Aparegio Települések Közötti Fejlesztési Egyesült

Itthon > Alárendelt intézmények > Aparegio Települések Közötti Fejlesztési Egyesült

Conducere:
Otilia Cornea, Ügyvezető igazgató

Contact:

Unirii tér 1-3. szám, 134. Számú iroda, Nagyvárad

+40259/408821

+40259/408821

zmo@oradea.ro

zmo.ro

Általános leírás

Az APAREGIO  Települések Közötti Fejlesztési Egyesület egy magánjogi státusszal bíró jogi személy, amely közhasznú jelleggel rendelkezik. Az egyesület alapító tagjai a következőek: Bihar megye, Nagyvárad municípium, Belényes municípium, Diófás város, Vaskoh város, Bihar község, Bors község, Magyarcséke község, Hegyközcsatár község, Kiskopács község, Drágcséke község, Körösgyéres község, Harangmező község, Köröskisjenő község, Miklóirtás község, Nagyürögd község, Fugyivásárhely község, Hegyközpályi község, Mezőszakadát község, Váradszentmárton község, Biharszentandrás község, Tenke község, Vizesgyán község.

A célok elérése érdekében az egyesületnek következő feladatai vannak:

 • kidolgozza és jóváhagyja a fejlesztési stratégiát, a rehabilitációs programokat, a meglévő közüzemi rendszerek bővítését és korszerűsítését, az új rendszerek létrehozásának programjait, valamint a környezetvédelmi programokat;
 • összehangolja a műszaki- közművesítési munkák tervezését és kivitelezését azért, hogy azok egységes koncepció szerint valósuljanak meg , összhangban a települések gazdasági és társadalmi fejlesztési programjaival, a területrendezéssel, az urbanisztikával és a környezettel;
 • nyomon követi és ellenőrzi a szolgáltatás teljesítménymutatóit;
 • egyeztet a felhasználókat tömörítő szövetségekkel a helyi politikák és stratégiák, valamint a szolgáltatás megszervezésének és működtetésének módjainak kialakítása érdekében;
 • közvetítő szerepet vállal a felhasználók és üzemeltetők közötti konfliktusok esetében, az egyik fél felkérésére;
 • figyelemmel kíséri és ellenőrzi az üzemeltető által vállalt kötelezettségek és felelősségek betartását, a megbízási szerződés alapján, tekintettel a következőkre:
 • az üzemeltető által vállalt szerződéses kötelezettségek betartásának és teljesítésének módja;
 • a közhasznú rendszerek kezelésének, üzemeltetésének, megőrzésének fenntartásának, fejlesztésének, vagy korszerűsítésének módja;
 • a környezet és a közterület védelmének biztosítása;
 • a szolgáltatás haszonélvezői védelmének biztosítása;
 • az információk kérésre nyújtott/biztosított szolgáltatás szintjéről és minőségéről, valamint a javak karbantartásának, üzemeltetésének és kezelésének módjáról a társult tagok köz- vagy magántulajdonáról, akiket a szolgáltatás elvégzésére bíztak meg;
 • meghívja az üzemeltetőt a megbeszélésekre, annak érdekében, hogy egyeztessék a szolgáltatás haszonélvezőivel fennálló nézeteltéréseket;
 • a megbízási szerződésben előírt összefüggő díjszabás-politikát kell meghatározni a területre vonatkozólag;
 • jóváhagyja a díjszabások kialakításának és megállapításának módját, illetve az üzemeltető által javasolt árak és díjszabások kiigazítását és módosítását, attól az időponttól kezdődően, amikor a társult tagok úgy döntenek, hogy áttérnek az egységes díjrendszerre;
 • figyelemmel kíséri a megbízó által az üzemeltetővel szemben vállalt kötelezettségeinek betartását, a szolgáltatás kezelésére vonatkozó megbízási megállapodást szabályozó szerződési záradékok szerint;
 • a törvényeknek megfelelően megőrzi a gazdasági és pénzügyi adatokat, valamint az üzemeltető tevékenységével kapcsolatos információk bizalmas kezelését, ezek mások mint a közérdekű adatok.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor
Schimbă dimensiune caractere
Contrast