HOTARÂREA NR.172 din 25 august 2015 privind aprobarea modificarii Anexei la Hotarârea Consiliului judetean Bihor nr.91/2015 2015-08-25
171 HOTARÂREA NR.171 din 25 august 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat 2015-08-25
170 HOTARÂREA NR.170 din 25 august 2015 privind modificarea art. 2 al HCJB nr.141 din 2012 privind comisia de validare din cadrul Consiliului Judetean Bihor 2015-08-25
169 HOTARÂREA NR.169 din 25 august 2015 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2015-08-25
168 HOTARÂREA NR.168 din 28 iulie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea ( Calea Aradului) – Bors ( SC Celestica (România) SRL) 2015-07-28
167 HOTARÂREA NR.167 din 28 iulie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea ( Str. Seleusului) – Sîntion ( SC Reropam SRL) 2015-07-28
166 HOTARÂREA NR.166 Din 28 iulie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Tesan Prest SRL, pe traseul Oradea ( P-ta Nucetului) - Cauaceu (SC PGS Sofa & CO SRL) 2015-07-28
165 HOTARÂREA NR.165 din 28 iulie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Razban Company S.R.L., pe traseul Marghita ( SC Drumuri Bihor SA) - Oradea ( SC Drumuri Bihor SA) 2015-07-28
164 HOTARÂREA NR.164 Din 28 iulie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Mirelio SRL, pe traseul Tauteu – Marghita (SC Bellotto Impex SRL) 2015-07-28
163 HOTARÂREA NR.163 din 28 iulie 2015 privind acordul de principiu pentru amplasarea unei placi comemorative “Avram Iancu” pe fa?ada imobilului monument istoric situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.10,aflat în domeniul public al Judetului Bihor 2015-07-28
162 HOTARÂREA NR.162 din 28 iulie 2015 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 26 din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în Oradea pe str. Independentei nr.11 2015-07-28
161 HOTARÂREA NR.161 din 28 iulie 2015 privind prelungirea duratei acordului de locatiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolica Oradea, Judetul Bihor – Consiliul Judetean Bihor si Muzeul Tarii Crisurilor Oradea 2015-07-28
160 HOTARÂREA NR.160 din 28 iulie 2015 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita România-Ungaria, asupra spatiilor din imobilul Incubatorul de Afaceri Euroregional, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A 2015-07-28
159 HOTARÂREA NR.159 din 28 iulie 2015 privind încetarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita România-Ungaria, asupra mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Judetului Bihor 2015-07-28
158 HOTARÂREA NR.158 din 28 iulie 2015 Privind revocarea dreptului de administrare a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita România-Ungaria, asupra imobilului situat în Oradea, str. I.C.Bratianu nr.8, aflat în domeniul public al Judetului Bihor 2015-07-28
157 HOTARÂREA NR.157 din 28 iulie 2015 privind revocarea dreptului de administrare al Directiei de Dezvoltare si Implementare Proiecte asupra spatiilor administrative din imobilul Incubator de Afaceri Euroregional situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A 2015-07-28
156 HOTARÂREA NR.156 din 28 iulie 2015 Privind revocarea dreptului de administrare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor si constituirea dreptului de administrare în favoarea Agentiei Nationale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Oradea, asupra spatiului din imobilul situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 3, corp C1 2015-07-28
155 HOTARÂREA NR.155 din 28 iulie 2015 privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.103 din 24.04.2015 2015-07-28
154 HOTARÂREA NR.154 din 28 iulie 2015 privind demararea procedurii de cumparare a imobilului teren si castel Cighid, comuna Ciumeghiu, pentru functionarea Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Cighid 2015-07-28
153 HOTARÂREA NR.153 Din 28 iulie 2015 privind desemnarea reprezentantului Judetului Bihor în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APAREGIO” si mandatarea acestuia sa voteze în AGA ajustarea preturilor si a tarifelor pentru serviciile de furnizare apa, canalizare-epurare si a preturilor de facturare a serviciilor de furnizare apa bruta pompata si transportata 2015-07-28
152 HOTARÂREA NR.152 Din 28 iulie 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Consiliul de administratie al Spitalului de Psihiatrie Nucet 2015-07-28
151 HOTARÂRE NR.151 din 28 iulie 2015 privind decontarea diferentei dintre costul mediu lunar stabilit de Consiliul Judetean Bihor si costul pe beneficiar pentru serviciile sociale acordate beneficiarei S.V.M. 2015-07-28
150 HOTARÂREA NR.150 Din 28 iulie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Bibliotecii Jude?ene ”Gheorghe Sincai”, valabile pe anul 2015 2015-07-28
149 HOTARÂREA NR.149 din 28 iulie 2015 privind modificarea Statului de functii al Camerei Agricole Judetene Bihor, valabil pe anul 2015 2015-07-28
148 HOTARÂREA NR.148 din 28 iulie 2015 privind modificarea Statului de functii al Spitalului de Psihiatrie Nucet, valabil pe anul 2015 2015-07-28
147 HOTARÂREA NR.147 din 28 iulie 2015 privind semnarea Acordului de participare la Grupul Administratorilor si Custozilor Siturilor Natura 2000, pentru implementarea unei retele ecologice functionale între Muntii Apuseni si Carpatii Meridionali 2015-07-28
146 HOTARÂREA NR.146 Din 28 iulie 2015 privind semnarea Acordului de Parteneriat pentru constituirea “Parteneriatului pentru dezvoltarea si promovarea destinatiei de ecoturism Padurea Craiului” 2015-07-28
145 HOTARÂREA NR.145 din 28 iulie 2015 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la 30 iunie 2015 2015-07-28
144 HOTARÂREA NR.144 din 28 iulie 2015 privind modificarea anexei nr.12 la Hotarârea Consiliului Judetean nr.246 din 28.11.2014 privind aprobarea taxelor locale, taxelor speciale si tarifelor, pentru anul fiscal 2015 2015-07-28
143 HOTARÂREA NR.143 din 28 iulie 2015 privind privind aprobarea Acordului de cooperare între Oficiul Francez pentru Emigratie si Integrare, Institutia Prefectului – Judetul Bihor si Consiliul Judetean Bihor, destinat implementarii proiectului de reinsertie a familiilor cetatenilor români apartinând minoritatii romilor, revenite din Franta 2015-07-28
142 HOTARÂREA NR.142 din 28 iulie 2015 privind modificarea art.2 din HCJB nr.146/2012 privind comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Bihor 2015-07-28
141 HOTARÂREA NR.141 Din 28 iulie 2015 privind încetarea si vacantarea unui mandat de consilier judetean 2015-07-28
140 HOTARÂREA NR. 140 din 09 iulie 2015 privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr.113 din 26.05.2015. 139 Din 9 Iulie 2015 privind prelungirea perioadei de gratie, a perioadei de tragere si a termenului facilitatii de credit din contractul linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru administratii publice locale nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractata de la CEC Bank S.A. în baza Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.37 din 31.03.2014, cu modificarile si completarile ulterioare 2015-07-09
139 HOTARÂREA NR. 139 Din 9 Iulie 2015 privind prelungirea perioadei de gratie, a perioadei de tragere si a termenului facilitatii de credit din contractul linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru administratii publice locale nr. RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractata de la CEC Bank S.A. în baza Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.37 din 31.03.2014, cu modificarile si completarile ulterioare 2015-07-09
138 HOTARÂREA NR.138 Din 18 Iunie 2015 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa Nr. 3 la Hotarârea nr. 132 din 25.06.2014 privind modificarea si completarea Hotarârii Nr.294 din 21.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judetul Bihor 2015-06-18
137 HOTARÂREA NR.137 Din 18 Iunie 2015 privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 167/31.07.2012 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru mandatul 2012-2016 2015-06-18
136 HOTARÂREA NR.136 Din 18 Iunie 2015 privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judetului Bihor, Editia 2015, actualizata 2015-06-18
135 HOTARÂREA NR.135 din 18 iunie 2015 privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 97 din 24.04.2015 2015-06-18
134 HOTARÂREA Nr.134 din 18 Iunie 2015 Privind aprobarea declararii recursului împotriva Sentintei nr. 87/CA/2015 - PI pronuntata de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 61/35/2014 2015-06-18
133 HOTARÂREA Nr.133 Din 18 Iunie 2015 Privind revocarea dreptului de administrare al Teatrului „Regina Maria” ?i al Teatrului „Szigligeti Szinhaz” asupra spa?iului de la subsolul imobilului din Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 10, pentru amplasarea unui modul termic ?i constituirea dreptului de administrare în favoarea municipiului Oradea – Consiliul Local al municipiului Oradea prin Administra?ia Imobliliara Oradea 2015-06-18
132 HOTARÂREA Nr.132 Din 18 Iunie 2015 Privind însusirea Raportului de evaluare nr. 7181/18.05.2015 privind proprietatea imobiliara teren si Castel situat în comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, Cighid, judetul Bihor 2015-06-18
131 HOTARÂREA NR.131 din 18 iunie 2015 privind însusirea raspunsului la interogatoriul adresat pârâtului Judetul Bihor, în dosarul nr. 92/833/2013, aflat pe rolul Judecatoriei Salonta 2015-06-18
130 HOTARÂREA NR.130 din 18 iunie 2015 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.J. nr. 114/26.05.2015 privind darea în folosinta gratuita a bunurilor de inventar - obiecte si mijloace fixe, din domeniul privat al judetului Bihor catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor 2015-06-18
129 HOTARÂREA NR.129 din 18 iunie 2015 privind delegarea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Bihor 2015-06-18
128 HOTARÂREA NR.128 din 18 iunie 2015 privind modificarea Statului de functii al Spitalului de Psihiatrie Nucet, valabil pe anul 2015 2015-06-18
127 HOTARÂREA NR.127 din 18 iunie 2015 privind aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2015-06-18
126 HOTARÂREA Nr.126 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2015-06-18
125 HOTARÂREA Nr.125 privind validarea unui mandat de consilier judetean 2015-06-18
124 HOTARÂREA Nr.124 din 26 Mai 2015 Privind completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.89/31.03.2015 cu privire la revizuirea Master Planului privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate în judetul Bihor, în sensul introducerii operatorului SC APA CANAL BORS SA, ca Operator Regional pentru UAT-urile constituite în Asociatia Intercomunitara zona Nord-Vest. 2015-05-26
123 HOTARÂREA Nr.123 din 26 Mai 2015 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale ca urmare a continuarii procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor 2015-05-26
122 HOTARÂREA NR.122 din 26 Mai 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 12 din monumentul istoric Palatul Moskovits Miksa, situat în Oradea pe str. Parcul Traian nr. 2 2015-05-26
121 HOTARÂREA Nr.121 Din 26 Mai 2015 Privind completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 104 din 24.04.2015, privind închirierea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor a imobilului situat în sat Cighid, identificat prin nr. cadastral 522, înscris în CF nr. 1450, aflat în proprietatea domnilor Tisza Gheorghe si Tisza Coloman Stefan, necesar pentru functionarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid 2015-05-26
120 HOTARÂREA NR.120 Din 26 Mai 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans SRL, pe traseul Hodos – Oradea( S.C. Connectronics România SRL) 2015-05-26
119 HOTARÂREA NR.119 Din 26 Mai 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Fazati Trans SRL, pe traseul Oradea(Calea Clujului) – Bors (S.C. Euronet Industrie S.R.L.) 2015-05-26
118 HOTARÂREA NR.118 Din 26 mai 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Oradea Transport Local S.A., pe traseul Oradea (Complex Peta) – Bors (S.C. Siviroman S.R.L.) 2015-05-26
117 HOTARÂREA NR.117 din 26 mai 2015 privind mentinerea actiunii depusa de catre Judetul Bihor prin Consiliul Judetean Bihor în cauza ce face obiectul dosarului de instanta nr. 700/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bihor 2015-05-26
116 HOTARÂREA NR.116 din 26 mai 2015 privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 108 din 31.05.2011 2015-05-26
115 HOTARÂREA NR.115 din 26 mai 2015 Privind darea în folosinta gratuita a bunurilor de inventar - obiecte si mijloace fixe, din domeniul privat judetean catre Centrul Militar Judetean Bihor 2015-05-26
114 HOTARÂREA NR.114 din 26 mai 2015 Privind darea în folosinta gratuita a bunurilor de inventar - obiecte si mijloace fixe, din domeniul privat judetean catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” al judetului Bihor 2015-05-26
113 HOTARÂREA NR.113 din 26 mai 2015 privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr.37 din 31.03.2014 2015-05-26
112 HOTARÂREA NR.112 din 26 mai 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor pe anul 2015 – rectificat 2015-05-26
