Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

ȘCOLALA DE ARTE FRANCISC HUBIC ORADEA


Prezentare Generală

Şcoala de Arte „Francisc Hubic” este o instituţie publică de cultură – așezământ cultural - cu personalitate juridică, cu profil de educație permanentă, artistică și de spectacole, de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, a artelor tradiționale și moderne, de formare profesională continuă, în afara învățământului formal, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor. Şcoala de Arte funcţionează, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de Ministerul Culturii, cu prevederile propriului Regulament de Organizare şi Funcţionare elaborat în temeiul Ordinul 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale.


Scopul și obiectul de activitate a Școlii de Arte „ Francisc Hubic „ este:

- organizarea şi desfăşurarea activităţii de educație practică culturală - artistică, singură sau încolaborare cu instituţii asimilate din ţară şi străinătate în mai multe domenii de activitate (muzică, artă plastică, coregrafie, teatru);

- organizarea de și participarea elevilor la spectacole, festivaluri, expoziţii, tabere de creaţie, seminarii, târguri, schimburi culturale etc., de importanță județeană, națională şi europeană, pentru satisfacerea nevoilor culturale în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

- păstrarea, cultivarea, conservarea, valorificarea, învățarea, protejarea, promovarea şi transmiterea valorilor morale, artistice, autenticităţile creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile (muzică, coregrafie, teatru etc.), a meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiţionale ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal, a educației artistice și tradiționale specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte, prin programele de şcolarizare în afara sistemului formal de educație;

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

- promovarea propriilor formații și ansambluri profesioniste.


Conducere:

Florin Maris Hinsu - Director general managerContact :

Adresa: Str. Moscovei nr. 5, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-428157

Fax: 0259-428157

E-mail: scoalafrancischubic@gmail.com

Web: http://scoalafrancischubic.ro