LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001. autoritățile și instituțiile publice au obligaţia să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public.

Art. 5

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  1. actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorității sau instituției publice;

  2. structura organizatoricăatribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

  3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

  4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

  5. sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;

  6. programele și strategiile proprii;

  7. lista cuprinzând documentele de interes public;

  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

  9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2021. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast