Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
248 H 248 din 18.12.2018 privind aprobarea participării Județului Bihor prin Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bihor, în calitate de partener, la proiectul ”TEAM - UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, a bugetului proiectului și a tuturor cheltuielilor legate de proiect 2018-12-18
247 H 247 din 18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statelor de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-12-18
246 H 246 din 18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “Campus școlar pentru învățământ special din municipiul Oradea” 2018-12-18
245 H 245 din 18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul: “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” 2018-12-18
244 H 244 din 18.12.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului 19 din imobilul monument istoric Palatul Moskovits Adolf și fiii, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.1 2018-12-18
243 H 243 din 18.12.2018 privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile situate în Oradea, Calea Aradului nr.80, aflate în domeniul public al județului Bihor, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a domeniului public al județului Bihor. 2018-12-18
242 H 242 din 18.12.2018 privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului pentru R.A. Aeroportul Internațional Oradea 2018-12-18
241 H 241 din 18.12.2018 privind aprobarea Harta strategică de zgomot R.A. Aeroportul Internațional Oradea 2018-12-18
240 H 240 din 18.12.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Teșan Prest SRL, pe traseul Popești – Borș (SC Celestica (România) SRL) 2018-12-18
239 H 239 din 18.12.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Teșan Prest SRL, pe traseul Marghita – Borș (SC Celestica (România) SRL) 2018-12-18
238 H 238 din 18.12.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Teșan Prest SRL, pe traseul Tăuteu – Borș (SC Celestica (România) SRL) 2018-12-18
237 H 237 din 18.12.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Razban Company SRL, pe traseul Popești – Marghita (SC Gimacoti SRL) 2018-12-18
236 H 236 din 18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2018-12-18
235 H 235 din 18.12.2018 privind aprobarea Acordurilor de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor cu Direcția de Asistență Socială Oradea, Comuna Paleu, Comuna Borș, Comuna Hidișelu de Sus și Municipiul Salonta 2018-12-18
234 H 234 din 18.12.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Asociaților la Centrul pentru arii protejate și dezvoltare durabilă-Bihor 2018-12-18
233 H 233 din 18.12.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bihor 2018-12-18
232 H 232 din 18.12.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transilvania Tour S.A. 2018-12-18
231 H 231 din 18.12.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018 - rectificat 2018-12-18
230 H 230 din 18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte 2018-12-18
229 H 229 din 18.12.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții şi a Regulamentului de Organizare şi Funcționare ale Muzeului Țării Crișurilor Oradea–Complex Muzeal 2018-12-18
228 H 228 din 18.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Universitatea Oradea, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. în vederea realizării și exploatării Parcului Științific și Tehnologic Bihor 2018-12-18
227 H 227 din 10.12.2018 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean 2018-12-10
226 H 226 din 20.11.2018 desemnare persoana director DGASPC 2018-11-20
225 H 225 din 20.11.2018 privind detasare Puia la CJB 2018-11-20
224 H 224 din 20.11.2018 privind incetarea detasarii d-lui Puia Lucian Calin la DEP 2018-11-20
223 H 223 din 20.11.2018 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor asupra imobilului teren în suprafață totală de 29.528 mp, nr. cadastral 54845 înscris în CF nr. 54845 Ciumeghiu și nr. cadastral 54843 înscris în CF nr. 54843 Ciumeghiu, aflat în domeniul public al Județului Bihor, în vederea construirii unui nou Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități 2018-11-20
222 H 222 din 20.11.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor 2018-11-20
221 H 221 din 20.11.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ”Regina Maria” Oradea 2018-11-20
220 H 220 din 20.11.2018 privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul fiscal 2019, pentru judeţul Bihor 2018-11-20
219 H 219 din 20.11.2018 privind stabilirea preţurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2019 2018-11-20
218 H 218 din 20.11.2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Bihor la proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2018-11-20
217 H 217 din 20.11.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice – ”VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială: Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 2018-11-20
216 H 216 din 20.11.2018 privind aprobarea Planul de acțiune pentru gestionarea zgomotului pentru DJ 797 (km 2 566 – km 10 000) 2018-11-20
215 H 215 din 20.11.2018 privind aprobarea Harta strategică de zgomot pentru sectorul de drum DJ 797 km 2 566-10 000 2018-11-20
214 H 214 din 20.11.2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 195 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Trans Aleșd S.A., pe traseul Peștere - Aleșd (Liceul Teoretic ‘’Constantin Șerban’’) 2018-11-20
213 H 213 din 20.11.2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 194 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Trans Aleșd S.A., pe traseul Cacuciu Vechi - Aleșd (Liceul Teoretic ‘’Constantin Șerban’’) 2018-11-20
