Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca
Revista Culturală Várad


Prezentare generală

Instituţia îşi desfăşoară activitatea în subordinea Consiliului Judeţean Bihor şi îşi îndeplineşte menirea pe baza principiilor fundamentale care guvernează sfera culturii şi artei în România, şi anume:

- principiul libertăţii de creaţie şi expresie;

- principiul autonomiei profesionale a instituţiilor de cultură;

- principiul primordialităţii valorii;

- principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori.


Activitatea revistei se desfăşoară în baza prevederilor legale în domeniul culturii, şi are drept obiectiv principal păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural maghiar, promovarea actului cultural scris şi multiculturalitatea locală, în vederea afirmării spiritualităţii locale.

Revista de cultură ”Várad” editează două publicaţii tipărite: o revistă culturală lunară de interes naţional, cu titlul „Várad”, și o revistă lunară de interes judeţean, cu titlul „Biharország”. Instituția totodată editează volume cu caracter literar-cultural, precum şi paginile web ale revistelor: www.varad.ro, www.biharmegye.ro.


Conducere:

Szűcs László - Director General ManagerContact:

Adresa: Str. P-ța 1 Decembrie nr. 12, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-447060

Fax: 0259-447060

E-mail: varadlap@gmail.com

Web: http://www.varadlap.ro