111 HOTARÂREA NR.111 din 24 Aprilie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Filarmonicii de Stat Oradea, valabile pe anul 2015 2015-04-24
110 HOTARÂREA NR.110 Din 24 Aprilie 2015 Privind atribuirea licentelor de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseele 169 Crestur – Marghita, 170 Crestur – Sacueni, cuprinse în grupa de trasee 011 2015-04-24
109 HOTARÂREA NR.109 din 24 Aprilie 2015 Privind atribuirea licentei de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseul 039 Simian - Valea lui Mihai - Marghita 2015-04-24
108 HOTARÂREA NR.108 din 24 Aprilie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Autoros ABC SRL, pe traseul Oradea-(Autogara S.C. Intrans S.R.L.) – Biharia ( S.C. Cavalli Wood Interiors S.R.L.) 2015-04-24
107 HOTARÂREA NR.107 din 24 Aprilie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Belmondo Impex S.R.L., pe traseul Oradea-(Complex Peta) – Santaul Mic ( S.C. Gavella Com S.R.L.) 2015-04-24
106 HOTARÂREA NR.106 Din 24 Aprilie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Scorte Trans -Com S.R.L., pe traseul Oradea-(Str. Seleusului) – Nojorid ( S.C. Hokide Com S.R.L.) 2015-04-24
105 HOTARÂREA Nr.105 din 24 Aprilie 2015 privind actualizarea evidentei tehnico-operative a drumurilor judetene cuprinse în inventarul domeniului public al Judetului Bihor 2015-04-24
104 HOTARÂREA Nr.104 din 24 Aprilie 2015 Privind închirierea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor a imobilului situat în sat Cighid, identificat prin nr. cadastral 522, înscris în CF nr. 1450, aflat în proprietatea domnilor Tisza Gheorghe si Tisza Coloman Stefan, necesar pentru functionarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid 2015-04-24
103 HOTARÂREA NR.103 din 24 Aprilie 2015 Privind revocarea dreptului de administrare a Municipiului Oradea prin Consiliul Local al Municipiului Oradea – Administratia Imobiliara Oradea, asupra imobilului situat în Oradea, str. Dunarea nr.2 si constituirea dreptului de administrare în favoarea institutiilor publice care functioneaza în imobilul situat în Oradea, str. Dunarea nr.2 2015-04-24
102 HOTARÂREA Nr.102 din 24 Aprilie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 9 din monumentul istoric Palatul Fuchsl, situat în Oradea pe str. Independentei nr. 13, etajul 2 2015-04-24
101 HOTARÂREA NR.101 din 24 aprilie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 13 din monumentul istoric Palatul Stern, situat în Oradea pe str. Republicii nr. 10/A, etajul 2 2015-04-24
100 HOTARÂREA NR.100 din 24 aprilie 2015 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului 6 din monumentul istoric Casa „Adorjan I”, situat în Oradea str. Patriotilor nr. 6 - str. Moscovei nr.4 2015-04-24
99 HOTARÂREA NR.99 Din 24 aprilie 2015 privind aprobarea tarifelor pentru elaborarea proiectelor de amenajament pastoral de catre Camera Agricola Judeteana Bihor pentru anul fiscal 2015 2015-04-24
98 HOTARÂREA NR.98 din 24 aprilie 2015 privind necostituirea ca parte civila în dosar nr. 54/P/2010 2015-04-24
97 HOTARÂREA NR.97 din 24 aprilie 2015 privind participarea Judetului Bihor, în calitate de membru fondator, la înfiintarea Asociatiei „Agentia de Management al Destinatiei Bihor” 2015-04-24
96 HOTARÂREA NR.96 din 24 aprilie 2015 privind participarea Judetului Bihor, în calitate de membru fondator, la înfiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara “Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Bihor” 2015-04-24
95 HOTARÂREA NR.95 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea semnarii contractelor de credit si de garantii, numirea persoanelor împuternicite a semna contractul de credit si de garantii si alte documente necesare contractarii a doua linii de finantare de tip revolving în valoare totala de 89.145.608 lei 2015-04-24
94 HOTARÂREA NR.94 din 24 aprilie 2015 privind numirea persoanelor care vor tine evidenta Registrului de evidenta a datoriei publice locale a U.A.T. Judetul Bihor 2015-04-24
93 HOTARÂREA NR.93 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar la 31 martie 2015 2015-04-24
92 HOTARÂREA NR.92 din 24 aprilie 2015 cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014 2015-04-24
91 HOTARÂREA NR.91 din 24 aprilie 2015 privind modificarea Anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr.30/2015 2015-04-24
