Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
300 HCJ nr 300 din 13.12.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului Reparatii imobil str. Morii nr. 16 Sacuieni 2016-12-13
299 HCJ nr 299 din 13.12.2016 privind indreptrea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al HCJB nr. 269 din 22.11.2016 2016-12-13
298 HCJ nr 298 din 13.12.2016 privind insusirea Planului de scolarizare al Scolii de Arte Francisc Hubic 2016-12-13
297 HCJ nr 297 din 13.12.2016 privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 2016-12-13
296 HCJ nr 296 din 13.12.2016 privind modificarea componentei nominale ATOP Bihor 2016-12-13
295 HCJ nr 295 din 13.12.2016 privind insusirea cererii de interventie formulata in dosarul nr. 331-35-2013 aflat pe rolul Curtii de apel Oradea 2016-12-13
294 HCJ nr. 294 din 13.12.2016 privind aprobarea planului local de actiune pentru mediu, pentru judetul Bihor pentru perioada 2016 - 2020 revizuit 2016-12-13
293 HCJ nr 293 din 13.12.2016 privind eliberarea unei licente traseu pentru SC Razban Company SRL pe traseul Popesti - Marghita 2016-12-13
292 HCJ nr 292 din 13.12.2016 privind eliberare licenta traseu pentru serv de trans public de persoane pentru SC Autoros ABC SRL traseul Sacuieni Oradea 2016-12-13
291 HCJ nr 291 din 13.12.2016 privind modificarea componentei Comisiei Pentru Protectia Copilului Bihor 2016-12-13
290 HCJ nr 290 din 13.12.2016 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap. 3 situat in imobilul Casa Poynar, str. Pictor Nicolae Grigorescu 2016-12-13
289 HCJ nr. 289 din 13.12.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Bihor in CA al Muzeului Tarii Crisurilor 2016-12-13
288 HCJ nr 288 din 13.12.2016 privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului la RA Aeroportul Oradea 2016-12-13
287 HCJ nr 287 din 13.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice la RA Aeroportul Oradea 2016-12-13
286 HCJ nr 286 din 13.12.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si ROF ale aparatului de specialitate 2016-12-13
285 HCJ nr 285 din 13.12.2016 privind repartizarea cotei de 20 procente din sume defalcate din TVA si imp pe venit 2016-12-13
284 HCJ nr 284 din 13.12.2016 privind aprobarea bugetului Jud Bihor si a instit sub pe anul 2016 rectificat 2016-12-13
283 HCJ nr 283 din 13.12.2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 05.12.2016 2016-12-13
282 HCJ nr 282 din 13.12.2016 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2017 2016-12-13
281 HCJ nr 281 din 13.12.2016 pentru modificarea art. 2 din HCJB nr 149 din 2016 privind constituirea comisiei de validare a mandatelor de cons judetean 2016-12-13
280 PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU NOTAREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 1450 GHIORAC NR. TOP. 1954 A IMOBILULUI SITUAT ÎN CIGHID GHIORAC,CCOMUNA CIUMEGHIU AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-11-22
279 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ,„IA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL – HANUL ARBORELE VERDE” 2016-11-22
278 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ”RESTAURAREA,PPROTECŢIA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL – HANUL ARBORELE VERDE” 2016-11-22
277 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI ”REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU - MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA - LUCRĂRI DE AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU” 2016-11-22
276 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL ”REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SEDIU NOU - MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA - LUCRĂRI DE AMENAJARE INCINTĂ ȘI AMENAJĂRI SPECIALE DE MUZEU” 2016-11-22
275 PRIVIND STABILIREA COTIZAȚIEI JUDEȚULUI BIHOR LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TRANSILVANIA DE NORD”, ÎNCEPÂND CU 01.01.2017 2016-11-22
274 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC FAZATI TRANS SRL,PPE TRASEUL SĂCUENI - SĂLARD – ORADEA (SC CONNECTRONICS ROMÂNIA SRL) 2016-11-22
273 PRIVIND DESEMNAREA COMISIEI DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRU ,AAL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA REGIA AUTONOMĂ ”AEROPORTUL ORADEA” 2016-11-22
272 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ALE SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET 2016-11-22
271 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, BIBLIOTECII JUDEȚENE ”GHEORGHE ȘINCAI” 2016-11-22
270 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET 2016-11-22
269 PRIVIND DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET 2016-11-22
268 PRIVIND ÎNSUŞIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI SITUAT ÎN ORAȘUL SĂCUENI,SSTR. MORII NR. 16,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI BIHOR 2016-11-22
267 PRIVIND ÎNSUŞIREA PLANULUI DE SITUAȚIE ȘI PLAN CADASTRAL A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA, STR. UNIVERSITĂȚII NR. 4,AAFLAT ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI BIHOR 2016-11-22
266 PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR PENTRU PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 12.714/2947/11.10.2013,ÎÎN VEDEREA FUNCȚIONĂRII MUZEULUI MEMORIAL “ADY ENDRE” 2016-11-22
265 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 22.423/01.06.2016,ÎÎNCHEIAT ÎNTRE TISZA GHEORGHE,TEFAN ȘI DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2016-11-22
264 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI NOMINALE A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BIHOR,VVALIDATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.174/ 30.08.2016 2016-11-22
263 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR 2016-11-22
262 PRIVIND STABILIREA PREŢURILOR MEDII LA UNELE PRODUSE AGRICOLE VEGETALE PENTRU ANUL FISCAL 2017 2016-11-22
261 PRIVIND STABILIREA PREŢULUI MEDIU/TONA DE MASĂ VERDE OBŢINUTĂ DE PE PAJIŞTE PENTRU ANUL FISCAL 2017,PPENTRU JUDEŢUL BIHOR 2016-11-22
260 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.AEROPORTUL ORADEA PE ANUL 2016 - RECTIFICAT 2016-11-22
259 HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR A UNUI DRUM COMUNAL ȘI A TERENULUI AFERENT ACESTUIA DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CURĂȚELE ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CURĂȚELE. 2016-11-08
258 HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR A UNUI DRUM COMUNAL ȘI A TERENULUI AFERENT ACESTUIA DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI BUDUREASA ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUDUREASA 2016-11-08
257 HOTARARE PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A UNOR SECTOARE DE DRUMURI JUDETENE,IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „TRASEU REGIONAL TRANSILVANIA NORD,DRUMUL APUSENI” 2016-11-08
256 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2016 PENTRU CAMERA AGRICOLĂ JUDEŢEANĂ BIHOR 2016-10-31
255 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR.192/30.08.2016 A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2016-10-31
254 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE. BIBLIOTECII JUDEȚENE ”GHEORGHE ȘINCAI” 2016-10-31
253 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE ALE DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 2016-10-31
252 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.197/2016 2016-10-31
251 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNLOCUIREA DOMNULUI TĂRĂU AUREL DIN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ”ORIZONT” ORADEA 2016-10-31
250 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”GHEORGHE ȘINCAI” 2016-10-31
249 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL MUZEULUI ”ȚĂRII CRIȘURILOR” 2016-10-31
248 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI ”SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” 2016-10-31
247 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI ”REGINA MARIA”. 2016-10-31
246 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ BIHOR. 2016-10-31
245 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI NOMINALE A AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ BIHOR,VALIDATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.174/ 30.08.2016. 2016-10-31
244 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC OVITRANS LOGISTIC SRL,PE TRASEUL GALOŞPETREU – VALEA LUI MIHAI ( COLEGIUL AGRICOL NR.1 ). 2016-10-31
243 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PE TRASEUL BEIUŞ - DOBREŞTI ( LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 ). 2016-10-31
242 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC LEULAND TRANS SRL,PE TRASEUL CUZAP – BUDOI - MARGHITA ( SC TRIMSOL ROMÂNIA SRL ) 2016-10-31
241 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TEŞAN PREST SRL,PE TRASEUL MARGHITA - ORADEA ( SC MARCO CONTROL SRL ) 2016-10-31
240 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TEŞAN PREST SRL,PE TRASEUL MARGHITA - ORADEA ( SC PGS SOFA 2016-10-31
239 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI HOTĂRÂRII CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR NR.162 PENTRU STABILIREA TARIFELOR DE TRANSPORT PE TRASEELE CUPRINSE ÎN PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PENTRU PERIOADA 2013-2019,COMPLETATĂ PRIN HCJ NR.41/2015 2016-10-31
238 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR NR.195 DIN 30.08.2016 2016-10-31
237 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NECESARĂ REALIZĂRII OBIECTIVULUI: “TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD,DRUMUL APUSENI,REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 764,DJ 108J ,DJ 108 K,LTOTALĂ = 56,353 KM,JUDEȚUL BIHOR’’,ÎN VEDEREA DEPUNERI ACESTUIA SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020 2016-10-31
236 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 76 DIN 22 MARTIE 2016 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE,FAZA STUDIU DE FEZABILITATE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: “TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD,DRUMUL APUSENI,REABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 764A,DJ 108J,DJ 108K,L TOTALĂ = 56,353 KM,JUDEȚUL BIHOR’’,ÎN VEDEREA DEPUNERII ACESTUIA SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020 2016-10-31
235 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA ÎNTEROGATORIULUI FORMULAT ÎN DOSARUL NR. 4129/111/2016 AL TRIBUNALULUI BIHOR 2016-10-31
234 DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCTII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2016-10-31
233 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR 2016-10-31
232 HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA IMOBILULUI LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ DĂRĂBAN MARCELA,SITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA,STR. SĂVINEȘTILOR NR. 1, ATELIER 3 2016-10-31
231 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2016-10-31
230 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE BIHOR 2016-10-31
229 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI ”SZIGLIGETI SZÍNHÁZ” 2016-10-31
228 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI ”REGINA MARIA” 2016-10-31
227 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE FILARMONICII DE STAT ORADEA 2016-10-31
226 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE CREDIT ȘI DE GARANȚII,NUMIREA PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE A SEMNA CONTRACTUL DE CREDIT ȘI DE GARANȚII ȘI ALTE DOCUMENTE NECESARE CONTRACTĂRII UNEI LINII DE FINANȚARE DE TIP REVOLVING ÎN VALOARE DE 120.000.000 LEI 2016-10-31
225 HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA PERSOANELOR CARE VOR ȚINE EVIDENȚA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE A U.A.T. JUDEȚUL BIHOR 2016-10-31
224 H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIŢIULUI BUGETAR LA 30 SEPTEMBRIE 2016 2016-10-31
223 HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDETULUI BIHOR SI A INSTITUTIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2016 - RECTIFICAT 2016-10-31
222 HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA DENUMIRII CENTRULUI MEDICO-SOCIAL POPEȘTI ÎN UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEȘTI 2016-09-27
221 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR CANTITĂŢI DE MASĂ LEMNOASĂ ( LOT NUC PE PICIOR PE DJ 797 – 30 BUC. ). 2016-09-27
220 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR.1,NR. 3 ȘI NR. 4 ALE HOTĂRÂRII NR. 294 DIN 21.12.2012,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,CAIETULUI DE SARCINI ȘI PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU PERIOADA 01.05.2013 - 30.06.2019,ÎN JUDEŢUL BIHOR,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCJ NR. 47/2013,HCJ NR. 132/2014,HCJ NR.245/2015 ȘI HCJ NR.96/2016 2016-09-27
219 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.192 DIN 30.08. 2016 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE D.G.A.S.P.C BIHOR 2016-09-27
218 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR.178 DIN 30 AUGUST 2016 2016-09-27
217 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.4 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 128 DIN 24.05.2016 2016-09-27
216 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 30 DIN 28.01.2016 2016-09-27
215 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-09-27
214 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 62 DIN 22.03.2016 2016-09-27
213 HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A MUNICIPIULUI ORADEA – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 4484MP SITUAT ÎN ORADEA STR.ARMATEI ROMANE NR.1/A 2016-09-27
212 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2016-09-27
211 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 2016-09-27
210 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 2016-09-27
209 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR 2016-09-27
208 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BIHOR 2016-09-27
207 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA LICEUL TEHNOLOGIC ”GEORGE BARIȚIU” ORADEA 2016-09-27
206 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA LICEUL TEHNOLOGIC ”IOAN BOCOCI” ORADEA 2016-09-27
205 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.1 POPEȘTI 2016-09-27
204 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 1 TILEAGD 2016-09-27
203 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ”BONITAS” ORADEA 2016-09-27
202 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ”CRISTAL” ORADEA 2016-09-27
201 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ”ORIZONT” ORADEA 2016-09-27
200 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) LA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR 1 ORADEA 2016-09-27
199 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. DRUMURI BIHOR S.A. 2016-09-27
198 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DE LA S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L. 2016-09-27
197 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.3/2016 2016-09-27
196 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE, PE ANUL 2016 – RECTIFICAT 2016-09-27
195 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE:ADI APAREGIO ȘI AI ZONA NORD – VEST,CUPRINSE ÎN MASTER PLANUL PRIVIND ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EVACUAREA APELOR UZATE ÎN JUDEȚUL BIHOR. 2016-08-30
194 HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE CONDUCERE TEMPORAR VACANTĂ DE ȘEF SERVICIU AL SERVICIULUI PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR DE CĂTRE DOAMNA MÁTYÁS-JOZSA TIMEA ILDIKO 2016-08-30
193 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUSPENDĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. 1/01.04.2013 AL DOMNULUI SZABO JOZSEF,ȘEF SERVICIU AL SERVICIULUI PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-08-30
192 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR. 2016-08-30
191 HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA LICENȚEI DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE TRASEUL 193 ALBIȘ - CADEA 2016-08-30
190 HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA LICENȚEI DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE TRASEUL 153 HOTAR – TILEAGD-ORADEA. 2016-08-30
189 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2016-08-30
188 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 67 DIN 22 MARTIE 2016. 2016-08-30
187 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU BUNURILE IMOBILE REPREZENTÂND CONSTRUCȚII SITUATE PE AMPLASAMENTUL IMOBILULUI DIN ORADEA,CALEA ARADULUI NR. 80,CUPRINSE ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ÎN ADMINISTRAREA R.A.AEROPORTUL ORADEA,ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI TEHNICO-OPERATIVĂ. 2016-08-30
186 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU BUNURILE IMOBILE REPREZENTÂND TERENURI AFLATE ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR,ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII ÎN EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI TEHNICO-OPERATIVĂ. 2016-08-30
185 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR. 234 DIN 24.11.2015 PRIVIND STABILIREA PREŢURILOR MEDII LA UNELE PRODUSE AGRICOLE VEGETALE PENTRU ANUL FISCAL 2016 2016-08-30
184 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR. 2016-08-30
183 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL FILARMONICII DE STAT ORADEA. 2016-08-30
182 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A S.C PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L. 2016-08-30
181 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A S.C PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L. 2016-08-30
180 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”APAREGIO” 2016-08-30
179 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ”AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR” 2016-08-30
178 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL FUNDAȚIEI DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEȚUL BIHOR 2016-08-30
177 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DIRECTOR AL FUNDAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE BIHOR. 2016-08-30
176 HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA UTILITĂȚII PUBLICE A LUCRĂRII DE INTERES LOCAL ” SALĂ DE SPORT,CANTINĂ,SPAȚII VERZI – LICEUL TEORETIC “HORVAT JANOS” DIN MUNICIPIUL MARGHITA,JUDEȚUL BIHOR 2016-08-30
175 HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – FILIALA BIHOR ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 152 ȘI NR. 153 DIN 28.06.2016 2016-08-30
174 HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA DESEMNĂRII NOMINALE A MEMBRILOR AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU MANDATUL 2016-2020 2016-08-30
173 HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A 3 CONSILIERI JUDEŢENI ÎN CALITATE DE MEMBRI AI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BIHOR 2016-08-30
172 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BIHOR ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE,PE ANUL 2016 - RECTIFICAT 2016-08-30
171 HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA DISPOZIŢIEI NR.424/2016 A PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR 2016-08-30
170 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNLOCUIREA UNOR REPREZENTANȚI AI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ECOLAND BIHOR” 2016-07-26
169 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI-CADRU AL CAIETULUI DE SARCINI ŞI AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII SOCIALE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNEI NOI PROCEDURI DE EXTERNALIZARE A UNOR SERVICII SOCIALE DIN SUBORDINEA D.G.A.S.P.C. BIHOR 2016-07-26
168 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”AGENȚIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BIHOR” 2016-07-26
167 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEŢULUI BIHOR. 2016-07-26
166 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFECTUAREA CERCETĂRII PREALABILE ÎN VEDEREA DECLARĂRII UTILITĂȚII PUBLICE A UNOR LUCRĂRI DE INTERES LOCAL ÎN JUDEȚUL BIHOR,PE RAZA MUNICIPIULUI MARGHITA 2016-07-26
165 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA. 2016-07-26
164 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC AUTOROS ABC SRL,PE TRASEUL SĂCUENI - CAUACEU 2016-07-26
163 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC FAZATI TRANS SRL,PE TRASEUL HODOŞ - ORADEA ( SC CONNECTRONICS ROMÂNIA SRL ). 2016-07-26
162 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND COTA DE ½ DIN CABINETUL STOMATOLOGIC NR. 3,SITUAT ÎN ORADEA STR. M.KOGĂLNICEANU NR. 16/A,APARȚINÂND DR. VECHIU MIHAI 2016-07-26
161 HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 14 SITUAT LA ETAJUL 2 DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC PALATUL FUCHSL DIN ORADEA,STR. INDEPENDENȚEI NR.13 2016-07-26
160 HOTARARE ,PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TRANSILVANIA DE NORD” ŞI A UNUI REPREZENTANT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „TRANSILVANIA DE NORD” ȘI MANDATAREA ACESTUIA PENTRU A PROPUNE ȘI A VOTA PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 2016-07-26
159 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR,PROCEDURILOR ȘI ATRIBUȚIILOR SPECIFICE ÎN BAZA CĂRORA PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NUMEȘTE ȘI ELIBEREAZĂ DIN FUNCȚIE ADMINISTRATORUL PUBLIC 2016-07-26
158 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR 2016-07-26
157 HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA NOMINALĂ A 6 CONSILIERI JUDEŢENI CA MEMBRII AI AUTORITĂŢII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU MANDATUL 2016-2020 2016-07-26
156 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 30 IUNIE 2016 2016-07-26
155 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA ȘI VALIDAREA UNUI POST DE CONSILIER JUDEȚEAN 2016-07-26
154 Hotararea nr.154 din 19 iulie 2016 privind constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bihor, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 2016-07-20
153 Hotărâre privind alegerea vicepreşedinților Consiliului Judeţean Bihor 2016-06-29
152 Hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor 2016-06-29
151 Hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Bihor, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 2016-06-29
150 Hotărâre privind validarea mandatelor de consilier judeţean, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 2016-06-29
149 Hotarare privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de consilier judeţean, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 2016-06-29
148 SCHEMA EX-ANTE PT. RA AEROPORTUL ORADEA 2016-06-03
147 MODIFICARE ANEXA 12 LA HCJB NR.5 DIN 28.01.2016_TAXE 2016-06-03
146 SUSTINERE PROIECT DGASPC_TINERI IN SITUATII DE RISC. 2016-06-03
145 H.145_indreptare eroare materiala in Anexa la HCJB nr.8 din 2016 2016-06-03
144 LICENTA SC KOPIS_TRASEU SACUENI-ORADEA 2016-06-03
143 LICENTA SC FARKAS BUS_TRASEU SACUENI-ORADEA 2016-06-03
142 LICENTA SC REGAL TRAVEL_TRASEU SACUENI-ORADEA 2016-06-03
141 LICENTA SC AUTOROS_TRASEU ORADEA-BIHARIA 2016-06-03
140 LICENTA SC AUTOROS_TRASEU SACUENI-SANTION 2016-06-03
139 LICENTA SC MARINOVA IMPEX_TRASEU ORADEA_SANTION 2016-06-03
138 PRELUARE IN CUSTODIE SIT NATURA 2000 TASAD 2016-06-03
137 MODIFICARE ANEXA 1 LA HCJB NR.73 DIN 2016 2016-06-03
136 APROBARE MONOGRAFIE ECONOMICO-MILITARA JUD. BIHOR, EDITIA 2016 2016-06-03
135 ACTUALIZARE PLAN ANALIZA RISCURI JUD.BIHOR 2016 2016-06-03
134 ACORD CONTRACT FOLOSINTA IMOBIL UNIVERSITATE SI ASOCIATIA ALUMNI 2016-06-03
133 INCHEIERE CONTRACT INCHIRIERE IMOBIL CHIGHID INTRE DGASPC SI DNII TISZA 2016-06-03
132 CONSTITUIRE DREPT ADM. IMOBIL VALEA CRISULUI, BBRATCA PT. DGASPC 2016-06-03
131 ACEPTARE DONATIE IMOBIL VALEA CRISULUI, BPC DE LA FUNDATIA PRIMAVARA COPIILOR 2016-06-03
130 ACORD PT.LUCRARI BOXA GARAJ BEIUS DE SAJ BIHOR 2016-06-03
129 PRELUNGIRE ACORD LOCATIUNE PT.MUZEUL TARII CRISURILOR 2016-06-03
128 RA AEROPORTUL ORADEA_INSUSIRE INVENTAR 2016-06-03
127 DREPT FOLOSINTA RETEA FIBRA OPTICA PT. BORS, BBIHARIA, CCETARIU 2016-06-03
126 NEEXERCITARE PREEMTIUNE SPATIU COMERCIAL HOTEL PARC 2016-06-03
125 INSUSIRE PLAN AMPLASAMENT IMOBIL CALEA ARADULUI 2 (VLADEASA 1) 2016-06-03
124 TRECERE IMOBIL NUCET IN DOM.PUBLIC JUD.BIHOR. 2016-06-03
123 INSUSIRE PLAN AMPLASAMET IMOBIL STATIUNEA BAILE 1 MAI 2016-06-03
122 REVOCARE DREPT ADM.MTC ASUPRA MUZEUL SATULUI BAILE 1 MAI. 2016-06-03
121 REVOCARE DREPT ADM. TEATRUL SZIGLIGETI PT. IMOBIL ORADEA, SSTR. ALECSANDRI 10 2016-06-03
120 REVOCARE DREPT ADM. TEATRUL REGINA MARIA PT. IMOBIL ORADEA, SSTR. ALECSANDRI 10 2016-06-03
119 MODIFICARE STAT FUNCTII TEATRUL REGINA MARIA 2016-06-03
118 BUGET JUD.BIHOR SI INSTITUTII SUBORDONATE 2016,RRECTIFICAT 2016-06-03
117 INCETARE SI VACANTARE MANDAT CONSILIER JUD. 2016-06-03
116 HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL ”CONSTRUIRE,EEXTINDERE ȘI MODERNIZARE TERMINALE DE PASAGERI LA AEROPORTUL ORADEA”. 2016-04-26
115 HOTARARE IN LEGATURA CU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REALIZAREA SAU AMPLASAREA IN ZONA DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES JUDETEAN A PANOURILOR PUBLICITARE,AA ORICĂROR CONSTRUCŢII,SSAU ACTIVITĂŢI COMERCIALE,CCĂI DE ACCES,AAMENAJĂRI SAU INSTALAŢII ÎN ORICE SCOP 2016-04-26
114 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,ACIALITATE AL CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 2016-04-26
113 HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR.10/28.01.2016 A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2016-04-26
112 HOTARARE PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU ANUAL ȘI A COSTULUI MEDIU LUNAR PENTRU UN COPIL ŞI ,PPENTRU O PERSOANĂ MAJORĂ CARE BENEFICIAZĂ DE PROTECŢIE SPECIALĂ ,ÎÎN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BIHOR 2016-04-26
111 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,SĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BIHOR,PUM ȘI SCHIMBAREA DENUMIRII UNOR CENTRE 2016-04-26
110 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ,LLA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR PE ANUL 2016 ,AAL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2016-04-26
109 HOTARARE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 10/A SITUAT ÎN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC HANUL „ARBORELE VERDE” DIN ORADEA,SSTR. VASILE ALECSANDRI NR. 10 2016-04-26
108 HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEMERSURILOR DE TRECERE A UNOR IMOBILE,CCE CONSTITUIE PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN,ÎL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2016-04-26
107 HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEMERSURILOR PENTRU TRECEREA CONSTRUCȚIILOR CASA POMPELOR ,ȘȘI REZERVOR APĂ,SSITUATE ÎN MUNICIPIUL ORADEA,SSTR.ARMATEI ROMÂNE NR.1A,ÎÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-04-26
106 HOTARARE PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE AMENAJARE A SPAȚIILOR DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL SALONTA,SSTR. CANTACUZINO NR. 2-4,AAFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR,DDE CĂTRE SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR 2016-04-26
105 HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR,CCARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-04-26
104 HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA INVENTARULUI ACTUALIZAT AL BUNURILOR ,CCARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2016-04-26
103 HOTARARE PRIVIND APROBAREA CADRULUI PROCESUAL ,Î0/111/2015* AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BIHOR 2016-04-26
102 HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RECURSULUI DECLARAT ÎMPOTRIVA SENTINȚEI NR. 535/CA/2016 DIN 15.03.2016,PPRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL BIHOR,ÎÎN DOSARUL NR. 4449/111/2015 (FUNDATIA ROMANA PT.TINERET) 2016-04-26
101 HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTIŢII FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL,AAL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BIHOR,PPE ANUL 2016 2016-04-26
100 HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR LA 31.03.2016 2016-04-26
99 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL MEZIAD – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL) 2016-04-04
98 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL FORĂU – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) 2016-04-04
97 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI JUDEŢULUI BIHOR ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE,PPE ANUL 2016 – RECTIFICAT. 2016-04-04
96 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 3 ȘI NR. 4 ALE HOTĂRÂRII NR. 294 DIN 21.12.2012,PPRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,CUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU PERIOADA 01.05.2013 - 30.06.2019,ÎÎN JUDEŢUL BIHOR,MMODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCJ NR. 47/2013,HHCJ NR. 132/2014 ȘI HCJ NR.245/2015. 2016-04-04
95 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC MARLIZ COM SRL,PPE TRASEUL BORŞ – ORADEA ( SC NOUL WOODEST SRL ). 2016-04-04
94 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC SPEED & EXPRES SRL,PPE TRASEUL SĂLARD – ORADEA (SC LIMTEX SRL ). 2016-04-04
93 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC ANDY TRANS TOURS SERV SRL,PPE TRASEUL SĂCUENI – ORADEA (SC PANORAMA SRL ). 2016-04-04
92 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) - ROŞIA – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ). 2016-04-04
91 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL POCLUŞA DE BEIUŞ – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) 2016-04-04
90 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) - NIMĂIEŞTI – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ). 2016-03-22
89 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL CRÂNCEŞTI – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) 2016-03-22
88 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL VĂLANI DE POMEZEU – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ). 2016-03-22
87 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) - NUCET – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ). 2016-03-22
86 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC BUDIM SRL,PPE TRASEUL BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ) - IOANIŞ – BEIUŞ ( SC LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL ). 2016-03-22
85 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC SILVION TRANS SRL,PPE TRASEUL CRESUIA – BEIUŞ ( SC ALBATEX SRL ). 2016-03-22
84 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC SÂNZADOR SRL,PPE TRASEUL TOPA DE SUS – ORADEA ( SC PAPUC UNIC SRL) 2016-03-22
83 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC LEULAND TRANS SRL,PPE TRASEUL CIUTELEC – MARGHITA ( SC SEBI COM SRL ). 2016-03-22
82 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC OVITRANS LOGISTIC SRL,PPE TRASEUL SĂCUENI – VALEA LUI MIHAI ( SC ARA ROMÂNIA SRL ). 2016-03-22
81 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC MARLIZ COM SRL,PPE TRASEUL SĂCUENI – ORADEA ( SC NOUL WOODEST SRL ). 2016-03-22
80 HOTĂRÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TEŞAN PREST SRL,PPE TRASEUL ORADEA (NUFĂRUL – COMPLEX PEŢA) – PALOTA ( SC VERNICOLOR SRL ). 2016-03-22
79 HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COTEI DE CONSUM MAXIM LUNAR DE CARBURANT PENTRU AUTOVEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,PPRECUM ȘI ALE INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINE. 2016-03-22
78 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE SELECTARE A SERVICIILOR AVOCAȚIALE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU DOSARELE NR.699/111/2015,RRESPECTIV 700/111/2015 AFLATE PE ROLUL TRIBUNALULUI BIHOR. 2016-03-22
77 HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR SECTOARE DE DRUMURI JUDEȚENE SITUATE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR URBANE,AAPARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR,DDIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR,ÎÎN ADMINISTRAREA UNOR CONSILII LOCALE 2016-03-22
76 HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE,F LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: “TRASEUL REGIONAL TRANSILVANIA NORD,DDRUMUL APUSENI,RREABILITARE ȘI MODERNIZARE DJ 764A,DDJ 108J,DDJ 108K,LL. TOTALĂ= 56,3353 KM,JJUDEȚUL BIHOR”,ÎARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2014 – 2020. 2016-03-22
75 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – REST DE EXECUTAT LA OBIECTIVUL ”REPARAȚII CAPITALE ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE LA SEDIU NOU MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR,SSTR.ARMATEI ROMÂNE NR.1/A”,EETAPA A –II-A. 2016-03-22
74 HOTĂRÂRE PRIVIND SEMNAREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR,CCU PRIVIRE LA SITURILE NATURA 2000 AFLATE ÎN CUSTODIA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR. 2016-03-22
73 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEPUNERII DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU PRELUAREA ÎN CUSTODIE A SITULUI NATURA 2000 ROSCI0008 BETFIA ÎMPREUNĂ CU REZERVAȚIA NATURALĂ 2.187 LOCUL FOSILIFER DE PE DEALUL ȘOMLEULUI,AASUMAREA ANGAJAMENTULUI BUGETAR NECESAR PENTRU CUSTODIE ȘI SEMNAREA ACORDURILOR CADRU DE PARTENERIAT NECESARE 2016-03-22
72 HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA COTIZAȚIEI PENTRU ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TRANSILVANIA DE NORD. 2016-03-22
71 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JJUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2016-03-22
70 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII TERENULUI AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI BIHOR,SSITUAT ÎN ORAŞUL VAŞCĂU,SSTR. OLTULUI,ÎÎN SCOPUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE PRESTĂRI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE 2016-03-22
69 HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 428 MP,PPROVENIT DIN DEZLIPIREA NUMĂRULUI CADASTRAL 174471,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA,SSTR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A,DCĂ A CAMPUSULUI ȘCOLAR ‘PARTENIE COSMA” ȘI GRUPULUI ȘCOLAR “VASILE VOICULESCU” 2016-03-22
68 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA MUNICIPIULUI ORADEA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 534 MP,PPROVENIT DIN DEZLIPIREA NUMĂRULUI CADASTRAL 174335,SSITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA,SSTR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A,DDESTINAT REALIZĂRII DRUMULUI DE ACCES AUTO ÎN INCINTA CAMPUSULUI ȘCOLAR ‘PARTENIE COSMA” ȘI GRUPULUI ȘCOLAR “VASILE VOICULESCU 2016-03-22
