Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor


Prezentare Generală

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor este o instituţie publică de cultură de nivel judeţean, având personalitate juridică autonomă fiind subordonată financiar Consiliului Judeţean Bihor. A fost înfiinţat în 1959 sub numele de Casa Regională a Creaţiei Populare, rebotezată fiind în anul 1968 odată cu revenirea la împărţirea administrativă în judeţe, sub numele de Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă.

Printre atribuţiile cele mai importante ale centrului putem aminti următoarele:

- coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic activitatea aşezămintelor culturale din județ;

- sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formaţiilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;

- editează şi difuzează publicaţii în domeniul culturii;

- realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi străinătate;

- iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor și tradiţiilor populare;

- asigură asistenţă de specialitate formaţiilor artistice;

- cercetează stadiul actual al tradiţiilor şi al creaţiilor populare, specifice fiecărei zone etno-folclorice;

- dezvoltă schimburi culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;

- organizează manifestări cultural-artistice specifice instituţiilor de cultură, ca de exemplu: festivaluri, concursuri, gale, serbări câmpeneşti, târguri, expoziţii, concerte, etc., cu scopul stimulării tinerelor talente şi a creativităţii în toate genurile artei: muzică, literatură, arte plastice, folclor, etc.


Conducere:

Jacan Mircea - Director General ManagerContact:

Adresa: Str. P-ța 1 Decembrie nr. 12, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-413922

Fax: 0259-413922

E-mail: centrul.cultural.bihor@gmail.com

Web: http://www.culturabihor.ro/