Contact

Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor
Conducere:
Lupșea Angela, Director Executiv
Contact:

Tudor Vladimirescu 2, c40, Oradea

0259-408881

0259-408881

monumente.bihor@gmail.com

Descriere generală

Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor este legal constituită în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, modificată prin O.G. nr. 37/2003, şi este persoană juridică română, organizaţie neguvernamentală, cu scop nonprofit şi nepatrimonial şi fără caracter politic, având fondatori: Consiliul Local al municipiului Oradea şi Consiliul Judeţean Bihor.

Scopul Fundaţiei:

  • asigură protecţia monumentelor istorice, a zonelor de protecţie ale acestora si a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), aflate în domeniul public și privat al unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Bihor;
  • colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale, în cazul în care monumentele istorice sau zonele de protecţie a acestora se află pe teritoriul mai multor unităţi administrativ teritoriale;
  • elaborează şi asigură programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora din judeţul Bihor, cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor;
  • iniţiază, realizează şi derulează activităţi de execuţie a unor lucrări de reconstrucţie, conservare, restaurare, promovare a monumentelor istorice, de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora precum şi a zonelor protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;
  • realizează valorificarea de materiale de promovare a monumentelor istorice de artă, de arhitectură şi urbanistice a zonelor de protecţie a acestora, precum şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc), existente în municipiul Oradea şi judeţul Bihor;
  • participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, a zonelor de protecţie a acestora şi a zonelor construite protejate (ansambluri urbane, etc);
  • sesizează organele competente pentru aplicarea şi luarea de măsuri privind protejarea monumentelor istorice şi a zonelor de protecţie a acestora;
  • organizează orice alte acţiuni compatibile cu obiectul de activitate.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor