Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
277 H 277 din 12.12.2017 privind identificarea unui imobil, teren situat pe raza uneia din UAT Bihor pentru Centrul Cighid 2017-12-12
276 H 276 din 12.12.2017 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA 2017-12-12
275 H 275 din 12.12.2017 privind plata cotizatiei anuale ce revine ATOP in calitate de membru al ANATOP 2017-12-12
274 H 274 din 12.12.2017 privind modificarea anexei la HCJB nr.195 din 29.08.2017 2017-12-12
273 H 273 din 12.12.2017 privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.9 a HCJB nr.245 din 16.11.2017 2017-12-12
272 H 272 din 12.12.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Sanzador SRL pe traseul Oradea - Dobresti 2017-12-12
271 H 271 din 12.12.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni - Oradea 2017-12-12
270 H 270 din 12.12.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Nord West Bus SRL pe traseul Tauteu-Oradea 2017-12-12
269 H 269 din 12.12.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Razban Company SRL pe traseul Sacueni-Marghita 2017-12-12
268 H 268 din 12.12.2017 privind constituirea comisiei de solutionare a intampinarii inregistrata la Primaria Marghita sub nr.7223 din 28.09.2017 2017-12-12
267 H 267 din 12.12.2017 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 22423 din 01.06.2016 incheiat intre Tisza GH. Tisza Coloman si DGASPC 2017-12-12
266 H 266 din 12.12.2017 privind modificarea HCJB nr. 8 din 2013 2017-12-12
265 H 265 din 12.12.2017 privind aprobarea semnarii contractului linie de credit pentru finantarea obiectivului Construire, modernizare terminale pasageri 2017-12-12
264 H 264 din 12.12.2017 privind completarea HCJB nr.193 din 29.08.2017 2017-12-12
263 H 263 din 12.12.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 05.12.2017 2017-12-12
262 H 262 din 12.12.2017 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 - rectificat 2017-12-12
261 Hotărârea nr.261 din 27.11.2017 privind aprobarea cofinanțării din bugetul Județului Bihor - Consiliul Județean Bihor necesară realizării obiectivului: ”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108 K, L totală =12,893 km, Județul Bihor”,, în vederea implementării lui în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 2017-11-27
260 Hotărârea nr.260 din 27.11.2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate aferentă obiectivului: ”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ 108 K, L totală =12,893 km, Județul Bihor”, în vederea implementării lui în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020 2017-11-27
259 Hotărârea nr.259 din 27.11.2017 privind cofinanţarea din bugetul Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor a obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor” 2017-11-27
258 Hotărârea nr.258 din 27.11.2017 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice – rest de executat aferentă obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor” 2017-11-27
257 H 257 din 16.11.2017 privind aprobarea actualizarii devizului general cu principalii indicatori tehnico ec ptr obiectiv Alunecare teren DJ764A 2017-11-16
256 H 256 din 16.11.2017 privind trecerea din domeniul public al Judetului Bihor in domeniul public al Municipiului Oradea teren str. Piata Regele Ferdinand I, nr. 6 2017-11-16
255 H 255 din 16.11.2017 privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 3A et1 din imobil Palatul Moskovits Miksa 2017-11-16
254 H 254 din 16.11.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiu comercial de la parterul imobilului Hotel Parc 2017-11-16
253 H 253 din 16.11.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune ptr ap19 et.2 din imobil Palat Stern 2017-11-16
252 H 252 din 16.11.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra spatiilor comerciale de la parterul imobilului Hotel Parc 2017-11-16
251 H 251 din 16.11.2017 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a unor terenuri ptr obiectiv Traseu regional Transilvania N 2017-11-16
250 H 250 din 16.11.2017 privind cofinantarea din bugetul Judetului Bihor a obiectiv Reabilitare si modernizare DJ 767 DN76 2017-11-16
249 H 249 din 16.11.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico ec faza SF ptr obiectiv Reabilitare si modernizare DJ767 DN 76 2017-11-16
248 H 248 din 16.11.2017 privind preluncirea duratei de valabilitate a Acordului de locatiune nr. 2082 din 2011 2017-11-16
247 H 247 din 16.11.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 200 din 2016 2017-11-16
246 H 246 din 16.11.2017 privind aprobarea Statului de Functii al DGASPC Bihor 2017-11-16
245 H 245 din 16.11.2017 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul fiscal 2018 2017-11-16
244 H 244 din 16.11.2017 privind stabilirea preturilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2018 2017-11-16
243 H 243 din 16.11.2017 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul fiscal 2018 judet Bihor 2017-11-16
242 H 242 din 16.11.2017 privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 rectificat 2017-11-16
241 H 241 din 17.10.2017 privnd modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 214 din 2017hor nr. 214 din 2017 2017-10-17
240 H 240 din 17.10.2017 privind aprobarea cofinantarii din bugetul CJB necesara realizare obiectiv Traseu Regional Transilvania Nord DJ 764A, DJ 108J 2017-10-17
239 H 239 din 17.10.2017 privind modificarea HCJB nr.174 din 2016 2017-10-17
238 H 238 din 17.10.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Marinova Impex pe traseul Topa de Sus - Oradea 2017-10-17
237 H 237 din 17.10.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Marinova Impex pe traseul Tauteu-Cauaceu 2017-10-17
236 H 236 din 17.10.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Scorte Trans Com SRL pe traseul Oradea-Nojorid 2017-10-17
235 H 235 din 17.10.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Coderean Trans SRL pe traseul Oradea str.Transilvaniei-Magnoliei-Salonta 2017-10-17
234 H 234 din 17.10.2017 privind aprobarea modificarii tarifului practicat de SC Compania de Apa pentru serviciul public de canalizare-epurare in aria de operare 2017-10-17
234 H 234 din 17.10.2017 privind aprobarea modificarii tarifului practicat de SC Compania de Apa pentru serviciul public de canalizare-epurare in aria de operare 2017-10-17
233 H 233 din 17.10.2017 privind reactualizare documentatie tehnico-ec faza SF ptr obiectiv Traseu Regional Transilvania Nord DJ 764A, DJ 108J 2017-10-17
232 H 232 din 17.10.2017 privind actualizarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru RA Aeroportul Oradea 2017-10-17
231 H 231 din 17.10.2017 privind aprobarea Strategiei judetene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2021 2017-10-17
230 H 230 din 17.10.2017 privind aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini si al Contract furnizare servicii sociale Centrul Cadea 2017-10-17
229 H 229 din 17.10.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual din serviciile publice din subordinea CJB 2017-10-17
228 H 228 din 17.10.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparat specialitate CJB si institutii subordonate 2017-10-17
227 H 227 din 17.10.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual aparat specialitate CJB 2017-10-17
226 H 226 din 17.10.2017 privind aprobarea proiectului Realizarea planurilor de management pentru Siturile Natura 2000 aflate in custodia CJB 2017-10-17
225 H 225 din 17.10.2017 privind insusirea raportului de evaluare nr. 17687 din 18.09.2017 a imobil teen in suprafata 500mp Stana de Vale, Com. Budureasa 2017-10-17
224 H 224 din 17.10.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30.09.2017 2017-10-17
223 H 223 din 17.10.2017 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 - rectificat 2017-10-17
222 H 222 din 13.09.2017 privind declansarea procedurii de expropriere a terenului in suprafata de 3539 mp inscris in CF 50026 Bulz 2017-09-13
221 H 221 din 13.09.2017 privind aprobarea depunerii si cofinantarii proiectului Cultural treasury 2017-09-13
220 H 220 din 13.09.2017 privind modificarea HCJB nr. 207 din 29 august 2017 2017-09-13
219 H 219 din 13.09.2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locatiune nr.2082 din 10.11.2011 2017-09-13
218 H 218 din 13.09.2017 privind completarea anexei la HCJB nr.132 din 29.06.2017 2017-09-13
217 H 217 din 13.09.2017 privind retragerea dreptului de administrare a Liceului tehnologic George Baritiu Oradea 2017-09-13
216 H 216 din 13.09.2017 privnd infiintarea Liceului Tehnologic Special nr.1 Oradea 2017-09-13
215 H 215 din 13.09.2017 privind fuziunea prin absortie a Centrului Scolar de aducatie incluziva 1 Tileagd 2017-09-13
214 H 214 din 13.09.2017 privind incheierea unui contract de constituire drept de superficie intre Parohia Greco-Catolica Beius si jud. Biho 2017-09-13
213 H 213 din 13.09.2017 privind solicitarea trecerii unui teren din domeniul public al comunei Rieni in domeniul public al Jud. Bihor 2017-09-13
212 H 212 din 13.09.2017 privind aprobarea proiectului Proiect integrat pentru dezvoltare durabila in zona montana a jud. Bihor 2017-09-13
