Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca
Profil administrativ– teritorialImage title


Aşezare geografică

Judeţul Bihor este situat în partea de vest a ţării, fiind un judeţ de frontieră, învecinat la nord cu judeţul Satu-Mare, la est cu judeţele Sălaj, Cluj şi Alba, la sud cu judeţul Arad, iar pe partea de vest cu Ungaria.

Suprafață

Judeţul Bihor se desfăşoară pe o suprafaţă de 7.544 km2, fiind situat pe locul 5 între județele României ca întindere.

Populaţie

Populaţia judeţului înregistra 575.398 locuitori în anul 2011, reprezentând 22,1% din populaţia regiunii Nord - Vest, distribuită pe o suprafaţă de  7.544 km2. Distribuţia pe medii de locuire este unitară, 49,1% (283.042 locuitori) din populaţia judeţului locuind în mediul urban şi 50,8% (292.356 locuitori) din populaţie locuind în mediul rural. Repartiţia pe grupe de sex arată că predomină populaţia feminină, însă diferenţa dintre cele două sexe nu este semnificativă (48,6% bărbaţi, 51,4% femei). Populaţia judeţului a scăzut în ultima perioadă,  înregistrând o reducere de 0,5% faţă de anul 2006 (reprezentând aproximativ 3.000 de locuitori). Densitatea populaţiei diferă în cadrul judeţului Bihor din cauza reliefului muntos către partea de vest. Densitatea medie a populaţiei judeţului este de 78,5 locuitori/km2, aproximativ egală cu media regiunii (79,5 locuitori/km2  în 2010) şi mai scăzută faţă de media naţională de 89,6 locuitori /km2.

Unităţi administrativ-teritoriale

Judeţul Bihor este format din 101 unităţi administrativ-teritoriale, din care patru municipii, şase oraşe şi 91 de comune. Reşedinţa judeţului este în municipiul Oradea , localitate de rangul 1 în sistemul naţional de aşezări, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea IV, Reţeaua de localităţi. Localităţi de rangul 2 sunt municipiile Beiuş, Marghita, Salonta, iar localităţi de rangul 3 sunt oraşele Aleşd, Nucet, Săcueni, Ştei, Valea lui Mihai şi Vaşcău.

  Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bihor 2014-2010