Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

              Biroul promovare și acțiuni turistice îndeplinește următoarele atribuții specifice:

1)Asigură inventarierea principalelor resurse turistice din judeţ prin colectarea de date şi actualizarea permanentă a bazelor de date cu informaţii actuale  privind obiectivele turistice;

2)Organizează manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale;

3)Participă la târgurile de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, work-shop-uri şi diferite evenimente de interes turistic;

4)Realizează promovarea turistică a judeţului prin Ministerul Turismului, prin birourile şi reprezentanţele de turism din ţară şi din străinătate şi prin intermediul regiunilor înfrăţite cu judeţul Bihor în baza protocoalelor încheiate;

5)Realizează promovarea turismului din Judeţul Bihor în reviste, publicaţii de specialiate şi prin intermediul canalelor mass-media;

6)Realizează promovarea turismului din Judeţul Bihor prin intermediul touroperatorilor, agenţiilor de turism din ţară şi străinătate;

7)Realizează programe de promovare în parteneriat cu Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică organizate la nivel naţional;

8)Realizează promovarea turistică prin intermediul mediului on-line;

9)Cooperează cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare Regională etc.);

10)Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice;

11)Identifică resurse turistice antropice şi naturale al căror grad de exploatare este scăzut şi înaintează propuneri în vederea introducerii acestora în circulaţia turistică;

12)Efectuează activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea publică centrală pentru turism;

13)Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice;

14)Urmăreşte activitatea turistică, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora;

15)Organizează circuite turistice şi oferă servicii de ghid de turism;

16)Asigură  efectuarea  plăţilor  prin  virament  privind activitatea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor, urmărind încadrarea  în prevederile bugetului aprobat pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate;

17)Colaborează cu structurile Consiliului Județean Bihor precum și cu toate unitățile din subordine și cu consiliile locale în vederea elaborării unor lucrări;

18)Asigură funcționarea centrului potrivit programului de funcționare stabilit.

Şef Birou; Borsi Imre Lorant

e-mail: borsi.lorant@cjbihor.ro