211 H 211 din 29.08.2017 privind modificarea si completarea master-planului privind infrastructura de apa si apa uzata jud. Bihor 2017-08-29
210 H 210 din 29.08.2017 privind solicitarea trecerii teren din domeniul public al comunei Curatele in dom public jud. Bihor 2017-08-29
209 H 209 din 29.08.2017 privind trecere teren din domeniul public com Budureasa in public jud Bihor 2017-08-29
208 H 208 din 29.08.2017 privind renuntarea judetului Bihor - Consiliul Judetean Bihor la achizitionarea imobil castel si teren Cighid 2017-08-29
207 H 207 din 29.08.2017 privind modificarea HCJB 160 din 2017 proiectul Reparatii capitale Muzeu 2017-08-29
206 H 206 din 29.08.2017 privind modificarea HCJ nr.3 din 2017 2017-08-29
205 H 205 din 29.08.2017 privind achiziționarea de servicii avocațiale de consultanta in dosar 7270-271-2017 2017-08-29
204 H 204 din 29.08.2017 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 2017-08-29
203 H 203 din 29.08.2017 privind modificarea HCJB 161 din 2014 aprobare Strategiei dezvoltare durabila a jud. Bihor 2014-2020 2017-08-29
202 H 202 din 29.08.2017 privind trecerea a 2 mijloace fixe din domeniul public Bihor si administrare Aeroport in privat ptr scoatere din functiune 2017-08-29
201 H 201 din 29.08.2017 privind accesul pe proprietatea publica a jud Bihor a dlui Balan Adrian Florin 2017-08-29
200 H 200 din 29.08.2017 privind eliberare licenta traseu SC Autoros ABC pe traseul Sacueni - Oradea 2017-08-29
199 H 199 din 29.08.2017 privind eliberare licenta traseu SC Fazati Trans pe traseul Hodos - Oradea 2017-08-29
198 H 198 din 29.08.2017 privind eliberare licenta traseu SC Sabmar SRL traseul Sacueni - Oradea 2017-08-29
197 H 197 din 29.08.2017 privind cofinatarea serviciilor de asistenta tehnica ptr dezvoltare infrastructura de apa 2017-08-29
196 H 196 din 29.08.2017 privind aprobarea planului de actiune perioada 2017-2020 pentru implementare strategie antidrog 2014-2020 2017-08-29
195 H 195 din 29.08.2017 privind modificarea si completarea comisiei componentei Comisiei pentru Protectia Copilului 2017-08-29
194 H 194 din 29.08.2017 privind aprobarea bugetului la Aeroport pe 2017 - rectificat 2017-08-29
193 H 193 din 29.08.2017 privind aprobarea garantarii unei linii de finantare revolving ptr construire terminale de pasageri Aeroport 2017-08-29
192 H 192 din 29.08.2017 privind aprobarea bugetului judetului Bihor si institutiilor subordonate pe anul 2017 rectificat 2017-08-29
191 H 191 din 27.07.2017 aprobarea protocolului de colaborare intre Ministerul Turismului si Judetul Bihor prin CJB 2017-07-27
190 H 190 din 27.07.2017 aprobarea bugetului local al Judetului Bihor pe anul 2017 rectificat 2017-07-27
189 H 189 din 27.07.2017 aprobarea cofinantarii din bugetul CJB necesara realizarii obiectivului Traseul Regional Transilvania Nord Drumul Apuseni DJ 764A DJ 108J 43375 km POR 20 2017-07-27
188 H 188 din 27.07.2017 reactualizarea documentatiei tehnico eco SF afeenta obiectivului Traseul Regional Transilvania Nord Drumul Apuseni DJ 764A DJ 108J 43375 km 2017-07-27
187 H 187 din 27.07.2017 modificarea Anexei HCJB 162 din 2014 pt stabilirea tarifelor de transport PJTP 2013 2019 completata si modificata prin HCJB 41 din 2015 si 239 din 2016 2017-07-26
186 H 186 din 27.07.2017 insusirea Raportului de evaluare nr. 11654 din 13.06.2017 Castel Cighid comuna Ciumeghiu in scopul achizitionarii pt functionarea CRRPAD Cighid 2017-07-26
185 H 185 din 27.07.2017 neexercitare dr preemtiune asupra ap 16 de la et 2 din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf si fiii Ordea str V Alecsandri 1 2017-07-27
184 H 184 din 27.07.2017 revocarea dreptului de administrare al DGASPC si constituirea dreptului de administrare in fav CSEI Orizont Oradea asupra spatiului din Traian Lalescu 3 2017-07-27
183 H 183 din 27.07.2017 insusirea planului de situatie si a planului cadastral al imobilului situat in Oradea str Republicii 35 aflat in domeniul public al JB 2017-07-27
182 H 182 din 27.07.2017 stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJB din 01.07.2017 2017-07-27
181 H 181 din 27.07.2017 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Planului de investitii la SC PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL pe anul 2017 2017-07-27
180 H 180 din 27.07.2017 aprobarea asocierii dintre JB Tileagd si Sacueni in cadrul SC PARCURI INDUSTRIALE BIHOR si majorarea capitalului societatii cu aport in natura 2017-07-27
179 H 179 din 27.07.2017 aprobarea Statului de functii la Centrul Judetean pt Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor 2017-07-27
178 H 178 din 27.07.2017 stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din serviciile publice din subordinea CJB 2017-07-27
177 H 177 din 27.07.2017 desemnarea unui reprezentant al CJB in Colegiul Director al DDIP Bihor 2017-07-27
176 H 176 din 27.07.2017 incheierea Protocolului de colaborare intre CJB DGASPC DSP SAJB ISJB CJRAEB pt punerea in aplicare a Ordinului nr 1985 2017-07-27
175 H 175 din 27.07.2017 exercitarea cu caracter temporar a functiei de conducere de director la UAMSP Nucet 2017-07-27
174 H 174 din 27.07.2017 constatarea incetarii de drept a CIM al dl Lucaciu Ioan director la UAMSP Nucet 2017-07-27
173 H 173 din 27.07.2017 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL pe anul 2017 2017-07-27
172 H 172 din 27.07.2017 aprobarea Statului de functii la Scoala de arte Francisc Hubic Oradea 2017-07-27
171 H 171 din 27.07.2017 aprobarea Statului de functii la Directia Social Comunitara Bihor 2017-07-27
170 H 170 din 27.07.2017 aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a ROF ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Popesti 2017-07-27
169 H 169 din 27.07.2017 modificarea Statului de functii la Spitalul de Psihiatrie Nucet 2017-07-27
168 H 168 din 27.07.2017 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 iunie 2017 2017-07-27
167 H 167 din 29.06.2017 privind modificarea HCJB nr 73 din 28.03.2017 2017-06-29
166 H 166 din 29.06.2017 privind aprobarea acordului cadru de colaborare pentru implementarea proiectelor cuprinse in traseul regional Transilvania Nord 2017-06-29
165 H 165 din 29.06.2017 privind constatarea schimbarii sediului societatii Parcuri Industriale Bihor 2017-06-29
164 H 164 din 29.06.2017 privind aprobare proiect conservarea, protectia si promovarea naturii de ambele parti ale frontierei romano-ungare 2017-06-29
163 H 163 din 29.06.2017 privind retragerea dreptului de administrare a LIC Ioan Bococi si constituire drept administrare ptr Mun. Oradea imobil str. T. Vladimirescu 42 2017-06-29
162 H 162 din 29.06.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 174 din 30.08.2017 2017-06-29
161 H 161 din 29.06.2017 privind aprobarea monografiei economico-militare a judetului Bihor 2017-06-29
160 H 160 din 29.06.2017 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect Reparatii capitale sediu nou Muzeu 2017-06-29
159 H 159 din 29.06.2017 privind actualizarea indicatori tehnico-ec faza dali ptr proiectul reparatii capitale si amenajari interioare sediu nou Muzeul Tarii crisurilor 2017-06-29
158 H 158 din 29.06.2017 privind inchirierea unui imobil ptr. desfasurarea activitatii Institutiei Arhitectului Sef 2017-06-29
157 H 157 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-magazin Penny-Viisoara-Parc2-Ruta22 2017-06-29
156 H 156 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-magazin Penny-Petreu-Depozit - Ruta 23 2017-06-29
155 H 155 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-magazin Penny-Petreu-Depozit-Marghita-ANL - ruta 24 2017-06-29
154 H 154 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL pe traseul suplacu de Barcau-Platforma IND-Balc-suplacu de Barcau-Platforma IND Ruta 4 2017-06-29
153 H 153 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Tauteu-Suplacu de Barcau-Platforma IND - Ruta 2 2017-06-29
152 H 152 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Oradea-Suplacu de Barcau-Platforma IND - Ruta 1 2017-06-29
151 H 151 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-ANL-Suplacu de Barcau-Platforma IND(Ruta 6) 2017-06-29
150 H 150 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseu Suplacu de Barcau-Platforma IND-Cuzap-Suplacu de Barcau-Birouri (Ruta 15) 2017-06-29
149 H 149 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-Magazin Penny-Suplacu de Barcau-platforma IND - Ruta 16 2017-06-29
148 H 148 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Suplacu de Barcau-Platforma IND-Saldabagiu de Barcau-Birouri - Ruta 17 2017-06-29
147 H 147 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-magazin Penny-Foglas-Parc 48 - Ruta 19 2017-06-29
146 H 146 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-ANL-Sacueni-Parc 1 - Ruta 21 2017-06-29
145 H 145 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-Magazin Penny-Boianu Mare-Marghita-ANL-Ruta 25 2017-06-29
144 H144 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-Magazin Penny-Suplacu de Barcau-Platforma IND (SC OMV Petrom SA (Ruta5) 2017-06-29
143 H 143 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Marghita-ANL-Suplacu de Barcau-platforma IND (Ruta 7) 2017-06-29
142 H 142 din 29.06.2017 privind eliberarea unei licente traseu ptr SC Tur Cento Trans SRL pe traseul Suplacu de barcau - Platforma IND-Almasu Mare-(Ruta 18) 2017-06-29
141 H 141 din 29.06.2017 privind eliberarea unei licente traseu ptr SC Regal Travel SRL pe traseul Sacueni - Oradea (SC Gi Carol SRL) 2017-06-29
140 H 140 din 29.06.2017 privind eliberarea unei licente traseu ptr. SC Regal Travel SRL pe traseul Sacueni - Oradea (SC Dalia Shoes SRL) 2017-06-29
139 H 139 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr SC Autoros ABC SRL pe traseul Oradea - Autogara SC Intrans SRL - Biharia (SC Cavalli Wood Interiors SRL 2017-06-29
138 H 138 din 29.06.2017 privind eliberarea unei licente de traseu ptr SC Autoros ABC SRL pe traseul Sacueni - Santion (SC Reropam SRL) 2017-06-29
137 H 137 din 29.06.2017 privind eliberarea unei licente de traseu ptr. SC Ganesha Agroprest srl pe traseul Budoi - Marghita (SC Zetakappa SRL) 2017-06-29
136 H 136 din 29.06.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Ganesha Agroprest SRL pe traseul Budoi - Marghita 2017-06-29
135 H 135 din 29.06.2017 privind constituirea dreptului de folosinta cu titlu gratuit in favoarea DGASPC Bihor asupra spatiu din imobil str.Corneliu Coposu nr.2 ptr centrul Wilhelmina 2017-06-29
134 H 134 din 29.06.2017 privind insusirea planului de situatie si planului cadastral a imobilului situat in Nucet str. Pescarusului nr. 5 2017-06-29
133 H 133 din 29.06.2017 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 22423 din 01.06.2016 incheiat intre Tisza GH. si DGASPB Bihor 2017-06-29
132 H 132 din 29.06.2017 privind constituirea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Centrului Militar Judetean BH asupra bunuri de inventar 2017-06-29
131 H 131 din 29.06.2017 privind constituirea dreptului de folosinta cu titlu gratuit in favoarea Inspectoratului pentru situatii de Urgenta Crisana asuprabunuri de inventar 2017-06-29
130 H 130 din 29.06.2017 privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Muzeului Tarii Crisurilor Casa Pompelor si rezervor apa - Armatei Romane nr.1A 2017-06-29
129 H 129 din 29.06.2017 privind prelungirea duratei contractului de folosinta cu titlu gratuit incheiat intre Judetul Bihor si Fundatia Festival International de teatru 2017-06-29
128 H 128 din 29.06.2017 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de dezvoltare si implementare proiecte 2017-06-29
127 H 127 din 29.06.2017 privind majorarea capitalului social la SC Parcuri Industriale Bihor SRL 2017-06-29
126 H 126 din 29.06.2017 privind constatarea retragerii Agentiei de dezvoltare locala Oradea din calitatea de asociat la SC Parcuri Industriale 2017-06-29
125 H 125 din 29.06.2017 privind aprobarea Organigramei, stat de functii, ROF ale RA Aeroportul Oradea 2017-06-29
124 H 124 din 29.06.2017 privind modificarea Statului de Functii ale Directiei de Evidenta a Persoanelor 2017-06-29
123 H 123 din 29.06.2017 privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF al Bibliotecii Judetene GH. Sincai 2017-06-29
122 H 122 din 29.06.2017 privind aprobarea organigramei, stat functii, si a ROF ale UAMS de psihiatrie Nucet 2017-06-29
121 H 121 din 29.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Stat functii, ROF ale Teatrului Szigligeti Szinhaz 2017-06-29
120 H 120 din 29.06.2017 privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul de Administratie al spital de Psihiatrie Stei 2017-06-29
119 H 119 din 29.06.2017 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor 2017-06-29
118 H 118 din 29.06.2017 privind desemnarea reprezentantului CJB in Comisia judeteana BH pentru stabilire drept proprietate privata terenuri 2017-06-29
117 H 117 din 29.06.2017 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si institutiilor subordonate pe anul 2017 rectificat 2017-06-29
116 H 116 din 23.05.2017 privind amanarea pronuntarii asupra solicitarii formulate de catre SC Selina SRL prin cererea nr.7413 din 10.04.2017 2017-05-23
115 H 115 din 23.05.2017 privind aprobarea contributiei JB la cofinantarea proiectului Fazarea proiectului Sistem de management integrat deseuri JB 2017-05-23
114 H 114 din 23.05.2017 aprobare promovare in instanta actiune cu obiect constatare nulitate contract vanzare cumparare ptr imobil str. N. Grigorescu nr.1 corp B 2017-05-23
113 H 113 din 23.05.2017 pentru modificarea HCJB nr.174 din 30.08.2017 privind validarea desemnarii nominale a membrilor ATOP mandat 2016-2020 2017-05-23
112 H 112 din 23.05.2017 privind modificarea si completarea Anexelor nr. 3 si 4 ale HCJB nr 294 din 21.12.2012 2017-05-23
111 H 111 din 23.05.2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a Acord locatiune nr.2082 din 10.11.2017 Muzeu 2017-05-23