212 H 212 din 20.11.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Valenti Impex SRL, pe traseul Poclușa de Barcău – Marghita (SC Leoni wiring systems Arad SRL) 2018-11-20
211 H 211 din 20.11.2018 privind modificarea Statului de Funcții al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor 2018-11-20
210 H 210 din 20.11.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie Nucet 2018-11-20
209 H 209 din 20.11.2018 privind constatarea încheierii unor contracte de furnizare servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor 2018-11-20
208 H 208 din 20.11.2018 privind demararea procedurii de selecție pentru posturile de administrator rămase vacante în Consiliul de Administrație la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. 2018-11-20
207 H 207 din 20.11.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliul Județean Bihor nr. 181 din 30.08.2016 2018-11-20
206 H 206 din 20.11.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” de către Autoritatea Publică Tutelară 2018-11-20
205 H 205 din 20.11.2018 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 22423/01.06.2016, încheiat între Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-11-20
204 H 204 din 20.11.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 136/2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor 2018-11-20
203 H 203 din 20.11.2018 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.196/2018 2018-11-20
202 H 202 din 20.11.2018 privind aprobarea bugetului judetului bihor rectificat 2018-11-20
201 H 201 din 23.10.2018 privind aprobarea participării Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor în cadrul proiectului „Consolidarea inovației sociale și a competențelor antreprenoriale la elevii de liceu prin inițierea unui nou sistem de învățare” ( „Strenghthening social innovation and entrepreneurial spirit of secundary schools’ students by using highly innovative Learning System”) în cadrul Programului Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării 2018-10-23
200 H 200 din 23.10.2018 privind acordul pentru ținerea de îndată și fără îndeplinirea vreunei formalități a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la care U.A.T. Județul Bihor este Acționar Majoritar, conform prevederilor Art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile 2018-10-23
199 H 199 din 23.10.2018 privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 136 din 28.08.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, precum și modificarea Anexei nr. 2 2018-10-23
198 H 198 din 23.10.2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 84 din 14.06.2018 2018-10-23
197 H 197 din 23.10.2018 privind solicitarea de trecere a imobilului teren în suprafață totală de 29.528 mp, nr. cadastral 54845 înscris în CF nr. 54845 Ciumeghiu și nr. cadastral 54843 înscris în CF nr. 54843 Ciumeghiu, din domeniul public al Comunei Ciumeghiu în domeniul public al Județului Bihor, în vederea construirii unui nou Centru de Recuperare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități 2018-10-23
196 H 196 din 23.10.2018 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022 2018-10-23
195 H 195 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de SC Trans Aleșd SA, pe traseul Peștere - Aleșd (Liceul Teoretic ‘’Constantin Șerban’’) 2018-10-23
194 H 194 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de SC Trans Aleșd SA, pe traseul Cacuciu Vechi - Aleșd (Liceul Teoretic ‘’Constantin Șerban’’) 2018-10-23
193 H 193 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Teșan Prest SRL, pe traseul Sălard – Oradea ( SC Real Hyper Magazine SRL) 2018-10-23
192 H 192 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni – Biharia (SC PGS SOFA 2018-10-23
191 H 191 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Pușcău Trans SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Galassini Group SRL) 2018-10-23
190 H 190 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Pușcău Trans SRL, pe traseul Oradea – Borș (SC Vitrerom SRL) 2018-10-23
189 H 189 din 23.10.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Marinova Impex SRL, pe traseul Sâniob – Oradea (SC Turnătorie Iberica SRL) 2018-10-23
188 H 188 din 23.10.2018 pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 131 din 2018 2018-10-23
187 H 187 din 23.10.2018 privind modificarea Hotararii nr. 125 din 2018 a Consiliului Judetean Bihor 2018-10-23
186 H 186 din 23.10.2018 privind modificarea Hotararii nr. 123 din 2018 a Consiliului Judetean Bihor 2018-10-23
185 H 185 din 23.10.2018 privind respingerea plângerii prealabile nr. 20127/02.10.2018 înaintată de către dl. Puia Lucian Călin 2018-10-23
184 H 184 din 23.10.2018 privind aprobarea încheierii unor convenții de colaborare având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și modernizarea serviciilor sociale ale DGASPC Bihor 2018-10-23
183 H 183 din 23.10.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 160/25.09.2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-10-23
182 H 182 din 23.10.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. pentru anul 2018 2018-10-23
181 H 181 din 23.10.2018 privind revocarea dreptului de administrare a Muzeului Țării Crișurilor Oradea, asupra imobilului Cabana Vadu Crișului, format din construcție și teren, înscris în CF nr. 50303 Vadu Crișului, aflat în domeniul public al Județului Bihor, în vederea stabilirii destinației imobilului de Centru Multifuncțional de Monitorizare, Protecție și Conservare a Naturii 2018-10-23
180 H 180 din 23.10.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 septembrie 2018 2018-10-23
179 H 179 din 28.09.2018 privind desemnarea unei persoane temporar director la DGASPC Bihor 2018-09-28
178 H 178 din 28.09.2018 privind detașarea domnului Puia Lucian Călin, director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, la Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor 2018-09-28
177 H 177 din 28.09.2018 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Călin director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, ca urmare a incapacității temporare de muncă 2018-09-28
176 H 176 din 28.09.2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 154/28.08.2018 privind mutarea temporară a domnului Puia Lucian Călin, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor pe perioada cercetării disciplinare 2018-09-28
175 H 175 din 28.09.2018 privind respingerea plângerilor prealabile nr. 18617/12.09.2018, nr. 19212/20.09.2018 și nr. 19302/21.09.2018 2018-09-28
174 H 174 din 28.09.2018 privind respingerea plângerilor prealabile nr. 17449/28.08.2018 și nr. 18111/05.09.2018 2018-09-28
173 H 173 din 28.09.2018 privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 500 mp, identificat prin nr. cadastral 51230, CF nr. 51230 Budureasa, aflat în domeniul public al județului Bihor, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a domeniului public al județului Bihor 2018-09-28
172 H 172 din 28.09.2018 privind repartizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean 2018-09-28
171 H 171 din 28.09.2018 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și al instituțiilor subordonate pe anul 2018 – rectificat 2018-09-28
170 H 170 din 28.09.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 131/17.07.2018 2018-09-28
169 H 169 din 28.09.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – lucrări de construcții instalații, utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – dotări de bază” 2018-09-28
168 H 168 din 28.09.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 125 din 17 iulie 2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-09-28
167 H 167 din 28.09.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 123 din 17 iulie 2018 a Consiliului Județean Bihor. 2018-09-28
166 H 166 din 25.09.2018 neexercitarea dreptului de preemțiune asupra spațiilor comerciale II și VII de la parterul, respectiv etajul și mansarda imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr. 1 2018-09-25
165 H 165 din 25.09.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 227/17.10.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Bihor, începând cu data de 01.09.2017 2018-09-25
164 H 164 din 25.09.2018 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 47 din 29.03.2007 2018-09-25
163 H 163 din 25.09.2018 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Popești 2018-09-25
162 H 162 din 25.09.2018 privind eliberarea unei licențe de traseu pentru electuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Meat Product Internațional SRL) 2018-09-25
161 H 161 din 25.09.2018 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 4 ale Hotărârii nr. 294 din 21.12.2012, privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, în județul Bihor, modificată și completată prin HCJ nr. 47/2013, HCJ nr. 112/2017 și HCJ nr. 70/2018 2018-09-25
160 H 160 din 25.09.2018 privind aprobarea modelului contractului de mandat al reprezentanților UAT județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor SA 2018-09-25
159 H 159 din 25.09.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” Oradea 2018-09-25
158 H 158 din 25.09.2018 privind aprobarea modificării Organigramei, Statelor de funcții precum și modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-09-25
157 H 157 din 25.09.2018 privind darea acordului pentru ținerea de îndată a Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor SA la care UAT Județul Bihor este acționar majoritar, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile 2018-09-25
156 H 156 din 25.09.2018 privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor 2018-09-25
155 H 155 din 25.09.2018 privind constatarea încetării Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea în calitate de locator și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Muzeul Țării Crișurilor Oradea în calitate de locatar 2018-09-25
154 H 154 din 28.08.2018 privind mutarea temporara a dlui Puia Lucian Calin director al DGASPC Bihor pe perioada cercetarii administrative 2018-08-28
153 H 153 din 28.08.2018 privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor – Județul Bihor pe anul 2018 2018-08-28
152 H 152 din 28.08.2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.123 din 17 iulie 2017 a Consiliul Județean Bihor 2018-08-28
151 H 151 din 28.08.2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.122 din 17 iulie 2017 a Consiliul Județean Bihor 2018-08-28
150 H 150 din 28.08.2018 privind asocierea judetului Bihor - CJB cu fundatia Partium 2018-08-28
149 H 149 din 28.08.2018 privind numirea domnului Botházy Nándor în funcția de conducere temporar vacantă de șef serviciu, gradul II la Serviciul Public de Editare al Monitorului Oficial al Județului Bihor 2018-08-28
148 H 148 din 28.08.2018 privind desemnarea unui reprezentant al acționarului majoritar U.A.T. Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A 2018-08-28
147 H 147 din 28.08.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.113/2018 2018-08-28
146 H 146 din 28.08.2018 privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 rectificat 2018-08-28
145 H 145 din 28.08.2018 privind acordul Județului Bihor – Consiliului Județean Bihor pentru realizarea măsurilor cuprinse în Notificarea nr.591 din 21.06.2018 emisă de Primarul Municipiului Oradea , în vederea proiectării și executării lucrărilor de intervenție asupra clădirii monument istoric situată în ”Ansamblul Urban-Centrul istoric Oradea ”, str. Vasile Alecsandri nr.10 , aflată în domeniul public al județului Bihor 2018-08-28
144 H 144 din 28.08.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 154/2016 privind Constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bihor ca urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016 2018-08-28
143 H 143 din 28.08.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2018 - rectificat 2018-08-28
142 H 142 din 28.08.2018 privind majorarea capitalului social la Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L 2018-08-28
141 H 141 din 28.08.2018 privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A 2018-08-28
140 H 140 din 28.08.2018 privind constatarea încheierii a cinci contracte de furnizare servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-08-28
139 H 139 din 28.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Bihor nr.200/2016 2018-08-28
138 H 138 din 28.08.2018 privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF al UAMS Nucet 2018-08-28
137 H 137 din 28.08.2018 privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF ale Filarmonicii de Stat Oradea 2018-08-28
136 H 136 din 28.08.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii sau a ROF ale aparatului de specialitate al CJB 2018-08-28
135 H 135 din 28.08.2018 modificarea și completarea contractului de folosință cu titlu gratuit nr. 66/4016/2016, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Instituția Prefectului – Județul Bihor 2018-08-28
134 H 134 din 28.08.2018 privind schimbarea destinației imobilului situat în municipiul Oradea, str. Republicii nr. 35, aflat în domeniul public al județului Bihor 2018-08-28
133 H 133 din 28.08.2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2019, care se constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate 2018-08-28
132 H 132 din 17.07.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor în vederea desfășurării unei sesiuni de formare a formatorilor în limbile minorităților naționale pe componenta implementării disciplinelor opționale: „Adolescență și autocunoaștere”, „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate clasa Pregătitoare – clasa a IV-a, clasele V-VIII mai întâi caracterul – Primar și gimnazial” 2018-07-17
131 H 131 din 17.07.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str Armatei Române, nr.1/A, Oradea, Județul Bihor, etapa II- lucrări de construcții instalații, utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr.1/A, Oradea, Județul Bihor, etapa II- dotări de bază”. 2018-07-17
130 H 130 din 17.07.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str Armatei Române, nr.1/A, Oradea, Județul Bihor, etapa II- lucrări de construcții instalații, utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr.1/A, Oradea, Județul Bihor, etapa II- dotări de bază”. 2018-07-17
129 H 129 din 17.07.2018 pentru modificarea art. 2 din HCJ Bihor nr. 149 din 28.06.2016 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de consilier județean ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 2018-07-17
128 H 128 din 17.07.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 157/26.07.2016 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritotiale de Ordine Publică pentru mandatul 2016-2020, respectiv a Anexelor 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016-2020 2018-07-17
127 H 127 din 17.07.2018 privind eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni-Oradea (SC Reropam SRL). 2018-07-17
126 H 126 din 17.07.2018 privind eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Oradea Transport Local SA, pe traseul Oradea-Sântion (SC Siviroman SRL). 2018-07-17
125 H 125 din 17.07.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor” a cheltuielilor legate de proiect, în vederea implementării lui în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 2018-07-17
124 H 124 din 17.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și Modernizare DJ 767 A – Uileacu de Criș (DN1) - Bălaia – Burzuc – Sîrbi (DN19E), județul Bihor”, în vederea implementării lui în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 2018-07-17
123 H 123 din 17.07.2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca – Leş km 24 987-67 696, L=42,712 km, județul Bihor”și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea implementării lui în cadrul programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 2018-07-17
122 H 122 din 17.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „Reabilitare DJ 792 A Beliu – Tinca – Leș, km 24 987-67 696, L=42,712km, județul Bihor”, în vederea implementării lui în cadrul Programului Operator Regional (POR) 2014 – 2020) 2018-07-17
121 H 121 din 17.07.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organiazare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Oradea. 2018-07-17
120 H 120 din 17.07.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.01.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-07-17
119 H 119 din 17.07.2018 privind aprobarea Statului de Funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor 2018-07-17
118 H 118 din 17.07.2018 privind stabilirea contribuției pentru beneficiarii de servicii sociale din cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/ reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost Oradea. 2018-07-17
117 H 117 din 17.07.2018 privind acordarea unor facilități fiscale către Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A 2018-07-17
116 H 116 din 17.07.2018 privind aprobarea de principiu a asocierii dintre Județul Bihor, Comuna Tileagd și Orașul Săcuieni pe de o parte și comuna Tămășeu pe de altă parte, în cadrul Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. și majorarea capitalului societății cu aport în natură din partea comunei Tămășeu 2018-07-17
115 H 115 din 17.07.2018 privind aprobarea recalculării remunerațiilor brute prevăzute în contractele de mandat ale administratorilor din Consiliul de Administrație la Regia Autonomă ”Aeroportul Oradea. 2018-07-17
114 H 114 din 17.07.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30 iunie 2018 2018-07-17
113 H 113 din 17.07.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția consiliului județean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, art. 6 alin (3) lit.b) 2018-07-17
112 H 112 din 17.07.2018 privind aprobarea repartizării pe unități de cult a sumei de 1.000,00 mii lei cuprinsă în bugetul județului Bihor pe anul 2018 2018-07-17
111 H 111 din 17.07.2018 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2018 – rectificat 2018-07-17
110 H 110 din 17.07.2018 privind încetarea și vacantarea unui mandat de consilier județean 2018-07-17
109 Hotararea Nr.109 privind neexercitarea apelului împotriva Minutei Penale nr. 85/2018 pronunțată în data de 18.06.2018 de către Tribunalul Bihor – secția penală în dosarul nr. 2022/111/2015 2018-06-29
108 H nr.108 din 14.06.2018 privind trecerea terenului în suprafață de 9.786 mp, nr. cadastral 201905, situat în Oradea, str. Ceyrat nr.4, din domeniul privat în domeniul public al județului Bihor, destinat pentru programul multianual “Construcţia de locuinţe de serviciu” 2018-06-14
107 H nr.107 din 14.06.2018 privind identificarea terenului în suprafață de 28.389 mp, nr. cadastral 201903, situat în Oradea, str. Ceyrat nr.4, aflat în proprietatea județului Bihor, destinat pentru “Campus școlar pentru învățământul special din municipiul Oradea 2018-06-14
106 H nr.106 din 14.06.2018 privind identificarea terenului în suprafață de 7622 mp, nr. cadastral 201904, situat în Oradea, str. Ceyrat nr.4, aflat în proprietatea județului Bihor, destinat pentru “Parc Științific și Tehnologic 2018-06-14
105 H nr.105 din 14.06.2018 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 22423/01.06.2016, încheiat între Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-06-14
104 H nr.104 din 14.06.2018 privind însușirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de teren de 3.272 mp din nr. cadastral 170278, înscris în CF nr. 170278 Oradea, situat în Oradea, str. Traian Blajovici nr.2, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2018-06-14
103 H nr.103 din 14.06.2018 privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru intervențiile propuse în cadrul proiectului – lucrări de reabilitare, modernizare efectuate de Universitatea din Oradea asupra corpurilor de clădire C49, C53, C54 și C55 situate în Oradea str. Universității nr. 4, aflate în proprietatea publică a Județului Bihor și în administrarea Universității din Oradea 2018-06-14
102 H nr.102 din 14.06.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Conservarea, protecția, și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare” acronim PRONATURE, încheiat între Consiliul Județean Bihor, Comuna Vadu Crișului, Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare Durabilă Bihor și Primăria Körösszegapáti 2018-06-14
101 H nr.101 din 14.06.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 73 din 25 aprilie 2018 privind aprobarea proiectului „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală din județul Bihor, pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiar în concordanță cu SCAP” acronim ISOBihor, a bugetului proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 2018-06-14
100 H nr.100 din 14.06.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 115/19 aprilie 2016 în legătură cu aprobarea Regulamentului privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop 2018-06-14
99 H nr. 99 din 14.06.2018 privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Bihor, Ediția 2016 – actualizată 2018-06-14
98 H nr.98 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Mirelio SRL, pe traseul Tăuteu - Marghita ( SC BELLOTTO IMPEX SRL) 2018-06-14
97 H nr.97 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Sălişte de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL) 2018-06-14
96 H nr.96 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Chişcău – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL) 2018-06-14
95 H nr.95 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Regal Travel SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Dalia Shoes SRL) 2018-06-14
94 H nr.94 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Marinova Impex SRL, pe traseul Topa de Sus – Borş( SC Microrom SRL) 2018-06-14
93 H nr.93 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Sabmar SRL, pe traseul Popeşti – Oradea ( SC Bihore SRL) 2018-06-14
92 H nr.92 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Valenti Impex SRL, pe traseul Budoi – Marghita ( SC Leoni wiring systems Arad SRL) 2018-06-14
91 H nr.91 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Rotexim Atic SRL, pe traseul Aleşd – Oradea ( SC Faist Mekatronic SRL) 2018-06-14
90 H nr. 90 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Tăuteu – Oradea ( SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL) 2018-06-14
89 H nr. 89 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Loreta Trans SRL, pe traseul Tileagd – Oşorhei ( SC Romanbag Productoin SRL) 2018-06-14
88 H nr.88 din 14.06.2018 privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Loreta Trans SRL, pe traseul Oradea – Oşorhei ( SC Romanbag Productoin SRL) 2018-06-14
87 H nr.87 din 14.06.2018 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 162/2014 pentru stabilirea tarifelor de transport pe traseele cuprinse în Programul Judeţean de Transport public de persoane pentru perioada 2013-2019 completată şi modifcată prin HCJ nr 41/2015, HCJ nr. 239/2016, HCJ nr. 187/2017 2018-06-14
86 H nr.86 din 14.06.2018 privind însușirea rapoartelor de evaluare a loturilor de teren formate din dezlipirea nr. cadastral 199877, înscris în CF nr. 199877 Oradea, situat în Oradea , str. Ceyrat nr.4, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a domeniului privat al Județului Bihor 2018-06-14
85 H nr.85 din 14.06.2018 privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea 2018-06-14
84 H nr.84 din 14.06.2018 privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului situat în Oradea, Calea Aradului nr. 80, înscris în CF nr. 151937 Oradea, aflat în domeniul public al județului Bihor 2018-06-14
83 H nr.83 din 14.06.2018 privind prelungirea duratei contractului de folosință cu titlu gratuit încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Fundația Culturală ”Festivalul Internațional de Teatru” Oradea 2018-06-14
82 H nr.82 din 14.06.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 235 din 28.09.2012, privind aprobarea închirierii spațiilor libere și stabilirea cotei părți de încasat din contravaloarea chiriei, de către instituțiile publice care au primit în administrare imobile de la Consiliul Județean Bihor 2018-06-14
81 H nr.81 din 14.06.2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale Caietelor de sarcini și ale Contractelor de furnizare servicii sociale în vederea externalizării furnizării serviciilor sociale 2018-06-14
81 H nr.81 din 14.06.2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale Caietelor de sarcini și ale Contractelor de furnizare servicii sociale în vederea externalizării furnizării serviciilor sociale 2018-06-14
80 H nr.80 din 14.06.2018 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul Județului Bihor pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-06-14
79 H nr.79 din 14.06.2018 privind aprobarea Statului de Funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor 2018-06-14
78 H nr.78 din 14.06.2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale R.A. ”Aeroportul Oradea” 2018-06-14
77 H nr.77 din 14.06.2018 privind aprobarea participării U.A.T. Județul Bihor în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Bihor West Professional 2018-06-14
76 H nr.76 din 14.06.2018 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor 2018-06-14
75 H nr.75 din 14.06.2018 privind validarea unui mandat de consilier județean 2018-06-14
74 HCJ NR.74 din 25.04.2018 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA SPAȚIULUI COMERCIAL DIN PASAJUL SITUAT ÎN IMOBILELE MONUMENT ISTORIC HANUL ”ARBORELE VERDE” DIN ORADEA STR. VASILE ALECSANDRI NR.8-10 ȘI PALATUL ”VULTURUL NEGRU” DIN PIAȚA UNIRII NR.2-4 ȘI STR.INDEPENDENȚEI NR.1 2018-04-25
73 HCJ NR.73 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”INTRODUCEREA DE SISTEME ȘI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ DIN JUDEȚUL BIHOR PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ORIENTATE CĂTRE BENEFICIARI ÎN CONCORDANȚĂ CU SCAP – ACRONIM ISO BIHOR,A BUGETULUI PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT” 2018-04-25
72 HCJ NR.72 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT NR. 66/4016/2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BIHOR 2018-04-25
71 HCJ NR.71 din 25.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 164 DIN 29 IUNIE 2017 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CONSERVAREA,PROTECȚIA,ȘI PROMOVAREA NATURII DE AMBELE PĂRȚI ALE FRONTIEREI ROMÂNO-UNGARE” ACRONIM PRONATURE,A BUGETULUI PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT 2018-04-25
70 HCJ NR.70 din 10.05.2018 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXELOR NR.3 ŞI NR.4 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.294 DIN 21.12.2012 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,CAIETULUI DE SARCINI ŞI A PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PENTRU PERIOADA 01.05.2013 – 30.06.2019 ÎN JUDEŢUL BIHOR,MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN HCJ NR. 47/2013,HCJ NR.132/2014,HCJ NR.245/2015,HCJ NR. 96/2016,HCJ NR. 220/2016,HCJ NR. 112/2017 2018-04-25
69 HCJ NR.69 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL ŞTEI ( AUTOGARA SC OMNITRANS SA) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
68 HCJ NR.68 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL BEIUŞ ( AUTOGARA SC OMNITRANS SA) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
67 HCJ NR.67 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL SĂCUENI – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
66 HCJ NR.66 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL SĂLARD – BORŞ (SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
65 HCJ NR.65 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC TESAN PREST SRL,PE TRASEUL ORADEA (CALEA ARADULUI) – BORŞ ( SC CELESTICA ROMÂNIA SRL) 2018-04-25
64 HCJ NR.64 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC REGAL TRAVEL SRL,PE TRASEUL SĂCUENI – CAUACEU ( SC PGS SOFA 2018-04-25
63 HCJ NR.63 din 25.04.2018 PRIVIND ELIBERAREA UNEI LICENŢE DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE PENTRU SC AUTOROS ABC SRL,PE TRASEUL ORADEA ( AUTOGARA SC INTRANS SRL) – BIHARIA ( SC CAVALLI WOOD INTERIORS SRL) 2018-04-25
62 HCJ NR.62 din 25.04.2018 PRIVIND PROMOVAREA UNEI ACȚIUNI ÎN REVENDICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ÎN CONTRADICTORIU CU PERSOANELE CARE OCUPĂ ABUZIV TERENUL SITUAT ÎN COMUNA BRATCA,SAT VALEA CRIȘULUI NR. 146,AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR,ÎN VEDEREA FORMĂRII UNUI NUMĂR CADASTRAL 2018-04-25
61 HCJ NR.61 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ CU TITLU GRATUIT ÎNCHEIAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BIHOR 2018-04-25
60 HCJ NR.60 din 25.04.2018 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND CABINET MEDICAL DE STOMATOLOGIE NR. 13,DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA,STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16,ETAJ 1 2018-04-25
59 HCJ NR.59 din 25.04.2018 PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A ACORDULUI DE LOCAȚIUNE NR. 2082/10.11.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE EPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ORADEA,JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI MUZEUL ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA 2018-04-25
58 HCJ NR.58 25.04.2018 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.01.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2018-04-25
57 HCJ NR.57 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEȘTI 2018-04-25
56 H 56 din 25.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor SA pentru anul 2018 2018-04-25
55 HCJ NR.55 din 25.04.2018 PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI APROBAREA SCRISORII DE AŞTEPTĂRI LA SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. 2018-04-25
54 HCJ NR.54 din 25.04.2018 PRIVIND EXTINDEREA CAPACITĂȚII UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ POPEȘTI CU 30 DE PATURI 2018-04-25
53 H 53 din 25.04.2018 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant special in Judetul Bihor pentru anul scolar 2018-2019 2018-04-25
52 HCJ NR.52 din 25.04.2018 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONDUCERE TEMPORAR VACANT DE ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 2018-04-25
51 HCJ NR.51 din 25.04.2018 PRIVIND EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCȚIEI DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU LA SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 2018-04-25
50 HCJ NR.50 din 25.04.2018 PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL ORADEA 2018-04-25
49 HCJ NR.49 din 25.04.2018 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL CONSULTATIV LA UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PSIHIATRIE NUCET 2018-04-25
48 HCJ NR.48 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 31 MARTIE 2018 2018-04-25
47 HCJ NR.47 din 25.04.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 31 DECEMBRIE 2017 2018-04-25
46 H 46 din 25.04.2018 privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2018 2018-04-25
45 Hotărârea 45 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial II, situat la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, din municipiul Oradea, str. Republicii nr. 5 2018-03-20
44 Hotărârea 44 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial 3, de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-03-20
43 Hotărârea 43 din 20.03.2018: privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiului comercial I, de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-03-20
42 Hotărârea 42 din 20.03.2018: privind aprobarea promovării în instanță a unei acțiuni în răspundere civilă delictuală privind recuperarea integrală a prejudiciului cauzat patrimoniului Județului Bihor de către dl. Kiss Alexandru Iosif Francisc, dl. Rus Beneamin și S.C. Selina S.R.L. și însușirea Raportului de constatare al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea în ceea ce privește întinderea prejudiciului cauzat patrimoniului Județului Bihor 2018-03-20
41 Hotărârea 41 din 20.03.2018: privind cofinanţarea din bugetul Județului Bihor a obiectivului: „Reabilitare DJ 792 A Beliu - Tinca - Leş, km 24 987 - 67 696,L = 42,712 km, judeţul Bihor” 2018-03-20
40 Hotărârea 40 din 20.03.2018: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare DJ 792A Beliu - Tinca - Leş, km 24 987 - 67 696, L = 42,712 km, judeţul Bihor.” 2018-03-20
39 Hotărârea 39 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Răzban Company S.R.L., pe traseul Popeşti – Marghita (S.C. TRW Automobile Safety Systems S.R.L. ) 2018-03-20
38 Hotărârea 38 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Marinova Impex S.R.L,. pe traseul Ţeţchea – Borş ( S.C. Shinheung Electronics S.R.L.) 2018-03-20
37 Hotărârea 37 din 20.03.2018: privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru S.C. Sabmar S.R.L.., pe traseul Sălard – Oradea ( S.C. Bihore SRL) 2018-03-20
36 Hotărârea 36 din 20.03.2018: privind atribuirea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe traseele 50 Cuzap - Marghita – Oradea și 51 Budoi – Marghita – Oradea 2018-03-20
35 Hotărârea 35 din 20.03.2018: privind aprobarea protocolului de colaborare între Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor – PROIECT INTESPO POCU 135/2/3/113589 și Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor 2018-03-20
34 Hotărârea 34 din 20.03.2018: privind constatarea încheierii unui contract de furnizare servicii sociale ca urmare a continuării procedurii de externalizare la D.G.A.S.P.C. Bihor 2018-03-20
33 Hotărârea 33 din 20.03.2018: privind aprobarea modelului-cadru al Caietelor de sarcini şi al Contractului de furnizare servicii sociale în vederea organizării unei noi proceduri de externalizare pentru locuințele moderat/maxim protejate 2018-03-20
32 Hotărârea 32 din 20.03.2018: privind aprobarea Acordurilor de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor cu Administrația Socială Comunitară Oradea, Comuna Borș, Comuna Paleu, Comuna Hidișelu de Sus, Comuna Sîntandrei și Municipiul Salonta 2018-03-20
31 Hotărârea 31 din 20.03.2018: privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2018-03-20
30 Hotărârea 30 din 20.03.2018: privind transparența plătilor efectuate de Consiliul Județean Bihor, instituțiile și întreprinderile publice locale din subordinea Consiliului Judetean Bihor 2018-03-20
29 Hotărârea 29 din 20.03.2018: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2018 2018-03-20
28 Hotărârea 28 din 20.03.2018: privind modificarea anexei din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-03-20
27 Hotărârea 27 din 20.03.2018: privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr. 14/30.01.2018 a Consiliului Județean Bihor 2018-03-20
26 Hotărârea 26 din 20.03.2018: privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 8/29.01.2015 2018-03-20
25 H 25 din 20.03.2018 privind insusirea planului de amplasament si delimitare a imobilului str. Ceyrat nr. 4 cadastral 199877 2018-03-20
24 H 24 din 20.03.2018 privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii efective a unor mijloace fixe situate pe str. Ceyrat nr. 4 aflate in domeniul privat al jud Bihor 2018-03-20
23 H 23 din 20.03.2018 privind modificarea si completarea anexei HCJB 37 din 28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Bihor 2018-03-20
22 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 274 din 12.12.2017 2018-01-30
21 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans SRL, pe traseul Săcueni – Oradea (SC Connectronics România SRL ) 2018-01-30
20 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (P-ţa Nucetului) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
19 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Calea Clujului) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
18 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Str. Transilvaniei) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
17 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Acular Com SRL, pe traseul Oradea (Complex Peţa) – Borş (SC Celestica România SRL ) 2018-01-30
16 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Autoros ABC SRL, pe traseul Săcueni – Oradea ( SC Reropam SRL) 2018-01-30
15 Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Regal Travel SRL, pe traseul Săcueni – Oradea ( SC ADA FABRICA DE MOBILA SRL) 2018-01-30
14 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Județul Bihor și societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. în scopul înființării societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. 2018-01-30
13 Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2018-01-30
12 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bihor în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor 2018-01-30
11 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra spațiilor comerciale VI, VII, VIII, X și XI de la parterul imobilului monument istoric Hotel Parc, situat în Oradea, str. Republicii nr. 5 – str. Aurel Lazăr nr.1 2018-01-30
10 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra apartamentului nr. 19 din imobilul monument istoric Palatul Ullmann, situat în Oradea, Piața 1 Decembrie nr. 9 2018-01-30
9 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului, a două mijloace fixe aflate în administrarea Liceului Tehnologic Special nr. 1 Oradea, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2018-01-30
8 Hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Acordului de locațiune nr. 2082/10.11.2011 încheiat între Episcopia Romano-Catolică Oradea, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea 2018-01-30
7 Hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, în perioada 01 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, în temeiul dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2018-01-30
6 Hotărâre cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2019-2021 2018-01-30
5 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 193 din 29 august 2017, de aprobare a garantării unei linii de finanţare revolving în valoare de 6.700.000 lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Construire, extindere şi modernizare terminale de pasageri la Aeroportul Oradea” 2018-01-30
4 Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 2018-01-30
3 Hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.1080/2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor 2018-01-30
2 Hotararea nr.2 din 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative - acronim CBC Incubator”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border cultural incubator for performing arts – acronym CBC Incubator 2018-01-11
1 Hotararea nr.1 din 11.01.2018 privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Centru Educațional transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea patrimoniului natural și cultural – acronim EduCultCentre”, cu titlul în limba engleză Romanian-Hungarian cross-border Education Centre of Cultural and Historical Heritage – acronym EduCultCentre 2018-01-11