Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

Image titleCentrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.1 PopeştiDescriere generală

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Popești şi-a început activitatea în anul 1970 ca instituţie destinată ocrotirii şi educării copiilor cu deficienţe; pe parcursul anilor instituţia s-a dezvoltat continuu. Funcționează în regim de zi, copii din alte localități fiind cazați la internatul de la centru. Pe tot parcursul funcționării s-a urmărit realizarea obiectivelor, principiilor, criteriilor şi finalităţilor reformei învăţământului în scopul organizării acțiunii de învăţare, reabilitare, compensare, integrare a copiilor cu deficiență mintală și locomotorie.

Misiunea școlii este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv în care drepturile şi demnitatea copiilor/elevilor cu dizabilităţi să fie respectate.

Instituția de învățământ asigură servicii specializate în următoarele domenii:

depistarea precoce și intervenția timpurie în cazul copiilor cu cerințe educative speciale;

- școlarizarea copiilor cu diverse grade și tipuri de dizabilități;

- terapii specifice pentru copii cu cerințe educative specifice din învățământul special și din învățământul de masă;

- evaluarea, diagnosticarea și urmărirea evoluției școlare a copiilor cu cerințe educative prin intermediul comisiei interne de evaluare continuă;

- realizarea și aplicarea planurilor de servicii personalizate pentru fiecare copil evaluat;

- realizarea adaptării curriculare pentru copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă;

- propunerea serviciilor de sprijin și/sau terapii specifice, după caz;

- asigurarea asistenței psihoeducaționale copiilor cu cerințe educative speciale prin cadre didactice de sprijin/itinerante, terapeuți, consilieri etc.;

- informarea și consilierea familiilor copiilor cu cerințe educative speciale cu privire la problematica educației copiilor lor;

asigurarea resurselor umane și materiale necesare realizării practicii pedagogice în domeniul educației speciale;

- colaborarea cu instituțiile care promovează alternativele educaționale aprobate;

- colaborarea cu toate instituțiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.Beneficiarii acestor servicii sunt:

preșcolari și școlari din învățământul special si din cel de masă;

părinți sau aparținători legali ai copiilor;

personalul angajat în unitățile de învățământ sau în instituții care acționează în domeniul educației speciale a copiilor;

membri ai comunității locale.


Conducere

Pintiuta Eva - DirectorContact:

Popești nr. 40, județul Bihor

Telefon: 0259-327790

Fax: 0259-327790
E-mail: scajpop@yahoo.com