110 H 110 din 23.05.2017 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului reprezentand cabinet stomatologic str. M Kogalniceanu nr.16 2017-05-23
109 H 109 din 23.05.2017 privind aprobarea modificarii planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate CJB 2017-05-23
108 H 108 din 23.05.2017 privind demararea procedurii de selectie pentru postul vacant de administrator in cadrul CA la RA Aeroportul Oradea 2017-05-23
107 H 107 din 23.05.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie la Regia Autonoma Aeroportul Oradea 2017-05-23
106 H 106 din 23.05.2017 privind rectificarea denumirii Centrului medico-social de Psihiatrie Nucet in UAMS de Psihiatrie Nucet 2017-05-23
105 H 105 din 23.05.2017 privind desemnarea unui reprezentant in consiliul consultativ la Unitatea de asistenta medico-sociala Popesti 2017-05-23
104 H 104 din 23.05.2017 privind aprobarea Statului de functii si a ROF a Directiei de Evidenta a Persoanelor Bihor 2017-05-23
103 H 103 din 23.05.2017 privnd stabilire contrbutie personala lunara beneficiari internati unitati asiatenta medico-sociale subordonate CJB 2017-05-23
102 H 102 din 28.04.2017 privind prelungirea duratei contractului de folosinta cu titlu gratuit incheiat cu Institutia Prefectului Bihor 2017-04-28
101 H 101 din 28.04.2017 privnd constituirea Comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii judeteni prin vot secret 2017-04-28
100 H 100 din 25.04.2017 privind modificarea HCJB nr.149 din 2016 2017-04-25
99 H 99 din 25.04.2017 privind exprimare acord ptr. infiintarea, organizarea si functionarea unui Compartiment de Adictii cu 12 paturi 2017-04-25
98 H 98 din 25.04.2017 privind repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA si impozit pe venit pe 2017 si estimari 2018-2020 2017-04-25
97 H 97 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. Puscau Trans pe traseul Oradea (b-dul Decebal) - Santion 2017-04-25
96 H 96 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu ptr Puscau Trans pe traseul Oradea (str. Transilvaniei) - Santion 2017-04-25
95 H 95 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. Puscau Trans pe traseul Oradea (piata Nucetului - Calea Aradului) - Santion 2017-04-25
94 H 94 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu ptr Puscau Trans pe traseul Oradea (Nucetului - calea Clujului) - Santion 2017-04-25
93 H 93 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu Puscau Trans pe traseul Oradea (Republicii) - Santion 2017-04-25
92 H 92 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu Marinova Impex pe traseul Sacueni - Oradea 2017-04-25
91 H 91 din 25.04.2017 privind eliberare licenta traseu Marinova Impex pe traseu Topa de Sus - Oradea 2017-04-25
90 H 90 din 25.04.2017 privind modificarea Statului de Functii la Spitalul de Psihiatrie Nucet 2017-04-25
89 H 89 din 25.04.2017 pentru modificarea HCJB nr.3 din 2017 2017-04-25
88 H 88 din 25.04.2017 privind acordare drept uz si servitute catre Electrica Transilvania Nord asupra teren Borsului 5 2017-04-25
87 H 87 din 25.04.2017 pentru modificarea si completarea HCJB nr 154 din 28.07.2015 2017-04-25
86 H 86 din 25.04.2017 privind inaintarea unei actiuni in constatare in contradictoriu cu PNL filiala Bihor 2017-04-25
85 H 85 din 25.04.2017 privind insusirea planului de amplasament ptr imobil str. T. Vladimirescu nr. 42 2017-04-25
84 H 84 din 25.04.2017 privind aprobarea bugetului la RA Aeroportul Oradea pe anul 2017 2017-04-25
83 H 83 din 25.04.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.03.2017 2017-04-25
82 H 82 din 25.04.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016 2017-04-25
81 H 81 din 25.04.2017 privind achizitionarea de catre RA Aeroportul Oradea a unor servicii avocatiale in dosar 5201-111-2016 2017-04-25
80 H 80 din 11.04.2017 privind neexercitarea drept preemtiune asupra ap 10A din imobil Casa Adorjan II str. Patriotilor nr.4 2017-04-11
79 H 79 din 28.03.2017 priv aprob declarare recursului impotriva sentintei nr. 657 din 2017 2017-03-28
78 H 78 din 28.03.2017 privind depunerea unei cereri de interventie accesorie in dosar nr 1881-111-2016 2017-03-28
77 H 77 din 28.03.2017 pentru modificare HCJB 154 din 2016 2017-03-28
76 H 76 din 28.03.2017 privind acordul CJB ptr externalizare serviciu intocmire docum cadastral 2017-03-28
75 H 75 din 28.03.2017 privind aprobare cofinantare obiectiv DJ 108K L=12,893 2017-03-28
74 H 74 din 28.03.2017 privind aprobare cofinantare realizare obiectiv DJ764A, DJ 108J L=43,375 2017-03-28
73 H 73 din 28.03.2017 privind aprob doc tehnic-ec faza SF obiectiv DJ108K L=12,893km 2017-03-28
72 H 72 din 28.03.2017 privind actualiz doc tehnico-ec faza SF ptr obiectiv DJ764A, DJ 108J L=43,375 km 2017-03-28
71 H 71 din 28.03.2017 privind modificarea anexei la HCJB nr 77 din 2016 2017-03-28
70 H 70 din 28.03.2017 eliberare licenta traseu SC CDI Transport Intern si International 2017-03-28
69 H 69 din 28.03.2017 privind elib licenta traseu ptrOvitrans traseul Curtuiseni-Simian-Valea 2017-03-28
68 H 68 din 28.03.2017 privind eliberare licenta traseu ptr Ovitrans traseul Curtuiseni-Valea lui Mihai 2017-03-28
67 H 67 din 28.03.2017 priv eliberare licenta traseu ptr SC Ovitrans SRL traseul Simian-Valea lui Mihai 2017-03-28
66 H 66 din 28.03.2017 privind eliberare licenta traseu ptr SC Tesan Prest SRL pe traseul Oradea-Bors 2017-03-28
65 H 65 din 28.03.2017 privind eliberare licenta traseu ptr. SC Tesan Prest SRL traseul Salard - Bors 2017-03-28
64 H 64 din 28.03.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest SRL traseul Sacueni-Bors 2017-03-28
63 H 63 din 28.03.2017 privind eliberare licenta traseu pentru SC Tesan Prest SRL pe traseul Beius -Bors 2017-03-28
62 H 62 din 28.03.2017 privind stabilirea componentei Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism 2017-03-28
61 H 61 din 28.03.2017 privind modificarea si completarea HCJB nr 157 din 2016 si a anexelor 1 si 2 la HCJB nr 174 din 2016 2017-03-28
60 H 60 din 28.03.017 privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul de Administratie la Liceul Ioan Bococi Oradea 2017-03-28
59 H 59 din 28.03.2017 privind desemnarea unui reprezentant al JB in AGA la SC Paza si Protectie SRL 2017-03-28
58 H 58 din 28.03.017 privind inlocuirea reprezentantului CJB in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala Bihor 2017-03-28
57 H 57 din 28.03.2017 privind constatarea desfiintarii Camerei Agricole Bihor 2017-03-28
56 H 56 din 28.03.2017 privind aprobarea organigramei, stat funcii, ROF ale Spitalului de Psihiatrie Nucet 2017-03-28
55 H 55 din 28.03.2017 privind aprobarea Organigrama, Stat Functii, ROF la Muzeul Tarii Crisurilor Oradea 2017-03-28
54 H 54 din 28.03.2017 privind aprobarea statului de functii al Filarmonicii de Stat Oradea 2017-03-28
53 H 53 din 28.03.2017 privind stabilirea costului mediu anual si lunar pentru un copil si o pers adulta beneficiari protect speciala DGASPC Bihor 2017-03-28
52 H 52 din 28.03.2017 privind aprobarea Statului de Functii la CJCPCT Bihor 2017-03-28
51 H 51 din 28.03.2017 privind aprobare acorduri parteneriat incheiate intre DGASPC cu ASCO, UAT Bors, UAT Paleu, UAT Salonta 2017-03-28
50 H 50 din 28.03.2017 privind prelungire durata valabilitate Acord locatiune nr. 2082 din 2011 incheiat intre Episcopia Romano-catolica si Muzeu 2017-03-28
49 H 49 din 28.03.2017 privind aprobarea acordului de cofinantare incheiat intre Judetul Bihor si ISU Crisana 2017-03-28
48 H 48 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2017 2017-03-28
47 H 47 din 03.03.2017 privind cofinantarea din bugetul JB a obiectiv Reabilitare si modernizare drum DJ 767 Sambata-Dobresti si Dobresti-Luncasprie 2017-03-03
46 H 46 din 03.03.2017 privind aprobare chelt ptr obiectiv investitii Reabilitare si modernizare drum Sambata-Dobresti si Dobresti-Luncasprie 2017-03-03
45 H 45 din 03.03.2017 privind cofinantarea din bugetul JB a obiectiv Reabilitare si modernizare drum Sustiu-Limita de judet Arad (Moneasa) 2017-03-03
44 H 44 din 03.03.2017 privind cofinantarea din buget JB a obiectiv Reabilitare si modernizare DJ 764 Beius-Rosia-Astileu-Alesd 2017-03-03
43 H 43 din 03.03.2017 privind cofinantarea din bugetul JB a obiectiv Reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca 2017-03-03
42 H 42 din 03.03.2017 privind cofinantarea din bugetul JB a obiectiv Reabilitare si modernizare DJ 767 A Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi 2017-03-03
41 H 41 din 03.03.2017 privind reactualizarea doc tehnico-ec aferenta obiectiv Reabilitare si modernizare DJ764 Beius-Rosia-Astileu-Alesd 2017-03-03
40 H 40 din 03.03.2017 privind aprobarea doc tehnico-ec faza SF la obiectiv Reabilitare si moderniz DJ763A Sustiu-Limita Judet Arad (Moneasa) 2017-03-03
39 H 39 din 03.03.2017 privind reactualizarea doc tehnico-ec ptr obiectiv reabilitare DJ 795 Salonta-Tinca 2017-03-03
38 H 38 din 03.03.2017 privind reactualizarea doc tehnico-ec rest de execut ptr obiectiv Reabilit si modern DJ 767 Uileacu de Cris-Balaia-Burzuc-Sirbi 2017-03-03
37 H 37 din 03.03.2017 privind modificarea si completarea HCJB 195 din 2016 modificata si completata prin HCJB nr. 238 din 2016 2017-03-03
36 H 36 din 03.03.2017 privind exercitarea dreptului de preemtiune asupra corp B din imobil situat in Oradea str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1 2017-03-03
35 H 35 din 03.03.2017 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA si cotele defalcate din impozit pe venit pe anul 2017 si estimari 2018-2020 2017-03-03
34 H 34 din 14.02.2017 privind achizitionarea unor servicii avocatiale de consultanta, asistenta si reprezentare in dosar nr 4129-111-2016 2017-02-14
33 H 33 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Codrean Trans SRL pe traseul Sacueni - Cauaceu (SC PGS Sofa 2017-02-14
32 H 32 din 14.02.2017 privind eliberearea unei licente de traseu pentru SC Marinova Impex SRL pe traseul Sacueni - Oradea (SC Shinheung Electronics SRL 2017-02-14
31 H 31 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Marinova Impex SRL pe traseul Oradea - Santandrei (SC Capirom SRL) 2017-02-14
30 H 30 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licenta traseu pentru SC Marinova Impex SRL, pe traseul Hodos - Oradea (SC Bihore SRL) 2017-02-14
29 H 29 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Marinova Impex SRL, pe traseul Sacueni - Oradea (SC Bihore SRL) 2017-02-14
28 H 28 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Razban Company SRL, pe traseul Popesti - Tileagd (SC Bene International SRL) 2017-02-14
27 H 27 din 14.02.2017 privind eliberarea unei licente de traseu pentru SC Acular Com SRL pe traseul Tauteu - Oradea (SC Ada Fabrica de Mobila SRL 2017-02-14
26 H 26 din 14.02.2017 privind cofinantarea din bug Jud BH a obiectiv modernizare DJ 767b Tasad - Copacel - Serghis 2017-02-14
25 H 25 din 14.02.2017 privind cofinantarea din bug Jud BH a obiectivului reabilitare DJ 792 a Beliu - Tinca - Les 2017-02-25
24 H 24 din 14.02.2017 privind reactualizarea doc tehnico-ec aferenta obiectivului modernizare DJ 767b Tasad - Copacel - Sergis 2017-02-14
23 H 23 din 14.02.2017 privind reactualizarea doc tehnico -ec aferenta obiectivului reabilitare DJ 792 Beliu - Tinca - Les 2017-02-14
22 H 22 din 14.02.2017 privind aprobarea doc tehnico-ec reactualizate pentru obiectivul Construire, extindere si modernizare terminale de pasageri Aeroportul Oradea 2017-02-14
21 H 21 din 14.02.2017 privind aprobarea profilului consiliului de administratie la RA Aeroportul Oradea 2017-02-14
20 H 20 din 14.02.2017 privind constatarea incheierii unor contracte de furnizare servicii sociale ca urmare proced externaliz serv soc la DGASPC 2017-02-14
19 H 19 din 14.02.2017 privind insusirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile str. Armatei Romane nr 1A 2017-02-14
18 H 18 din 14.02.2017 privind insusirea raportului de pentru bunurile imobile com. Bratca, sat Valea Crisului nr.146 2017-02-14
17 H 17 din 14.02.2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a acordului de locatiune 2082 din 2011 incheiat intre EP Romano-Catolica - CJB si Muzeu 2017-02-14
16 H 16 din 14.02.2017 privind modificarea HCJB nr.31 din 2016 2017-02-14
15 H 15 din 14.02.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bug local rezultat la incheierea ex bug 2016 2017-02-14
14 H 14 din 14.02.2017 privind validarea dispozitiei nr 843 din 2016 a Presedintelui CJB 2017-02-14
13 H 13 din 14.02.2017 privind incetarea si validarea unui mandat de consilier judetean 2017-02-14
12 HCJ nr 12 din 31.01.2017 priv cofinant buget JB reabilit DJ 767 Dobresti Varciorog 2017-01-31
11 HCJ nr 11 din 31.01.2017 priv cofinantarea din bugetul JB a obiectiv modernizare DJ 767D Varciorog 2017-01-31
10 HCJ nr 10 din 31.01.2017 reactualizare doc tehnic - ec obiectiv reabilit si moderniz DJ 767 Dobresti - Varciorog 2017-01-31
9 HCJ nr 9 din 31.01.2017 priv reactualizare doc tehnic -ec ptr obiectiv modernizare DJ 767D Varciorog 2017-01-31
8 HCJ nr 8 din 31.01.2017 aprob doc tehn - ec ptr obiectiv infiintare centru preg salvat montani 2017-01-31
7 HCJ nr 7 din 31.01.2017 priv constit in favoarea salv montani drept folos gratuit bunuri dom privat JB 2017-01-31
6 HCJ nr 6 din 31.01.2017 eliberare licenta traseu SCAndy Trans pe traseul Sacueni - Oradea 2017-01-31
5 HCJ nr 5 din 31.01.2017 eliberare licenta traseu SC Andy Trans pe traseul Parhida - Diosig 2017-01-31
4 HCJ nr 4 din 31.01.2017 eliberare licenta traseu SC Andy Trans pe tras Salacea - Diosig 2017-01-31
3 HCJ nr 3 din 31.01.2017 privind aprob retelei unitat de invat special anul sc. 2017 - 2018 2017-01-31
2 HCJ nr 2 din 31.01.2017 privind aprobarea scrisorii de asteptari la RA Aeroportul Oradea 2017-01-31
1 HCJ nr 1 din 31.01.2017 neexercitare drept preemtiune ptr ap 7 imobil Palat Moskovits, str. V Alecsandri 1 2017-01-31