A fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Elaborare DALI pentru lucrarea „Reabilitare DJ767E Oșorhei-Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L = 12,700 km) județul Bihor” și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul: „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” județul Bihor

Vă informăm că la data de 22.12.2020 a fost lansată procedura de atribuire având ca obiect ”Elaborare DALI pentru lucrarea „Reabilitare DJ767E Oșorhei-Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L = 12,700 km) județul Bihor” și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul: „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” județul Bihor”.

Informații privind procedura:

Anunț de participare nr: CN1027092 din 22.12.2020 disponibil la adresa www.e-licitație.ro

Denumirea procedurii: ”Elaborare DALI pentru lucrarea „Reabilitare DJ767E Oșorhei-Copăcel, sector de la km 1+060 la km 13+760 (L = 12,700 km) județul Bihor” și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul: „Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea” județul Bihor”

Procedura de atribuire: Licitație deschisă

Termenul pentru depunerea ofertelor: 29.01.2021 ora 15:00.

Tipul contractului: servicii.

Valoarea estimată: 2.716.894,00 lei.

Descrierea achiziției:  Proiectul de investitii se inscrie in Obiectivul de Politica 3 „O Europă conectată” – Obiectivul specific 3.3 „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”, prin: 1. Dezvoltarea unei mobilități locale durabile, în zona de sud a Zonei Metropolitane Oradea unde se constata niste varfuri de trafic, care conduc la blocaje in circulatie, astfel: – pe DJ797 Iesire Oradea-Santandrei traficul rutier este de 3.598 vehicule/zi (sector cu 2 benzi de circutatie); – pe centura Municipiului Oradea intre intersectiile cu DN79 si DN76 traficul este de 20.177 vehicule/zi (sector cu 4 benzi de circulatie); – pe DN1 între Oradea si Osorhei traficul este de 20.808 vehicule/zi (sector cu 2 benzi de circutatie). Prin implementarea proiectului ”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, se va realiza o descongestionare deosebit de importanta a traficului rutier în aceste zone. Aceste descongestionări de trafic conduc la dezvoltarea mobilitatii locale durabile, îmbunatățindu-se acesul la localitați ale Zonei Metropolitane Oradea (ex. se vor crea noi linii de transport în comun, etc .) 2. Se va îmbunătăți considerabil asigurarea conectivitatii la coridor TEN T, astfel: Drumurile județene din Sectorul I: – DJ767J de la km 0+000 (intersecție giratorie acces Centura Oradea) la km 5+837 (Intersecție giratorie acces DN1) asigura conectivitatea directă la coridorul TEN T- coridorul DN1. -sectorul de drum judetean DJ767E Alparea- Copacel, de la km 1+060 la km 13+760 asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier cu / prin DJ767E, respectiv prin DJ767J (parte a proiectului) la coridorul DN1 . Drumurile județene din Sectorul II: – DJ797D de la km 0+000 (Cartierul Grigorescu- Str. Nojoridului) la km 5+086,22 (DC64 Nojorid- Apateu), asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier cu / prin str. Nojoridului si Centura Oradea la coridorul DN1, si prin DJ797E și DJ797F (parti ale proiectului) la coridorul DN79. – DJ797G de la km 0+000 (Cartierul Grigorescu- Str. Hack Halasi Gyula) la km 0+262,24 (intersectie DJ797D), asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier cu / prin DJ797D (parte a proiectului), str. Nojoridului si Centura Oradea la coridorul DN1 și prin DJ797D, DJ797E și DJ797F (parti ale proiectului) la coridorul DN79. – DJ797E de la km 0+000 (intersectie DJ797D) la km 1+757 (intersectie DN79) asigura conectivitatea directă la coridorul TEN T- coridorul DN79. – DJ797F km 0+000 (intersectie DJ797D)- km 1+337,40 (intersectie DN79) asigura conectivitatea directă la coridorul TEN T- coridorul DN79. Drumurile județene din Sectorul III: – DJ797C sector de la km 0+000 (DJ797, intersectie cu DC75 Santandrei- Palota) la km 5+013 (intersectie cu Drumul de legatura Oradea – Santandrei) asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier cu/ prin DJ797 si Drumul Oradea – Santandrei la coridorul DN79.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast