Contact

Consiliul Județean

Acasă > Conducere > Consiliul Județean

Rol și atribuții (OUG 57/2019)

• coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean;
• organizează și conduce serviciile publice județene și aprobă regulamentele de funcționare a acestora;
• acordă consiliilor locale și aparatului propriu al acestora, precum si serviciilor publice ale comunelor și oraselor, sprijin și asistență tehnică, juridică și de orice altă natură, la cererea acestora;
• analizează propunerile facute de comune și orașe, în vederea elaborării de prognoze economice sau pentru refacerea și protecția mediului înconjurător;
adoptă programe și prognoze de dezvoltare economico-socială a județului și urmărește realizarea acestora;
• adoptă bugetul propriu al județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
• stabilește orientările generale privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților, precum și amenajarea teritoriului;
• administrează domeniul public și privat al județului;
• asigură construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor de interes județean, precum și a drumurilor de legatură cu județele vecine;
• alege dintre consilieri și eliberează din funcție, în condițiile prezentei legi, pe președinte, vicepreședinți, și delegația permanentă;
• adoptă propriul regulament de funcționare;
• aprobă, în limitele normelor legale, organigrama și numărul de personal din aparatul propriu;
• stabilește impozite și taxe judetene, precum și taxe speciale pe timp limitat, în condițiile legii;
• hotărește, în condițiile legii, înființarea de instituții și agenți economici de interes județean, dobândirea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat și de servicii publice de interes județean, precum și participarea cu bunuri și capital la societățile comerciale, pentru realizarea de lucrări și servicii de interes județean;
• numește și eliberează din funcție pe conducătorii agenților economici de sub autoritatea sa și ai instituțiilor publice de interes județean, urmărește și controlează activitatea lor, analizând trimestrial rapoarte ale acestora;
• instituie norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societățile comerciale pe care le înființează;
• înființează instituții social-culturale și sanitare și asigură buna lor funcționare;
• asigură condiții pentru organizarea și desfășurarea activităților științifice, cultural artistice, sportive și de tineret;
• atribuie, în condițiile legii, la propunerea consiliilor locale, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes local;
• hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte unități ale administrației publice locale sau județene pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, precum și colaborarea cu agenți economici din țară sau străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor