Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
181 H 181 DIN 16.11.2020 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII ŞI VACANTAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER JUDEŢEAN 2020-11-16
180 H 180 DIN 16.11.2020 PRIVIND TRECEREA IMOBILELOR TEREN ȘI CLĂDIRI, SITUATE ÎN MUNICIPIUL ORADEA, ÎN ZONA STR. VLĂDEASA NR. 1, IDENTIFICATE PE AMPLASAMENTUL CU NR. CADASTRAL 183463 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 183463 ORADEA, NR. CADASTRAL 170360 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 170360 ORADEA ȘI NR. CADASTRAL 169334 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 169334 ORADEA, DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI NOU SPITAL ÎN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR 2020-11-16
179 H 179 DIN 16.11.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 3/A, DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC HANUL ”ARBORELE VERDE”, SITUAT ÎN ORADEA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 10, ETAJ 1 2020-11-16
178 H 178 DIN 16.11.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL BIHOR / CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-16
177 H 177 DIN 16.11.2020 PRIVIND JUSTIFICAREA IMPACTULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII ECONOMICE LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR A PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-16
176 H 176 DIN 16.11.2020 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BIHOR, PENTRU PERIOADA 2021-2027, ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER 2020-11-16
175 H 175 DIN 16.11.2020 PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE, A UNOR SECTOARE DE DRUMURI CUPRINSE ÎN CULOARELE DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, RESPECTIV OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (CARTIERUL GRIGORESCU) ȘI COMUNA NOJORID (DN79 – DC64)”, CULOARE APROBATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” ȘI CLASIFICAREA ACESTOR SECTOARE DE DRUMURI ÎN DRUMURI JUDEȚENE 2020-11-16
174 H 174 DIN 16.11.2020 PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE, A UNOR SECTOARE DE DRUMURI CUPRINSE ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (CARTIERUL GRIGORESCU) ȘI COMUNA NOJORID (DN79 – DC64), JUDEȚUL BIHOR”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL NOJORID, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” ȘI CLASIFICAREA ACESTOR SECTOARE DE DRUMURI ÎN DRUMURI JUDEȚENE 2020-11-16
173 H 173 DIN 16.11. 2020 PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE, A UNUI SECTOR DE DRUM CUPRINS ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM OCOLITOR LOCALITATEA SÂNTANDREI”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL SÂNTANDREI, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” ȘI CLASIFICAREA ACESTUI SECTOR DE DRUM ÎN DRUM JUDEȚEAN 2020-11-16
172 H 172 DIN 16.11.2020 PRIVIND APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, DUPĂ FINALIZAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE, A UNUI SECTOR DE DRUM CUPRINS ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL OȘORHEI, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” ȘI CLASIFICAREA ACESTUI SECTOR DE DRUM ÎN DRUM JUDEȚEAN 2020-11-16
171 H 171 DIN 10.11. 2020 PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII DE CONSTITUIRE A UNUI PARTENERIAT CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 2020-11-10
170 H 170 DIN 10.11. 2020 PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII DE CONSTITUIRE A UNUI PARTENERIAT CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE NECESAR PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE: “ VARIANTA DE OCOLIRE ALEȘD SUD” 2020-11-10
169 H169 PRIVIND SOLICITAREA ADRESATĂ MUNICIPIULUI ORADEA, PENTRU APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, A UNOR SECTOARE DE DRUMURI CUPRINSE ÎN CULOARELE DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, RESPECTIV OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (CARTIERUL GRIGORESCU) ȘI COMUNA NOJORID (DN79 – DC64)”, CULOARE APROBATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA, ÎN SCOPUL CLASIFICĂRII LOR CA DRUMURI JUDEȚENE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-10
168 H 168 DIN 10.11. 2020 PRIVIND SOLICITAREA ADRESATĂ COMUNEI NOJORID, PENTRU APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, A UNOR SECTOARE DE DRUMURI CUPRINSE ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (CARTIERUL GRIGORESCU) ȘI COMUNA NOJORID (DN79 – DC64), JUDEȚUL BIHOR”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL NOJORID, ÎN SCOPUL CLASIFICĂRII LUI CA DRUMURI JUDEȚENE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-10
167 H 167 DIN 10.11.2020 PRIVIND SOLICITAREA ADRESATĂ COMUNEI SÂNTANDREI, PENTRU APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, A UNUI SECTOR DE DRUM CUPRINS ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”DRUM OCOLITOR LOCALITATEA SÂNTANDREI”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL SÂNTANDREI, ÎN SCOPUL CLASIFICĂRII LUI CA DRUM JUDEȚEAN, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-10
166 H 166 DIN 10.11.2020 PRIVIND SOLICITAREA ADRESATĂ COMUNEI OȘORHEI, PENTRU APROBAREA TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, A UNUI SECTOR DE DRUM CUPRINS ÎN CULOARUL DE EXPROPRIERE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, CULOAR APROBAT DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL OȘORHEI, ÎN SCOPUL CLASIFICĂRII LUI CA DRUM JUDEȚEAN, ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI: ”CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PE DRUMURILE JUDEȚENE ÎN ZONA METROPOLITANĂ ORADEA” 2020-11-10
165 H 165 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII, ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR SRL 2020-10-29
164 H 164 DIN 29.10.2020 PRIVIND MANDATAREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR SĂ ÎȘI EXPRIME EXERCITAREA/NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ÎN NUMELE ȘI PENTRU JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, CU PRIVIRE LA ÎNSTRĂINAREA IMOBILELOR CLASATE MONUMENTE ISTORICE SAU A CELOR AFLATE ÎN CURS DE CLASARE, PENTRU ÎNTREGUL AN CALENDARISTIC 2021 2020-10-29
163 H 163 DIN 29.10.2020 PRIVIND VALIDAREA DESEMNĂRII NOMINALE A MEMBRILOR AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU MANDATUL 2020 – 2024 2020-10-29
162 H 162 DIN 29.10.2020 PRIVIND DESEMNAREA NOMINALĂ A 6 CONSILIERI JUDEȚENI CA MEMBRI AI AUTORITĂȚII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICĂ PENTRU MANDATUL 2020 – 2024 2020-10-29
161 H 161DIN 29.10.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA 2020-10-29
160 H 160 DIN 29.10.2020 PRIVIND LUAREA UNOR MĂSURI PRIVITOR LA FUNDAȚIA ”EUROREGIUNEA BIHOR – HAJDÚ – BIHAR” ORADEA 2020-10-29
159 H 159 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL DIN JUDEȚUL BIHOR ȘI DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-10-29
158 H 158 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA RESPINGERII PLÂNGERII PREALABILE ÎNREGISTRATE LA REGISTRATURA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR SUB NR. 20204 DIN 28.09.2020 2020-10-29
157 H 157 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII PAZA SI PROTECTIE BIHOR S.R.L 2020-10-29
156 H 156 DIN 29.10.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 15/B, DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC ÎN CURS DE CLASARE SITUAT ÎN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. PARCUL TRAIAN NR. 1 2020-10-29
155 H 155 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-10-29
154 H 154 DIN 29.10.2020 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART. 4 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 123 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN PROCEDURA LICITAȚIEI, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11.065 MP, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 66189 A COMUNEI SÂNMARTIN, AFLAT ÎN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-10-29
153 H 153 DIN 29.10.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 19/C, DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC PALATUL MOSKOVITS ADOLF ȘI FIII, SITUAT ÎN ORADEA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 1, ETAJ 3 2020-10-29
152 H 152 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE CUPRINZÂND COTA DE ½ DIN SPAȚIUL MEDICAL CU TERENUL AFERENT PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI BIHOR, SITUAT ÎN IMOBILUL DIN ORADEA, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16, ETAJ 2, CE URMEAZĂ A FI VÂNDUT POTRIVIT DISPOZIȚIILOR O.U.G NR. 68/28.05.2008 2020-10-29
151 H 151 DIN 29.10.2020 PRIVIND ÎNSUȘIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE A TREI LOTURI DE TEREN INTRAVILAN IDENTIFICATE PRIN NR. TOPO 1062/9 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 155 VAȘCĂU, NR. TOPO 1063/9 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 387 VAȘCĂU ȘI NR. TOPO 191/3 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 166 VAȘCĂU, SITUAT ÎN ORAȘ VAȘCĂU, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-10-29
150 H 150 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI – ELEMENTE DE INFRASTRUCTURĂ PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PREVĂZUTE LA POZIȚIILE 18 ȘI 19 DIN ANEXA LA H.C.J. BIHOR NR. 76/30.05.2019, CĂTRE OPERATORUL ZONAL S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., PRECUM ȘI ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE APROBAT PRIN H.C.J. BIHOR NR. 121/26.08.2009, ÎN FORMA REVIZUITĂ 2020-10-29
149 H 149 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: ”DRUM EXPRES ARAD-ORADEA” 2020-10-29
148 H 148 DIN 29.10.2020 PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL REGIEI AUTONOME ”AEROPORTUL ORADEA” 2020-10-29
147 H 147 DIN 29.10.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI BIHOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI ”AGENȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI BIHOR” 2020-10-29
146 H 146 DIN 29.10.2020 PRIVIND PRELUNGIREA MANDATELOR ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI PROVIZORII ÎN CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME ”AEROPORTUL ORADEA” 2020-10-29
145 H 145 DIN 29.10.2020 PRIVIND DESFIINȚAREA DIRECȚIEI SOCIAL COMUNITARE BIHOR 2020-10-29
144 H 144 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCȚII ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-10-29
143 H 143 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 30 SEPTEMBRIE 2020 2020-10-29
142 H 142 DIN 29.10.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2020 – RECTIFICAT 2020-10-29
141 H 141 din 19.10.2020 PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI GAL CĂLIN GRAŢIAN ÎN FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR, CA URMARE A CONSTITUIRII NOULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020 2020-10-19
140 H 140 din 19.10.2020 PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI MĂLAN MIRCEA ÎN FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR, CA URMARE A CONSTITUIRII NOULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020 2020-10-19
139 H 139 din 19.10.2020 PRIVIND CONSTITUIREA ȘI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR, CA URMARE A CONSTITUIRII NOULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2020 2020-10-19
138 H 138 din 19.10.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR EXPRIMATE DE CĂTRE CONSILIERII JUDEŢENI PRIN VOT SECRET, CA URMARE A CONSTITUIRII NOULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN DATA 19 OCTOMBRIE 2020 2020-10-19
137 H 137 DIN 14.09.2020 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN JUDEȚUL BIHOR PE ANUL 2020 2020-09-14
136 H 136 DIN 14.09.2020 PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 93 DIN 30 IULIE 2020 ȘI APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR CANTITĂȚI DE MASĂ LEMNOASĂ (LOT NUC PE PICIOR PE DJ 797 – 28 BUC) 2020-09-14
135 H 135 DIN 14.09.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE JUDEȚENE A VEHICULELOR RUTIERE CU GREUTĂȚI ȘI/SAU DIMENSIUNI DE GABARIT CARE DEPĂȘESCLIMITELE MAXIME PREVĂZUTE DE ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 43/1997 PRIVIND REGIMUL DRUMURILOR, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ȘI EXERCITAREA CONTROLULUI, CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR DE CĂTRE ÎMPUTERNICIȚII PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-09-14
134 H 134 DIN 14.09.2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE CUPRINZÂND SPAȚIILE MEDICALE CU TERENURILE AFERENTE PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI BIHOR, DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 2, CE URMEAZĂ A FI VÂNDUTE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR O.U.G. NR. 68/28.05.2008 2020-09-14
133 H 133 DIN 14.09.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA IMOBILULUI REPREZENTÂND COTA DE ½ DIN CABINETUL MEDICAL DE STOMATOLOGIE NR. 2, SITUAT ÎN ORADEA STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16, ETAJ 1. 2020-09-14
132 H 132 DIN 14.09.2020 PRIVIND ACORDAREA REPREZENTANȚILOR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA A MANDATULUI SPECIAL PENTRU EXPRIMAREA, ÎN NUMELE ȘI PENTRU ACȚIONARUL MAJORITAR U.A.T. JUDEȚUL BIHOR, A VOTULUI CU PRIVIRE LA PUNCTELE 1-13 ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.09.2020, ORA 14,00 (PRIMA CONVOCARE), RESPECTIV DIN DATA DE 18.09.2020, ORA 10,00 ( A DOUA CONVOCARE, DACĂ PRIMA ȘEDINȚĂ A.G.A. NU A AVUT LOC) 2020-09-14
131 H 131 DIN 14.09.2020 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BIHOR 2020-09-14
130 H 130 DIN 14.09.2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BIHOR 2020-09-14
129 H 129 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA MASTER PLANULUI ACTUALIZAT PENTRU JUDEȚUL BIHOR AFERENT INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 2020-08-27
128 H 128 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, ACTUALIZATĂ FAZA P.T. AFERENTĂ OBIECTIVULUI: ”REABILITARE FAȚADE, SCHIMBARE ACOPERIȘ, REPARAȚII TÂMPLĂRIE, ORADEA STR. MOSCOVEI NR. 5 – ETAPA I” 2020-08-27
127 H 127 DIN 27.08.2020 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI:”AMENAJARE INTERSECȚIE ȘI LUCRĂRI DE SCURGERE A APELOR PE DJ 108 I, LOCALITATEA TELECHIU, COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR” 2020-08-27
126 H 126 DIN 27.08.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 10A, DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC HANUL ”ARBORELE VERDE”, SITUAT ÎN ORADEA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 8-10 2020-08-27
125 H 125 DIN 27.08.2020 PRIVIND ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR, IMOBIL – CENTRUL DE PLASAMENT DE TIP FAMILIAL ”CASA FRANKFURT” – SITUAT ÎN MUNICIPIUL ORADEA, STR. RIMANOCZY KALMAN NR. 40, A PERSOANEI FIZICE AMĂRIUȚEI MANUELA, ÎN SCOPUL EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE REABILITARE, ANVELOPARE ȘI COMPARTIMENTARE LA IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. RIMONOCZI KALMAN NR. 38 2020-08-27
124 H 124 DIN 27.08.2020 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU SPAȚIUL MEDICAL ÎN COTĂ DE ½ DIN CABINET TEHNICĂ DENTARĂ, ETAJ 2, CU TERENUL AFERENT, DIN IMOBILUL CU TERENUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 16, AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-08-27
123 H 123 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN PROCEDURA LICITAȚIEI, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11.065 MP, ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 66189 A COMUNEI SÂNMARTIN, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-08-27
122 H 122 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL BIHOR, CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL BIHOR, PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL BIHOR ȘI LISTEI STAȚIILOR AFERENTE PROGRAMULUI DE TRANSPORT 2020-08-27
121 H 121 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA STRĂMUTĂRII DOSARULUI NR. 3884/111/2019 DE LA CURTEA DE APEL ORADEA LA O ALTĂ INSTANȚĂ DE ACELAȘI GRAD 2020-08-27
120 H 120 DIN 27.08.2020 PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR SUB NR. 16615/12.08.2020, ÎNAINTATĂ DE CĂTRE SC SELINA S.R.L. 2020-08-27
119 H 119 DIN 27.08.2020 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.08.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2020-08-27
118 H 118 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. 2020-08-27
117 H 117 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA RESPINGERII PLÂNGERII PREALABILE ÎNREGISTRATE LA REGISTRATURA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR SUB NR. 16354 DIN 10.08.2020 2020-08-27
116 H 116 DIN 27.08.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”GHEORGHE ȘINCAI” ORADEA 2020-08-27
115 H 115 DIN 27.08.2020 PRIVIND PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 178 DIN 30 AUGUST 2016 2020-08-27
114 H 114 DIN 27.08.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2020 - RECTIFICAT 2020-08-27
113 H 113 DIN 12.08.2020 PRIVIND APROBAREA LA NIVELUL JUDEȚULUI BIHOR A LISTEI PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE ÎNREGISTRATE CA URMARE A SUSPENDĂRII CURSURILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, PRECUM ȘI STABILIREA MĂSURILOR CARE ÎNSOȚESC REDISTRIBUIREA ACESTORA CĂTRE BENEFICIARI POTRIVIT PREVEDERILOR LEGALE ÎN VIGOARE 2020-08-12
112 H 112 DIN 30.07.2020 PRIVIND ÎNSUȘIREA PROPUNERII DE CONCESIUNE FORMULATĂ DE S.C. GND AGRO SERV S.R.L, A UNUI BUN IMOBIL - TEREN ARABIL - ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11.065 MP, SITUAT ÎN LOCALITATEA HAIEU, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 66189 SÂNMARTIN, CARE APARȚINE DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
111 H 111 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII U.A.T. – JUDEŢUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, ÎN CALITATE DE MEMBRU, LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ ASOCIATIA ADMINISTRATIVA GAZ SUD BIHOR” 2020-07-30
110 H 110 DIN 30.07.2020 PRIVIND ÎNCETAREA ŞI VACANTAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER JUDETEAN 2020-07-30
109 H109 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA A IMOBILELOR IDENTIFICATE PRIN NR. CADASTRALE 208380, 208381, 208382 ȘI 208383, SITUATE ÎN MUNICIPIUL ORADEA STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A, DESTINATE AMPLASAMENTULUI VIITOAREI ARENE SPORTIVE, ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STR. FĂGĂRAȘULUI, STR. TRAIAN BLAJOVICI, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BIHORUL ȘI GRĂDINA ZOOLOGICĂ DIN MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR 2020-07-30
108 H108 PRIVIND ÎNSUȘIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE ÎN 6 (ȘASE) LOTURI A TERENULUI IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 194964 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 194964 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A, ȘI TRECEREA A 4 (PATRU) LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 58.717 MP/83.984 MP DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
107 H107 PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR. 218/17.12.2019, PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCȚII ȘI AL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-07-30
106 H 106 DIN 30.07.2020 PRIVIND ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR, IMOBIL SITUAT ÎN ORADEA, STR. I.C.BRĂTIANU NR. 8, A PERSOANEI FIZICE BOROȘ ALEXANDRU, ÎN SCOPUL EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE REPARAȚII ȘI IZOLARE TERMICĂ LA IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. I.C. BRĂTIANU NR.6, AP.3 2020-07-30
105 H 105 DIN 30.07.2020PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU SPAȚIILE MEDICALE CU TERENURILE AFERENTE PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI BIHOR, DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 2 ȘI STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A O.U.G. NR. 68/2008, PRIVIND VÂNZAREA SPAŢIILOR PROPRIETATE PRIVATĂ A STATULUI SAU A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE, CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM ŞI A SPAŢIILOR ÎN CARE SE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CONEXE ACTULUI MEDICAL 2020-07-30
104 H 104 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND SPAȚIILE MEDICALE CU TERENURILE AFERENTE PROPRIETATE PRIVATĂ A JUDEȚULUI BIHOR, DIN IMOBILUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. CORNELIU COPOSU NR. 2, CE URMEAZĂ A FI VÂNDUTE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR O.U.G. NR. 68/28.05.2008 2020-07-30
103 H 103 DIN 30.07.2020 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAŢIE IMOBILIARĂ AUTENTIFICATĂ PRIN ÎNCHEIEREA NR. 878 DIN 19 IUNIE 2020, A EPISCOPIEI ROMÂNE UNITĂ CU ROMA, GRECO-CATOLICĂ, DE ORADEA, ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, A TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 4.629 MP, SITUATE ÎN COMUNA BUDUREASA, JUDEȚUL BIHOR, ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 764A, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
102 H102 PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL MUNICIPIULUI ORADEA – CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 207 MP NR. CADASTRAL 208287 PROVENIT DIN DEZMEMBRAREA NR. CADASTRAL 192237, SITUAT ÎN ORADEA STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
101 H 101 DIN 30.07.2020 PRIVIND ÎNSUȘIREA PLANULUI DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZMEMBRARE ÎN DOUĂ LOTURI A TERENULUI IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 192237 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 192237 ORADEA, SITUAT ÎN ORADEA STR. ARMATEI ROMÂNE NR. 1/A, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
100 H 100 DIN 30.07.2020 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BIHOR ASUPRA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN CORPUL DE CLĂDIRE C2, AL IMOBILULUI DIN ORADEA, STR. GEORGE BARIȚIU NR. 9, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 185137 ORADEA, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR, ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII SPECIFICE 2020-07-30
99 H 99 DIN 30.07.2020 PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR, ASUPRA IMOBILULUI MUZEUL SATULUI DIN STAȚIUNEA “BĂILE 1 MAI”, SITUAT ÎN LOCALITATEA HAIEU, COMUNA SÎNMARTIN, ÎN SCOPUL GESTIONĂRII EFICIENTE A DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-07-30
98 H 98 DIN 30.07.2020 PRIVIND ACORDUL JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR DAT ÎN FAVOAREA UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA, PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DIN CADRUL PROIECTULUI TEHNIC – REȚELE TERMICE EXTERIOARE – ETAPA I, ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN ORADEA, STR. UNIVERSITĂȚII NR.4, IDENTIFICAT SUB NR. CADASTRAL 206982, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 206982 ORADEA, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI ÎN ADMINISTRAREA UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA 2020-07-30
97 H 97 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ ȘI ASIGURAREA SERVICIILOR DE LOCUIRE TIP PRIMA CAMERĂ PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL INSTITUȚIONALIZAT DE PROTECȚIE A COPILULUI DIN JUDEȚUL BIHOR” – COD APEL: COMPONENTĂ 1 – APEL: POCU/738/4/20/ OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 4.12, OS 4.13/20/ OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 4.12, O.S. 4.13. 2020-07-30
96 H 96 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BIHOR ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ ȘI ASIGURAREA SERVICIILOR DE LOCUIRE TIP PRIMA CAMERĂ PENTRU TINERII CARE PĂRĂSESC SISTEMUL INSTITUȚIONALIZAT DE PROTECȚIE A COPILULUI DIN JUDEȚUL BIHOR” – COD APEL: COMPONENTĂ 1 – APEL: POCU/738/4/20/ OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 4.12, OS 4.13/20/ OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 4.12, O.S. 4.13. 2020-07-30
95 H 95 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII SPITALULUI DE PSIHIATRIE NUCET ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET” ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE. AXA PRIORITARĂ 9 – PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CAUZATE DE COVID-19, OBIECTIVUL SPECIFIC 9.1- CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 2020-07-30
94 H 94 DIN 30.07.2020 PRIVIND PARTICIPAREA UAT JUDETUL BIHOR PRIN CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR IN CALITATE DE LIDER ÎN CADRUL PROIECTULUI CU TITLUL ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN INSTITUȚIILE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR” FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE, AXA PRIORITARĂ 9 – „PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CAUZATE DE COVID-19, OBIECTIVUL SPECIFIC 9.1- CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19.” 2020-07-30
93 H 93 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR CANTITĂȚI DE MASĂ LEMNOASĂ (LOT NUC PE PICIOR PE DJ 797 – 28 BUC) 2020-07-30
92 H 92 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII U.A.T. - JUDEȚUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, ÎN CALITATE DE MEMBRU, LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ URBAN - RURAL 2020-07-30
91 H 91 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII U.A.T. - JUDEȚUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, ÎN CALITATE DE MEMBRU, LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ BARCĂU BISTRA 2020-07-30
90 H 90 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA ADERĂRII U.A.T. - JUDEȚUL BIHOR PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR, ÎN CALITATE DE MEMBRU, LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ GAZ NORD VEST BIHOR 2020-07-30
89 H 89 DIN 30.07.2020 PRIVIND RENUNȚAREA EXPRESĂ DIN PARTEA ACȚIONARULUI MAJORITAR U.A.T. JUDEȚUL BIHOR LA EXERCITAREA DREPTULUI DE SUBSCRIERE A UNUI NUMĂR DE 2.877 ACȚIUNI RĂMASE NESUBSCRISE, ÎN VALOARE DE 2.877.000 LEI, PROPORȚIONAL CU NUMĂRUL ACTUAL DE ACȚIUNI PE CARE U.A.T. JUDEȚUL BIHOR LE DEȚINE LA SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SA 2020-07-30
88 H 88 DIN 30.07.2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 231 DIN 17.10.2017 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI JUDEȚENE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU PERIOADA 2017-2021 2020-07-30
87 H 87 DIN 30.07.2020 PRIVIND UNELE MĂSURI LEGATE DE ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR 2020-07-30
86 H 86 DIN 30.07.2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR NR.156 DIN 29.10.2019 PRIVIND APROBAREA TAXELOR ŞI TARIFELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2020, CARE CONSTITUIE VENITURI LA BUGETUL LOCAL AL JUDEȚULUI ȘI LA BUGETUL INSTITUȚIILOR SUBORDONATE 2020-07-30
85 H 85 DIN 30.07.2020 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR LA 30 IUNIE 2020 2020-07-30
84 H 84 DIN 30.07.2020 APROBAREA BUGETUL LOCAL AL JUDEȚULUI BIHOR ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE PE ANUL 2020 - RECTIFICAT 2020-07-30
83 H 83 din 30.07.2020 PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR.174 DIN 21 IULIE 2020 A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-07-30
82 H 82 din 30.06.2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 229/17.10.2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN SERVICIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2017 2020-06-30
81 H 81 din 30.06.2020 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BIHOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN JUDEȚUL BIHOR - PRIMUL PAS SPRE O CARIERĂ DE SUCCES” COD APEL:POCU/633/6/14/ CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA PROGRAME DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ A ELEVILOR ȘI UCENICILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ȘI TERȚIAL NON-UNIVERSITAR, CU ACCENT PE SECTOARELE ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV IDENTIFICATE CONFORM SNC ȘI DIN DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ CONFORM SNCDI 2020-06-30
80 H 80 din 30.06.2020 PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR. 154 DIN 24 IUNIE 2020 A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR 2020-06-30
79 H 79 din 30.06.2020 PRIVIND ACORDUL JUDEȚULUI BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR DAT ÎN FAVOAREA MUZEULUI ȚĂRII CRIȘURILOR ORADEA, PENTRU REALIZAREA UNEI INSTALAȚII DE IRIGARE NECESARĂ ÎNTREȚINERII GAZONULUI PE TERENUL SITUAT ÎN ORADEA, STR. ARMATEI ROMÂNE NR.1/A, ÎNSCRIS ÎN CF NR.192236 ORADEA, AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI BIHOR. 2020-06-30
78 H 78 din 30.06.2020 PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNTRE JUDEȚUL BIHOR – CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR ȘI ASOCIAȚIA SALVATORILOR MONTANI BIHOR AVÂND CA OBIECT DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A DOUĂ BUNURI MOBILE, MIJLOACE FIXE, AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR 2020-06-30
77 H 77 din 30.06.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN SITUL ARHEOLOGIC DE LA SALONTA, PUNCT ”MOVILA TRUPULUI”, IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 103478 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 103478 SALONTA, NR. CADASTRAL 103479 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 103479 SALONTA, NR. CADASTRAL 103480 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 103480 SALONTA, NR. CADASTRAL 103481 ÎNSCRIS ÎN CF NR. 103481 SALONTA ȘI NR. CADASTRAL 103484, ÎNSCRIS ÎN CF NR. 103484 SALONTA. 2020-06-30
76 H 76 din 30.06.2020 PRIVIND NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE ASUPRA APARTAMENTULUI NR. 12, DIN IMOBILUL MONUMENT ISTORIC PALATUL APOLLO, SITUAT ÎN ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.12. 2020-06-30
75 H 75 din 30.06.2020 PRIVIND DESFIINȚAREA DIRECȚIEI DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE BIHOR 2020-06-30
74 H74 din 30.06.2020 PRIVIND DECONTAREA COSTULUI LUNAR PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE DE CĂTRE DIRECȚIA GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2020-06-30
73 H 73 din 30.06.2020 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PROVIZORIU AL REGIEI AUTONOME ”AEROPORTUL ORADEA” 2020-06-30
72 Hotararea nr.72 din 30.06.2020 cu titlul: PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCȚII ȘI AL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE REGIEI AUTONOME ''AEROPORTUL ORADEA 2020-06-30
71 H 71 din 30.06.2020 PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BIHOR 2020-06-30
70 H 70 din 30.06.2020 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII A DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR 2020-06-30
69 H 69 din 30.06.2020 PRIVIND APROBAREA MONOGRAFIEI ECONOMICO-MILITARE A JUDEȚULUI BIHOR-EDIȚIA 2020 2020-06-30
68 H 68 din 30.06.2020 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE COLABORARE ÎNTRE TRIBUNALUL BIHOR ȘI JUDEȚUL BIHOR - CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR PRIVIND TRANSMITEREA ACTELOR DE PROCEDURĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC 2020-06-30
67 H 67din 30.06.2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROTECȚIA COPILULUI BIHOR 2020-06-30
66 H 66 din 30.06.2020 PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII AL R.A.AEROPORTUL ORADEA APROBAT CONFORM ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚTEAN BIHOR NR.38 DIN 01.04.2020 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI BIHOR PE ANUL 2020-RECTIFICAT 2020-06-30
65 H 65 din 30.06.2020 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER JUDEȚEAN 2020-06-30
64 H 64 DIN 05.06.2020 PRIVIND ÎNCETAREA ȘI VACANTAREA UNUI MANDATE DE CONSILIER JUDEȚEAN 2020-06-05
63 H 63 DIN 05.06.2020 PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI DE CULT A SUMEI DE 2.000,00 MII LEI CUPRINSĂ ÎN BUGETUL JUDEȚULUI BIHOR PE ANUL 2020 2020-06-05
62 H 62 DIN 05.06.2020 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR AL ANULUI 2019 2020-06-05
61 H 61 din 21.05.2020 privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului: „Modernizare DJ 767B din DN 76- Tășad – Copăcel- Serghiș – DJ 767, km 0 000 – 19 779, L= 19,779 km.” 2020-05-21
60 H 60 din 21.05.2020 privind neexercitarea de dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric Hanul “Arborele Verde”, situat în Oradea, str. Vasile Alecsandri nr.10 2020-05-21
59 H 59 din 21.05.2020 privind neexercitarea de dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.18, din imobilul palatul Rimanoczky K. senior, clădire în curs de clasare ca monument istoric, din municipiului Oradea, str. Parcul Rraian nr.1, județul Bihor 2020-05-21
58 H 58 din 21.05.2020 privind acordul de principiu al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor în vederea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Județului Bihor, respectiv din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a cotei părți din terenul situat în Municipiului Oradea, str.Armatei Române nr.1/A, nr. cadastral 194964, CF 194964 Oradea, în vederea realizării de Primăria Municipiului Oradea a demersurilor necesare aprobării amplasamentului unei viitoare arene sportive a cărei realizare este declarată de interes public, în zona cuprinsă între str. Făgărașului, str. Traian Blajovici, Liceul cu Program Sportiv Bihorul și Grădina Zoologică din municipiului Oradea, județul Bihor 2020-05-21
57 H 57 din 21.05.2020 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT GROUP”, să exercite pe seama și în numele UAT – Județul Bihor, dreptul de a concesiona, administrarea și exploatarea bunurilor mobile și imobile, proprietatea județului Bihor, componente ale Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bihor, către operatorii sistemului pe perioda de valabilitate a contractelor de delegare a gestiunii 2020-05-21
56 H 56 din 21.05.2020 privind construirea dreptului de administrare în favoarea Revistei Culturale Várad, asupra spațiului din imobilul situat în Oradea, str.Patrioțiilor nr.2, în scopul gestionării eficiente a domeniul public al Județului Bihor 2020-05-21
55 H 55 din 21.05.2020 privind darea în folosință gratuită a două bunuri mobile, mijloace fixe aflate în domeniul privat al Județului Bihor către Asociația de Dezvoltare intercomunitară agenția de dezvoltare durabilă a Județului Bihor 2020-05-21
54 H 54 din 21.05.2020 privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil, mijloc fix aflat în domeniul privat al Județului Bihor, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Grup 2020-05-21
53 H 53 din 21.05.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul „Reconstruirea cabanei Vadu Crișului”, realizat în cadrul proiectului „Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”, acronim ProNature finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 2020-05-21
52 H 52 din 21.05.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-10 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.05.2020, ora 12,00 (prima convocare), respectiv din data de 26.05.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2020-05-21
51 H 51 din 21.05.2020 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-05-21
50 H 50 din 21.05.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru anul 2020 2020-05-21
49 H 49 din 21.05.2020 privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană majoră care beneficiază de protecţie specială în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor 2020-05-21
48 H 48 din 21.05.2020 privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Curtea de Apel Oradea și Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor privind transmiterea actelor de procedură în format electronic 2020-05-21
47 H 47 din 21.05.2020 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Direcția Generală Anticorupție și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în scopul prevenirii corupției și al creșterii transparenței instituționale 2020-05-21
46 H 46 din 21.05.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia Consiliului Judeţean 2020-05-21
45 H 45 din 21.05.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2020 - rectificat 2020-05-21
44 H 44 din 21.05.2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 31 martie 2020 2020-05-21
43 H 43 din 30.04.2020 privind alocării către UAT Municipiul Oradea a sumei de 200.000 lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliul Județean Bihor în scopul testării pentru COVID 19 a coloniilor de romi din Județul Bihor 2020-04-30
42 H 42 din 30.04.2020 privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă conform Ordonanței Militare nr.8 din 2020 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2020-04-30
41 H 41 din 30.04.2020 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr.236 din 18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINTIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2020-04-30
40 H 40 din 30.04.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe anul 2020-rectificat 2020-04-30
39 H 39 din 01.04.2020 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Județul Bihor Consiliul Județean Bihor Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Bihor și Colegiul Medicilor 2020-04-01
38 H 38 din 01.04.2020 privind aprobarea bugetului local al Județului Bihor pe anul 2020 rectificat 2020-04-01
37 H 37 din 01.04.2020 privind stabilirea procedurii de desfasurare a ședințelor Consiliului Județean Bihor, în situații excepționale, constatate de autoritațile abilitate 2020-04-01
36 H 36 din 04.03.2020 privind asocierea Judeţului Bihor - Consiliul Judeţean Bihor cu Fundaţia Alma Mater Alapítvány, respectiv cu Asociația Pro Schola Sancti Ladislai, în vederea realizării în comun a unor lucrări de interes public județean 2020-02-27
35 H 35 din 04.03.2020 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor subordonate, pe anul 2020 2020-02-27
34 H 34 din 27.02.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobrești – Vârciorog, sector de la km 10 940 la 27 500, L= 16,560 km” 2020-02-27
33 H 33 din 27.02.2020 privind aprobarea unor măsuri împotriva infecției cu coronavirusul COVID – 19 la nivelul U.A.T. Județul Bihor 2020-02-27
32 H 32 din 27.02.2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, în calitate de partener la proiectul „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical”, a bugetului proiectului și a tuturor cheltuielilor legate de proiect 2020-02-27
31 H 31 din 27.02.2020 privind trecerea a două mijloace fixe din domeniul public al judeţului şi administrarea R.A. Aeroportul Oradea în domeniul privat al judeţului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării efective 2020-02-27
30 H 30 din 27.02.2020 privind revocarea dreptului de administrare al Universității din Oradea asupra terenului în suprafață de 603 mp nr. cadastral 206983, provenit din dezmembrarea nr. cadastral 171207, situat în Oradea str. Universității nr. 4, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2020-02-27
29 H 29 din 27.02.2020 privind însușirea planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 171207 înscris în CF nr. 171207 Oradea, situat în Oradea str. Universității nr. 4, proprietate publică a județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor 2020-02-27
28 H 28 din 27.02.2020 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe – ANL a terenului destinat pentru programul multianual “Construcţia de locuinţe de serviciu” în suprafață de 9.786 mp situat în Oradea, str. Ceyrat nr. 4, identificat prin nr. cadastral 201905 înscris în C.F. nr. 201905 Oradea, aflat în domeniul public al județului Bihor, pe perioada realizării investiției 2020-02-27
27 H 27 din 27.02.2020 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 – 2020 2020-02-27
26 H 26 din 27.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.195 din 29.08.2017 2020-02-27
25 H 25 din 27.02.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor: teren în suprafață de 250 mp. și construcții aferente, înscris în CF nr. 553 Țețchea, Număr topografic 189 (proprietar Sabău Aurel și Sabău Eva) și teren în suprafață de 250 mp. și construcții aferente, înscris în CF nr. 553 Țețchea, Număr topografic 189 (proprietar Lăcătuș Zoltan și Lăcătuș Eugenia); proprietatea privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: ,,Amenajare intersecție și lucrări de scurgere a apelor pe DJ 108 I, localitatea Telechiu, comuna Țețchea, judetul Bihor” 2020-02-27
24 H 24 din 27.02.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor în suprafață de: 313 mp înscris în CF nr. 51459 Bulz, Număr cadastral 51459; 76 mp înscris în CF nr. 50213 Bulz, Număr cadastral 50213; 3 mp. înscris în CF nr. 50786 Bulz, Număr cadastral 50786; 67 mp. înscris în CF nr. 50652 Bulz, Număr cadastral 50652; 31 mp. înscris în CF nr. 50165 Bulz, Număr cadastral 50165; proprietatea privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: ”Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, jud. Bihor” 2020-02-27
23 H 23 din 27.02.2020 privind înființarea traseului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean Dumbrava-Șoimi-Ștei 2020-02-27
22 H 22 din 27.02.2020 privind aprobarea aderării U.A.T. – Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Moții; Țara de Piatră” 2020-02-27
21 H 21 din 27.02.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-12 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 11,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A. nu a avut loc) 2020-02-27
20 H 20 din 27.02.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. a mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctul 11 înscris pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2020, ora 10,00 (prima convocare), respectiv din data de 02.03.2020, ora 14,00 (a doua convocare, dacă prima ședință A.G.A nu a avut loc) 2020-02-27
19 H 19 din 27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Parcuri Industriale Bihor S.A. pentru anul 2020 2020-02-27
18 H 18 din 27.02.2020 privind constatarea încetării calității de reprezentant al Județului Bihor în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L. 2020-02-27
17 H 17 din 27.02.2020 privind prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-02-27
16 H 16 din 27.02.2020 privind aprobarea Programului dedicat Siguranței Circulației în Județul Bihor și desfășurarea acestuia prin Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor 2020-02-27
15 H 15 din 28.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei 2020-01-28
14 H 14 din 28.01.2020 privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA și a cotei de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anii 2021-2023 2020-01-28
13 H 13 din 28.01.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bihor 2020-01-28
12 H 12 din 28.01.2020 neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric Castel Degenfeld Schomburg, situat în comuna Balc, str. Petofi Sandor, nr. 51, județ Bihor 2020-01-28
11 H 11 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 220 din 13 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului și cheltuielilor legate de proiectul”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu” 2020-01-28
10 H 10 din 28.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea – lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”, cod SMIS 116702, contract de finanţare nr.651 din 11.12.2017, implementat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020. 2020-01-28
9 H 9 din 28.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului: “Reparaţii capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35” 2020-01-28
8 H 8 din 28.01.2020 privind clasificarea unor sectoare din drumul comunal DC 130 înscris în CF sub nr. cad. 51639 Balc și drumul comunal DC 101, înscrise în CF sub nr. cad. 51633 Balc și 51634 Balc, într-un sector de drum județean, care se va integra în drumul județean DJ 190G 2020-01-28
7 H 7 din 28.01.2020 privind clasificarea unor sectoare din drumul comunal DC 37 înscris în CF sub numerele cadastrale: 190176 Oradea, 190178 Oradea, 190177 Oradea, 59394 Paleu, 59353 Paleu, 59397 Paleu, 57827 Paleu, 57831 Paleu și 59356 Paleu în cotă parte de 21.120 mp, în drum județean având indicativul DJ 767 I 2020-01-28
6 H 6 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 174/30.08.2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică pentru mandatul 2016 - 2020 2020-01-28
5 H 5 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 13 din 30.08.2018 privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor 2020-01-28
4 H 4 din 28.01.2020 privind acordarea reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. mandatului special pentru exprimarea, în numele și pentru Acționarul Majoritar U.A.T. Județul Bihor, a votului cu privire la punctele 1-19 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.01.2020, ora 15,00 (prima convocare), respective din data de 30.01.2020, ora 15,00 (a doua convocare, dacă prima Adunare nu se va putea ține) 2020-01-28
3 H3 din 28.01.2020 privind constatarea încetării contractului de mandat al unui Administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Oradea” 2020-01-28
2 H 2 din 16.01.2020 privind modificarea Hotărârii C.J. Bihor nr. 236/18.12.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ÎNFIINȚARE PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR 2020-01-16
1 H 1 din 16.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 2020-01-16

» Arhiva hotarâri 2019 » Arhiva hotarâri 2018 » Arhiva hotarâri 2017 » Arhiva hotarâri 2016 » Arhiva hotarâri 2015