Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
04.2020 proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor CJB in situatii exceptionale constatate de autoritatile abilitate.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea incheierii acord de parteneriat intre jud Bihor Soc Nat Cruce rosie si Colegiul Medicilor.pdf
04.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Judetului Bihor pe anul 2020 rectificat.pdf
03.2020 proiect de hotarare privind asociarea judetului Bihor - Consiliul Judetean Bihor cu Fundatia Alma Mater Alapitvany respectiv Asociatia Pro Schola Sancti Ladislai.pdf
03.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2020.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind trecerea a doua mijloace fixe din domeniul public al judetului si administrarea RA Aeroportul Oradea in dom privat in vederea casarii.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind transmitere folosinta gratuita catre ANL a terenului in suprafata de 9.786 mp situat in Oradea str. Ceyrat nr. 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind revocare drept administrare Universitate asupra terenstr. Universitatii nr. 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii in CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HCJB nr. 174 din 30.08.2016.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind insusirea planului de amplasament si delimitare a imobil situat in Oradea str Universitatii 4.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind infiintarea traseului de transport la nivel judetean Dumbrava-Soimi-Stei.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind demararea procedurii de selectie pentru postul de administrator devenit vacant in CA la Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate in localitatea Telechiu pentru lucrarea de utilitate publica DJ 108I.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind declansare procedura expropriere teren in localitatea Bulz.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind constatarea incetarii calitatii de reprezentant al Judetului Bihor in AGA la Paza si Protectie Bihor SRL.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri impotriva invectiei cu coronavirus COVID-19 la nivelul jud Bihor.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea programului dedicat sigurantei circulatiei si desfasurarea lui prin DDIP.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea participarii DGASPC Bihor la proiectul Tranzitia catre societate a persoanelor adulte cu dizabilitati.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Parcuri Industriale Bihor SA pe anul 2020.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT Judetul Bihor la ADI Motii Tara de Piatra.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec aferenti obiectivului modernizare DJ 767 Dobresti-Varciorog.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor AGA la Parcuri mandat special pentru vot sedinta AGA ordinara.pdf
02.2020 proiect de hotarare privind acordare mandat special reprezentanti AGA Parcuri pentru vot in sedinta AGA extraordinara.pdf
02.2020 informarea presedintelui ATOP asupra eficientei serviciului politienesc trim. IV 2019.pdf
02.2020 informarea ATOP asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii pentru trim IV 2019.pdf
02.2020 informare privind planul strategic anual al ATOP Bihor.pdf
02.2020 informare privind Raportul anual asupra eficientei activitatii Inspectoratului de politie judetean Bihor pentru anul 2019.pdf
02.2020 informare cu privire la Raportul de activitate al Comisiei pentru Protectia Copilului Bihor pe anul 2019.pdf
02.2020 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB nr. 195 din 29.08.2017.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA si a cotei de 20% din cotele din imp pe venit 2021-2023.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric Castelul Degenfeld Schomburg Balc.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB 156 din 2019.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 174 din 2016 privind validarea desemnarii nominale a membrilor ATOP.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 13 din 30.08.2018.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 220 din 13 septembrie 2017.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 236 din 18.12.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect infiintare parc stiintific si tehnologic Bihor.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind incetarea contractului de mandat al unui administrator neexecutiv provizoriu in CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind clasificarea unor sectoare din DC 130 Balc intr-un sector de drum judetean DJ 190G.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind clasificarea unor sectoare de drum comunal in drum judetean cu indicativul DJ 767 I.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare licitatii pentru inchiriere imobile proprietate jud Bihor.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 50 mil lei.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-ec pentru obiectiv Reparatii Capitale sediul CJB str Republicii nr. 35.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec aferenti obiectiv Reparatii capitale si amenajari interioare Muzeul Tarii Crisurilor Oradea.pdf
01.2020 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor AGA Parcuri Industriale mandat special exprimare vot pentru punctele oz AGA extraordinara din data 28.01.2020.pdf
01.2020 informare privind dosarul de instanta nr. 2250_111_2018 si punerea in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in cauza.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2019
» ARHIVA PROIECTE 2018
» ARHIVA PROIECTE 2017
» ARHIVA PROIECTE 2016