Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

           Compartimentul informare turistică îndeplinește următoarele atribuții specifice:

Cooperează cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizează date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice care se realizează pe plan local şi regional, şi alte informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional;

Realizează actualizarea permanentă a site-ului instituției;

Asigură informarea generală a turiştilor români şi străini asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale sau naţionale;

Asigură culegerea şi prelucrarea informaţiilor în vederea editării de materiale informative şi de promovare turistică (pliante, broşuri, afişe, flyere, hărţi, ghiduri turistice etc.);

Realizează monitorizarea cererii de materiale informative, precum şi monitorizarea numărului de vizitatori ai Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor;

Pune la dispoziţia turiştilor materiale de promovare locale, regionale sau naţionale;

Asigură informaţii privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit;

Asigură informaţii cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport, precum şi cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi;

Oferă informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;

Consiliază cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit;

Asigură funcționarea centrului potrivit programului de funcționare stabilit.