67 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA,SSTR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A. 2016-03-22
66 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE A IMOBILULUI SPITAL DE PSIHIATRIE NUCET,SSITUAT ÎN ORAȘUL NUCET,SSTR. PESCĂRUŞULUI NR.5,AAFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI BIHOR. 2016-03-22
65 HOTĂRÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA COTEI DE ½ DIN APARTAMENTUL NR. 5 SITUAT ÎN ORADEA PE STR. MOSCOVEI NR. 4 DIN MONUMENTUL ISTORIC CASA ADORJAN I 2016-03-22
64 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT (COMODAT) ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI FUNDAȚIA CULTURALĂ ”FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU” ORADEA. 2016-03-22
63 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA SERVICIULUI DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE – UNITATEA MILITARĂ 0697 ORADEA,AASUPRA UNOR BUNURI MOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR. 2016-03-22
62 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ORADEA PENTRU GRANIȚA ROMÂNIA-UNGARIA ASUPRA UNOR BUNURI MOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR. 2016-03-22
61 HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE REFERITOR LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI TEREN ŞI CASTEL,SSITUAT ÎN COMUNA CIUMEGHIU,ÎÎNSCRIS ÎN CF NR. 1450 GHIORAC 2016-03-22
60 HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL DE VECINĂTATE AL JUDEŢULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR DAT ÎN FAVOAREA S.C. ADL ARCHITECTURE&DESIGN S.R.L. ORADEA,ÎÎN VEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A IMOBILULUI HOTEL PE TERENUL SITUAT ÎN ORADEA,SSTR. GENERAL HENRI MATHIAS BERTHLOT NR.15. 2016-03-22
59 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN BIHOAFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR. 2016-03-22
58 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,ANARE ALE REVISTEI CULTURALE ”FAMILIA”. 2016-03-22
57 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,AONARE ALE MUZEULUI ”ȚĂRII CRIȘURILOR”. 2016-03-22
56 HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HOTĂRÂREA NR. 252/15.12.2015 A CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR. 2016-03-22
55 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE BIHOR PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ,PPREVENIREA VIOLENȚEI ASUPRA COPILULUI ȘI A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE. 2016-03-22
54 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.AEROPORTUL ORADEA PE ANUL 2016. 2016-03-22
53 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIŢIULUI BUGETAR PE ANUL 2015 2016-03-22
52 Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Teatrului “Szigligeti Színház” 2016-02-16
51 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI BIHOR. 2016-02-16
50 HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARÂREA CONSILIULUI JUDETEAN NR.30 DIN 28.01.2016 2016-02-16
49 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC RAZBAN COMPANY SRL,PE TRASEUL POPESTI - MARGHITA (SC TRW AUTOMOTIVE SAFETTI SYSTEMS SRL). 2016-02-16
48 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC PUSCAU TRANS SRL,PE TRASEUL ORADEA (STR. REPUBLICII) – BORS ( SC VISION DIGITECH SRL ). 2016-02-16
47 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC GANESHA AGROPREST SRL,PE TRASEUL BUDOI – MARGHITA (SC ZETAKAPPA SRL). 2016-02-16
46 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC PUSCAU TRANS SRL,PE TRASEUL ORADEA (COMPLEX PETA) – BORS ( SC VISION DIGITECH SRL 2016-02-16
45 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC PUSCAU TRANS SRL,PE TRASEUL ORADEA (P-TA NUCETULUI) – BORS ( SC VISION DIGITECH SRL ). 2016-02-16
44 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SCOLII DE ARTE „FRANCISC HUBIC” ORADEA. 2016-02-16
43 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BIHOR 2016-02-16
42 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDETULUI BIHOR 2016-02-16
41 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CAMEREI AGRICOLE JUDETENE BIHOR 2016-02-16
40 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET 2016-02-16
39 HOTARÂRE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE TI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT A INSTITUTIEI PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR ASUPRA UNEI PARTI A SPATIILOR DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA,STR. DUNAREA NR.2,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BIHOR 2016-02-16
38 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNTRE AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD VEST TI JUDETUL BIHOR – CONSILIUL JUDETEAN BIHOR,PENTRU FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI MOBILE 2016-02-16
37 HOTARÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND CABINETUL STOMATOLOGIC NR. 7,SITUAT ÎN ORADEA STR. M. KOGALNICEANU NR. 16/A,APARTINÂND CMI DR. POLMAN CALIN SORIN 2016-02-16
36 HOTARÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND COTA DE ½ DIN CABINETUL STOMATOLOGIC NR. 6,SITUAT ÎN ORADEA STR. M. KOGALNICEANU NR. 16,APARTINÂND CMI DR. LAJOSI PETRU 2016-02-16
35 HOTARÂRE PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE ASUPRA 1/2,DIN CABINETUL STOMATOLOGIC. NR. 6 SITUAT ÎN ORADEA STR. M. KOGALNICEANU NR. 16,APARTINÂND CMI DR. LAJOSI ECATERINA 2016-02-16
34 HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.12 LA HOTARÂREA CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR NR.5/28.01.2016 2016-02-16
33 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. PAZA TI PROTECTIE BIHOR S.R.L. PE ANUL 2016 2016-02-16
32 HOTARÂRE CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA COTEI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI A COTEI DE 20% DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, PE ANUL 2016 SI ESTIMARILE PENTRU PERIOADA 2017-2019 2016-02-16
31 HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII SI GARANTARII UNEI LINII DE FINANTARE REVOLVING ÎN VALOARE DE 120.000.000 LEI 2016-01-28
30 HOTARÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN ORADEA,STR. ARMATEI ROMÂNE NR.1/A 2016-01-28
29 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC FAZATI TRANS SRL,PE TRASEUL SANTAUL MARE – ORADEA (SC CONNECTRONICS ROMÂNIA SRL . 2016-01-28
28 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC RAZBAN COMPANY SRL,PE TRASEUL MARGHITA – ORADEA (SC ADA SRL ) 2016-01-28
27 HOTARÂRE PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENTE DE TRASEU PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC GANESHA AGROPREST SRL,PE TRASEUL BUDOI – MARGHITA (SC ZETAKAPPA SRL). 2016-01-28
26 HOTARAREA NR.26 Din 28 ianuarie 2016 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale SC Puscau Trans SRL, pe traseul Sacueni - Bors (SC Faist Metalworking SRL) 2016-01-28
25 HOTARAREA NR.25 Din 28 ianuarie 2016 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea ( Transilvaniei) - Bors( SC Celestica Romania SRL) 2016-01-28
24 HOTARÂREA NR.24 Din 28 ianuarie 2016 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) - Bors (Celestica România SRL) 2016-01-28
23 HOTARAREA NR.23 Din 28 ianuarie 2016 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Piata Nucetului)- Bor (Celestica Romania SRL) 2016-01-28
22 HOTARAREA NR.22 Din 28 ianuarie 2016 privind eliberarea unei Licente de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Complex Peta)- Bors (Celestica Romania SRL) 2016-01-28
21 HOTARAREA Nr.21 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata afererenta obiectivului: ,Modernizare drum judetean DJ767D, kmO+OOO -2+100, Varciorog" 2016-01-28
20 HOTARAREANr.20 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata afererenta obiectivului: ,Modernizare DJ 767 B din DN 76- Tii ad- Copiicel- Serghi- DJ 767, km 0+000 -22+140, L=22,140 km 2016-01-28
19 HOTARAREA Nr.19 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata afererenta obiectivului: ,Modernizare drumjudefean DJ 709, km 75+942- 79+552, limitii Jude/- Talpos, judeful Bihor" 2016-01-28
18 HOTARÂREA Nr.18 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizata afererenta obiectivului: „Reabilitare si modernizare DJ 767 Dobresti – Vârciorog, sector de la km 10+940 la 27+500, L= 16,560 km ” 2016-01-28
17 HOTARAREA Nr.17 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice reactualizata afererenta obiectivului: ,Reabilitare DJ 792A Beliu- Tinea- Les, km 24+987- 67+696, L = 42,712 km, judejul Bihor" 2016-01-28
16 HOTARAREA Nr.16 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitatei a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii: "Drumul Judetean DJ 108 J Remefi- Stana de Vale, de la km 16+295 Ia km 33+510", judetul Bihor 2016-01-28
15 HOTARAREA Nr.15 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii: "Drumul Judefean DJ 108 K Remefi -limita jud. Cluj, de Ia km 13+190 Ia km 26+168, L = 12,978 km",judetul Bihor 2016-01-28
14 HOTARAREA Nr.14 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii: "Drumul Judetean DJ 764 A Beius- Stana de Vale de la km 0+000 Ia km 26+160", judetul Bihor 2016-01-28
13 HOTARÂREA NR.13 Din 28 ianuarie 2016 privind modificarea Anexei nr.l la Hotarârea Consiliului Judetean Bihor nr. 167/31.07.2012 privind validarea desemnarii nominale a membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru mandatul 2012-2016 2016-01-28
12 HOTARAREA Nr.12 Din 28 ianuarie 2016 privind constituirea in favoarea Asociatiei Salvatorilor Montani Bihor a unui drept de folosinta cu titlu gratuit asupra unui bun aflat in domeniul privat al Judetului 2016-01-28
11 HOTARÂREA Nr.11 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Retelei unitatilor de învatamânt special la nivelul Judetului Bihor pentru anul scolar 2016 - 2017 2016-01-28
10 HOTARAREA Nr.10 Din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea modificarii denumiriii a sediului Centrului scolar de Educatie lncluziva nr. 1 Valea lui Mihai in Centrul Scolar de Educattie Incluziva IRIS Oradea 2016-01-28
9 HOTARAREA NR.9 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2016-01-28
8 HOTARAREA NR.8 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pe anul2016 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2016-01-28
7 HOTARAREA NR.7 din 28 ianuarie 2016 privind promovarea unei actiuni in justitie, in contradictoriu cu Fundatia Romana pentru Tineret Bihor in vederea constatarii dizolvarii acesteia 2016-01-28
6 HOTARAREA NR.6 din 28 ianuarie 2016 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor 2016-01-28
5 HOTARAREA NR.5 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea taxelor locale, taxelor specialei tarifelor pentru anul fiscal 2016 2016-01-28
4 HOTARAREA NR.4 din 28 ianuarie 2016 privind validarea Dispozitiei nr. 1207/16.12.2015 a Pre edintelui Consiliului Judetean Bihor 2016-01-28
3 HOTARAREA NR.3 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea Acordului de cofinantare incheiat intre Judetul Bihor prin Consiliul Judetean Bihor si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana"a judetului Bihor, pe anul2016 2016-01-28
2 HOTARAREA NR.2 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate, pe anul 2016 2016-01-28
1 HOTARAREA NR.1 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea acoperirii defnitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015 2016-01-28