Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca
23.12.2019 Rezultatul final al concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 18.12.2019-proba scrisă
19.12.2019 Rezultatul probei –interviu, al concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat in data de 18.12.2019-proba scrisă
18.12.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a examenului/concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 18.12.2019
12.12.2019 Rezultatul selecției dosarelor la examenul/concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcționarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Bihor organizat în data de 18.12.2019-proba scrisă
21.11.2019 Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 20.11.2019-proba scrisă în vederea promovării în gradul imediat superior celui deţinut a funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
18.11.2019 Anunt privind examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 18 decembrie 2019-proba scrisă în cadrul aparatului de specialitate al ConsiliuluiJudeţean Bihor
12.11.2019 C O M U N I C A R E privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat de Consiliul Județean Bihor din data de 15.11.2019-proba scrisă pentru promovare în gradul imediat superior celui deţinut a funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
01.11.2019 CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, organizează concurs/examen de promovare în gradul imediat superior celui deţinut
28.10.2019 Anunt concurs director UAMS Nucet
11.10.2019 Rezultatul final al concursului organizat în data de 04 octombrie 2019-proba scrisa, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ghișeul unic al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
09.10.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ghișeul unic al Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 04 octombrie 2019-proba scrisă
07.10.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului de recrutare organizat de Consiliului Județean Bihor în data de 04 octombrie 2019-proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ghișeul unic
04.10.2019 REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER I SUPERIOR COMPARTIMENTUL GHIȘEUL UNIC
27.09.2019 Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 04 octombrie 2019 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane și consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ghișeul unic al Consiliului Județean Bihor
23.09.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 16 septembrie 2019-proba scrisă
20.09.2019 Rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea pe funcţia publică de conducere vacantă de director general adjunct al Direcției generale tehnice organizat în data 16 septembrie 2019-proba scrisă
18.09.2019 Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 16 septembrie 2019-proba scrisă
17.09.2019 Anunt privind modificarea datei de sustinere a probei interviu a concursului organizat în data de 16 septembrie 2019-proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor
16.09.2019 Rezultatul probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 16 septembrie 2019-proba scrisă
16.09.2019 Rezultatul final al concursului organizat in data de 06.09.2019 -proba scrisa pentru ocuparea functiei de consilier I superior la Serviciul achizitii publice
11.09.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor
09.09.2019 COMUNICAREA REZULTATELOR la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 06 septembrie-proba scrisă
06.09.2019 REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
05.09.2019 REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SEF SERVICIU DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, ORGANIZAT ÎN DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2019-PROBA SCRISĂ
04.09.2019 REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, ORGANIZAT ÎN DATA DE 16 SEPTEMBRIE 2019-PROBA SCRISĂ
02.09.2019 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului resurse umane respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului ghișeul unic al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
29.08.2019 Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Consiliului Județean Bihor, organizat în data de 06 septembrie 2019-proba scrisă
27.08.2019 Rezultatul selectiei membrilor in Consiliul de administratie al societatii Parc Stiintific si Tehnologic Bihor
14.08.2019 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumurile județene al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor
14.08.2019 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului relații cu consilierii și relații externe
25.07.2019 Anunț privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. 
Date cu character personal
Informare Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la concursurile organizate de Consiliul Județean Bihor
FORMULARE

Declaratie pe proprie raspundere cf. OUG nr. 242008

OPIS promovare in grad

Formular de inscriere functionar public

Model de adeverinte

OPIS inscriere concurs promovare in functii publice de conducere

Cererea de inscriere_functie contractuala

OPIS documente inscriere la concurs contractuali

OPIS documente inscriere la concurs de recrutare functie publica

PROCEDURI DE ORGANIZARE SI TESTARE IT
Procedura de organizare si desfasurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice
 in domeniul tehnologiei informatiei la concursurile organizate de catre Consiliul Județean Bihor
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel avansat
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel mediu
REZULTATUL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENȚELOR ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE CONSILIER I PRINCIPAL - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoștințelor în domeniul tehnologiei informațiilor- nivel baza