Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

          Compartimentul GIS (geographic information system) are următoarele atribuţii:

a)organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții, investițiilor, prin arhivarea sistematică a documentațiilor şi publicarea acestora în geoportal;

b)organizarea, coordonarea şi implementarea sistemul informaţional specific domeniului autorizării lucrărilor de construcții, imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane;

c)asigură introducerea în baza de date a consiliului județean a datelor şi a informaţiilor furnizate de către alte compartimente, precum și de instituții și autorități publice;

d)asigură realizarea de baze de date şi aplicaţii informatice tematice GIS, geoportale care să ajute la fundamentarea deciziilor;

e)asigură asistență tehnică de specialitate compartimentelor consiliului județean;

f)gestionează documentațiile de urbanism, în format electronic, transmise pentru a fi discutate în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Bihor, asigurând comunicarea acestora membrilor comisiei și asigură elaborarea de straturi tematice pentru a ajuta la fundamentarea deciziei;

g)colaborează la realizarea şi implementarea programelor şi proiectelor naţionale sau internaţionale care utilizează baze de date spaţiale şi sisteme GIS;

h)propune, elaborează și monitorizează strategii, programe şi proiecte de dezvoltare a sistemului informatic integrat al Consiliului Judeţean Bihor, în domeniul GIS și e-guvernare specific domeniului direcției;

i)realizează fişiere în format digital, care conţin: prezentări, planşe, hărţi, postere, pliante în vederea desfăşurării prezentărilor de studii, proiecte şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

j)asigură scanarea, prelucrarea diverselor materiale la solicitarea personalului Consiliului Judeţean Bihor;

k)actualizează periodic pe site-ul CJ Bihor, anunţuri, formulare, informaţii din cadrul Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în domeniul de activitate.