Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Compartimentul relații cu presa, imagine

Atribuţii: 


Conform articolului 26 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:


a) asigură transparenţa hotărârilor forului deliberativ şi a activităţii Consiliului Judeţean Bihor;

b) asigură comunicarea instituţiei cu toate organizaţiile de presă;

c) asigură promovarea imaginii instituției ca autoritate a administrației publice județene, în relația cu mass-media autorități centrale și locale, instituții și agenți economici precum și societatea civilă;

d) formulează răspunsuri la solicitările de informaţii venite din partea organizaţiilor de presă şi cetăţenilor;

e) elaborează materiale de tipul mesajelor, scrisorilor, informărilor, comunicatelor de presă;

f) asigură fluxul de informaţii şi actualizarea datelor pentru pagina web a instituţiei;

g) organizează conferinţele de presă ale instituţiei;

h) monitorizează materialele de presă referitoare la Consiliul Judeţean Bihor şi la instituţiile subordonate acestuia;

i) actualizează permanent informaţiile şi datele de contact ale entităţilor cu care Consiliul Judeţean Bihor are relaţii instituţionale;

j) asigură corespondenţa cu ocazii speciale;

k) oferă instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Bihor asistenţă în domeniul comunicării, prin elaborarea materialelor de presă, organizarea conferinţelor de presă şi consultanţă;

l) oferă verbal informaţii de interes public;

m) asigură securitatea documentelor şi informaţiilor cu statut confidenţial;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducere, în limita competenţelor şi conform pregătirii de specialitate.
Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea