Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Compartimentul informatică

Atribuţii:


Conform articolului 40 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) asigură întocmirea și punerea în aplicare a programului de informatizare pe baza strategiei nationale şi a normelor legale;
b) analizează şi evaluează permanent, împreună cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate, sistemul informatizat al consiliului judeţean şi formulează propuneri şi concepte privind informatizarea unor activităţi;
c) prelucrează şi asimilează aplicaţii preluate de la terţi şi întreţine biblioteca de arhive şi programe electronice;
d) implementează aplicaţii informatice, gestionează, exploatează, actualizează aplicaţiile proprii, precum şi cele preluate de la terţi şi asigură asistenţa tehnică personalului utilizator;
e) asigură instruirea funcţionarilor din compartimentele unde este instalată tehnică de calcul şi sunt implementate aplicaţii informatice;
f) stabileşte necesarul de tehnică de calcul şi produse software pentru serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al consiliului judeţean pentru a fi cuprins în lista de investiţii anexă la bugetul propriu al judeţului;
g) elaboreaza documentaţiile pentru achiziţionarea de tehnică de calcul, în conformitate cu reglementările legale;
h) se preocupă de asigurarea activităţii de service pentru întreţinerea tehnicii de calcul, precum şi de asigurarea cu materiale consumabile specifice activităţii de informatică;
i) asigură documentarea şi cooperarea în domeniul informaticii cu personalul din aparatul de specialitate al consiliului judeţean şi instituţii de profil din ţară şi străinătate şi acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale, la cerera acestora;
j) aplica prevederile legale privind asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice si a functiilor publice;
k) publică pe INTERNET, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului judeţean, precum şi comunicatele de presă, declaraţiile de avere şi alte informaţii cu caracter public;
l) propune şi adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare a sistemului informatic, integrat sistemului naţional, dezvoltat la nivel judeţean
m) asigură formularele electronice şi normele de completare pentru serviciile interne, precum şi procesarea datelor din acestea;
n) colaborează, cu structura abilitată, la organizarea şi derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii
o) îndeplineşte şi alte activităţi specifice aflate în legătură directă cu atribuţiile de serviciu, rezultate din acte normative sau încredinţate de conducerea instituţiei.


Contact:
Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
E-mail: nick@cjbihor.ro