Contact

Sprijin european pentru pregătirea proiectelor din perioada 2021-2027

Acasă > Fonduri europene > Sprijin european pentru pregătirea proiectelor din perioada 2021-2027

Începerea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2d)”, COD SMIS 143479

UAT JUDEȚUL BIHOR anunță începerea proiectului implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479, cu finanţare prin POAT 2014-2020

Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare);

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

Rezultate aşteptate: 81 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:

– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;

– centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare);

– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic.

Beneficiar: UAT JUDEȚUL BIHOR, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021

Valoarea totală a proiectului: 30.790.555,61 lei

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 30.416.763,95 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 25.791.097,82 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 4.043.959,95 lei

Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 29.12.2023

UAT JUDEȚUL BIHOR a beneficiat de sprijin pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Înfiinţarea Centrului Judeţean de Orientare Şcolară şi Profesională Bihor cu Centru de agrement/tabară pentru tineret

Obiectivul general al proiectului a fost înființarea unui Centru Județean destinat tinerilor înscriși în învățământul gimnazial și preuniversitar, pentru asigurarea condițiilor optime în vederea orientării și perfecționării profesionale, inclusiv asigurarea condițiilor de cazare pentru cursanții din alte localități ale județului și a activităților de recreere pe perioada specifică a taberelor școlare, organizate în acest Centru.

Obiectivul specific al proiectului a fost crearea spațiilor și a condițiilor atât pentru componenta socio-profesională, cât și pentru cea de recreere și agrement a participanților și cursanților, într-un cadru adecvat celor două funcțiuni.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 719.950,00 Lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 611.957,50 Lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 93.593,50 Lei

Prin sprijinul acordat proiectului, UAT JUDEȚUL BIHOR, în parteneriat cu ADR Nord-Vest contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa registratura@cjbihor.ro.

Anterior S-a semnat contractul pentru gaz în cinci comune din județ

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse

Copyright © CJBihor 2003-2023. Consiliul Județean Bihor