Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
09.2020 proiect de hotarare privind revocarea HCJ nr. 93 din 30.07.2020.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind modificarea si complet ROF CEPAH Bihor.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind justificare impact dezv ec a jud Bihor a proiectului Reabilitare DJ 709A.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Regiei Autonome Aeroportul Oradea pentru perioada 2020-2023.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Centrul pentru Cultura si arta contemporana Bihor.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire spatii medicale str. C. Coposu nr. 2.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea de principiu a asocierii dintre jud BH, Sacueni, Tamaseu, Tileagd pe de o parte si com Draganesti in cadrul soc Parcuri Industriale.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii planului de analiza si acoperire a riscurilor.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre ADR N-V si UAT jud Bihor pentru implementare proiect reabilitare DJ 709 A.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobare regulament privind circulatia pe drumuri publice.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobare documentatie atribuire sp medical str. Mihail Kogalniceanu nr 16 et. 2.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind aprobare acord de parteneriat intre ADR N-V si UAT jud Bihor pentru implementarea proiectului Muzeul Satului Bihorean.pdf
09.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentanti AGA Parcuri Industriale mandat special pentru exprimare vot ptr punctele 1-13 a ordinii de zi a sedintei 18.09.2020.pdf
09.2020 proiect de hotarare modificare componenta Comisie de evaluare persoane adulte cu handicap.pdf
09.2020 proiect de hotarare actualizare indicatori Campus scolar.pdf
09.2020 proiect de hotarare neexercitare dr de preemtiune imobil Mihail Kogalniceanu. nr.16 etaj 1.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata la CJB sub nr 16615 din 2020 inaintata de SC Selina SRL.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap 10A din imobil Hanul Arborele Verde str. Vasile Alecsandri nr 8-10.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 178 din 30.08.2016.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 13 din 30.08.2018.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru cabinet medical et2 str. Mihail Kogalniceanu nr 16.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJB in Consiliul de Administratie la Biblioteca.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea stramutarii sau nestramutarii dosarului nr.3884-111-2019 de la Curtea de Apel Oradea.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea respingerii plangerii prealabile inregistrata la registratura CJB sub nr. 16354 din 10.08.2020.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate in jud Bihor.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea raspunsului formulat de SMIS catre dl Puia Razvan.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii ROF Teatrul Szigligeti Szinhaz Oradea.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF ale Filarmonicii de Stat Oradea.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea master planului actualizat ptr jud Bihor aferent infrastructurii de apa si apa uzata bun.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea listei stocurilor de produse inregistrate ca urmare a suspendarii cursurilor in unit de invatamant preuniversitar.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea indicatori tehnico ec aferent obiectiv Reabilitare fatada strm Moscovei 5.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea concesiunii prin licitatie teren 11065 mp inscris in CF 66189 Sanmartin.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020 rectificat.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parc Stiintific si Tehnologic Bihor SRL.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a ROF ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec ptr obiectiv Amenajare intersectie si lucrari de scurgere a apelor pe DJ 108 I.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor in AGA la Parcuri Industriale Bihor SA a mandatului special pentru exprimare vot pentru ordinea de zi AGA Extraordinara.pdf
08.2020 proiect de hotarare privind accesul pe proprietatea jud Bihor a persoanei fizice Amariutei Manuela str. Rimanoczy Kalman nr. 38.pdf
08.2020 Informarea ATOP asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice trim II an 2020.pdf
08.2020 Informare presedinte ATOP asupra eficientei serviciului politienesc trim II an 2020.pdf
07.2020 site proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie imobiliara 4629 mp teren in com Budureasa.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind validarea dispozitiei 174 din 21 iulie 2020 a Presedintelui Consiliului Judetean Bihor.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind unele masuri legate de activitatea SC Paza si Protectie Bihor.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al judetului in dom public al mun Oradea teren str. Armatei Romane 1A.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al municipiului Oradea asupra teren 207 mp str Armatei rOMANE 1a.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind renuntarea expresa din partea actionarului majoritar UAT jud Bihor la exercitarea dreptului de subscriere a unui nr de 2.877 actiuni la Parcuri.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind participarea UAT jud Bihor prin CJB la proiectul cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID 19.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind participarea CJRAE la proiectul prima camera pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului in Bihor.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 156 din 2019.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB 231 din 17.10.2017.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 218 din 2019.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind insusirea propunerii de concesiune formulata de SC GND AGRO SERV SRL teren Haieu.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind insusirea planului de amplasament cu dezmembrare in 6 loturi teren cadastral 194964 str Armatei Romane 1A.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind insusire rapoarte evaluare pentru spatiile medicale str. Corneliu Coposu 2.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind insusire plan amplasament cu dezmembrare 2 loturi str Armatei Romane 1A.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind incetarea si vacantarea unui mandat de consilier judetean.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Muzeului Tarii Crisurilor asupra imobil Muzeul Satului din statiunea Baile 1 Mai.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind constituire drept administrare in favoarea CJRAE ptr spatiul corp cladire C2 str. George Baritiu nr. 9.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor cantitati de masa lemnoasa.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea participarii Spitalului de Psihiatrie Nucet in proiectul cu titlul Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid-19.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea participarii DGASPC Bihor la proiectul Prima camera pentru tinerii care parasesc sistemul institutionalizat.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand spatiile medicale ce urmeaza a fi vandute potrivit OUG 68 din 2008.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 iunie 2020.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020 - rectificat.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT jud Bihor la ADI gaz Barcau Bistra.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT jud Bihor la ADI Urban Rural.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT jud Bihor la ADI Gaz nord vest.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT jud Bihor la ADI Gaz Sud.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind acordul jud Bihor dat in favoarea Universitatii pentru realizare lucrari retele termice exterioare.pdf
07.2020 proiect de hotarare privind accesul pe proprietatea publica a jud Bihor str IC Bratianu a perosanei fizice Boros Alexandru.pdf
06.2020 proiect de hotarere privind decontarea costului lunar pentru acordarea serviciilor sociale de catre DGASPC Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr. 154 din 24 iunie 2020 a Presedintelui CJB.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind repartizarea pe culte a sumei de 2.000,00 mii lei complet.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind numirea Consiliului de administratie provizoriu al RA Aeroportul Oradea.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap 12 din imobil monument Istoric Palatul Apollo Oradea, str. Republicii nr. 12.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind neexercitare preemtiune imobil Situl arheologic de la Salonta punct Movila Trupului.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind modificarea si inlocuirea anexei la HCJB nr 229 din 2017.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei pentru Protec'ia Copilului Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind modificarea programului de investitii al RA Aeroportul Oradea.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind insusirea propunerii de concesiune formulata de SC GND AGRO SERV SRL a unui teren in suprafata de 11.065 mp.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind incheierea contractului de comodat intre jud Bihor - CJB si Asociatia Salvatorulor Montani.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind incetarea si vacantarea unui mandat de consilier judetean.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind desfiintarea DDIP.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de selectie pentru postul de administrator in CA la Soc Parcuri Industriale Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind aprobarea participarii CJRAE in cadrul proiectului strategii de practica pentru elevii din jud Bihor - primul pas spre o cariera de succes.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre Tribunalul Bihor si Judetul Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Direc'iei de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bihor.pdf
06.2020 proiect de hotarare privind aprobarea Monigrafiei Economico-militare a Judetului Bihor, Editia 2020.pdf
06.2020 proiect de hotarare acord Judet Bihor dat in favoarea Muzeului Tarii Crisurilor ptr instalatii irigare.pdf
06.2020 Proiect de hotarare privind aprobare organigrama stat ROf Aeroport.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind stabilire cost mediu anual si lunar ptr un copil si o persoana majora care beneficiaza de prot sociala in cadrul DGASPC.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind repartizarea pe UAT-uri a sumei de 27.316 mii lei reprezentand fond la dispozitia CJB.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind prelungirea mandatelor membrilor CA provizoriu al RA Aeroportul Oradea.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind neexercitare preemtiune ap 18 din imobil Palatul Rimanoczky K, Oradea Parcul Traian 1.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 6 din imobil Hanul Arborele Verde str V. Alecsandri nr. 10.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap grav.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind mandatarea ADI ECOLECT GRUP sa exercite dreptul de a concesiona administra si exploata bunuri componente SMID.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind insusire propunere de concesiune formulata de SC GND AGRO SERV SRL teren 11065 mp Haieu.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita mijloc fix catre ADI Ecolect Group.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita mijloace fixe Catre ADI-ADD.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind constituire drept administrare in favoarea Revistei Varad asupra spatiu din imobil str Patriotilor nr. 2.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Directia Generala Anticoruptie si jud Bihor.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre Curtea de Apel Oradea si Judetul Bihor.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31 martie 2020.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al jud Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020 rectificat.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al RA Aeroportul Oradea pentru anul 2020.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico ec ptr obiectiv Reconstruire Cabana Vadu Crisului.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind actualizarea devizului general aferent obiectiv modernizare DJ 767B Tasad-Copacel-Serghis.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind acordul de principiu al jud Bihor ptr trecere teren din dom public jud Bh in dom public mun Oradea ptr arena sportive.pdf
05.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor in AGA a Soc Parcuri Industriale Bihor mandat special vot sedinta AGA Extraordinara.pdf
05.2020 Raport privind modul de indeplinire a HCJB adoptate in cursul anului 2019.pdf
05.2020 Raport presedinte Consiliu Judetean Bihor Pasztor Sandor 2019.pdf
05.2020 Informare presedinte ATOP asupra eficientei serviciului Politienesc trim I 2020.pdf
05.2020 Informare ATOP asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice trim I 2020.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor CJB in situatii exceptionale constatate de autoritatile abilitate.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind stabilire cuantum maxim alocatie hrana pentru personalul izolat preventiv la loc munca DGASPC.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind stabilire cost mediu anual si lunar ptr un copil si o persoana majora care beneficiaza de prot sociala in cadrul DGASPC.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind neexercitare preemtiune ap 18 din imobil Palatul Rimanoczky K, Oradea Parcul Traian 1.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune asupra ap 6 din imobil Hanul Arborele Verde str V. Alecsandri nr. 10.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap grav.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 236 din 18.12.2018.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind mandatarea ADI ECOLECT GRUP sa exercite dreptul de a concesiona administra si exploata bunuri componente SMID.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind incheierea contractului de comodat intre Jud Bihor si Cabinet Medical dr Ritter Carmen SRL spatiu str. C coposu nr. 2.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind eliminare traseu cod 074 Oradea-Santelec din traseul judetean de trasport.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita mijloc fix catre ADI Ecolect Group.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita mijloace fixe Catre ADI-ADD.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind constituire drept administrare in favoarea Revistei Varad asupra spatiu din imobil str Patriotilor nr. 2.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pe traseul Cod 205 Dumbrava-Soimi-Stei.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea stat functii DEP.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Directia Generala Anticoruptie si jud Bihor.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui acord de colaborare intre Curtea de Apel Oradea si Judetul Bihor.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acord de parteneriat intre jud Bihor Soc Nat Cruce rosie si Colegiul Medicilor.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31 martie 2020.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al jud Bihor si a institutiilor subordonate pe 2020 rectificat.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Judetului Bihor pe anul 2020 rectificat.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea alocarii catre UAT mun Oradea a sumei de 200.000 lei.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind acordul de principiu al jud Bihor ptr trecere teren din dom public jud Bh in dom public mun Oradea ptr arena sportive.pdf
03.2020 proiect de hotarare privind asociarea judetului Bihor - Consiliul Judetean Bihor cu Fundatia Alma Mater Alapitvany respectiv Asociatia Pro Schola Sancti Ladislai.pdf
03.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind trecerea a doua mijloace fixe din domeniul public al judetului si administrarea RA Aeroportul Oradea in dom privat in vederea casarii.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind transmitere folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 9.786 mp situat in Oradea str. Ceyrat nr. 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind revocare drept administrare Universitate asupra terenstr. Universitatii nr. 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii in CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HCJB nr. 174 din 30.08.2016.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind insusirea planului de amplasament si delimitare a imobil situat in Oradea str Universitatii 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind infiintarea traseului de transport la nivel judetean Dumbrava-Soimi-Stei.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind demararea procedurii de selectie pentru postul de administrator devenit vacant in CA la Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate in localitatea Telechiu pentru lucrarea de utilitate publica DJ 108I.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind declansare procedura expropriere teren in localitatea Bulz.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind constatarea incetarii calitatii de reprezentant al Judetului Bihor in AGA la Paza si Protectie Bihor SRL.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri impotriva invectiei cu coronavirus COVID-19 la nivelul jud Bihor.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea programului dedicat sigurantei circulatiei si desfasurarea lui prin DDIP.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea participarii DGASPC Bihor la proiectul Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Parcuri Industriale Bihor SA pe anul 2020.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT Judetul Bihor la ADI Motii Tara de Piatra.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec aferenti obiectivului modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor AGA la Parcuri mandat special pentru vot sedinta AGA ordinara.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind acordare mandat special reprezentanti AGA Parcuri pentru vot in sedinta AGA extraordinara.pdf
02.2020 informarea presedintelui ATOP asupra eficientei serviciului politienesc trim. IV 2019.pdf
02.2020 informarea ATOP asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii pentru trim IV 2019.pdf
02.2020 informare privind planul strategic anual al ATOP Bihor.pdf
02.2020 informare privind Raportul anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de politie judetean Bihor pentru anul 2019.pdf
02.2020 informare cu privire la Raportul de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor pe anul 2019.pdf
02.2020 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr. 195 din 29.08.2017.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de 20 la suta din sumele defalcate din TVA si a cotei de 20 la suta din cotele din imp pe venit 2021-2023.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric Castelul Degenfeld Schomburg Balc.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB 156 din 2019.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 174 din 2016 privind validarea desemnarii nominale a membrilor ATOP.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 13 din 30.08.2018.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 220 din 13 septembrie 2017.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 236 din 18.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect infiintare parc stiintific si tehnologic Bihor.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind incetarea contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu in CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind clasificarea unor sectoare din DC 130 Balc intr-un sector de drum judetean DJ 190G.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind clasificarea unor sectoare de drum comunal in drum judetean cu indicativul DJ 767 I.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare licitatii pentru inchiriere imobile proprietate jud Bihor.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 50 mil lei.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-ec pentru obiectiv Reparatii Capitale sediul CJB str Republicii nr. 35.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec aferenti obiectiv Reparatii capitale si amenajari interioare Muzeul Tarii Crisurilor Oradea.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor AGA Parcuri Industriale mandat special exprimare vot pentru punctele oz AGA extraordinara din data 28.01.2020.pdf
01.2020 informare privind dosarul de instanta nr. 2250_111_2018 si punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in cauza.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2019
» ARHIVA PROIECTE 2018
» ARHIVA PROIECTE 2017
» ARHIVA PROIECTE 2016