Contact

Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesülete „Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség ”

Itthon > Alárendelt intézmények > Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesülete „Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség ”

Vezetőség:
Az egyesület irányító, igazgatási és ellenőrző testületei a következőek: közgyűlés, vezetőtanács, az egyesület elnöke és a könyvvizsgáló.

Vitályos Barna – műszaki igazgató

Elérhetőség:

Aurel Lazăr utca 13. szám, Nagyvárad, Bihar megye

Általános leírás 

A Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség a következő alapító tagok szabad beleegyezése alapján jött létre:  

 • Bihar megye 
 • Nagyszalonta municípium 
 • Margitta municípium 
 • Belényes municípium 
 • Élesd város 
 • Érmihályfalva város 
 • Székelyhíd város 
 • Vaskohsziklás város 
 • Vaskoh város 
 • Diófás város 

Az egyesület célja, hogy elősegítse a tagjai között szereplő közigazgatási-területi egységek közötti együttműködést, annak érdekében, hogy a hosszú távú fejlődés elveivel összhangban elősegítse és megvalósítsa a közös érdekeltségű megyei fejlesztési projekteket.  

Az egyesület célkitűzései a következőek: 

 • Bihar megye gazdasági és társadalmi fejlődésének támogatása, a fenntartható fejlődés elveinek tiszteletben tartása mellett, Bihar megye és az egyesület tagságát képező területi-közigazgatási egységek erőforrásainak növelése, a fejlesztési kihívásoknak való megfelelés érdekében, a 2014-2020 közötti időszakban 
 • a meglévő megyei fejlesztési programok és stratégiák elemzése, valamint néhány prioritás és cselekvési mód meghatározása annak érdekében, hogy hozzájáruljon, azok hatékony végrehajtásához az egész megyében, valamint a tagságot képező területi-közigazgatási egységekben 
 • a belföldi és külföldi finanszírozási források meghatározása és a támogatás szempontjából vonzó projektek kidolgozása, a fejlesztési lehetőségek bővítése és kihasználása érdekében az egész megyében és a tagságot képező közigazgatási-területi egységekben 
 • további köz- és magánfinanszírozás megszerzése és mozgósítása a munkahelyek teremtéséhez, valamint a meglévő fejlesztési különbségek csökkentése Bihar megyében és az egyesület tagságát jelentő közigazgatási-területi egységben 
 • a mezőgazdasági erőforrások fejlesztése és a mezőgazdasági farmok szerkezetátalakítási folyamatának támogatása 
 • a mezőgazdaság és a kapcsolódó ágazatok versenyképességének növelése 
 • a versenyképesség és a helyi fejlődés támogatása a gazdasági szereplők megerősítése, valamint a Bihar megye és az egyesület tagságát képző közigazgatási-területi egységek vonzerejének javítása érdekében; 
 • az innovációs tevékenységek és a vállalkozások versenyképességének ösztönzése, a hozzáadott érték növelése érdekében 
 • a humántőke fejlesztése, a foglalkoztatási ráta és a felsőfokú végzettségűek számának növelésével, a súlyos társadalmi kihívásokra kidolgozott megoldásokkal és a szegénység elleni közdelemmel, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, vagy a  háttérbe szorított közösségekre, vagy a vidéken élőkre Bihar megyében ; 
 • a fizikai infrastruktúra fejlesztése, mind az információs technológia ágazatban, mind a közlekedési ágazatban annak érdekében, hogy javuljon az egyesület tagjai között szereplő területi-közigazgatási egységeinek hozzáférhetősége, és vonzóbb legyen a befektetők számára; 
 • a természeti erőforrások hosszú távú és hatékony felhasználásának elősegítése, az energiahatékonyság, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, a környezetvédelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás támogatásával 
 • a korszerű és professzionális közigazgatás megerősítése az egyesület tagságát képező területi-közigazgatási egységek esetében,  egy rendszerszintű reform megvalósításával, amely szervezeti hibák kiküszöbölésére irányul. 

Newsletter

Află ultimele noutăți, articole și resurse
trimise direct către tine

Copyright © CJBihor 2003-2022. Consiliul Județean Bihor