Elnöki Kabinet

Itthon > Szakapparátus > Elnöki Kabinet

Balaj Alina Maria – tanácsos 

Bianca Firezar – tanácsos 

Kapcsolat:

Traian Park 5. szám, 410033, Nagyvárad

0259/432809

Feladatkörök: 

 • Szaktanácsadást biztosít a megyei tanács elnökének a következő tevékenységi területek esetében: nemzetközi kapcsolatok, turisztika, európai pénzalapok;
 • Jelentéseket, anyagokat és tájékoztatókat készít a fenti tevékenységi területek esetében, a megyei tanács elnökének kérésére;
 • Részt vesz amunicipumok, városok, községek helyi tanácsának ülésein, amelyeken képviseli a megyei tanács elnökét, akinek a tudomására hozza a helyi tanácsosok, valamint a polgármesterek által felvetett gondokat; 
 • A megyei tanács elnökének meghatalmazottjaként tevékenykedik a megyében lévő helyi tanácsokkal és polgármesteri hivatalokkal, valamint más a közigazgatásban specifikusan tevékenykedő helyi és országos szervek és szervezetekkel való kapcsolatokban;
 • Képviseli a megyei tanács elnökét, annak felkérésére belföldi és külföldi eseményeken, konferenciákon és szemináriumokon;
 • Részt  vesz a megyei tanács ülésein; 
 • Hetente biztosítja az állampolgárok meghallgatását és elkészíti az ügyfélfogadások nyilvántartását, amelybe bejegyzi az állampolgárok által felvetett gondokat, és megoldja azokat a kijelölt személyek vagy intézmények által;
 • Részt vesz a megyei tanács elnökének ügyfélfogadásain és megoldja a rá bízott gondokat;
 • Részt vesz az elnök kérésére a kulturális, szociális ellátási, oktatási, tudományos és sportügyi intézmények rendezvényein;
 • Megszervezi a küldöttségek, jogi- és magánszemélyek fogadását az elnök által, annak programja alapján, és részt vehet ezeken a megbeszéléseken, amikor ez szükségesnek mutatkozik;
 • Kidolgoz bizonyos anyagokat, és az elnök tevékenységével kapcsolatos feladatokat lát el annak érdekében, a szükséges időt biztosítsa az elnök számára a fontos feladatkörök ellátására;
 • Kedvező munkakörnyezetet biztosít, hogy az elnök megvalósíthassa feladatait;
 • Megkapja, átnézi, illetve rendszerezi a levelezést és a telefonhívásokat, kapcsolatba lép munkatársaival és az osztályvezetőkkel, hogy részt vegyenek az elnök által elrendelt találkozókon;
 • Kidolgozza és megfogalmazza a válaszokat a megyei tanács elnöke által rábízott levelezések esetében;
 • Vezeti az elemzéseket végző csoportokat és biztosítja az elnök által kért bizonyosprogramok , jelentések, elemzések  elkészítését; 
 • Megkapja és megtartja az elnöknek címzett titkos dokumentumokat, vezeti a megyei tanács tevékenységével kapcsolatos jogszabályok nyilvántartását, biztosítva az elnök időben történő tájékoztatását ezek előírásairól, nyomonköveti  a megyei tanács határozataiban előírt feladatok, hatáskörök , kitűzött célok időben történő megvalósítását; 
 • Figyelemmel követi mindazon információkat, amelyek az írott és elektronikus, helyi vagy országos sajtóban jelennek meg Bihar megyére vonatkozólag;  ezeninformációk, cikkek, anyagok összefoglalójának  ismertetése a megyei tanács elnökének; 
 • Közvélemény-kutatások végez, amelyek közvetlen célja a megyei tanács, a helyi tanácsok, a polgármesterek és tanácsosok tevékenységi területeire vonatkozik, melyek alapján elkészülnek a szükségestanulmányok  a különféle gazdasági és szociális ágazatok esetében; 
 • Kapcsolatot tart vagy képviseli a megyei tanácsot az írott és elektronikus sajtóval, ezek képviselőivel, az elnök, alelnökök és a főjegyző által adott meghatalmazás függvényében;
 • Alanyi jogon részt vehet a megyei tanács által szervezett eseményeken;
 • Részt vesz az elnök és az alelnökök által tartott sajtótájékoztatók megszervezésében;
 • Együttműködési kapcsolatokat tartfenn  a más megyei tanácsok keretében lévő  sajtóosztállyal, és megbeszéléseket szervez a „Tömegtájékoztatási eszközök és a helyi közigazgatás” témakörben. 
 • Találkozókat, kerekasztal megbeszéléseket készít elő a helyi tanácsosok, köztisztviselők és véleményvezérek részvételével a megye településeiről;
 • Betartja a megyei tanács szakapparátusának belső szabályzatát.   
 • Ellát a megyei tanács elnöke által rábízott más feladatköröket is.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast