Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Serviciul tehnic-investiţii

Atribuţii: 


Conform articolului 36 din Regulamentului de organizare si funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor, serviciul derulează următoarele activităţi principale:

a) participă la măsurători şi verifică expertizele tehnice de evaluări în domeniul acordării de măsuri reparatorii în conformitate cu Legea nr. 112/1995, pentru cazurile în curs la instanţele judecătoreşti sau sentinţa definitivă;
b) participă în Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii nr. 10/2001, la efectuarea evaluării
cuantumului acordării de despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv de către stat;
c) participă la elaborări de studii, prognoze şi note de fundamentare privind realizarea unor lucrări de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente finanţate de la bugetul de stat;
d) colaborează cu serviciul abilitat la activităţile de licitaţii la nivelul judeţului în vederea câştigării drepturilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice;
e) colaborează cu serviciul abilitat la activităţile de licitaţii pentru concesionarea de terenuri din domeniul privat al statului, în vederea executării de construcţii
f) participă la întocmirea din punct de vedere tehnic a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean şi a expunerilor de motive – rapoarte de specialitate aferente
g) participă la activitatea de contractare a lucrărilor de investiţii şi reparaţii, finanţate de către Consiliul Judeţean Bihor şi de primăriile din judeţ la solicitarea acestora;
h) urmăreşte şi acordă asistenţă tehnică la realizarea investiţiilor, a reparaţiilor, a executării reţelelor de alimentare cu apă, canalizare şi gaze naturale şi alte lucrări de investiţii şi reparaţii;
i) participă la elaborarea documentaţiilor de licitaţie, de contractare, urmărirea execuţiei lucrărilor şi efectuarea recepţiei pentru unele lucrări finanţate de către Consiliul Judeţean Bihor, precum şi de către primăriile din judeţ;
j) întocmeşte documentaţii tehnice în diferite faze, pentru lucrări de reparaţii la sediu, instituţii subordonate şi pentru primării în judeţ;
k) participă la întocmirea diferitelor documentaţii referitoare la administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
l) colaborează cu CONEL-SC ELECTRICA SA Oradea pentru soluţionarea problemelor tehnice privind alimentarea consumatorilor cu energie electrică, analizarea programelor de electrificare rurală, situaţia gospodăriilor neelectrificate, stadiul documentaţiilor şi elaborarea acestora;
m) asigură cooperarea cu Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul gazelor naturale, precum şi alte instituţii centrale, întocmind şi prezentând datele solicitate;
n) colaborează cu SC ELECTROCENTRALE SA - filiala Oradea şi R.A. APĂ- CANAL Oradea, în rezolvarea unor probleme privind furnizarea energiei termice, apă şi canalizare, când este cazul;
o) urmăreşte şi raportează la Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice contractele de achiziţii publice de lucrări atribuite, unde autoritatea contractantă a fost Consiliul Judeţean Bihor;
p) face parte din comisia de inventariere şi casare a bunurilor şi a mijloacelor fixe la nivelul Consiliului Judeţean Bihor şi a instituţiilor subordonate;
q) rezolvă alte sarcini specifice serviciului soluţionând reclamaţii primite din teritorii;
r) efectuează pontajul şi asigură secretariatul Direcţiei Tehnice, urmărind actele intrate şi ieşite verificând totodată termenele scadente
s) participă în comisia de recepţie patrimoniale achiziţionate de către Consiliul Judeţean
t) urmăreşte derularea proiectelor de investiţii din domeniul mediului (alimentare cu apă,
canalizare, ape uzate, staţii de epurare, colectare deşeuri şi implementarea colectării selective a acestora, alimentare cu gaze naturale).    

Şef serviciu:
MIHAI PALCU


Contact:

Consiliul Judeţean Bihor, Parcul Traian nr. 5, 410033, Oradea
Telefon fix: 0259/417950
E-mail: directia_teh@cjbihor.ro