Contact

Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai Bihor

Conducere:
Ancuța Șchiop, Manager

Contact:

Str. Armatei Române 1/A, Oradea

0259-435771

0259-431257

bibliobihor@yahoo.com

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii.

Biblioteca are personalitate juridică, funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bihor şi în coordonarea de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

În cadrul Bibliotecii funcționează revistele de cultură „Familia” și „Várad”.

Biblioteca Judeţeană în calitatea ei de instituţie de cultură, care face parte integrantă din sistemul informaţional naţional, și îndeplineşte următoarele atribuţii:

– colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii;

– coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului Bihor, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională;

– asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;

– elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii;

– alcătuiește baze de date şi organizează centre de informare comunitară;

– cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente.

Rezultatul final al evaluării finale a managementului doamnei Mirișan Ligia Antonia

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor