Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca
27.06.2019 Rezultatul final al concursului organizat în data de 20.06.2019-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul II -temporar vacant din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor 
26.06.2019 Rezultatul probei –interviu, a concursului organizat în data de 20.06.2019-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul II -temporar vacant din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
21.06.2019 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 20.06.2019-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul II -temporar vacant din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
12.06.2019 C O M U N I C A R E privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 20 iunie 2019-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul II -temporar vacant din cadrul Serviciului centrul național de informare și promovare turistică Bihor
10.06.2019 Rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 05.06.2016-proba scrisă
07.06.2019 Rezultatul probei –interviu, al concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat in data de 05.06.2019-proba scrisă
06.06.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a examenului/concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 05.06.2019- proba scrisă
04.06.2019 Concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de Consilier gradul II la Biroul promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor
29.05.2019 Rezultatul selecției dosarelor la examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, organizat în data de 05 iunie 2019 – proba scrisă
21.05.2019 Rezultatele finale al concursului organizat în data de 13.05.2019-proba scrisa, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul din cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
21.05.2019 Rezultatul soluționării contestației formulată cu privire la rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
17.05.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă
16.05.2019 Rezultatul soluționării contestației formulată cu privire la rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
14.05.2019 COMPLETARE COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă
14.05.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă
10.05.2019 Rezultatul soluționării contestațiilor formulate cu privire la rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
09.05.2019 Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 13 mai 2019-proba scrisă
06.05.2019 Rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea pe funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Direcției generale tehnice organizat în data 02.05.2019-proba scrisă
06.05.2019 Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public (consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent) din cadrul Serviciului juridic-contencios al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
23.04.2019 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 02 mai 2019-proba scrisă, pentru promovarea pe funcţia publică de conducere de Director general adjunct- Direcția Generală Tehnică din cadrul Consiliului Județean Bihor
11.04.2019 Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului coordonarea consiliilor locale, derulare programe și ajutoare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
01.04.2019 Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director general adjunct al Direcției generale tehnice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
05.12.2018 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 22.11.2018-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual vacant de șef birou, gradul II la Biroul de promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor r
29.11.2018 Rezultatul probei–interviu al concursului organizat în data de 22.11.2018-proba scrisă, pentru ocuparea postului contractual vacant de șef birou, gradul II la Biroul de promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciului Centrul național de informare și promovare turistică Bihor
23.11.2018 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 22.11.2018-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual vacant de șef birou, gradul II la Biroul de promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciul Centrul național de informare și promovare turistică Bihor 
16.11.2018 REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR ÎN LIMBA ENGLEZĂ LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE ȘEF BIROU II LA BIROUL DE PROMOVARE ȘI ACȚIUNI TURISTICE
16.11.2018 REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE ȘEF BIROU II LA BIROUL DE PROMOVARE ȘI ACȚIUNI TURISTICE
14.11.2018 COMUNICARE privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 22.11.2018-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual vacant de șef birou, gradul II la Biroul de promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor
30.10.2018 concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioada nedeterminată de Șef birou, gradul II la Biroul de promovare și acțiuni turistice din cadrul Serviciului Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor
27.08.2018 Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor
23.08.2018 Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor
22.08.2018 Rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 13.08.2018-proba scrisă 
20.08.2018 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de sef serviciu la Serviciul de editare al Monitorului oficial Al Judetului Bihor
13.08.2018 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a examenului/concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 13.08.2018
07.08.2018 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor, organizat de către Consiliul Județean Bihor
06.08.2018 Rezultatul selecției dosarelor la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, organizat în data de 13.08.2018 – proba scrisă
30.07.2018 Concurs pentru ocuparea postului de conducere temporar vacant de șef serviciu la Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial al Județului Bihor
12.07.2018 Concurs/examen de promovare în grad profesional 
24.05.2018 Rezultatul probei scrise a examenului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 24.05.2018-proba scrisă, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
10.05.2018 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
09.05.2018 Concurs/examen de promovare în grad superior celui deţinut ale unor funcţii contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
29.03.2018 Rezultatul final al concursului organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 20.03.2018-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene
27.03.2018 Rezultatul final al evaluării anuale a d-lui Meleg Vilmos, manager la Filarmonica de Stat Oradea
26.03.2018 Rezultatul probei –interviu al concursului organizat în data de 20.03.2018-proba scrisă, în vederea ocuparii postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene 
22.03.2018 Comunicare manager la Revista culturală Várad
21.03.2018 Comunicare manager la Teatrul „Sziligeti Szinhaz”
21.03.2018 Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 20.03.2018-proba scrisă, în vederea ocupării postului contractual de consilier, gradul IA din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene
19.03.2018 Rezultatul final al concursului de recrutare organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 14 martie 2018-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului financiar contabil
19.03.2018 Anunt concurs pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul de psihiatrie Nucet
14.03.2018 Comunicare privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 20.03.2018-proba scrisă în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier, gradul IA din cadrul Serviciului de întreținere și investiții pe drumurile județene
14.03.2018 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului de recrutare organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 14 martie 2018-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I,gr ad profesional principal din cadrul Serviciului financiar contabil 
13.03.2018 REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER I PRINCIPAL - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
09.03.2018 Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului financiar-contabil, organizat in data de 14.03.2018-proba scrisă 
26.02.2018 Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumuri județene al Direcției generale tehnice, care va avea loc în data de 20 martie 2018, ora 10:00- proba scrisă, la sediul Consiliului Județean Bihor
12.02.2018 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului financiar-contabil
Date cu character personal
Informare Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursurile organizate de Consiliul Județean Bihor
FORMULARE

Declaratie pe proprie raspundere cf. OUG nr. 242008

OPIS promovare in grad

Formular de inscriere functionar public

Model de adeverinte

OPIS inscriere concurs promovare in functii publice de conducere

Cererea de inscriere_functie contractuala

OPIS documente inscriere la concurs contractuali

OPIS documente inscriere la concurs de recrutare functie publica

PROCEDURI DE ORGANIZARE SI TESTARE IT
Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice
 in domeniul tehnologiei informatiei la concursurile organizate de catre Consiliul Județean Bihor
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel avansat
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel mediu
REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER I PRINCIPAL - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel baza