90 HOTARÂREA NR.90 din 24 aprilie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si al institutiilor subordonate pe anul 2015 – rectificat 2015-04-24
89 HOTARÂREA NR.89 din 31 Martie 2015 cu privire la revizuirea Master Planului privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate în judetul Bihor, în sensul introducerii operatorului SC APA CANAL BORS SA, ca Operator Regional pentru UAT-urile constituite în Asociatia Intercomunitara zona Nord-Vest. 2015-03-31
88 HOTARÂREA NR.88 din 31 Martie 2015 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor cu nr. 166/31.07.2012 respectiv a Anexelor nr. 1 si 2 din Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 167/31.07.2012 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru mandatul 2012-2016 2015-03-31
87 HOTARÂREA NR.87 Din 31 Martie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Acular Com S.R.L., pe traseul Oradea-(Str. Eforiei)-Piata Nucetului – Bors ( S.C. Celestica România S.R.L. ) 2015-03-31
86 HOTARÂREA NR.86 Din 31 Martie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Acular Com S.R.L., pe traseul Oradea-(Calea Clujului)-Depozit Plastor – Bors ( S.C. Celestica România S.R.L. ) 2015-03-31
85 HOTARÂREA NR.85 Din 31 Martie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Acular Com S.R.L., pe traseul Oradea-(B-dul Dimitrie Cantemir)-Complex Peta – Bors ( S.C. Celestica România S.R.L. ) 2015-03-31
84 HOTARÂREA NR.84 Din 31 Martie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Acular Com S.R.L., pe traseul Oradea-(Str. Transilvaniei)- Magnoliei – Bors ( SC Celestica România SRL ) 2015-03-31
83 HOTARÂREA NR.83 Din 31 Martie 2015 privind mentinerea art. 18 alin. (2) din Anexa la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 293/21.12.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-03-31
82 HOTARÂREA Nr.82 din 31 Martie 2015 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor – Judetul Bihor, pe anul 2015 2015-03-31
81 HOTARÂREA NR.81 din 31 Martie 2015 Privind revocarea dreptului de administrare a Bibliotecii Judetene “Gheorghe Sincai” Oradea, asupra mijloacelor fixe “statie hidrofor” si “rezervor apa“, situate în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A si trecerea mijloacelor fixe “statie hidrofor” si “rezervor apa“ din domeniul public în domeniul privat al Judetului Bihor, în vederea scoaterii din functiune si casarii efective 2015-03-31
80 HOTARÂREA Nr. 80 din 31 Martie 2015 Privind modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr. 231 din 23.10.2014 2015-03-31
79 HOTARÂREA Nr.79 din 31 Martie 2015 Privind neexercitarea dreptului de neexercitarea asupra apartamentului 6 din monumentul istoric Casa „Adorjan I”, situat în Oradea str. Patriotilor nr. 6 - str. Moscovei nr. 4 2015-03-31
78 HOTARÂREA Nr.78 din 31 Martie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiilor comerciale din monumentul istoric Hotel Parc, situat în Oradea str. Republicii nr. 5 - str. Aurel Lazar nr. 1 2015-03-31
77 HOTARÂREA Nr.77 din 31 Martie 2015 Privind atribuirea în folosinta cu titlu gratuit a spatiului din imobilul situat în Oradea, str. Universitatii nr.4, aflat în domeniul privat al judetului Bihor, catre Fundatia Culturala “Festivalul International de Teatru” Oradea 2015-03-31
76 HOTARÂREA Nr.76 din 31 Martie 2015 Privind însusirea inventarului actualizat al bunurilor reprezentând constructii si terenuri care apartin domeniului privat al judetului Bihor 2015-03-31
75 HOTARÂREA Nr.75 din 31 Martie 2015 Privind însusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor 2015-03-31
74 HOTARÂREA NR.74 Din 31 martie 2015 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice în baza carora presedintele Consiliului Judetean Bihor numeste si elibereaza din functie administratorul public 2015-03-31
73 HOTARÂREA NR.73 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Consiliul Judetean Bihor 2015-03-31
72 HOTARÂREA NR.72 din 31 Martie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Drumuri Bihor S.A. 2015-03-31
71 HOTARÂREA NR.71 din 31 Martie 2015 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor în Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Gaz Bihor S.A. 2015-03-31
70 HOTARÂREA NR.70 din 31 Martie 2015 privind aprobarea Statului de functii pe anul 2015, precum si a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale S.C. Paza si Protectie Bihor S.R.L. 2015-03-31
69 HOTARÂREA NR.69 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statelor de functii valabile pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Medico-Social de Psihiatrie Nucet 2015-03-31
68 HOTARÂREA NR.68 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Statelor de functii valabile pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Medico-Social Popesti 2015-03-31
67 HOTARÂREA NR.67 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Social-Comunitare Bihor, valabile pe anul 2015 2015-03-31
66 HOTARÂREA NR.66 din 31 martie 2014 privind aprobarea Statului de Functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Revistei de Cultura „Familia” Oradea 2015-03-31
65 HOTARÂREA NR.65 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de Functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Revistei Culturale „Várad” 2015-03-31
64 HOTARÂREA NR.64 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de functii valabil pe anul 2015, a Organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor 2015-03-31
63 HOTARÂREA NR.63 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului “Szigligeti Színház”, valabile pe anul 2015 2015-03-31
62 HOTARÂREA NR.62 Din 31 martie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Teatrului “Regina Maria”, valabile pe anul 2015 2015-03-31
61 HOTARÂRE NR.61 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Scolii de Arte „Francisc Hubic” Oradea 2015-03-31
60 HOTARÂREA NR.60 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de Functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Judetului Bihor 2015-03-31
59 HOTARÂREA NR.59 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Camerei Agricole Judetene Bihor 2015-03-31
58 HOTARÂREA NR.58 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de functii valabil pe anul 2015, precum si a Organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bihor 2015-03-31
57 HOTARÂREA NR.57 din 31 martie 2015 privind aprobarea Statului de functii pe anul 2015, precum si a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet 2015-03-31
56 HOTARÂREA NR.56 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale la nivelul judetului Bihor pe anul 2015 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-03-31
55 HOTARÂREA NR.55 din 31 martie 2015 privind stabilirea costului mediu anual si a costului mediu lunar pentru un copil si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie speciala în cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor 2015-03-31
54 HOTARÂREA NR.54 din 31 martie 2015 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.34 din 31.03.2014 privind aprobarea ajutorului financiar la înfiintarea pentru deschiderea de noi rute sau frecvente aeriene de operare la Regia Autonoma „Aeroportul Oradea” 2015-03-31
53 HOTARÂREA NR.53 din 31 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Oradea”, pe anul 2015 2015-03-31
52 HOTARÂREA NR.52 din 31 martie 2015 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.37 din 31.03.2014 2015-03-31
51 HOTARÂREA NR.51 din 31 martie 2015 privind prelungirea perioadei de gratie si a perioadei de tragere din linia de finantare revolving contractata de la CEC Bank S.A. în baza Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.111 din 31.05.2011 privind aprobarea contractarii si garantarii unei linii de finantare revolving în valoare de 15.000.000 lei, cu modificarile si completarile ulterioare 2015-03-31
50 HOTARÂREA NR.50 din 12 martie 2015 privind aprobarea bugetului local al Judetului Bihor pe anul 2015 – rectificat 2015-03-12
49 HOTARÂREA NR. 49 din 27 februarie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului nr. 17, din monumentul istoric Palatul Moskovits Adolf si fiii, situat în Oradea str. Vasile Alecsandri nr.1 2015-02-27
48 HOTARÂREA NR.48 din 27 februarie 2015 privind mentinerea Hotârârilor Consiliului Judetean Bihor nr. 11/2011, nr. 99/2011, nr. 103/2011, nr. 153/2011, nr. 154/2011, nr. 219/2011, nr. 243/2012, nr. 232/2013, nr. 233/2013, nr. 123/2014, nr. 229/2014 si nr. 19/2015 2015-02-27
47 HOTARÂREA NR.47 Din 27 februarie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice-rest de executat la obiectivul ”Reparatii capitale si amenajari interioare la sediu nou Muzeul Tarii Crisurilor, str. Armatei Române, nr.1/A”. 2015-02-27
46 HOTARÂREA NR.46 Din 27 februarie 2015 privind revocarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor nr.125 din 25.06.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de lucrari, inclusiv a duratei de executie, la obiectivul ”Reparatii capitale si amenajari interioare sediu nou Muzeul Tarii Crisurilor Oradea, str. Armatei Române, nr.1/A, jud Bihor” 2015-02-27
45 HOTARÂREA NR.45 Din27 februarie 2015 2015-02-27
44 HOTARÂREA NR.44 Din 27 februarie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate afererenta obiectivului: „Reabilitare si modernizare DJ 767 A – Uileacu de Cris (DN 1) – Balaia – Burzuc – Sârbi (DN 19 E), judetul Bihor” 2015-02-27
43 HOTARÂREA NR.43 din 27 februarie 2015 privind alegerea unui alt vicepresedinte 2015-02-27
42 HOTARÂREA NR.42 din 27 februarie 2015 privind încetarea exercitarii functiei de vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor de catre domnul Mang Ioan, ca urmare a demisiei 2015-02-27
41 HOTARÂREA NR.41 din 27 februarie 2015 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Bihor Nr.162/2014 pentru stabilirea tarifelor de transport pe traseele atribuite prin sedintele din 08.08.2014 respectiv 19.09.2014, cuprinse în Programul Judetean de Transport public de persoane pentru perioada 2013-2019 2015-02-27
40 HOTARÂREA NR.40 din 27 februarie 2015 Privind atribuirea licentei de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 062 Marghita – Fancica 2015-02-27
39 HOTARÂREA NR.39 Din 27 februarie 2015 Privind atribuirea licentei de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseul 158 Ale?d - Fâ?ca 2015-02-27
38 HOTARÂREA NR.38 Din 27 februarie 2015 Privind atribuirea licentelor de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 pe traseele 043 Dijir – Marghita, 049 Almasu Mare – Marghita, cuprinse în grupa de trasee 012 2015-02-27
37 HOTARÂREA NR.37 Din 27 februarie 2015 Privind retragerea licentei de traseu seria JBH nr. 0608 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. SABMAR S.R.L. pe traseul Cheresig – Oradea (S.C. Bihore S.R.L.) 2015-02-27
36 HOTARÂREA NR.36 din 27 februarie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-02-27
35 HOTARÂREA NR.35 din 27 februarie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-02-27
34 HOTARÂREA NR.34 din 27 februarie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-02-27
33 HOTARÂREA NR.33 din 27 februarie 2015 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-02-27
32 HOTARÂREA NR.32 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Retelei unitatilor de învatamânt special la nivelul Judetului Bihor pentru anul scolar 2015 - 2016 2015-02-27
31 HOTARÂREA NR.31 din 27 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr.11/2014 2015-02-27
30 HOTARÂREA NR.30 din 27 februarie 2015 privind aprobarea Acordului de cofinantare încheiat între Judetul Bihor prin Consiliul Judetean Bihor si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Crisana” 2015-02-27
29 HOTARÂREA nr.29 din 27 februarie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate, pe anul 2015 2015-02-27
28 HOTARÂREA NR.28 Din 12 februarie 2015 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Extindere Centru Medico-Social Popeşti cu corp nr. 2 cu 30 paturi, regim P+1E” 2015-02-12
27 HOTARÂREA NR.27 din 12 februarie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate afererenta obiectivului: „Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Les, km 24+987 - 67+696, L = 42,712 km, judetul Bihor” 2015-02-12
26 HOTARÂREA NR.26 din 12 februarie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate aferenta obiectivului: „Modernizare DJ 767 B din DN 76 – Tasad – Copacel – Serghis - DJ 767, km 0+000 -22+140, L=22,140 km ” 2015-02-12
25 HOTARÂREA NR.25 din 12 februarie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate afererenta obiectivului: „Modernizare drum judetean DJ767D, km 0+000 -2+100, Vârciorog” 2015-02-12
24 HOTARÂREA NR.24 din 12 februarie 2015 privind aprobarea sustinerii proiectului “TINEREŢE RESPONSABILA ÎNTR-O COMUNITATE DINAMICA – educaţia în sprijinul incluziunii sociale eficiente a tinerilor din judeţul Bihor aflaţi în situaţie de risc” în perioada de sustenabilitate pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului 2015-02-12
23 HOTARÂREA NR.23 Din 12 februarie 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bihor, valabile pe anul 2015 2015-02-12
22 HOTARÂREA NR.22 din 12 februarie 2015 privind aprobarea Acordului de cofinantare încheiat între Judetul Bihor prin Consiliul Judetean Bihor si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Crisana” 2015-02-12
21 HOTARÂREA NR.21 din 12 februarie 2015 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate, pe anul 2015 2015-02-12
20 HOTARÂREA NR.20 din 29 Ianuarie 2015 Privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului nr.2 din monumentul istoric Palatul Moskovits Miksa, situat în Oradea str. Parcul Traian nr.2 2015-01-29
19 HOTARÂREA NR.19 din 29 Ianuarie 2015 privind constatarea încheierii unui contract de furnizare servicii sociale ca urmare a continuarii procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor 2015-01-29
18 HOTARÂREA NR.18 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
17 HOTARÂREA NR.17 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
16 HOTARÂREA NR.16 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
15 HOTARÂREA NR.15 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
14 HOTARÂREA NR.14 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
13 HOTARÂREA NR.13 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
12 HOTARÂREA NR.12 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
11 HOTARÂREA NR.11 din 29 Ianuarie 2015 Privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale 2015-01-29
10 HOTARÂREA NR.10 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea promovarii în instanta a unei actiuni în contradictoriu cu S.C. Selina S.R.L. având ca obiect rezolutiunea contractelor de vânzare – cumparare nr. 5834/23.06.2006 si nr. 5835/23.06.2006 si restituirea terenurilor care fac obiectul contractelor mentionate 2015-01-29
9 HOTARÂREA NR.9 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 628 mp/39.644 mp, teren identificat cu nr. cadastral 186700, CF 186700, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A aflat în domeniul public al judeţului Bihor şi constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administraţia Imobiliara Oradea asupra terenului în suprafaţa de 628 mp, destinat realizarii unei piste de biciclete 2015-01-29
8 HOTARÂREA NR.8 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 2.614 mp/89.431 mp si trecerea acesteia din domeniul privat în domeniul public al judeţului, teren identificat cu nr. cadastral 174335, CF 174335, situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1/A ?i constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Oradea – Administraţia Imobiliara Oradea asupra terenului în suprafaţa de 2.614 mp, destinat prelungirii drumului de legatura din zona Campusului şcolar al Colegiului Economic “Partenie Cosma” catre pârâul Peţa şi realizarea unei piste de biciclete 2015-01-29
7 HOTARÂREA NR.7 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea efectuarii unui raport de evaluare a imobilului care face obiectul contractului de închiriere nr. 440 din 10.09.2003 încheiat între Tisza Gheorghe şi Tisza Coloman-Ştefan şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Cighid 2015-01-29
6 HOTARÂREA NR.6 din 29 ianuarie 2015 Privind neînsuşirea Raportului de evaluare nr. 15.326/11.11.2014 privind proprietatea imobiliara teren şi Castel situat în comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, Cighid, judeţul Bihor 2015-01-29
5 HOTARÂREA NR.5 din 29 ianuarie 2015 Privind darea în folosinţa gratuita Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţa Educaţionala, a spaţiului în suprafaţa de 181 mp situat în imobilul din Oradea, str. Ghe. Bariţiu nr. 9, aflat în domeniul public al judeţului Bihor 2015-01-29
4 HOTARÂREA NR.4 din 29 ianuarie 2015 privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru bunurile imobile reprezentând construcţii aflate în inventarul domeniului public şi privat al judeţului Bihor, în vederea înregistrarii în evidenţa contabila şi tehnico-operativa 2015-01-29
3 HOTARÂREA NR.3 din 29 ianuarie 2015 privind prelungirea Acordurilor de Parteneriat încheiate între DGASPC Bihor si comuna Paleu, comuna Tileagd, comuna Bors, comuna Sântandrei, comuna Tinca, comuna Husasau de Tinca si Administratia Sociala Comunitara Oradea pentru anul bugetar 2015 2015-01-29
2 HOTARÂREA NR.2 din 29 ianuarie 2015 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor 2015-01-29
1 HOTARÂREA NR.1 din 29 ianuarie 2015 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2014 2015-01-29