Contact

Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Bihor

Acasă > Conducere > Instituții subordonate/ finanțate > Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Bihor
Contact:

Str. Libertatii, nr.16, Oradea, Bihor

+4-0259-457667

mojbihor@cjbihor.ro

Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Bihor s-a înfiinţat în 2 mai 2005, conform Hotărârii nr. 40 din 26 aprilie 2005 a Consiliului Judeţean Bihor, şi a început activitatea din 1 iunie 2005. Serviciul a luat fiinţă conform prevederilor O.G. Nr. 75/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor administrative teritoriale.

Conform O.G. nr. 75 din 28 aprilie 2003, pe această cale se aduc la cunoştinţă publică Hotărârile Consiliului Judeţean Bihor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, asigurându-se transparenţa decizională în administraţia publică a judeţului.

Monitorul Oficial al judeţului Bihor este publicaţia oficială care are ca obiect de activitate producţia editorială tipografică şi de difuzare a actelor şi documentelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, de Preşedintele Consiliului Judeţean, Prefectul judeţului şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale.
În conformitate cu normele legale, Monitorul Oficial al judeţului Bihor este difuzat la toate primăriile din judeţ, serviciile deconcentrate şi unităţile bugetare. În plus, pe baza unui parteneriat recomandat de Guvernul României, se trimite câte un exemplar la fiecare consiliu judeţean din ţară. Monitorul Oficial în care se publică Hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea se difuzează conform solicitării instituţiei Primăriei. În municipiu, activitatea de difuzare se efectuează de către personalul Serviciului, iar în judeţ se expediază prin poştă.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor