Contact

Buletin informativ anual

Acasă > Buletin informativ anual

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001. autoritățile și instituțiile publice au obligaţia să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.

Art. 5

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorității sau instituției publice;

  2. Structura organizatoricăatribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

  4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

  5. Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;

  6. Programele și strategiile proprii;

  7. Lista cuprinzând documentele de interes public;

  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

  9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor