Județul Bihor - Consiliul Județean
logo

Programul autobuzelor

Programul autobuzelor

Hărți

harta Bihor Harta digitala Consiliu Judetean Bihor
harta Bihor
poca

PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC SRL

Parcul științific și tehnologic va cuprinde o clădire de birouri, laboratoare și spații pentru

organizarea de evenimente,  în care se desfășoară activități de cercetare și transfer tehnologic

al rezultatelor cercetării cu scopul de a le valorifica în activități economice.

LOCAȚIE:

Oradea, str. Ceyrat, nr.4, în spatele Facultății de Științe Socio-Umane.

VALOAREA INVESTIȚIEI:

Aproximativ 7.000.000 euro - realizarea construcției, racordarea la utilități, dotarea cu

echipamente pentru transfer tehnologic, servicii de transfer tehnologic.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI:

 Clădire multifuncțională (modulară) – aproximativ 6000 mp suprafață desfășurată

 Spații de birouri clasa A

 Săli pentru organizarea de evenimente (conferințe, prezentări, expoziții, demonstrații)

 Laboratoare dotate cu echipamente de testare, măsurare, prototipare: CAD (computer-

aided design), CAM (computer-aided manufacturing), CAE (Computer Aided

Engineering), CNC-uri, roboți, echipament de realitate virtuală și 3D, etc.

 Centru de prototipare care asigură acces la echipamente digitale (imprimante,

scannere 3D, CNC-uri, software de design 3D) celor interesați în dezvoltarea de

prototipuri de produse.

SERVICII OFERITE DE CĂTRE PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC:

 Birouri mobilate

 Acces la utilități

 Acces la laboratoare și dotări

 Parcare

 Recepție

 Telefonie și internet

 Securitate

 Oficiu – spațiu comun pentru servirea mesei

 Mentenanță clădire și spațiu verde

 Networking – organizare de evenimente


Asociații companiei la capitalul social cu aporturi în numerar subscrise și vărsate sunt

următoarele entități:

1. Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL BIHOR – prin Consiliul Județean

Bihor, cu sediul în Oradea, str.Parcul Traian, nr.5, Judeţul Bihor, Cod Fiscal 4244997,

deține 2003 (douămiitrei) părți sociale în valoare totală de 200,300

(douăsutemiitreisute) Lei reprezentând 99,90% din capitalul social al Societății PARC

ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și

pierderi;


2. Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A., cu sediul în Oradea, str. Parcul

Traian nr.5, camera 50, Județul Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului cu

nr.J5/1998/2012, având CUI RO30944434, deține 2 (două) părți sociale în valoare

totală de 200 (douăsute) Lei reprezentând 0,10% din capitalul social al Societății

PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR SRL și din participarea la beneficii și

pierderi.

Societatea are ca obiect principal de activitate:

Cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract.

Structura de conducere:

Adunarea Generală a Asociaților:

U.A.T. JUDEŢUL BIHOR este reprezentat de către doi mandatari în persoana:

- dlui Ioan Mintaș și a

- dlui Szabó Jozsef.

Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. este reprezentată de către un mandatar în

persoana:

- Marius Mudura

Președintele Consiliului de Administrație:

- Ioan Adrian Simon (administrator provizoriu)

Director general provizoriu:

- Cosmin Szigeti

Contact:

Sediul Societăţii este în Municipiul Oradea, str. Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, Judeţul

Bihor, România, cod poștal 410033.

Email: pst.bihor@gmail.com

Telefon: 0742-207987