Contact

Finanţări nerambursabile pentru activităţi non profit

Acasă > Informații publice > Finanţări nerambursabile pentru activităţi non profit

Timp mediu de completare - 45 de min. Datele sunt colectate în scopul atribuirii finanţărilor nerambursabile în baza legii 350/2005

SESIUNE 2024

Județul Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, județul Bihor, telefon 0259 410181, fax 0259 410182, e-mail registratura@cjbihor.ro, având cod de identificare fiscală 4244997.
Județul Bihor invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună oferta în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret și social – comunitar.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, tineret și social comunitar pe anul 2024 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanțare a contractului: bugetul local al Județului Bihor;
3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Bihor în sumă  de 300.000 lei conform Legii nr.350/2005, în anul 2024:

I. Cultură 150.000 lei:

II. Tineret 100.000 lei;

III. Social – comunitar 50.000 lei;
4. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.cjbihor.ro. Solicitantul va depune documentația prevăzută de Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile conform Legii nr.350/2005, din bugetul județului Bihor aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.72/27.03.2024, care poate fi consultat pe site-ul www.cjbihor.ro;
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Județul Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.5;
6. Durata maximă de implementare a contractelor: 03.12.2024;
7. Data limită pentru depunerea proiectelor: 10.05.2024  ora 16:00;
8. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor în perioada 13.05.2024-24.05.2024.

Acest anunt a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 65 din 04.04.2024, partea a VI-a.

                  

SESIUNE 2023

Județul Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, județul Bihor, telefon 0259 410181, fax 0259 410182, e-mail registratura@cjbihor.ro, având cod de identificare fiscală 4244997.

Județul Bihor invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună oferta în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret și social – comunitar.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, tineret și social comunitar pe anul 2023 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului: bugetul local al Județului Bihor;

3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Bihor în sumă  de 300.000 lei conform Legii nr.350/2005, în anul 2023:

I. Cultură 150.000 lei:

II. Tineret 100.000 lei;

III. Social – comunitar 50.000 lei;

4. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.cjbihor.ro. Solicitantul ve depune documentația prevăzută de Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile conform Legii nr.350/2005, din bugetul județului Bihor aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.133/30.06.2021, care poate fi consultat pe site-ul www.cjbihor.ro;

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Județul Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.5;

6. Durata maximă de implementare a contractelor: 15.12.2023;

7. Data limită pentru depunerea proiectelor: 25.04.2023 ora 16:00;

8. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor în perioada 26.04.2023-15.05.2023.

 Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 54 din 22 martie 2023                                             

SESIUNE 2022

Județul Bihor cu sediul în Oradea, Parcul Traian, nr.5, județul Bihor, telefon 0259 410181, fax 0259 410182, e-mail registratura@cjbihor.ro, având cod de identificare fiscală 4244997.

Județul Bihor invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună oferta în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, tineret și social – comunitar.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, tineret și social comunitar pe anul 2022 este prevăzuta de art. 20, alin 2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general de Județul Bihor, cu menţiunea alegerii acestei opţiuni pentru accelerarea derulării proiectelor având în vedere contextul actual.

2. Sursa de finanțare a contractului: bugetul local al Județului Bihor;

3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Județului Bihor în sumă  de 250.000 lei conform Legii nr.350/2005, în anul 2022:

I. Cultură 125.000 lei:

II. Tineret 75.000 lei;

III. Social – comunitar 50.000 lei;

4. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.cjbihor.ro. Solicitantul ve depune documentația prevăzută de Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile conform Legii nr.350/2005, din bugetul județului Bihor aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.133/30.06.2021, care poate fi consultat pe site-ul www.cjbihor.ro;

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Județul Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.5;

6. Durata maximă de implementare a contractelor: 15.12.2022;

7. Data limită pentru depunerea proiectelor: 15.04.2022 ora 16:00;

8. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor în perioada 18.04.-29.04.2022.

Prezentul anunț a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 56 din 22 martie 2022                       

 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor