Contact

OPD Bihor

Acasă > Proiecte > OPD Bihor

Titlul proiectului: „Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor”, acronim OPD Bihor

Cod Smis: 129525

Obiectiv general: Fundamentarea și implementarea unui management strategic performant în administrația publică din județul Bihor

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 1. Susținerea procesului decizional la nivelul administrației publice locale din județul Bihor, pentru a raspunde în mod fundamentat si coerent nevoilor comunitaților locale, prin elaborarea si diseminarea Strategiei Integrate de dezvoltare durabila a județului Bihor pe perioada 2021-2027, precum si a celor doua Ghiduri specifice, care au aplicabilitate pentru Consiliul Județean Bihor pentru UAT-urile din județ si unitațile subordonate consiliului județean.
  2. OS 2. Optimizarea utilizarii resurselor software si hardware existente în vederea simplificarii pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local.
  3. OS 3. Îmbunatațirea corelarii componentei bugetare cu componenta strategica prin dezvoltarea abilitaților si capacitaților angajaților si alesilor locali ai Consiliului Județean Bihor, prin participarea la 4 programe de formare.
  4. OS 4. Cresterea coerenței, eficienței si transparenței procesului decizional prin transfer de know-how în domeniul dezvoltarii si cooperarii instituționale si internaționale, prin participarea angajaților cosiliului județean la vizite de studiu la instituții naționale si internaționale, si organizarea de 2 workshop-uri specifice.

Activități principale:

  • Elaborarea si diseminarea Strategiei Integrate de dezvoltare durabila a județului Bihor si Ghidurilor pentru UAT-uri si instituții subordonate
  • Optimizarea utilizarii resurselor software si hardware existente în vederea simplificarii pentru reducerea birocrației pentru cetațeni la nivel local
  • Îmbunatațirea cunostințelor si competențelor personalului CJ Bihor prin participarea la programe de instruire
  • Transfer de know-how în domeniul dezvoltarii si cooperarii instituționale

Durata de implementare: Septembrie 2019 – Decembrie 2022

Valoarea totală a proiectului: 2,653,947.06 lei din care 98% reprezintă finanțare nerambursabilă și 2% contribuția beneficiarului

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor poate fi văzută aici.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor