Contact

Megyei Tanács

Itthon > Megyei Tanács

Feladatkörök:

• irányítja a helyi tanácsok tevékenységét a megyei érdekeltségű közszolgáltatások megvalósítása céljából;
• megszervezi és irányítja a megyei közszolgáltatásokat,  és jóváhagyja ezek működési szabályzatait;
• biztosítja a helyi tanácsok és ezek szakapparátusának, valamint a városok és  községek közszolgáltatásainak támogatását és műszaki, jogi, vagy bármilyen más természetű segítségét,azok kérése esetén;
• elemzi a városok és községek javaslatait a gazdasági előrejelzések elkészítésére,  vagy a  környezet védelmére és helyreállítására vonatkozólag;
. elfogadja a megye gazdasági-társadalmi programjait és előrejelzéseit, valamint nyomon követi ezek megvalósítását;
• elfogadja  a megye saját költségvetését  és  a költségvetési évre vonatkozó zárszámadást;
• meghatározza  a települések urbanisztikai fejlesztését és szervezését, valamint a terület rendezésre vonatkozó  általános irányvonalat;
• kezeli a megye magán- és köztulajdonát;
• biztosítja a megyei érdekeltségű utak építését, karbantartását és korszerűsítését, valamint az összekötő utakat a szomszédos megyékkel;
• megválasztja a tanácsosok közül és felmenti tisztségéből az elnököt, alelnököket, a törvény előírásainak alapján;
• elfogadja a saját működési szabályzatát;
• elfogadja  a jogi normák keretében a  szakapparátus szervezeti felépítésének ábráját és a munkatársak létszámát;
• meghatározza a megyei adókat és illetékeket, valamint a meghatározott időre vonatkozó különleges díjszabásokat, a törvény előírásainak megfelelően;
• a törvény alapján elhatározza  megyei érdekeltségű intézmények és gazdasági egységek megalakítását , a magánjavak és a megyei érdekeltségű közszolgáltatások megszerzését, koncesszióját, bérbeadását, valamint tőkével és javakkal vesz részt a kereskedelmi egységek esetében, a megyei érdekeltségű szolgáltatások és munkálatok megvalósítására;
• kinevezi és felmenti tisztségéből a hatáskörébe tartozó kereskedelmi egységek  és a megyei érdekeltségű közintézmények vezetőit, nyomon követi és ellenőrzi ezek tevékenységét, negyedévenként elemzi ezek jelentéseit;
• általános szabályzókat állapít meg az általa létrehozott önálló ügyvitelű vállalatok vagy a kereskedelmi egységek esetében;
• létrehoz társadalmi-kulturális és egészségügyi intézményeket,  és biztosítja ezek megfelelő módon történő működését;
• biztosítja a tudományos, kulturális művészeti, sport- és ifjúsági tevékenység megszervezésének és megtartásának feltételeit;
• kijelöli a törvényes előírások alapján, a helyi tanácsok javaslatára az utcák, terek és más helyi jelentőségű helyszínek elnevezéseit;
• elhatározza a törvényes előírások alapján  más helyi vagy megyei közigazgatási egységekkel történő társulást, bizonyos munkálatok és közszolgáltatások megvalósításának érdekében, valamint belföldi vagy külföldi gazdasági egységekkel történő együttműködést bizonyos tevékenységek vagy közérdekű munkálatok elvégzésére.

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor