Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Calendar evenimente

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
poca

Funcționar public responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:

Aszalós Adrian-Tibor

Consilier – Serviciul Relații cu Publicul, Registratura și ATOP  

          


Contact:

Parcul Traian nr. 5, Oradea
Telefon: 0259 410 181
Fax: 0259 410 182
E-mail: registratura@cjbihor.ro
Website: www.cjbihor.ro


Program:

luni – vineri: 8.00 - 16.00
Cadru legal:


Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002


Lista informații de interes public ale Consiliului Județean Bihor:

- Hotărârile cu caracter normativ emise de consiliul judeţean;

- Dispoziţiile cu caracter normativ emise de preşedintele consiliului judeţean;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate al consiliului judeţean;

- Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat în baza prevederilor legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

- Contul anual de execuţie bugetară;

- Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

- Documente şi informaţii privind încheierea şi îndeplinirea prevederilor înscrise în parteneriatele de prietenie şi colaborare încheiate cu autorităţi ale administraţiei publice din străinătate, organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali;

- Documente privind organizarea şi derularea acţiunilor prilejuite de evenimente deosebite din viaţa şi istoria poporului român, de aniversare a unor personalităţi sau cu ocazia vizitelor efectuate în judeţ de delegaţii din ţară şi străinătate;

- Documente privind încheierea de protocoale de colaborare şi asociere cu consiliile locale, cu instituţiile publice judeţene şi cu agenţi economici din ţară;

- Documente privind manifestările cultural-artistice organizate în colaborare cu unităţile finanţate de Consiliul judeţean;

- Inventarul bunurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului;

- Informări privind stadiul realizării investiţiilor proprii;

- Centralizarea şi evaluarea pagubelor produse de calamităţi;

- Documentaţiile pentru organizarea procedurilor de achiziţii publice;

- Rezultatul procedurilor pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări;

- Hărţi cuprinzând planuri urbanistice;

- Încadrarea drumurilor din judeţ;

- Documente privind starea drumurilor judeţene;

- Rapoarte anuale de activitate ale preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor judeţeni;

- Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Judeţean;

- Programe de lucrări pe surse de finanţare;

- Documente şi informaţii utilizate la elaborarea P.U.G. după aprobarea acestuia;

- Norme proprii privind exercitarea auditului public intern;

- Cartea auditului public intern şi codul de etică al auditorului public intern;

- Documente privind concursurile organizate de Consiliul Judeţean;

- Declaraţii de avere, de interese pentru funcţionarii publici şi pentru consilierii judeţeni.


Cerere tip pentru solicitare informații de interes public