Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Image title

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Cristal OradeaDescriere generală

Centrul Şcolar de Educație Incluzivă Cristal Oradea este o instituţie şcolară pentru copiii cu diverse dizabilităţi care, pe lângă organizarea şi desfăşurarea procesului de predare învăţare evaluare îşi construieşte şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei speciale, documentare cercetare experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru comunitate.

A luat fiinţă în 1965 ca grădiniţă pentru copii ambliopi la iniţiativa medicilor oftalmologi Norbert Segal şi Francisca Bogdan, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor şi al Direcţiei Sanitare. În vara anului 2006 s-a transformat în Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Senzorială, în acest fel lărgindu-se paleta serviciilor educaţionale oferite de această instituţie. În septembrie 2012, în structura centrului şcolar s-au adăugat grupele speciale integrate din cadrul grădiniţelor 52, 54 şi 20 din Oradea, schimbându-se în acelaşi timp numele în CŞEI ”Cristal”.

În prezent, centrul cuprinde:

grupe de grădiniţă pentru copii cu dizabilităţi senzoriale, dizabilităţi senzoriale multiple (DSM)/surdocecitate, dizabilităţi mintale și neuromotorii, autism;

o clasă pentru copii nevăzători (învăţământ primar);

o clasă pentru copii cu dizabilităţi senzoriale multiple (DSM)/surdocecitate (învăţământ primar).


Ofertă educațională: grădiniță, școală, intervenție timpurie, terapii specifice, activități educative .


Obiective:

depistarea precoce şi intervenţia timpurie pentru copiii între 0-3 ani cu diverse dizabilităţi;

realizarea de terapii specifice pentru copiii cu dizabilităţi senzoriale, autism, dizabilităţi motorii şi neuro-psihomotorii din cadrul centrului, dar şi din alte instituţii de învăţământ preşcolar şi primar, dacă aceştia din urmă solicită astfel de servicii;

evaluarea, diagnosticarea şi urmărirea evoluţiei şcolare a copiilor cu dizabilităţi senzoriale, în cadrul echipelor multidisciplinare şi, la nevoie, prin intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continuă;

realizarea şi aplicarea unor planuri de intervenţie personalizate pe baza evaluărilor periodice ale fiecărui copil; asigurarea dezvoltării depline a copiilor cu dizabilităţi prin valorificarea potenţialului fiecăruia, ţinând seama de particularităţile date de diagnostic, vârstă şi de particularităţile individuale ale fiecăruia;

stimularea capacităţilor copiilor de a intra în relaţie cu ceilalţi şi de a-şi descoperi propria identitate;

formarea şi îmbogăţirea capacităţilor copiilor de a cunoaşte mediul înconjurător, de a interacţiona cu acesta, cu scopul de a deveni cât mai autonomi posibil;

stimularea şi dezvoltarea experienţei şi capacităţilor cognitive şi atitudinilor necesare integrării în mediul şcolar şi social; informarea şi consilierea familiilor copiilor cu dizabilităţi cu privire la problematica educaţiei şi reabilitării copiilor lor;

valorificarea experienţelor psihopedagogice pozitive şi promovarea noutăţilor în specialitate; realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţiile din comunitatea locală implicate în diverse forme în problematica educaţiei copiilor cu dizabilităţi;

realizarea unui parteneriat eficient între propria instituţie şi instituţii din comunitatea locală care ar putea să vină în sprijinul atingerii obiectivelor noastre prioritare.


Conducere

prof. Vesa Ramona Maria – DirectorContact

Str. Menumorut nr.41, Oradea, județul Bihor

Telefon: 0259-417495
Fax: 0259-417495
E-mail: grad.ambliopi@yahoo.com

Web: www.vazauz.ro