Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca
11.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inaintata de catre numitii dna Antik Cristina Ioana si dl Turle Traian.pdf
11.2019 proiect de hotarare privind acordare reprezentanti AGA la Societatea Parcuri Industriale a mandatului special pentru votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGA extraordinare din 11.11.pdf
11.2019 privind achizitia unor servicii avocatiale de consultanta asistenta si reprezentare in dosar cu obiect suspendare anulare HCJ 145 din 2019.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind unele masuri referitoare la CA provizoriu al RA Aeroportul Oradea.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind revocarea mandatului de membru in Consiliul de administratie al RA Aeroportul Oradea a dlui Porsztner Bela Csaba administrator neexecutiv.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind repartizarea cotei de 20 la suta si a sumelor retinute ca urmare a diminuarii cu gradul de necolectare pe anul 2020 si estimarile pe 2021-2023.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap 21 din imobil Palatul Moskovits Adolf si fiii str Alecsandri nr. 1 et.3.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune spatiu Palatul Ullmann.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la HCJB nr.184 din 23.10.2018.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 181 din 30.08.2016.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului CJb in consiliul de administratie al Spitalului de psihiatrie si pentru masuri de siguranta Stei.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind constituire folosinta gratuita asupra spatiu din imobil str Patriotilor nr 2 in favoarea ECOLECT GROUP.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind constatarea incetarii contractului de mandat a unui administrator neexecutiv in CA al RA Aeroportul Oradea.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind constatarea incetarii calitatii de reprezentant al jud BH in AGA la Societatea Paza si Protectie SRL.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pe traseul cod 191 Parhida Oradea.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pe traseul cod 116 Pietroasa Beius.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru anul 2020 care constituie venituri la bugetul local al jud si la bugetul institutiilor subordonate.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului actualizat Reabilitare si modernizare DJ 767A.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, Statului de Functii si ROF ale Spitalului de Psihiatrie Nucet.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 septembrie 2019.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2019 rectificat.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea aderarii UAT jud Bihor prin CJB la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Motii tara de piatra.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei statului de functii si ROF ale Teatrului Regina Maria.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a statului de functii si ROF ale Muzeului Tarii Crisurilor Oradea.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si al ROF ale Teatrului Szigligety Szinhaz.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico-ec Reabilitare si modernizare DJ 767A Uileacu de Cris (DN1)Balaia Burzuc SarbiDN19E.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec Traseu regional Transilvania Nord drum Apuseni.pdf
10.2019 proiect de hotarare cu privire la adoptarea unor masuri de cheltuire eficienta a sumei de 11.673 mii lei repartizata conform HCJB 101 din 2019.pdf
10.2019 informare privind deplasarea presedintelui in delegatie in strainatate pe parcursul lunii oct 2019.pdf
10.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii, ROF ale Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind modificarea si inlocuirea Anexei la HCJB nr 227 din 17.10.2017.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB 30 din 28.03.2019.pdf
10.2019 proiect de hotarare privind eliminarea traseelor cod 014 Oradea Sisterea Susturogiu si cod 172 Oradea Saldabagiu de munte.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind solicitarile adresate mun Oradea respectiv com Paleu pentru trecere in domeniul public jud Bihor a sectoare de drum Oradea si Paleu.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind solicitarea adresata comunei Balc pentru trecerea in domeniul public al judetului Bihor sector de drum din DC 101 cad 51634 si sectoare de drum din DC 130 (1).pdf
09.2019 proiect de hotarare privind solicitarea adresata com Salacea ptr trecere in dom public Bihor sector drum DC9 cad 50825si 50792 de la com Salacea.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind revocarea membrilor in Consiliul de administratie la Aeroportul Oradea.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind rearondarea lodalitatii Vadu Crisului de la SPCLEP Alesd la SPCLEP Vadu Crisului.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap 13 din imobil Palatul Moskovits Adolf si fiii str. Vasile Alecsandri nr. 1 et. 2.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind incetarea delegarii catre secretarul judetului a atributului de coordonare a Directiei de Evidenta a Persoanelor.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2019 rectificat.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind adunarea generala extraordinara a SC Parcuri Industriale SA.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-ec ptr obiectivul Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico ec ptr obiectivul Reparatii capitale si amenajari interioare sediu nou Muzeu.pdf
09.2019 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii cu nr. 60 din 22.03.2016.pdf
09.2019 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB 30 din 2019.pdf
09.2019 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii C.J. Bihor nr.236 din 18.12.2018.pdf
09.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea Statelor de functii ale DGASPC Bihor.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat corpuri de cladire C3 si C5 din imobil situat in Oradea str. Gheorghe Baritiu nr. 9.pdf
09.2019 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului actualizat Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les si a cheltuielilor legate de proiect.pdf
09 2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
09 2019 proiect de hotarare privind incetarea drept folosinta gratuita a DGASPC Bihor ptr spatiu din str. Corneliu Coposu 2.pdf
09 2019 proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de atribuire directa a traseelor judetene in caz de urgenta.pdf
09 2019 proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Directiei de Evidenta a Persoanelor a Judetului Bihor.pdf
09 2019 proiect de hotarare privind acordul CJB pentru scoaterea definitiva din gestiunea Bibliotecii a 976 unitati de biblioteca.pdf
09 2019 Informare privind deplasarea presedintelui in delegatie in strainatate pe parcursul lunii august si septembrie 2019.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a spatiilor din imobilul situat in Oradea str. Dunarea nr. 2.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor judeteni la sedintele CJB si ale comisiilor de specialitate.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr.13 din 30.01.2018.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 211 din 27.09.2016.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenul ocupat de constructii inscrise in CF nr. 55164 si CF 55166 situate in loc. Cadea nr. 476.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind insusirea planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor nr. cadastrale 202617 si 202615 str Calea Aradului nr. 80.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind aprobareaStatului de functii al Teatrului Szigligeti Szinhaz Oradea.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind aprobarea respingerii plangerilor prealabile 15205 _i 15206 din 25.07.2019.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si ROF ale Bibliotecii Judetene GH. Sincai.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, stat functii, ROF Teatrul Regina Maria.pdf
08.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Parcuri Industriale Bihor SA pe anul 2019 rectificat.pdf
08.2019 informarea presedintelui ATOP asupra eficientei serviciului politienesc tri.II 2019.pdf
08.2019 informare privind Evenimentul Fereastra deschisa spre Europa Carnavalul Florilor.pdf
08.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor din judetul Bihor pe anul 2019 Acesta poate fi consultat in intregime la camera 43 .pdf
08.2019 Informare asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii trim II 2019.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind trecere din domeniul public in privat mijloc fix Aeroport.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere in administrarea jud Bihor sectoare drumuri Salonta - Tinca.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind revocare drept administrare Sala concerte Filarmonica si administrarea acesteia de Filarmonica si Teatre.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 28.492 mii lei.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei 2 la HCJB nr. 163 din 2017f.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 55 din 16.04.2019.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor AGA Parcuri sa voteze pentru in cadrul sedintei extraordinare AGA din 30.07.2019.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind insusire planuri de amplasament ptr nr cadastrale 55163, 55165, 55167, 55168.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind demarare procedura de selectie administrator CA Parcuri Industriale.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind constituirea UAT jud Bihor ca si unitate de achizitii centralizata .pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobarea numarului de autoturisme necesar ptr activitatea CJB si instit publice din subordine.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico ec aferenta Reabilitare fatade str. Moscovei nr. 5.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2019 rectificat.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobarea acordului de colaborare jud Bihor si Episcopia Romano Catolica ptr reabilitare imobil Moscovei 5.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie tehnico ec faza dali reabilitare DJ 795 Salnta-Tinca.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie tehnico ec SF Modernizare DJ768 Soimi-Suplacu de Tinca-Capalna.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobare Plan anual de actiune privind serviciile sociale al DGASPC Bihor.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind actualizare indicatori tehnico ec reabilitare DJ 767 Dobresti - Varciorog.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind acordare reprezentanti AGA la Parcuri Industriale mandat special pentru punctele de pe ordine de zi sedinta ordinara.pdf
07.2019 proiect de hotarare aprobare indicatori tehnico-ec ptr obiectiv Reconstruire cabana Vadu Crisului.pdf
07.2019 Proiect de hotarare privind modificarea HCJB 211 din 27 09 2016 privind desemnarea reprezentantilor CJ in Colegiul Director al DDIP.pdf
07.2019 Proiect de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile identificate prin nr cadastral 202480 nr cadastral 204659 si nr cadastral 204660 situate in Oradea str Traian Blajov.pdf
07.2019 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Special nr1 Oradea.pdf
07.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bihor.pdf
07.2019 Informare privind derularea programului de realizare a lucrailor de covoare asfaltice pe drumurile judetene din Bihor.pdf
07.2019 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a ex bugetar la 30.06.2019.pdf
07.2019 inform contr inchiriere si valoarea lor jud bh.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind revocare drept administrare filarmonica sala spectacole si constrituire drept administrare Filarmonica si teatre.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea drept preemtiune ptr ap 7 din imobil Palatul Moskovits Miksa, str. Parcul Traian nr 2.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea de catre UAT jud Bihor a dreptului de a subscrie un numar de 1.157 actiuni la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind neexercitare drept preemtiune ap 19C din imobil Palat Moskovits Adolf si fiii str. Vasile Alecsandri nr. 1.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 60 din 22.03.2016.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 235 din 2012.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 39 din 2016.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB 172 din 2011 privind incredintarea serviciului de interes economic general RA Aeroportul Oradea.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCJB 70 din 30.05.2019.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind exercitarea de catre UAT jud Bihor a dreptului de a subscrie un nr de 1.157 actiuni la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind demararea procedurii de inchiriere a cladirilor si terenului situate in localitatea Cadea in vederea desfasurarii activitatii DGASPC Bihor Centrul Cadea.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii la UAMS de Psihiatrie Nucet.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bihor.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al DEP.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea repartiz[rii pe unit['i de cult a sumei de 2.000,00 mii lei cuprinsa in bugetul Judetului Bihor pe anul 2019.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea numarului de autoturisme necesar desfasurarii activitatii specifice UAT jud Bihor, institutiilor publice din subordinea CJB.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea monografiei economico-militare a judetului Bihor editia 2016 actualizata.pdf
06.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finantarilor nerambursabile acordate din bugetul judetului Bihor.pdf
06.2019 privind prelungirea duratei contrafctului de folosinta cu totlu gratuit incheiat intre jud Bihor CJB si Colegiul medicilor dentisti Bihor.pdf
05.2019proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare a performan'elor RA Aeroportul Oradea de catre Autoritatea Publica Tutelara.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare a Universitatii Oradea ptr imobil situat in Oradea str Traian Blajovici nr. 2 nr. cadastral 204660.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind revocare drept administrare filarmonica sala spectacole si constrituire drept administrare Filarmonica si teatre.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea de catre UAT jud Bh a dreptului de preferinta asupra unui numar de 1157 actiuni in valoare de 1.157.000 lei ramase nesubscrise.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 60 din 22.03.2016.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 235 din 2012.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 2 din 11.01.2018.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 39 din 2016.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 1 din 11.01.2018.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului UAT jud Bihor sa voteze in AGA ADI ECOLECT GROUP pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la SC Parc Stiintific si Tehnologic Bihor SA.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al jud Bihor.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al jud Bihor.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind inlocuirea partenerului UAT JB cu DGASPC Bihor in proiectul privind combaterea violentei domestice.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind incetarea exercitarii temporare a functiei de director general la DGASPC Bihor de dna Gaciu Camelia.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, Statului de functii ale Teatrului Regina Maria.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ,a statului de functii si a rof ale D Soc-comunitara Bihor.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetuluiBihor si a institutiilor subordonate pe anul 2019.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Paza si protectie Bihor SRL pentru anul 2019.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul oradea pentru anul 2019.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Bihor.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind acordare reprezentanti AGA la Societatea Parcuri Industriale Bihor SA a mandatului special.pdf
05.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
05.2019 aprobarea realizarii procedurii de achizitie publica pentru proiectarea si executarea lucrarilor de interventie asupra cladirii monument Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea Vasile Alecsandri nr10.pdf
05.2019 aprobarea realizarii procedurii de achizitie publica pentru proiectarea si executarea lucrarilor de interventie asupra cladirii monument Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea Vasile Alecsandri nr.pdf
042019proiect de hotarare privind asocierea judetului Bihor cu Fundatia Alma Mater Alapitvany pentru realizarea in comun de lucrari de interes public.pdf
04.2019proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a jud Bihor dezvoltarea serv de sanatate completat.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in dom privat mijloace fixe Tr. Blajovici 2.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al UAT in domeniul public al jud Bihor in vederea construirii de autogari.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 235 din 2012.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 39 din 2016.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 la HCJB nr 35 din 2019.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind insusirea planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a nr cadastral 202481 str. Tr. Blajovici 2.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al jud Bihor.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al jud Bihor.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor modificat.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Judetului Bihor.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Proiect integrat de dezv durabila imbunatatire acces servicii de sanatate.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii parc stiintific si tehnologic Bihor.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru participarea UAT Judetul Bihor la programul de dezvoltare zonala Gaz in Bihor.pdf
04.2019 Proiect de hotarâre privind aprobarea contului de încheiere a exerci?iului bugetar la 31 martie 2019.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind neexercitarea de catre Actionarul majoritar UAT Jud Bihor asupra unui nr de 1157 actiuni.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Bihor nr. 133din2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale pentru 2019.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social la SC Parcuri Industriale Bihor SA.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii fondului de risc, in afara bugetului local, pentru acoperirea riscurilor financiare ,Aeroportul oradea.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Parcuri Industriale Bihor SA pentru anul 2019.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor în AGA SC Parcuri Ind Bihor SA, mandat vot la adunarea generala extraordinara.pdf
04.2019 Proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor în AGA SC Parcuri Ind Bihor SA mandat ptr ordine de zi la adunarea generala ordinara.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare a Universitatii ptr imobil str. Tr. Blajovici nr. 2.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind aprobarea bugetului judetului Bihor si a institutiilor subordonate pe anul 2019.pdf
04.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
03.2019proiect de hotarare privind organizarea unei comisii speciale de analiza si verificare a activitatii CA la RA Aeroportul Oradea.pdf
03.2019 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in dom privat mijloace fixe Tr. Blajovici 2.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu anual si a costului mediu lunar pentru un copil si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie speciala.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domeniul public al UAT in domeniul public al jud Bihor in vederea construirii de autogari.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind solicitarea adresata mun Oradea si com Paleu pentru trecerea unor sectoare de drumuri in administrarea jud Bihor.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare a Universitatii ptr imobil str. Tr. Blajovici nr. 2.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulate de dl Pop Cot Ovidiu impotriva HCJB nr. 247 din 18.12.2018.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de Gal Calin impotriva HCJB nr. 1 si 2 din 15.01.2019.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor prevazute la art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind promovarea unei cereri de chemare in judecata ptr iesire din indiviziune str. Pescarusului nr. 5, Nucet.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind promovarea unei cereri de chemare in judecata in vederea iesirii din indiviziuneT. Vladimirescu 42 Oradea.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, nr. 3 si nr. 4 ale HCJB nr. 294 din 21.12.2012.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 24 din 19.02.2019.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 236 din 18.12.2018.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 2 din 11.01.2018.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 1 din 2018.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind insusirea planului de amplasament si delimitare cu propunere de dezlipire a nr cadastral 202481 str. Tr. Blajovici 2.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind insusire raport de evaluare pentru bunuri imobile situate in Oradea Calea Aradului nr. 80.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor complet.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de atribuire pentru contractele de delegare serviciul public de salubrizare.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico economice ptr obiectiv Reparatii capitale str. Republicii 35.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31.12.2018.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie tehnico ec faza SF ptr obiectiv modernizare DJ 795A Osand Sumugiu.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie ptr DJ767B Tasad Copacel Serghis.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobare act aditional la documentul de pozitie ptr sistem management integrat al deseurilor.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
03.2019 proiect de hotarare aprobare documentatie ptr DJ 767 D Varciorog Calatea.pdf
03.2019 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra apartamentului nr. 12 din imobil monument istoric Hanul Arborele Verde.pdf
03.2019 Raport privind situatia gestionarii si inventarierii patrimoniului public si privat al Judetului Bihor.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind repartizarea cote de 20 procente din sume defalcate din din TVA si din imp pe venit pe anii 2020 2022.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al jud Bihor.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-ec faza SF Stabilizare versant Bulz Remeti.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie tehnico ec SF obiectiv Construire pod loc Bulz.pdf
03.2019 proiect de hotarare privind aprobare documentatie faza DALI ptr Modernizare DJ 797 Bicaciu Ianosda.pdf
03.2019 proiect de hotarare aprobare documentatie ptr obiectiv Reparatii capitale si refaceri poduri pe DJ 792A Les limita jud Arad.pdf
02.2019proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra ap nr. 14 din imobil hanul Arborele verde str. V. Alecsandri nr. 10 et 1.pdf
02.2019 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere dom public Salonta in public BH DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere administrare jud BH CJB a unor sectoare drumuri pentru DJ 795 Salonta -Tinca.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind solicitare de trecere imobil teren 5.210 mp din public Beius in public jud BH - Autogara.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerilor prealabile indreptate impotriva HCJB nr. 247 din 18.12.2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inaintata de catre dl Puia Lucian Calin inregistrata la CJB cu nr. 1075 din 18.01.2019.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind neexercitarea de catre UAT jud Bihor a dreptului de preferinta asupra unui numar de 1157 actiuni la SC Parcuri.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCJB nr. 157 din 26.07.2016.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCJB 160 din 2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr. 13 din 30.01.2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind modificarea HCJB nr 183 din 30.08.2016.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al CJB in AGA la Societatea Drumuri Bihor SA.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Bihor complet.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 2018.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Optimizarea procesului decizional si al planificarii strategice si bugetare la nivelul CJB.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Judetului Bihor.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ec ptr obiectivul Reabilitare DJ 792A Beliu-Tinca-Les.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-ec faza DALI aferenta obiectiv Reabilitare si modernizare DJ 795.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant special pentru anul scolar 2019-2020.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind acordarea reprezentantilor in AGA la Societatea Parcuri Industriale Bihor a mandatului special.pdf
02.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
02.2019 Proiect de hotarare dare in folosinta gratuita catre Societatea Parc Stiintific si Tehnologic a terenului str Ceyrat.pdf
02.2019 Proiect de hotarare aprobare contract de asociere in participatiune UAT BH si Univ Oradea si Parcuri industriale.pdf
01.2019 proiect de votarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 483 din 2018.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitarea de trecere teren in suprafata de 1395 mp din domeniul public Sacueni in domeniul public al jud Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere dom public Salonta in public BH DJ 795 Salonta-Tinca.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare trecere administrare jud BH CJB a unor sectoare drumuri pentru DJ 795 Salonta -Tinca.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare teren 2553 mp din dom public Marghita in dom public Jud Bihor ptr Autogara.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind solicitare de trecere imobil teren 5.210 mp din public Beius in public jud BH - Autogara.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile nr 26940 din 27.12.2018.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com. Ciumeghiu inscrise in CF 54843 si 54845.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare pentru terenurile situate in com Tamaseu inscrise in CF nr. 55063 si CF nr. 55048 Tamaseu.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind incetarea si vacantarea unui mandat de consilier judetean.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind incetarea detasarii domnului Puia Lucian Calin la Consiliul Judetean Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane in vederea exercitarii cu caracter temporar a functiei de director general la DGASPC Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind dare in folosinta gratuita catre Parc Stiintific si Tehnologic SRL 7622 mp teren str. Ceyrat.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Puia Lucian Calin director general la DGASPC Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind aprobarea contractului de asociere in participatiune in vederea realizarii si exploatarii Parcului Stiintific si Tehnologic Bihor.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind aprobare ROF CJB.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind acordul judetului bihor pentru prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 12714 2947 1226 din 11.10.2013.pdf
01.2019 proiect de hotarare privind abrogarea unor pozitii din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Bihor.pdf
» ARHIVA PROIECTE 2018
» ARHIVA PROIECTE 2017
» ARHIVA PROIECTE 2016
» ARHIVA PROIECTE 2015