Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Compartimentul Mediu

Atribuţii: 


Conform articolului 38 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, compartimentul derulează următoarele activităţi principale:

a) întocmeşte şi urmăreşte realizarea programului de recuperare şi gestionare a deşeurilor şi ambalajelor pe judeţ, raportând organelor centrale modul de realizare, colaborând cu Agenţia de Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile H.G. nr. 349/2002;
b) participa la promovarea si urmarirea investitiilor de mediu la nivelul judetului Bihor
c) participa la elaborarea de studii, programe si note de fundamentare privind realizarea unor obiective de investitii de mediu la nivelul Judetului Bihor;
d) acorda asistenta tehnica in domeniul gestionarii deseurilor primariilor din judet la solicitarea acestora;
e) participa la reactualizarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor;
f) urmareşte conformarea cu directivele UE privind calitatea apei destinata consumului uman, precum si epurarea apelor uzate urbane;
g) participa la rezolvarea reclamatiilor primite din teritoriu privind Protectia Mediului;
h) participă la elaborarea strategiilor, programelor şi a planurilor de protecţie a mediului şi a biodiversităţii în conformitate cu cadrul legislativ şi le prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean. Asigură integrarea acestora în cadrul planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului (şi al planurilor de dezvoltare economico-socială).;
i) urmăreşte şi sprijină respectarea de către Consiliile Locale şi unităţile subordonate a obligaţiilor rezultate din legislaţia de mediu şi obligaţiile referitoare la domeniul de activitate asumate în cadrul procesului de integrare a României în Uniunea Europeană;
j) iniţiază, potrivit competenţelor legale, adoptarea unor măsuri necesare în vederea protecţiei sănătăţii publice, conservării şi protecţiei mediului înconjurător, urmăreşte modul in care se menţin în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement din jurul localităţilor şi din interiorul acestora, extinderea obiectivelor similare existente precum şi realizarea altora noi;
k) organizează sau sprijină organizarea de acţiuni de educare ecologică a populaţiei;
l) se implică în rezolvarea problemelor privind administrarea ariilor protejate care nu au custozi;
m) promovează programe şi studii precum şi realizarea unor proiecte speciale destinate
cunoaşterii, ocrotirii şi conservării habitatelor naturale şi diversităţii biologice, restaurării habitatelor deteriorate, refacerii unor populaţii viabile de specii ameninţate cu dispariţia;
n) asigură facilitarea accesului publicului la informaţiile de mediu;
o) fundamentează şi monitorizează implementarea a politicilor de mediu la nivelul judeţului Bihor.;
 p) elaborează rapoarte la solicitarea autorităţilor centrale privind modul de îndeplinire a obligaţiilor legale privind protecţia mediului ale autorităţilor publice locale la nivel judeţean;
q) îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul său de competenţă reieşite din actele normative şi dispoziţiile structurilor de conducere ale consiliului judeţean, preşedinte, coordonatorul direcţiei, conducătorii direcţiei, după caz, cât şi cele rezultate din legi şi din alte acte normative.

Responsabil compartiment:
PAUL FĂTUŞAN


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/413825
E-mail: mediu@cjbihor.ro